Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Одеський державний університет внутрішніх справ, ОДУВС

ОДУВС, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV

Інформація про внз:

Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС) є одним із найстаріших навчальних закладів МВС, що має найвищий, IV рівень акредитації. Девіз університету ОДУВС: Закон. Честь. Знання.

За час свого існування університет пройшов славетний шлях від Одеської губернської школи підготовки молодших та старших міліціонерів до Одеського державного університету внутрішніх справ, який сьогодні є одним із провідних вищих навчальних закладів у системі МВС.

Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС) знаходиться в історичному центрі м. Одеси біля мальовничого Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка на узбережжі Чорного моря та має зручну транспортну розв'язку.

Діяльність кожного члену багаточисельного колективу Одеського державного університету внутрішніх справ спрямована на забезпечення навчання громадян-лідерів для нашого суспільства і бажання побудувати сучасну правову демократичну державу, де діє верховенство права.

Університет забезпечує повний цикл підготовки юристів, від бакалавра до доктора наук. Курсанти і студенти вивчають загальноюридичні дисципліни: кримінальне право, цивільне право, кримінологія, кримінальний процес, цивільний процес, криміналістика, міжнародне право, конституційне право, адміністративне право і адміністративний процес, фінансове, податкове, митне право, юридичну психологію тощо.

Крім цього, є й спеціальні дисципліни, які викладаються тільки у закладах вищої освіти МВС: оперативно-розшукова діяльність, вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка, протидія кіберзлочинності тощо. Для закріплення теоретичних знань проводяться виїзні практичні заняття у підрозділах правоохоронних органів.

Проходження практики студентами здійснюється за їхнім вибором як у державних органах та установах, так і в комерційних підприємствах і закладах.

Курсанти проходять практику у підрозділах Національної поліції, де будуть гарантовано працевлаштовані після закінчення навчання.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультети:

Факультет №1 (з підготовки кадрів для підрозділів кримінальної поліції)
Кафедри факультету № 1:

 • оперативно-розшукової діяльності;
 • кримінального права та кримінології;
 • теорії та історії держави і права.

Факультет № 1 здійснює підготовку кадрів за спеціальністю:
 "Право" (081) ступенів "бакалавр" та "магістр" (карний розшук, підрозділи протидії незаконного обігу наркотиків, підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю і торгівлею людьми).

Факультет №2 (з підготовки кадрів для підрозділів поліції превентивної діяльності)
Кафедри факультету № 2:

 • кафедра адміністративного права та адміністративного процесу;
 • кафедра адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки;
 • кафедра цивільно-правових дисциплін.

Факультет № 2 здійснює підготовку кадрів за спеціальностями:
"Правоохоронна діяльність" (262) освітнього ступеня "бакалавр" (на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання - 3 роки);
"Право" (081) освітнього ступеня "бакалавр" (на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання - 4 роки).
Факультет №2 забезпечує ефективну підготовку висококваліфікованих спеціалістів - правоохоронців, які так потрібні правоохоронній системі держави. Підготовка фахівців проводиться виключно за державним замовленням, завдяки чому після завершення навчання молоді юристи-правоохоронці не стикаються із проблемою пошуку робочого місця, а продовжують проходження служби за місцем направлення.
Курсанти факультету наполегливо опановують найсучасніші досягнення юридичної науки та спеціальні дисципліни, отримують навички роботи із засобами спеціальної техніки та зброєю, а також активно займаються спеціальною фізичною підготовкою.

Факультет №3 (з підготовки кадрів для роботи у підрозділах поліції досудового розслідування)
Кафедри факультету № 3:

 • кримінального процесу;
 • криміналістики, судової медицини та психіатрії;
 • психології та педагогіки.

Факультет № 3 здійснює підготовку кадрів за спеціальністю:
 "Правознавство" (6.030401) освітнього ступеня "бакалавр".
Випускники факультету одержують глибокі спеціальні знання, які з успіхом застосовують у практичній діяльності підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань, і уповноважені в межах компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Факультет №4 (з організації навчально-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності, статуту ОДУВС, наказів і розпоряджень ректора університету, правил внутрішнього розпорядку університету).
Факультет № 4 здійснює підготовку кадрів за спеціальностями:

 •  "Правознавство" (6.030401) освітнього ступеня "бакалавр";
 •  "Правоохоронна діяльність" (6.030402) освітнього ступеня "бакалавр";
 • "Правоохоронна діяльність" (262) освітнього ступеня "магістр";
 • "Право" (081) освітнього ступеня "магістр".

Херсонський факультет
Херсонський факультет здійснює підготовку кадрів за спеціальностями:

 • "Право" (081) освітнього ступеня "бакалавр" на основі ПЗСО.
 • "Правоохоронна діяльність" (262) освітнього ступеня "бакалавр" на основі ПЗСО.

Докторантура та аспірантура
Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Одеського державного університету внутрішніх справ, який відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється за денною та заочною формами навчання, за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб за спеціальністю 081 "Право":
 - у докторантурі за трьома науковими спеціальностями:

 • 12.00.07- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • 19.00.06 - юридична психологія (юридичні та психологічні науки).

- в аспірантурі - за п'ятьма науковими спеціальностями:

 • - 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • - 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • - 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • - 19.00.06 - юридична психологія;
 • - 21.07.05 - службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку (юридичні науки).

Підготовка проводиться на замовлення МВС України, Національної поліції України, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Основними напрямками наукових досліджень є розробка фундаментальних і прикладних проблем діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності та забезпечення публічного правопорядку.

Інформація для абітурієнта

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів державної політики України та невід'ємною частиною діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.

Встановлення та розвиток зв'язків з закладами вищої освіти, державними і недержавними організаціями України, іноземних держав, а також підвищення іміджу працівників правоохоронних органів на національній та міжнародній арені є одними з пріоритетних напрямів діяльності університету. Сьогодні університет взаємодіє з Академією МВС Республіки Білорусь, Академією "Штефан чел Маре" Республіки Молдова, Місією ЄС з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, Міжнародною асоціацією поліцейських академій InterPA, Вищою школою поліції (м. Щитно, Республіка Польща), Європейським поліцейським коледжем (CEPOL) тощо.

Додаткова інформація:
В університеті діє Музей історії Одеського державного університету внутрішніх справ, який відіграє велику роль в патріотичному і культурному вихованні курсантів та студентів університету, у профорієнтаційній роботі.

За останній час проведена повна реконструкція, яка сприяє проведенню активної роботи з особовим складом, відвідувачами музею та гостями університету.
Завдяки оновленню фонду сьогодні музей має три основних розділи:

 • - створення спеціальних Одеських курсів міліцейського складу, які були реорганізовані в школу міліції;
 • - початок Другої світової війни, героїчна оборона Одеси та участь особового складу Одеської школи міліції в захисті міста;
 • - навчальний заклад післявоєнних часів і нині.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ (ОДУВС) в Одесі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Одеса
 • Адреса: вул. Успенська, 1
 • Телефони: (048) 732 46 86

Додаткова інформація

 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

11.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.