Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУ

НЛТУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1874

Інформація про внз:

Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ) - вищий навчальний заклад у Львові IV рівня акредитації, який має тривалу історію.

Він був заснований 1874 році як Крайова школа лісового господарства у Львові. 1906 року вона була тимчасово закрита, а у 1908 році Крайовій школі лісового господарства було надано статус вищого навчального закладу, єдиного в тогочасній Польщі.

Після поразки Західно-Української Народної Республіки у часи польського панування відбулася реорганізація навчальних закладів. Вищу лісову школу було об'єднано з Рільничою академією в Дублянах і створено рільничо-лісовий факультет Львівської політехніки. У 1921-1926 рр. у Львові діяв Український таємний університет, а у його структурі - лісовий (згодом - лісоагрономічний) факультет.

У період німецької окупації (1941-1944 рр.) на базі Львівської політехніки діяли тільки лісові фахові курси.

15 січня 1945 р. було видано постанову уряду УРСР про організацію "Львівського лісотехнічного інституту" (ЛЛТІ). 6 листопада 1954 р. наказом міністра вищої освіти СРСР було об'єднано лісомеліоративний факультет Львівського сільськогосподарського інституту з лісогосподарським факультетом лісотехнічного інституту.

1988 р. Львівському лісотехнічному інституту було присвоєно ім'я видатного вченого академіка Петра Степановича Погребняка.

17 червня 1993 р. лісотехнічний інститут успішно пройшов акредитацію та одержав Державну ліцензію на освітню діяльність за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня1993 р. № 646 на базі Львівського лісотехнічного інституту ім. Петра Погребняка створено "Український державний лісотехнічний університет". 16 травня 2005 року на його базі створено "Національний лісотехнічний університет України".

Нині в НЛТУ України здобуває освіту близько 6 тисяч студентів. На 33 кафедрах працюють 427 висококваліфікованих викладачів та наукових співробітників, зокрема академік НАН України, 52 доктори (професори) і 240 кандидатів наук (доцентів). Серед них - лауреати державних премій, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України.

Студенти і працівники університету ніколи не залишалися осторонь від боротьби за демократичні зрушення в житті нашої держави. Вони були учасниками голодування проти так званого мовного закону у 2012 р. Лісотехніки разом зі студентами та академічною громадою Львова започатковували Революцію гідності у листопаді 2013 р. Вони були серед постраждалих унаслідок дій незаконного збройного формування "Беркут" 30 листопада на Майдані Незалежності, мужньо стояли пліч-о-пліч із тими, хто блокував підрозділи внутрішніх та конвойних військ у Львові.

В університеті інтенсивно впроваджуються у практику інноваційні технології, методи активного, інтерактивного навчання, що забезпечують взаємодію викладачів і студентів як рівноправних партнерів, стимулюють розвиток взаєморозуміння між ними, позитивної мотивації навчання. Кафедри забезпечені сучасною актуальною науковою інформацією та дидактичними матеріалами. Вони організовують дискусії й семінари для обміну досвідом між викладачами, зокрема щодо організації співпраці зі студентами; створюють умови для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з опануванням новітніх технологій і змісту навчання.
Значної уваги в університеті надають інформатизації навчального процесу, яка здійснюється за двома основними напрямами: забезпечення університету сучасною комп'ютерною технікою й мультимедійними засобами та розроблення власного високоефективного програмного забезпечення.
Із метою реалізації основних принципів Болонської декларації, зокрема поліпшення якості навчання, робота ректорату спрямована на створення академічної атмосфери, заснованої на етичних засадах, а також на відповідальності науково-педагогічного персоналу університету за якість освітньої діяльності та підвищення рівня знань студентів.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

 • Кафедра ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу
 • Кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології
 • Кафедра лісівництва
 • Кафедра лісових культур і лісової селекції
 • Кафедра лісової таксації та лісовпорядкування

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

 • Кафедра "Лісопромислового виробництва та лісових доріг"
 • Кафедра "Лісових машин"
 • Кафедра "Деревообробного обладнання та інструментів"
 • Кафедра "Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій"
 • Кафедра "Прикладної механіки"
 • Кафедра "Технології матеріалів і машинобудування"

