Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національний фармацевтичний університет, НФаУ

НФУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1805

Інформація про внз:

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) - державний вищий учбовий заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству охорони здоров'я, та вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної галузі. Університет створює умови для поглибленої наукової підготовки фахівців вищої кваліфікації на засадах взаємодії освіти та науки.

Національний фармацевтичний університет був започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету. У 1921 році за пропозицією видатних науковців Харкова Постановою Наркомату охорони здоров'я та Головнауки України було відкрито Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ), перший та єдиний в Україні. У різні часи у Харківському фармацевтичному інституті працювали визнані вчені: М. О. Валяшко, М. С. Бокаріус, М. П. Красовський, А. Д. Розенфельд, Г. Є. Мухін, О. І. Черкес, Є .С. Хотинський, Ю. Г. Борисюк, П. О. Петюнін.

З Національним фармацевтичним університетом пов'язано зародження української фармацевтичної науки у напрямках хімічного синтезу біологічно активних речовин, фармакогностичних досліджень лікарських засобів, хіміко-токсикологічного аналізу, технології створення та виробництва лікарських засобів як синтетичного, так і природного походження, контролю якості лікарських препаратів, організації та економіки фармацевтичної галузі.

За ініціативою одного із фундаторів ХФІ професора А. Д. Розенфельда був створений Науковий центр фармації - Експериментальний фармацевтичний інститут Наркомздоров'я - нині Державний науковий центр лікарських засобів.

У 1991 році Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) - один із 3-х перших ВНЗ із числа 900 ВНЗ СРСР, який отримав статус акредитованого на союзному рівні. У 1992 р. ХФІ реорганізований в Українську фармацевтичну академію (УкрФА). 1994 року УкрФА акредитована за найвищим IV рівнем акредитації. У 1999 році навчальний заклад набув статусу Національної фармацевтичної академії України, а в 2002 р. - Національного фармацевтичного університету (НФаУ).

У 2017-2018 н. р. в університеті працюють 617 науково-педагогічних працівників, серед них 122 доктора наук, 91 професор, 441 кандидат наук, 328 доцентів; 1 академік НАН України, 10 академіків та член-кореспондентів Національної та галузевих академій наук України, 14 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужених працівника охорони здоров'я, 1 Заслужений винахідник України, 2 Заслужених працівника фармації, 3 Заслужених працівника освіти, 5 лауреатів Державних премій в галузі науки та техніки, співробітники, удостоєні Почесних звань НФаУ.

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), Великої Хартії Університетів (The Magna Charta Universitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU).

В університеті сформовані та плідно працюють 22 наукових школи з хімічного синтезу і аналізу біологічно-активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження; нанотоксикології та нанофармації, фармакогностичного вивчення біологічно-активних речовин; створення лікарських засобів рослинного походження; створення складу і технології одержання біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження; технології одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у різних лікарських формах; фармакологічного дослідження біологічно-активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження; створення гомеопатичних лікарських засобів; розробки складу і технології ветеринарних засобів; розробки нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення фальсифікованої продукції аптечного та промислового виробництва; організації фармацевтичної справи, менеджменту і маркетингу у фармації; дослідження економічних механізмів управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості тощо.

Зростанню міжнародного авторитету університету сприяє наукове співробітництво із закордонними науковими центрами, такими як:

 • Відділення хімії Університету Рочестера (США) - розробка транспортних систем адресної доставки ЛЗ та вивчення хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей вуглецевих нанотрубок;
 • Компанія "E.I. du Pont de Nemours and Company" (США) - синтез хімічних сполук;
 • Фармацевтична компанія ChemDiv, Inc. (США) - первинний високопродуктивний скринінг, дослідження в галузі синтезу комбінаторних бібліотек, публікація наукових досліджень;
 • Фармакопея США - проведення спільних семінарів, стажування.

