Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЦДПУ ім. В. Винниченка, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1921

Інформація про внз:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка перейменовано в Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

Першим реальним кроком із створення вищого педагогічного закладу на Єлисаветградщині стало відкриття 1 червня 1921 року вищих педагогічних курсів, які готували вчителів для початкових шкіл.

1925 року педагогічні курси було реорганізовано в Зінов'євський педагогічний технікум, який продовжував підготовку вчителів для початкової школи.

1 жовтня 1930 року Рада Народних Комісарів УСРР прийняла офіційну постанову про відкриття інституту народної освіти, який складався з чотирьох факультетів: техніко-математичного, агробіологічного, історико-економічного та мовно-літературного. Навчалося більше 300 студентів.

1 вересня 1939 року поряд з учительським інститутом відновлюється і педагогічний інститут у складі трьох факультетів: фізико-математичного, географічного, мови і літератури з російським та українським відділеннями. Кіровоградський інститут у передвоєнні роки перетворився у великий навчальний комплекс, що складався зі стаціонарного та заочного педагогічного й учительського інститутів і вечірнього учительського інституту.

Вогняний смерч війни перервав мирне життя людей, перекроїв долі викладачів і студентів інституту. Зі зброєю в руках стали вони на захист рідної Вітчизни. У боях на фронтах Великої Вітчизняної війни, у фашистських катівнях загинули заступник директора інституту Олексій Микитович Коцюба, секретар партбюро Сергій Миколайович Остапенко, секретар комітету ЛКСМУ Василь Олексійович Дикий, помічник директора інституту Михайло Мойсейович Карнаух, викладачі Петро Федорович Непомнящий, Бенціон Якович Гольцман, Павло Феоктистович Романовський, Федот Кононович Сивовна, випускник вузу лейтенант Антон Антонович Богун. У підпільно-диверсійних організаціях боролися з ворогом колишні студенти Петро Іванович Лахман, Олена Захарівна Бур'янова та інші молоді патріоти.

У січні 1944 року Кіровоград був визволений від німецько-фашистських загарбників. Відразу ж починається відновлення педагогічного інституту, який зазнав значних збитків. Заняття розпочалися вже 25 березня 1944 року, - 382 студенти знову сіли за парти.

1959 року розпочав роботу педагогічний факультет інституту, який готував учителів початкових класів з вищою освітою. 1962 року відкрито факультет англійської мови, а 1967 - музично-педагогічний. З вересня 1978 року відновив свою роботу історичний факультет.

У середині 90-х років педагогічний інститут виходить на нові рубежі свого поступу. Створюється навчально-науковий виробничий комплекс "Неперервна освіта", до складу якого ввійшли кращі середні заклади освіти області, розпочало роботу обласне відділення Малої Академії наук, відкривається магістратура. У 1992 році Кіровоградському державному педагогічному інституту присвоєно ім'я Володимира Кириловича Винниченка.

4 квітня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України Кіровоградському державному педагогічному інституту було надано статус державного педагогічного університету. Ця подія започаткувала новий етап історії вищого педагогічного закладу освіти на Кіровоградщині.

Відповідно до законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про вищу освіту", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", постанови Верховної Ради України від 14.07.2016 № 1468, згідно рішення колективу університету та наказу Міністра № 467 від 27.03.2017 р. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка перейменовано в Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

На сучасному етапі метою освітньої діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка є підготовка фахівців нового покоління з рівнем освіти, гідним кращих вищих навчальних закладів світу. Вони здатні працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства й конкурувати на світовому ринку праці. За останні роки університет здобув широке визнання та авторитет серед абітурієнтів, педагогічної та наукової спільноти.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Мистецький факультет

 • Художньо-графічне відділення
 • Музичне відділення
 • Хореографічне відділення

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО

 • 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 024 Хореографія

Факультет педагогіки та психології

 • Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
 • Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти
 • Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології
 • Кафедра практичної психології
 • Кафедра методик дошкільної та початкової освіти
 • Кафедра спеціальної освіти та здоров'я людини

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 016 Спеціальна освіта
 • 053 Психологія
 • 231 Соціальна робота

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 053 Психологія
 • 073 Менеджмент
 • 231 Соціальна робота

Факультет іноземних мов

 • Кафедра перекладу, прикладної та загальної лінгвістики
 • Кафедра англійської мови та методики її викладання
 • Кафедра німецької мови та методики її викладання
 • Ліцензований мовний центр

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)
 • 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)
 • 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
 • 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)
 • 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

Факультет історії та права

 • Кафедра всесвітньої історії
 • Кафедра історії України
 • Кафедра державно-правових дисициплін та адміністративного права
 • Кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності
 • Кафедра філософії та політології
 • Соціологічна лабораторія

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 052 Політологія
 • 081 Право

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 081 Право
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультет філології та журналістики

 • Кафедра лінгво-дидактики та іноземних мов
 • Кафедра української та зарубіжної літератури
 • Кафедра української мови
 • Кафедра журналістики, видавничої справи та редагування

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 061 Журналістика

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Природничо-географічний факультет

 • Кафедра хімії
 • Кафедри географії та геоекології
 • Кафедра біології та методики її викладання

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)

Фізико-математичний факультет

 • Кафедра математики
 • Кафедра фізики та методики її викладання
 • Кафедра теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Кафедра прикладної математики, статистики та економіки
 • Кафедра інформатики

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 • 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
 • 015.17 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
 • 112 Статистика
 • 122 Комп'ютерні науки

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)
 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 112 Статистика
 • 122 Комп'ютерні науки

Факультет фізичного виховання

 • Кафедра фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури
 • Кафедра теорії і методики фізичного виховання
 • Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Спеціальності освітнього ступеня "Бакалавр" на основі ПЗСО:

 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт

Спеціальності освітнього ступеня "магістр"

 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт


Інформація для абітурієнта

Програми вступних іспитів для вступниками, які мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів, за умови вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти:

 • Українська мова і література
 • Історія України
 • Математика
 • Фізика
 • Біологія
 • Географія
 • Хімія
 • Англійська мова
 • Німецька мова

В університеті діє аспірантура та докторантура.

На навчання до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка приймаються особи для здобуття наукового ступеня доктора філософії на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;
 • 014 Середня освіта (фізика);
 • 032 Історія та археологія;
 • 035 Філологія;
 • 081 Право;
 • 113 Прикладна математика

Додаткова інформація:
Бібліотека Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка здійснює різноманітну культурно-освітню та науково-допоміжну роботу; регулярно організовує книжково-бібліографічні виставки, відкриті перегляди нової літератури, бібліографічні огляди, консультації; готує до друку бібліографічні посібники, зокрема з 1998р. щорічно інформаційний покажчик з проблем вищої школи в Україні, біобібліографічні покажчики про відомих діячів України, рекомендаційні покажчики з актуальних питань освіти.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка у Кропивницькому (Кіровограді), термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Кропивницький (м. Кіровоград)
 • Адреса: вул. Шевченка, 1
 • Телефони: +38(0522)221834, 248633, 248544

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

10.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.