Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Одеський національний економічний університет, ОНЕУ

ОНЕУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1921

Інформація про внз:

Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) - один із провідних вищих навчальних закладів України, який засновано у 1921 році з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, проведення досліджень усього спектру економічних проблем.

Сторінки історії Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) - це славний шлях, на якому було і подолання труднощів становлення, і героїчні роки війни й евакуації, у які не припинялася підготовка економічних кадрів, і підіймання з руїн у післявоєнні роки, і невпинний науковий пошук багатьох видатних учених. Непересічними особистостями в анналах світової наукової думки є імена науковців Одеського національного економічного університету, які розробили основні засади економічної політики, створили наукові школи, перетворили університет на великий науковий економічний центр Півдня України.
Головним напрямом сучасної діяльності Одеського національного економічного університету визначено забезпечення високоефективної наукової діяльності колективу щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень проблем економіки.

За результатами рейтингової оцінки профільного міністерства, міжнародних організацій, а також підсумками діяльності серед гуманітарних установ та вузів університет стабільно входить до когорти лідерів. Указом Президента України 11 листопада 2011 р. університету було надано статус національного.

Майже столітній освітній шлях Одеського національного економічного університету є свідченням безцінного внеску науковців у духовну скарбницю української нації, підтвердженням безперервного інтелектуального зв'язку поколінь учених-економістів на шляху підготовки фахівців з економіки, відповідних викликам часу і готових будувати майбутнє України.

Форми навчання:
- денна;
- заочна;
- вечірня.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет економіки і управління підприємництвом

 • Кафедра Загальної економічної теорії
 • Кафедра Менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
 • Кафедра Економіки, права та управління бізнесом
 • Кафедра Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
 • Кафедра Управління персоналом і економіки праці
 • Кафедра Експертизи товарів та послуг

Фінансово-економічний факультет

 • Кафедра Фінансів
 • Кафедра Фінансового менеджменту та фондового ринку
 • Кафедра Математичних методів аналізу економіки
 • Кафедра Іноземних мов
 • Кафедра Фізичного виховання та безпеки життєдіяльності

Обліково-економічний факультет

 • Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту;
 • Кафедра економічного аналізу;
 • Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки;
 • Кафедра статистики;
 • Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій.

Кредитно-економічний факультет

 • Кафедра банківської справи
 • Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
 • Кафедра філософії, історії та політології

Факультет міжнародної економіки (ФМЕ)

 • Кафедра Туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
 • Кафедра Маркетингу
 • Кафедра Міжнародних економічних відносин

Перелік спеціальностей, на які здійснюється прийом до університету на 2-й курс для здобуття ступеня "бакалавр":
051 Економіка (теорії та моделі управління економікою)
051 Економіка (комп'ютерні та Інтернет-технології у бізнесі)
051 Економіка (бізнес статистика та аналітика)
051 Економіка (управління персоналом і економіка праці)
071 Облік і оподаткування (облік і аудит; оціночна діяльність)
072 Фінанси, банківська справа та страхування (міжнародний банківський бізнес;
фінанси, фінансовий менеджмент та страхування)
073 Менеджмент (менеджмент організацій; менеджмент інноваційної діяльності; менеджмент фінансово-економічної безпеки)
075 Маркетинг (маркетинг; міжнародна логістика)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємства та організація підприємницької діяльності;муніципальна економіка; економіка та планування бізнесу; товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів)
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка)

Перелік спеціальностей, на які здійснюється прийом до університету на 3-й курс для здобуття ступеня "бакалавр":
051    Економіка - економічна теорія
051    Економіка - економічна кібернетика
051    Економіка - прикладна статистика
051    Економіка - управління персоналом і економіка праці
071    Облік і оподаткування
072    Фінанси, банківська справа та страхування - фінанси і кредит ( банківська та фінансова сфера)
073    Менеджмент - менеджмент
075    Маркетинг - маркетинг
076    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • - економіка підприємства
 • - товарознавство і торговельне