У переліку авторських препаратів університету: Альтан, Валькофен, Веносан, Живітан, Левосин, Ліпофлавон, Настойка прополісу, Паравіт, Піфламін, Фенольний гідрофобний препарат прополісу, Флаванабол, Інфлоракс та інші.
Традиційно НФаУ показує високі результати в різноманітних рейтингах.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

 • фармацевтичний факультет №1
 • фармацевтичний факультет №2
 • фармацевтичний факультет №3
 • медико-фармацевтичний факультет
 • факультет промислової фармації, управління та адміністрування
 • факультет з підготовки іноземних громадян

Хімічні кафедри:

 • Аналітичної хімії
 • Медичної хімії
 • Неорганічної хімії
 • Нутріциології та фармацевтичної броматології
 • Органічної хімії
 • Лікарської та аналітичної токсикології
 • Фармакогнозії
 • Фармацевтичної хімії
 • Фізичної та колоїдної хімії
 • Хімії природних сполук

Технологічні кафедри:

 • Аптечної технології ліків
 • Біотехнології
 • Заводської технології ліків
 • Промислової фармації
 • Технології ліків
 • Косметології і аромології
 • Медико-біологічні кафедри:
 • Біології
 • Біологічної хімії
 • Ботаніки
 • Клінічної лабораторної діагностики
 • Клінічної фармакології та клінічної фармації
 • Мікробіології, вірусології та імунології
 • Патологічної фізіології
 • Фармакології
 • Фармакотерапії
 • Фізіології та анатомії людини

Економіко-управлінські кафедри:

 • Менеджменту і адміністрування
 • Організації та економіки фармації
 • Соціальної фармації
 • Товарознавства
 • Управління та економіки підприємства
 • Управління якістю
 • Фармакоекономіки
 • Фармацевтичного маркетингу та менеджменту

Фізико-математичні та інженерні кафедри:

 • Процесів та апаратів ХФ виробництва
 • Фармакоінформатики
 • Фізики

Гуманітарні кафедри:

 • Гуманітарних наук
 • Іноземних мов
 • Українознавства та латинської мови
 • Фізичного виховання та здоров'я
 • Філософії та соціології
 • Фундаментальної та мовної підготовки

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у НФаУ (ступінь "бакалавр"):

 • 6.120102 Лабораторна діагностика
 • 6.051401 Біотехнологія
 • 6.030504 Економіка підприємства
 • 6.030507 Маркетинг
 • 6.030601 Менеджмент
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у НФаУ (ступінь "магістр"):

 • 8.12020101 Фармація
 • 8.12020102 Клінічна фармація
 • 8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів
 • 8.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів
 • 8.12010007 Лабораторна діагностика
 • 8.05140101 Промислова біотехнологія
 • 8.05140103 Фармацевтична біотехнологія
 • 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
 • 8.03050701 Маркетинг
 • 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
 • 8.03060107 Логістика
 • 8.18010018 Адміністративний менеджмент
 • 8.18010021 Педагогіка вищої школи
 • 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація
 • 226 Фармація
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 073 Менеджмент
 • 011 Науки про освіту

Інформація для абітурієнта

Національний фармацевтичний університет оголошує набір на курс підготовки до ЗНО з хімії з використанням дистанційних технологій навчання.
Курс орієнтовано на слухачів, які мешкають за межами міста Харкова.
Навчання проводиться за державною програмою Міністерства освіти і науки України і дає можливість підготуватися до складання тестів ЗНО самостійно, з використанням спеціально розроблених рекомендацій, комплектів методичної та довідкової літератури, тестових завдань і контрольних робіт.

Додаткова інформація:
В Національному фармацевтичному університеті, в структуру якого входить Коледж, діють 6 гуртожитків, розташованих у різних районах міста, зв'язаних єдиною міською транспортною структурою (метро, трамвай, тролейбус).
Гуртожитки добре упорядковані і забезпечені всім необхідним для комфортних умов проживання (пральня, Інтернет класи, магазини "Нон-стоп"). В гуртожитку №1 діє Центр Первинної медично-санітарної допомоги НФаУ - лікувальний заклад, який працює з 2004 року. Центр ПМСД надає невідкладну, лікувально-діагностичну та профілактичну допомогу за сучасними методиками студентам і співробітникам університету, де можна пройти профілактичний огляд; консультацію та лікування у терапевта, гінеколога, стоматолога; виміряти тиск, вагу, зріст; зробити електрокардіографічне обстеження, дослідження крові, парентеральні ін'єкції, профілактичні щеплення, отримати фізіотерапевтичні та гінекологічні процедури. У своїй роботі лікарі використовують "Стандарти надання медичної допомоги", новітні комп'ютерні технології.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного фармацевтичного університету (НФаУ)  в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Пушкінська, 53
 • Телефони: (057) 706 35 81, 214 25 44, 214 25 40

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, спеціаліст, магістр

Оновлено:

09.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.