Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національний університет біоресурсів і природокористування України, НУБІП

НУБІП, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1923

Інформація про внз:

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним із провідних закладів освіти, науки і культури в Україні. У 3-х навчально-наукових інститутах та 13-ти факультетах базового закладу університету (м. Київ) і в 10-ти відокремлених підрозділах НУБіП України - регіональних вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації навчається понад 26 тис. студентів та більше 600 аспірантів, докторантів і пошукувачів.
Навчальний процес і наукові дослідження в Університеті забезпечують понад 2600 науково-педагогічних і педагогічних працівників, у тому числі біля 300 професорів і докторів наук, понад 1000 доцентів і кандидатів наук.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультети базового закладу

 • Аграрного менеджменту
 • Агробіологічний
 • Ветеринарної медицини
 • Гуманітарно-педагогічний
 • Економічний
 • Захисту рослин, біотехнологій та екології
 • Землевпорядкування
 • Інформаційних технологій
 • Конструювання та дизайну
 • Механіко-технологічний факультет
 • Тваринництва та водних біоресурсів
 • Харчових технологій та управління якістю продукції АПК
 • Юридичний

Кафедри

 • Військової підготовки

Науково-дослідні інститути

 • НДІ технологій та якості продукції тваринництва
 • НДІ рослинництва та ґрунтознавства
 • Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції, м. Одеса
 • НДІ фітомедицини, біотехнологій та екології
 • НДІ лісівництва та декоративного садівництва
 • НДІ економіки і менеджменту
 • НДІ здоров'я тварин
 • НДІ техніки і технологій

Спеціальності, бакалавр (магістр ветеринарного спрямування)
 
151    Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
141    Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
205     Лісове господарство
206     Садово-паркове господарство
187     Деревообробні та меблеві технології
133     Галузеве машинобудування
192     Будівництво та цивільна інженерія
275.03    Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
208    Агроінженерія
075     Маркетинг
073    Менеджмент
201     Агрономія
203     Садівництво та виноградарство
211     Ветеринарна медицина*
212     Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза*
051     Економіка (Економіка підприємства)
072     Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
071    Облік і оподаткування (Облік і аудит)
076    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101     Екологія
162     Біотехнології та біоінженерія
202     Захист і карантин рослин
193     Геодезія та землеустрій
051    Економіка  (Економічна кібернетика)
051    Економіка  (Цифрова економіка)
121    Інженерія програмного забезпечення
122     Комп'ютерні науки
123     Комп'ютерна інженерія
231     Соціальна робота
035.
041     Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Англійська мова та друга іноземна)
035.
043    Філологія. (германські мови та літератури (переклад включно), (Німецька мова та друга іноземна)
291     Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
015.18    Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
053    Психологія
061    Журналістика
204     Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
207     Водні біоресурси та аквакультура
081     Право
181     Харчові технології
242     Туризм
    
    
Освітній ступінь "Магістр"
151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології    
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
205 - Лісове господарство    
206 - Садово-паркове господарство
187 - Деревообробні та меблеві технології
073 - Менеджмент    
     Дорадництво
     Управління інноваційною діяльністю
201 - Агрономія    
     Агрономія
     Агрохімія і грунтознавство
     Cелекція і генетика сільськогосподарських культур
203 - Садівництво та виноградарство
073 - Менеджмент - Управління навчальним закладом
011 - Освітні, педагогічні науки - Педагогіка вищої школи
231 - Соціальна робота    
035.041 - Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)
     Англійська мова та друга іноземна мова
035.043 - Філологія    (германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька)
     Німецька мова та друга іноземна мова
051 - Економіка    
    Економіка підприємства
    Прикладна економіка
071 - Облік і оподаткування - Облік і аудит
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    
072 - Фінанси, банківська справа та страхування - Фінанси і кредит
208 - Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт
275.03 - Транспортні технології (на автомобільному транспорті)    
073 - Менеджмент    
    Менеджмент організацій і адміністрування
    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
    Адміністративний менеджмент
    Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами
075 - Маркетинг
211 - Ветеринарна медицина    
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза    
162 - Біотехнології та біоінженерія - Екологічна біотехнологія та біоенергетика
101 - Екологія    
   Екологічний контроль та аудит
   Екологія та охорона навколишнього середовища
202 - Захист і карантин рослин    
   Захист рослин
   Карантин рослин
193 - Геодезія та землеустрій    
051 - Економіка - Економічна кібернетика
122 - Комп'ютерні науки    
   Інформаційні управляючі системи та технології
   Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
121 - Інженерія програмного забезпечення - Програмне забезпечення інформаційних систем
123 - Комп'ютерна інженерія - Комп'ютерні системи і мережі
192 - Будівництво та цивільна інженерія    
133 - Галузеве машинобудування    
   Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
   Обладнання лісового комплексу
   Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарських виробництв
207 - Водні біоресурси та аквакультура    
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва    
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка - Якість, стандартизація та сертифікація
181 - Харчові технології    
   Технології зберігання, консервування та переробки м'яса
   Технології зберігання та переробки водних біоресурсів
081 - Право

Інформація для абітурієнта

До складу Університету входять
вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації:

 • Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська обл.)
 • Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська обл.)
 • Ірпінський економічний коледж (Київська обл.)
 • Немішаївський агротехнічний коледж (Київська обл.)
 • Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська обл.)
 • Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого (Тернопільська обл.)
 • Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
 • Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська обл.)
 • Бережанський агротехнічний коледж (Тернопільська обл.)
 • Ніжинський агротехнічний коледж (Чернігівська обл.)

міжкафедральні навчальні лабораторії на базі:

 • Бережанського агротехнічного інституту (Тернопільська обл.);
 • Лубенського лісотехнічного коледжу (Полтавська обл.);
 • Малинського лісотехнічного коледжу (Житомирська обл.);
 • Таращанського агротехнічного коледжу (Київська обл.);
 • Мукачівського аграрного коледжу (Закарпатсьська обл.);
 • Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.);

Додаткова інформація:
Виробничі практики за кордоном
До участі у практичному навчанні за кордоном допускаються:

 • студенти 2-3 курсів та студенти першого року навчання, які навчаються за інтегрованими навчальними планами(скорочений термін), а також студенти першого року навчання магістратури та аспіранти, що зареєструвалися для участі у програмах практичного навчання за кордоном;
 • студенти, що успішно навчаються, беруть активну участь у громадському житті університету;
 • студенти, що мають високий рівень знань з іноземної мови, що засвідчуються відповідним сертифікатом.

Міжнародні магістерські програми з можливістю отримати "подвійний диплом" університету-партнера та НУБіП України:
1. "Міжнародний біо бізнес" - Токійський аграрний університет, Японія;
2. Master of Business Administration in Agriculture (MBA) - Університет прикладних наук Вайнштефан, Німеччина;
3. Master of Food and Agribusinees (MFA) - Університет прикладних наук Ангальт, Німеччина;
4. "Енергетика і автоматика біосистем", "Економіка і менеджмент" - Варшавський університет наук про життя, Польща;
5. "Екологія" - Поморська академія в Слупську, Польща;
6.  "Бізнес-економіка" - Словацький аграрний університет, Нітра;
7.  "Якість та безпечність продукції", "Менеджмент", "Комп'ютерні технології" - Академія бізнесу (Домброва Гурніча, Польща).

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) у Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Київ
 • Адреса: вул. Героїв оборони, 15; вул. Генерала Родімцева, 19
 • Телефони: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

19.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.