241    Готельно-ресторанна справа
242    Туризм
292    Міжнародні економічні відносини - міжнародна економіка

Перелік спеціальностей для здобуття освітнього ступеня "магістр":

051 "Економіка"

 • - теорії та моделі управління економікою
 • - економіко-математичне моделювання
 • - статистика бізнесу та державного управління
 • - управління персоналом

071 "Облік і оподаткування"

 • - облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю
 • - міжнародний облік, аналіз і оподаткування
 • - аналіз бізнес процесів в системі управління

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"    

 • - управління діяльністю банків на фінансовому ринку
 • - управління фінансовою стійкістю банку (НОП)
 • - державні та муніципальні фінанси
 • - фіскальне адміністрування
 • - корпоративні фінанси
 • - фінансовий та страховий менеджмент

073 "Менеджмент"    

 • - менеджмент організацій  
 • - управління фінансово-економічною безпекою

075 "Маркетинг"

 • - маркетинговий менеджмент

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"    

 • - економіка та стратегія розвитку підприємства
 • - економіка, планування та управління бізнесом
 • - муніципальна економіка
 • - експертиза товарів та послуг

242 "Туризм"

241"Готельно-ресторанна справа"    

 • - економіка та управління туристичною діяльністю
 • - управління готельним та ресторанним бізнесом

292 "Міжнародні економічні відносини"    

 • - зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • - зовнішньоекономічна діяльність регіонів (НОП)

Інформація для абітурієнта

В університеті працює центр підвищення якості освіти. Центр організує роботу курсів з підготовки до вступу у ВНЗ громадян України та надання освітніх послуг студентам ОНЕУ за межами навчальних програм.

Підготовчі курси при ОНЕУ існують вже більше десяти років. Крім курсів у Одесі, в різні роки існували філії у містах Балта, Чорноморськ, Южний, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Арциз, Подільськ та Миколаїв. За цей час підготовку на курсах пройшли понад 5 тисяч слухачів, 80% серед яких вступили до ОНЕУ.

На підготовчих курсах слухачі опановують знання з математики та української мови і літератури. Особлива увага приділяється виконанню тестових завдань, що особливо актуально при чинних умовах прийому до ВНЗ.

Під час навчання слухачі мають можливість поспілкуватись з представниками ректорату та ознайомитись з майбутньою спеціальністю, умовами вступу та подальшого навчання в університеті, можливостях працевлаштування і таке інше.

На 1 курс Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) для здобуття ступеня "бакалавр" приймаються вступники на основі повної загальної середньої освіти.

Додаткова інформація:
Одеський національний економічний університет запрошує студентів до навчання за програмами західних університетів з отриманням европейских дипломів!
Подвійні дипломи - це спільні програми українських та зарубіжних ВНЗ, які дають можливість українським студентам навчатися в Європі та отримати дипломи європейських університетів.
Сьогоднішній ринок праці в Україні потребує не лише диплома з гарними оцінками навіть самого престижного українського ВНЗ. Він вимагає від кандидата на працевлаштування широкого світогляду, гарних практичних навичок, знання іноземних мов. Все це і набагато більше забезпечує своїм учасникам програма "Подвійного диплома".

Студенти університету мають унікальну можливість отримати поряд із дипломом ОНЕУ диплом європейського внз-партнера, що цілком визнається у всіх країнах ЄС.
Навчання за програмою подвійного диплому передбачає, що студент одночасно навчається у двох університетах:

 • в ОНЕУ студент навчається згідно обраної спеціальності, у внз - партнері - згідно спеціальності, яка запропонована спільною програмою;
 • частина кредитів, яку студент отримує в ОНЕУ зараховується внз-партнером;
 • навчання відбувається очно ;
 • освітній процес ведеться англійською, німецькою та французькою мовою

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Одеського національного економічного університету (ОНЕУ) в Одесі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Одеса
 • Адреса: вул. Преображенська, 8
 • Телефони: (048)236158

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

11.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.