Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Хмельницький національний університет

ХНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1962

Інформація про внз:

Хмельницький національний університет (ХНУ) - найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації.

Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій. Місія університету відображає інтереси всіх учасників освітнього процесу. З одного боку, вона передбачає задоволення потреб ринку в професійних кадрах, з іншого - задоволення потреб студентів і викладачів щодо їх всебічного професійного розвитку.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 7 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп'ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати. Сьогодні в університеті за 40 напрямами підготовки навчається більше 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 74 докторів та 453 кандидатів наук.

Факультет Економіки і управління
Бакалавр. Готельно-ресторанна справа
Бакалавр. Економіка (економіка і аналітика бізнесу)
Бакалавр. Економіка (економіка підприємства)
Бакалавр. Економіка (економічна кібернетика)
Бакалавр. Економіка (управління персоналом та економіка праці)
Бакалавр. Маркетинг
Бакалавр. Менеджмент (бізнес-адміністрування)
Бакалавр. Менеджмент (менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу)
Бакалавр. Менеджмент (менеджмент митної справи)
Бакалавр. Менеджмент (менеджмент організацій)
Бакалавр. Облік і оподаткування
Бакалавр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво)
Бакалавр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (торгівля)
Бакалавр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (управління підприємницькою діяльністю)
Бакалавр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Бакалавр. Публічне управління та адміністрування
Бакалавр. Фінанси, банківська справа та страхування
Доктор філософії. Економіка
Доктор філософії. Маркетинг
Доктор філософії. Менеджмент
Доктор філософії. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Магістр. Економіка (бізнес-аналітика)
Магістр. Економіка (економіка підприємства)
Магістр. Економіка (економічна кібернетика)
Магістр. Економіка (управління персоналом та економіка праці)
Магістр. Маркетинг
Магістр. Менеджмент (бізнес-адміністрування)
Магістр. Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
Магістр. Менеджмент (менеджмент організаій)
Магістр. Менеджмент (менеджмент митної справи)
Магістр. Менеджмент (торговельно-виробничий менеджмент)
Магістр. Менеджмент (управління інноваційною діяльністю)
Магістр. Облік і оподаткування
Магістр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оптова і роздрібна торгівля)
Магістр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (підприємництво)
Магістр. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Магістр. Фінанси банківська справа та страхування

Гуманітарно-педагогічний факультет
Бакалавр. Екологія
Бакалавр. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Бакалавр. Професійна освіта (транспорт)
Бакалавр. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)
Бакалавр. Психологія
Бакалавр. Середня освіта (біологія)
Бакалавр. Середня освіта (трудове навчання, інформатика)
Бакалавр. Середня освіта (укр. англ. мови)
Бакалавр. Середня освіта (Фізична культура, основи здоров`я)
Бакалавр. Середня освіта. Трудове навчання та технології (Середня освіта. Інформатика)
Бакалавр. Соціальна робота
Бакалавр. Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація
Бакалавр. Фізична культура і спорт
Бакалавр. Фізична реабілітація
Бакалавр. Філологія (переклад, польська)
Бакалавр. Філологія (укр. мова літ-ра, редагуванння освітніх видань)
Доктор філософії. Науки про освіту
Доктор філософії. Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Доктор філософії. Психологія
Магістр. Екологія
Магістр. Професійна освіта (транспорт)
Магістр. Професійна освіта. Транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів)
Магістр. Психологія (організаційна психологія та психконсультування; практична психологія)
Магістр. Середня освіта (трудове навчання, інформатика)
Магістр. Середня освіта (Фізична культура )
Магістр. Середня освіта. Трудове навчання та технології (Середня освіта. Інформатика)
Магістр. Соціальна робота
Магістр. Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація
Магістр. Філологія (українська мова і література)
Магістр. Філологія. Словянські мови та літератури (переклад включно)