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну

 • Кафедра дизайну
 • Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів
 • Кафедра технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу
 • Кафедра технології меблів та виробів з деревини
 • Кафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій
 • Кафедра фізики
 • Кафедра хімії
 • Кафедра інформаційних технологій

Інститут екологічної економіки

 • Кафедра екологічної економіки
 • Кафедра менеджменту організацій
 • Кафедра економіки підприємства
 • Кафедра менеджменту ЗЕД
 • Кафедра обліку і аудиту
 • Кафедра екології
 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра вищої математики

Кафедри соціально-гуманітарних дисциплін:
    Кафедра історії України, політології та права
    Кафедра філософії та психології
    Кафедра соціології та культурології
    Кафедра іноземних мов
    Кафедра фізичного виховання

Окремі установи НЛТУ:

 • Лісівнича академія наук
 • Закарпатський лісотехнічний коледж (м. Хуст)
 • Технологічний коледж
 • Страдчівський навчально-виробничий комбінат

Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" (на основі ПЗСО):
022 Дизайн
122 Комп'ютерні науки
126 Інформаційні системи та технології
161 Хімічні технології та інженерія
187 Деревообробні та меблеві технології
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
101 Екологія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
205 Лісове господарство
191 Архітектура та містобудування
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство

Спеціальності освітнього ступеню "магістр":
022 Дизайн (Промисловий дизайн)
122 Комп'ютерні науки (Інформаційні технології проектування)
161 Хімічні технології та інженерія (Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)
187 Деревообробні та меблеві технології (Технології деревообробки; Технології виробів з деревини)
051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
205 Лісове господарство (Лісова інженерія)
191 Архітектура та містобудування
205 Лісове господарство (Лісове господарство; Мисливське господарство)
206 Садово-паркове господарство

Інформація для абітурієнта

В університеті діють курси підготовки до ЗНО, підготовче відділення, військова кафедра.
У Центрі доуніверситетської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (Центр ДПППКК) приймаються слухачі на безкоштовні (окрім рисунку та живопису) підготовчі курси.

Слухачі підготовчих курсів за результатами атестації додатково до конкурсного балу (максимально 200 балів) можуть отримати до 10 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка:
-  101 - Екологія
-  131 - Прикладна механіка
-  133 - Галузеве машинобудування
-  151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
-  161 - Хімічні технології та інженерія
-  187 - Деревообробні та меблеві технології
-  205 - Лісове господарство (лісове господарство, лісова інженерія, мисливське господарство)
-  206 - Садово-паркове господарство

Для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на вищезазначені спеціальності, яким надається особлива державна підтримка, в НЛТУ України орієнтовно у травні 2018 року буде проведено Всеукраїнську олімпіаду. Учасники олімпіади можуть отримати додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного предмета в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Додаткова інформація:
На території Національного лісотехнічного університету України створене студентське містечко (кампус). До нього входять гуртожитки, підприємства громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди, виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій. Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб студентів, надання їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг.

Структурними підрозділами університету є науково-технічна бібліотека, Ботанічний сад, Природний заповідник "Розточчя", а також лісо-екологічні стаціонари:

 • Оздоровчо-спортивний табір "Лісотехнік"
 • Лісо-екологічний стаціонар "Моршин"
 • Науково-навчальна лісо-екологічна лабораторія "Шацьк"
 • Лісо-екологічний стаціонар "Східниця"

Видання університету:

 • "Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість"
 • "Науковий вісник НЛТУ"
 • "Український ліс"
 • "Вісник ЛАНУ" (Лісівничої академії наук)
 • Газета "Освіта лісівнича"

В НЛТУ України для студентського дозвілля діють творчі колективи:

 • Студентський театр естрадних мініатюр "Адреналін"
 • Народний ансамбль танцю "ПОЛОНИНА"
 • Студентський хор "ДІБРОВА"

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Львів
 • Адреса: вул. Генерала Чупринки, 103
 • Телефони: 0322378094, 0322378024, 0322377990

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

23.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.