Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Вінницький національний технічний університет, ВНТУ

ВНТУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1960

Інформація про внз:

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет - добре вiдомий навчальний заклад як в Українi, так i далеко за її межами, четвертого рiвня акредитацiї.
ВНТУ єдиний в Україні та на терені СНД вищий навчальний заклад, в якому ще з 1991 року навчальний рік побудований по триместровій схемі, в якій 2 триместри є навчальними, за програмою вищої школи, а один триместр - робочим. Особливістю робочих триместрів є те, що під час їх проведення на 1-ому курсі всі студенти отримують робочі професії, які відповідають майбутнім інженерним, а на наступних курсах студенти працюють на робочих місцях на підприємствах, самостійно виконуючи робочі завдання та підвищуючи свою робочу кваліфікацію; керує робочими триместрами кафедра інтеграції навчання з виробництвом, представництва якої є в усіх промислових містах України.

Навчання в ВНТУ, який акредитовано за найвищим в Україні ІV рівнем акредитації, здійснюється за схемою "бакалавр - інженер - магістр" за навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

До складу ВНТУ входять 8 навчально-наукових факультетів:

 • Факультет комп'ютерних систем і автоматики
 • Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання
 • Факультет електроенергетики та електромеханіки
 • Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
 • Факультет машинобудування та транспорту
 • Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем
 • Факультет менеджменту та інформаційної безпеки
 • Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

та сiм Iнтегральних iнститутiв, призначених для забезпечення навчального процесу:

 • Iнститут магiстратури, аспiрантури та докторантури (IнМАД)
 • Інститут соціально-гуманітарних наук (ІнСГН)
 • Iнститут iнтеграцiї навчання з виробництвом (IнIНВ)
 • Iнститут мiжнародних зв'язкiв (IнМЗ)
 • Iнститут довузiвської пiдготовки (IнДП)
 • Iнститут органiзацiйного та методичного забезпечення навчання (IнОМЗН)
 • Iнститут прогресивних освiтнiх технологiй (IнПОТ)

На стаціонарних відділеннях університету навчається шiсть тисяч студентів, на заочних - пiвтора тисячi, в аспірантурі та докторантурі - сто, на підготовчому факультеті - 1000.

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Електроенергетика та електротехніка
- Електромеханіка
- Технологїї кібербезпеки в електроенергетиці
- Електричні системи  і комплекси транспортних засобів

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
- Електричні системи і комплекси транспортних засобів
 
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 101 - Екологія
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Екологія
за спеціальністю 183 - Технологія захисту навколишнього середовища
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Технологія захисту навколишнього середовища
 
Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 101 - Екологія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Екологія

за спеціальністю 183 - Технологія захисту навколишнього середовища
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Технологія захисту навколишнього середовища

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 121 - Інженерія програмного забезпечення
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Інженерія програмного забезпечення.
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Комп'ютерні науки.
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Комп'ютерна інженерія.
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 125 - Кібербезпека
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Безпека інформаційних і комунікаційних систем.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 121 - Інженерія програмного забезпечення
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Інженерія програмного забезпечення.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 122 - Комп'ютерні науки
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Системи штучного інтелекту.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 123 - Комп'ютерна інженерія   
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Комп'ютерна інженерія.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 125 - Кібербезпека
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Безпека інформаційних та комунікаційних систем.
 
Факультет будівництва,теплоенергетики та газопостачання
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 144 - Теплоенергетика
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Теплоенергетика.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 144 - Теплоенергетика
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Теплоенергетика.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 192 -Будівництво та цивільна інженерія
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
-Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 192 -Будівництво та цивільна інженерія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
-Міське будівництво та господарство

-Теплогазопостачання,вентиляція і кондиціювання
Перелік компонентів-Теплогазопостачання,вентиляція і кондиціювання
-Промислове та цивільне будівництво
 
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 073 - Менеджмент
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
-    Менеджмент.
-    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
-    Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.
-    Менеджмент виробничої та комерційної діяльності.
-    Менеджмент інформаційних технологій.
-    Логістика.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 125 - Кібербезпека
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
-    Управління інформаційною безпекою.
-    Кібербезпека інформаційних технологій та систем.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 073 - Менеджмент
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
-   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
-   Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.
-   Менеджмент підприємств, організацій і установ.
-   Менеджмент бізнес-адміністрування.
 
