Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Українська інженерно-педагогічна академія, УІПА

УІПА, Тип ВНЗ: Академія, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1958

Інформація про внз:

Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України. Академія широко відома за межами України, вона є членом Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP).

Історія академії розпочалася у післявоєнні роки, в 1958 році, коли перед країною гостро стояла задача підготовки інженерних кадрів для відбудування зруйнованої промисловості. І з тих пір незмінним залишається високий рівень підготовки фахівців, які на базі інженерних знань і глибокої психолого-педагогічної підготовки отримують інженерну і педагогічну спеціальності. Це дає можливість випускникам академії здійснювати важливу соціальну, професійну, виробничо-технологічну діяльність із забезпечення високого рівня навчання в системі професійної освіти: викладачів, методистів, майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах (технікумах, коледжах, ПТУ, ліцеях і загальноосвітніх школах) та висококваліфікованих інженерів для промислових підприємств.

Сьогодні академія - це більше 5 тисяч студентів, які здобувають знання на 5 факультетах академії. Кафедри академії забезпечують навчання студентів із гуманітарних, фундаментальних, загально-інженерних і спеціальних дисциплінах. Система освіти в академії здійснює безперервну багаторівневу підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр-магістр. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, доктори наук та кандидати наук.

Студенти академії денної і заочної форми навчання мають можливість отримати другу спеціальність, а також робочу професію. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає докторантуру й аспірантуру.

За роки існування Українська інженерно-педагогічна академія підготувала понад 70 тис. фахівців, які працюють в Україні, країнах СНД і далекого зарубіжжя. Випускники академії в різний час займали керівні посади, серед яких були 4 міністри, 1 заступник міністра, близько 3000 директорів, провідних фахівців промислових і наукових об'єднань, керівників навчальних закладів, громадських діячів.

У 2000 році розпочав діяльність ліцензований Центр удосконалення підготовки іноземних громадян До складу Центру входить підготовче відділення, яке здійснює підготовку іноземних громадян. За один навчальний рік (2 семестри навчання) студенти, одночасно з вивченням української (російської) мови, отримують необхідні знання з математики, фізики, хімії, біології та інших фундаментальних наук.

Академія підтримує численні міжнародні зв'язки в галузі підготовки інженерно-педагогічних кадрів. При академії створено Європейський моніторинговий комітет Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), що дає можливість академії готувати європейських педагогів. На сьогодні понад 80 учених провідних технічних навчальних закладів України вже отримали звання "Європейський інженер-педагог".

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет енергетики, енергозберігаючих технологій і автоматизації енергетичних процесів

Кафедри:

 • Кафедра теплоенергетики та енергозберігаючих технологій
 • Кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації
 • Кафедра фізики, електротехніки і електроенергетики

Напрями та спеціальності:

 • Професійна освіта. Енергетика
 • Професійна освіта. Нафтогазова справа
 • Професійна освіта. Охорона праці
 • Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація
 • Професійна освіта. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
 • Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Теплоенергетика
 • Електричні станції
 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Теплові електричні станції
 • Якість, стандартизація та сертифікація (на базі I та II рівнів вищої освіти)

Факультет міжнародних освітніх програм

Кафедри

 • Кафедра педагогіки, методики та менеджменту освіти
 • Кафедра практичної психології
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра фізичного виховання

Напрями та спеціальності:

 • Психологія. Практична психологія
 • Освітні, педагогічні науки (на базі I та II рівнів вищої освіти)
 • Менеджмент (Управління навчальним закладом) (на базі I та II рівнів вищої освіти)

Факультет комп`ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіті

Кафедри

 • Кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва
 • Кафедра машинобудування та транспорту
 • Кафедра креативної педагогіки та інтелектуальної власності
 • Кафедра інформаційних, комп`ютерних та поліграфічних технологій

Напрями та спеціальності:

 • Професійна освіта. Машинобудування
 • Професійна освіта. Транспорт
 • Професійна освіта. Будівництво
 • Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа
 • Професійна освіта. Комп'ютерні технології
 • Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)
 • Прикладна механіка. Зварювання
 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Інтелектуальна власність (на базі I та II рівнів вищої освіти)

Технологічний факультет

Кафедри

 • Кафедра технологій і дизайну
 • Кафедра харчових та хімічних виробництві
 • Кафедра вищої та прикладної математики

Напрями та спеціальності:

 • Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості
 • Професійна освіта. Дизайн
 • Професійна освіта. Харчові технології
 • Технології легкої промисловості
 • Конструювання та технології швейних виробів

Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій

Кафедри

 • Кафедра економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра філософії, українознавства та політології

Напрями та спеціальності:

 • Професійна освіта. Економіка
 • Економіка підприємства
 • Професійна освіта. Товарознавство
 • Професійна освіта. Сфера обслуговування
 • Менеджмент
 • Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)
 • Публічне управління та адміністрування (адміністративний менеджмент)

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Бахмут і м. Слов'янськ)
Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій (м. Харків)

Інформація для абітурієнта

Для вступників є можливість отримати 20 додаткових балів до ЗНО!!!
Додаткові бали можуть отримати учасники Всеукраїнської олімпіади Української інженерно-педагогічної академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
Олімпіада проводиться з української мови та літератури і математики.
Бали додаються при вступі на наступні спеціальності:

 • 015.02 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)
 • 015.06 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
 • 015.07 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)
 • 015.08 Професійна освіта (Енергетика)
 • 015.09 Професійна освіта (Зварювання)
 • 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
 • 015.11 Професійна освіта (Машинобудування)
 • 015.13 Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)
 • 015.14 Професійна освіта (Нафтогазова справа)
 • 015.15 Професійна освіта (Охорона праці)
 • 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
 • 015.20 Професійна освіта (Транспорт)
 • 015.21 Професійна освіта (Харчові технології)
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 182 Технології легкої промисловості

Додаткова інформація:
В академії працюють наукові студентські спілки й гуртки самодіяльності, які дають можливість молоді реалізовувати свої захоплення і розширювати коло інтересів. Невід'ємною частиною студентського життя є спорт.

Бібліотека академії має у своєму розпорядженні один із найбільших у м. Харкові фондів навчальної, навчально-методичної, наукової й художньої літератури (понад 800 тис. екземплярів). У бібліотеці функціонують 3 читальних зали, з яких 2 розміщені у студентських гуртожитках.

Студенти, що приїхали на навчання з різних регіонів України, а також іноземні студенти проживають у 3 гуртожитках.

В Українській інженерно-педагогічній академії створено всі умови для розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки й інженерної психології, працює 4 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Діють центр підготовки міжнародних інженерів-педагогів, науково-методичний центр інженерно-педагогічної освіти, центр із розробки стандартів вищої інженерно-педагогічної і професійно-технічної освіти, 6 навчальних і науково-виробничих комплексів.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Університетська, 16
 • Телефони: 38(057)712-78-62, 733-79-44, 733-78-43; 731-25-63

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Друга вища освіта: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

09.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.