Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Київська академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

КАДПМ, Тип ВНЗ: Академія, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1938

Інформація про внз:

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (КДІДПМД) створено в грудні 1999 року на базі Київського художньо-промислового технікуму. Проте "молодим" інститут не можна вважати, оскільки в його основі закладено давні традиції українського національного мистецтва. Свій родовід інститут починає з рисувальної школи Миколи Мурашка, Київського художнього училища (1900 - 1920) та Київського училища прикладного мистецтва (1938 - 1957), що стали першою фаховою школою для таких світочів українського малярства, як Микола Пимоненко, Олександр Мурашко, Іван Їжакевич, Фотій Красицький, Казимир Малевич,  згодом Олександр Архипенко й  Іван Кавалерідзе, Анатоль Петрицький й Олександра Екстер і художники- бойчукісти Іван Падалка та Василь Седляр.

11 липня 2018 року указом міністра освіти і науки Лілії Гриневич наш навчальний заклад було перейменовано на Київську академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Освітні програми/спеціалізації у КДІДПМД ім. М. Бойчука

Факультет декоративно-прикладного мистецтва
Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітні ступені бакалавра та магістра
Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)
Спеціалізації:

 • Монументально-декоративний живопис (станковий живопис, мозаїка, сакральне мистецтво, вітраж);
 • Художній текстиль (гобелен, ткацтво);
 • Художнє моделювання костюма;
 • Художня вишивка та моделювання костюма;
 • Художнє дерево та декоративна скульптура (камінь, дерево та інші матеріали);
 • Художня кераміка;
 • Художній метал (ювелірне мистецтво, ковальство, художнє оздоблення зброї та предметів побуту).

Монументально-декоративний живопис
Кафедра монументально-декоративного мистецтва готує художників станкового та монументального мистецтва за спеціалізацією "Монументально-декоративний живопис". Програмою підготовки художників-монументалістів, твори яких стануть оздобленням інтер'єрів та екстер'єрів громадських, житлових і культових споруд, передбачено вивчення різноманітних технік монументально-декоративного мистецтва (альфрейний розпис, темперний та олійний живопис, фреска, енкаустика і мозаїка, сграфіто і рельєф, батик, гобелен та вітраж).

Художній текстиль
За спеціалізацією "Художній текстиль" кафедра художнього текстилю та моделювання костюма готує художників з текстилю на основі вивчення стародавніх і сучасних різновидів технік ткацтва, килимарства, вибійки, батику, колажу. Студенти створюють проекти та виготовляють тканини різного призначення - платтяні, для оздоблення інтер'єру (гобелени, килими, декоративні панно, розписи в техніці "холодного" та "гарячого" батику), виконують ескізи текстильних речей для фабричного виробництва, поєднуючи в них традиційні та модерні тенденції.

Художня вишивка та моделювання костюма
Спеціалізація "Художня вишивка та моделювання костюма" передбачає підготовку художників декоративно-прикладного мистецтва, що базується на вивченні композиційної побудови, символіки та розмаїтті технік української народної вишивки й оздоблення етнічного одягу різних регіонів. Інститут готує фахівців, які здатні створювати унікальні панно, вишиті рушники, сорочки, моделі одягу з використанням старовинних технік. У дипломних роботах випускники демонструють високорозвинене почуття ритму в побудові орнаменту, гармонію кольорових поєднань, інтерпретацію народних мотивів у сучасних творах.

Художнє моделювання костюма
Спеціалізація "художнє моделювання костюма" забезпечує підготовку фахівців різних напрямків, серед яких основними є розробка сценічного (історичного, народного або естрадного) костюма; створення ексклюзивного (виставкового і колекційного) вбрання; реконструкція та реставрація історичного костюма. Студенти вивчають конструювання та технологічні прийоми виготовлення одягу і практично застосовують забуті знання, виготовляючи неповторні моделі.

Художня кераміка
Керамічні вироби часто не лише несуть у собі відбиток найдавніших космогонічних уявлень людини, а й дивують сучасністю пластичного вирішення. Опанувавши давні та новітні технології, зокрема гончарну справу та розпис, познайомившись із прадавніми культурами, студенти прагнуть виразити себе через виконання різноманітних творів ? від речей побутового призначення до зразків дрібної пластики, декоративних панно, паркової скульптури.

Художній метал
В Інституті готують художників з металу, здатних створювати вироби різного призначення, сакральні предмети, твори ювелірного мистецтва, речі утилітарного та виставкового характеру, роботи для оформлення інтер'єрів громадських споруд, використовуючи традиції різних регіонів України й світу і не забуваючи про важливість формування не лише індивідуальності майбутнього творця, а й самобутньої національної школи художнього металу.