за спеціальністю 125 - Кібербезпека
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
-   Управління інформаційною безпекою.
-   Кібербезпека інформаційних технологій та систем.
 
за спеціальністю 124 - Системний аналіз
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
-  Консолідована інформація.
 
Факультет машинобудування та транспорту
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 131 - Прикладна механіка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Комп'ютерні технології в машинобудівному виробництві

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 132 - Матеріалознавство
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні
- Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Галузеве машинобудування
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 274 - Автомобільний транспорт
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Автомобільний транспорт
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 275 - Транспортні технології
спеціалізацією 275.03 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 255 - Озброєння та військова техніка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Проектування, виготовлення та експлуатація стрілецької зброї
 
Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 131 - Прикладна механіка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Технології машинобудування

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 132 - Матеріалознавство
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні
Перелік компонентів- Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Галузеве машинобудування

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 274 - Автомобільний транспорт
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Автомобільний транспорт
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 275 - Транспортні технології
спеціалізацією 275.03 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Транспортні технології на автомобільному транспорті
 
Факультет комп'ютерних систем і автоматики
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 124 - Системний аналіз
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Системний аналіз.
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Інтелектуальні інформаційні системи.
- Прикладні інформаційні технології.
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Інформаційні технології аналізу даних та зображень.
 
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Інтелектуальні комп'ютерні системи управління
- Інтелектуальні комп'ютерні системи управління (на основі кваліфікації
молодший  спеціаліст)

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Інтелектуальні комп'ютерні системи
- Інформаційні системи і Інтернет речей
 
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 152 -  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології
- Інженерія якості продукції
- Комп'ютеризовані оптико-інформаційні системи

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
-Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології
-Інженерія якості продукції
- Лазерна техніка та оптоінформатика
 
Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Телекомунікації.
- Радіотехніка
 
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 172 - Телекомунікації та радіотехніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Технології та засоби телекомунікацій.
- Апаратура радіозв`язку,радіомовлення та телебачення.
- Телекомунікаційні системи та мережі.
- Радіотехніка

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 171 - Електроніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Електроніка.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 153 - Мікро-та наносистемна техніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Мікро-та наносистемна техніка.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 163 -Біомедична інженерія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
- Біомедична інженерія.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 163 -Біомедична інженерія
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
- Біомедична інженерія.  

Інформація для абітурієнта

Вінницький національний технічний університет  має багаторічний досвід у сфері надання освітніх послуг для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань і вступу до вищого навчального закладу.
Сьогодні в структуру Центру довузівської підготовки входять: восьмимісячні заочні та шестимісячні вечірні підготовчі курси, дворічні підготовчі курси (Заочна фізико-математична школа), тримісячні вечірні та заочні підготовчі курси.

Додаткова інформація:
Крiм опанування основної спецiальностi студенти-вiдмiнники мають можливiсть по заочнiй формi набути другу спецiальнiсть. I лише в нашому унiверситетi в Українi студентам будь-якої спецiальностi, якi мають видатнi спортивнi досягнення, надається можливiсь паралельно опанувати спецiалiзацiю "Менеджмент органiзацiй фiзкультури i спорту".

Особливістю навчання в ВНТУ є також те, що після закінчення чотирирічного курсу підготовки по програмі бакалавра за фаховим напрямком широкого профілю, на магістерську підготовку зараховуються лише ті випускники бакалаврату, які отримали дипломи бакалавра з відзнакою і продемонстрували здатність до наукової чи навчальної роботи.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету у Вінниці, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Вінниця
 • Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 95
 • Телефони: (0432) 56-08-48, (0432) 46-57-72

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

17.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.