s-osvita.com.ua Особливості прийому на навчання до ВВНЗ


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Особливості прийому на навчання до ВВНЗ

Особливості прийому на навчання до ВВНЗ
та військових навчальних підрозділів ВНЗ
для підготовки військових фахівців тактичного рівня
в умовах особливого періоду

military1. Особливості прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів встановлюють порядок відбору та прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі— ВВНЗ) в умовах особливого періоду.

ВВНЗ, в яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського та сержантського (старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають право зараховувати на навчання осіб, які відповідають Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положенню про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (зі змінами), затвердженому Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та нормативно-правовим актам Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України, що встановлюють вимоги до кандидатів на навчання.

2. Прийом на навчання до ВВНЗ здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ (далі — Правила прийому). Правила прийому розробляються у ВВНЗ на підставі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та погоджуються директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.

У разі службової необхідності за клопотанням начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

3. Конкурсний відбір (вступні випробування) до ВВНЗ, крім Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, проводиться з 16 до 25 липня включно.

Конкурсний відбір (вступні випробування) до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба проводиться з 15 до 25 липня включно.

Зарахування вступників до ВВНЗ, які будуть навчатися як курсанти, здійснюється до 26 липня, як студенти — до 06 серпня року вступу на навчання.

4. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, — при вступі на денну форму навчання до ВВНЗ;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ;

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;

студенти вищих навчальних закладів, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Вступники з числа випускників військових ліцеїв, які закінчили навчання в рік вступу до ВВНЗ, беруть участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їх вибором).

6. Вступники до ВВНЗ, крім надання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, які входять до складу приймальних комісій, відповідно до чинного законодавства.

7. До ВВНЗ на заочну форму навчання для отримання вищої освіти за ступенем бакалавра за державним замовленням за результатами вступних випробувань приймаються відповідно до наказів Міністерства оборони України, наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які продовжили військову службу за новим контрактом, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій. Вступні випробування для зазначених категорій військовослужбовців проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ.

8. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.

9. Відомості про результати роботи приймальних (відбіркових) комісій з  відбору, прийому та проведення вступної кампанії до ВВНЗ з метою запобігання розголошенню відомостей з обмеженим доступом не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Джерело: http://www.mil.gov.ua