Художнє дерево та декоративна скульптура
Випускники спеціалізації є фахівцями, теоретична підготовка та практичні навички яких охоплюють широкий спектр знань, вони працюють на державних і приватних підприємствах, у сувенірних цехах, беруть участь в оздобленні культових споруд, у комплексному оформленні інтер'єрів, створенні дерев'яних об'ємно-просторових декоративних форм і декорацій на кіностудіях. Програми навчання базуються на вивченні образотворчих традицій та оволодінні пластичними прийомами українського і світового мистецтва, осмисленні сучасних художніх тенденцій і засвоєнні новітніх технологій.

Факультет дизайну
Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 022 Дизайн
Освітні ступені бакалавра та магістра
Освітня програма: Дизайн (за видами)
Спеціалізації:

 • Графічний дизайн (фотовідеодизайн, реклама (motion design), упаковка, корпоративний стиль);
 • Дизайн середовища (дизайн ландшафту, інтер'єру);
 • Промисловий дизайн (веб-дизайн, дизайн транспортного засобу, меблі тощо).

Графічний дизайн
Створення ілюстрацій, плакатів, візуальної реклами, оформлення книжок та періодичних видань, розробка фірмового стилю, нових шрифтів та оригінальних пакувань, проектування експозицій ? лише невелика частка напрямків діяльності дизайнера-графіка, формуванню якого сприяє вивчення не тільки традиційних дисциплін мистецького спрямування, а й розмаїття графічних технік, макетування, поліграфії та типографіки, сучасних технологій.

Дизайн середовища
Проектування інтер'єрів, громадських, житлових і промислових будівель, малих архітектурних форм та ландшафтних об'єктів, реконструкція існуючих споруд вимагає підготовки художників, здатних на основі ґрунтовного вивчення національних та світових мистецьких традицій і численних фахових дисциплін створювати проекти неповторних архітектурних та садово-паркових ансамблів, в яких дизайнерський задум органічно поєднується з навколишнім середовищем.

Промисловий дизайн
Підготовка фахівців для роботи у галузі графічного веб-дизайну (проектування й реалізація клієнтської частини веб-сайту, включаючи верстку), проектно-конструкторських бюро, дизайн-студіях та на підприємствах зі створення нових зразків продукції на одній із найстаріших в Україні кафедр подібного спрямування здійснюється за різними напрямками, основними серед яких є проектування окремих виробів і комплексних об'єктів побутового, промислового та спеціального призначення.

Інформація для абітурієнта

Діють підготовчі курси з основ образотворчого мистецтва
Навчальні предмети: Рисунок.  Живопис. Композиція. Заняття відбуваються 3 рази на тиждень з 16:00 до 19:15.
Для іногородніх проводиться консультативна робота у вихідні дні з 10:00 раз на місяць.

Додаткова інформація:
Свій багатий творчий досвід передають студентам народний художник України, академік Національної академії архітектури України Людмила Жоголь, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка Володимир Прядка, народний художник України, лауреат літературно-мистецької премії імені І. Нечуя-Левицького, заслужений діяч мистецтв України, професор Петро Печорний, народні художники України, професори Сергій Нечипоренко, Микола Попов, Микола Стратілат; заслужені художники України Наталя Литовченко, Сергій Одайник, Оксана Полтавець-Гуйда, Микола Білик, Юлій Скаканді, Валерій Федічєв, заслужені діячі мистецтв України, професори Ніна Велігоцька, Олена Владимирова, Валентин Сергеєв, Леонід Сотник, Василь Чебаник. До речі, протягом двох років на базі інституту проводиться унікальний фестиваль "Рутенія", який охоплює мистецтво каліграфії Сходу, Азії, латинського Заходу, України та Росії.
Твори вихованців та викладачів зберігають музеї  Німеччини, Австралії, США, Канади, Італії, Польщі, Росії, Румунії, Угорщини, Японії,  Сирії, Чехії та інших країн. Викладачі та випускники навчального закладу є авторами численних творів мистецтва, їхні композиції прикрашають інтер'єри  палацу "Україна", Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, залізничного вокзалу Києва, станцій метро "Золоті  ворота",  "Мінська", станції метро "Хрещатик" (керамічні панно), Київського музею медицини (триптих "Голодомор").  Серед викладачів інституту є  ті, хто брав участь у відродженні київських святинь: Михайлівського Золотоверхого собору, Успенського собору  Києво-Печерської лаври, пам'ятника княгині Ользі, Ярославу Мудрому; автори пам'ятників Владиславу Городецькому, Леоніду Бикову, паркових скульптур.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Київської академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (КАДПМД)
у Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Київ
 • Адреса: вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32
 • Телефони: (044)285-50-05

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

31.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.