Факультет інженерної механіки
Бакалавр. Автомобільний транспорт
Бакалавр. Агроінженерія
Бакалавр. Архітектура та містобудування
Бакалавр. Галузеве машинобудування (Комп`ютерне моделювання та інженерія технологічних процесів і обладнання харчових виробництв)
Бакалавр. Галузеве машинобудування (машини та апарати легкої промисловості)
Бакалавр. Галузеве машинобудування (мехатроніка та робототехніка галузі
Бакалавр. Електроенергетика, електроніка та електромеханіка (електропобутова техніка)
Бакалавр. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (енергетичний менеджмент)
Бакалавр. Матеріалознавство(Відновлення та технічний сервіс автомобілів)
Бакалавр. Прикладна механіка (відновлення та технічний сервіс автомобілів)
Бакалавр. Прикладна механіка (інструментальне виробництво)
Бакалавр. Прикладна механіка (металорізальні верстати та системи)
Бакалавр. Прикладна механіка (технології машинобудування)
Бакалавр. Цивільна безпека (охорона праці за галузями)
Доктор філософії. Галузеве машинобудування
Доктор філософії. Прикладна механіка
Магістр. Галузеве машинобудування (Комп`ютерне моделювання та інженерія технологічних процесів і обладнання харчових виробництв)
Магістр. Галузеве машинобудування (машини та апарати легкої промисловості)
Магістр. Галузеве машинобудування (мехатроніка та робототехніка галузі)
Магістр. Електроенергетика, електроніка та електромеханіка (електропобутова техніка)
Магістр. Матеріалознавство (відновлення та технічний сервіс автомобілів)
Магістр. Прикладна механіка (відновлення та технічний сервіс автомобілів)
Магістр. Прикладна механіка (інструментальне виробництво)
Магістр. Прикладна механіка (металорізальні верстати та системи)
Магістр. Прикладна механіка (технології машинобудування)
Магістр. Цивільна безпека (охорона праці)
Магістр. Цивільна безпека (охорона праці за галузями)

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем
Бакалавр. Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
Бакалавр. Інженерія програмного забезпечення
Бакалавр. Кібербезпека
Бакалавр. Комп`ютерна інженерія
Бакалавр. Комп`ютерні науки та інформаційні технології
Бакалавр. Математика
Бакалавр. Прикладна математика
Бакалавр. Середня освіта (інформатика)
Бакалавр. Телекомунікації та радіотехніка
Доктор філософії. Інженерія програмного забезпечення
Доктор філософії. Компютерна інженерія
Доктор філософії. Компютерні науки та інформаційні технології
Доктор філософії. Прикладна математика
Доктор філософії. Телекомунікації та радіотехніка
Магістр. Інженерія програмного забезпечення
Магістр. Комп`ютерні науки та інформаційні технології
Магістр. Компютерна інженерія (ОНП)
Магістр. Компютерна інженерія (ОПП) (компютерні системи та мережі)
Магістр. Прикладна математика
Магістр. Телекомунікації та радіотехніка

Факультет технологій та дизайну
Бакалавр. Дизайн (дизайн одягу; графічний дизайн та реклама; дизайн інтер`єру і меблів)
Бакалавр. Технології легкої промисловості (дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів)
Бакалавр. Технології легкої промисловості (художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів)
Бакалавр. Хімічні технології та інженерія (опоряджувальні технології та матеріали)
Бакалавр. Хімічні технології та інженерія (природоохоронні хімічні технології)
Бакалавр. Хімія
Доктор філософії. Технології легкої промисловості
Магістр. Дизайн
Магістр. Технології легкої промисловості (дизайн та конструювання взуттєвих і галантерейних виробів)
Магістр. Технології легкої промисловості (художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів)
Магістр. Хімічні технології та інженерія (опоряджувальні технології та матеріали)
Магістр. Хімічні технології та інженерія (природоохоронні хімічні технології)
Магістр. Хімія

Факультет міжнародних відносин
Бакалавр. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство)
Бакалавр. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація)
Бакалавр. Міжнародні економічні відносини (Міжнародна логістика та митна справа)
Бакалавр. Міжнародні економічні відносини
Бакалавр. Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес)
Бакалавр. Міжнародні економічні відносини
Бакалавр. Політологія
Бакалавр. Право
Бакалавр. Середня освіта (англійська мова та література)
Бакалавр. Туризм
Бакалавр. Філологія (переклад-англійська мова)
Магістр. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (країнознавство)
Магістр. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація)
Магістр. Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес)
Магістр. Міжнародні економічні відносини
Магістр. Міжнародні економічні відносини (міжнародний бізнес)
Магістр. Міжнародні економічні відносини
Магістр. Середня освіта (англійська мова та література)
Магістр. Філологія (переклад-англійська мова)

Інформація для абітурієнта

Підготовче відділення забезпечує:
 грунтовну теоретичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
 високий професіоналізм провідних науково-педагогічних працівників університету;
 поглиблення та розширення знань обдарованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів з обраного предмету, сприяння свідомому вибору професії;
 психологічну адаптацію слухачів до умов та специфіки навчального процесу у ВНЗ;
 високу результативність вступу до вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація:

При Центрі здійснюється підвищення кваліфікації населення за акредитованими спеціальностями на замовлення Хмельницького обласного центру зайнятості, фізичних та юридичних осіб та підприємств різних форми власності.
Підвищення кваліфікації дає можливість отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей, формування високого професіоналізму, майстерності і вміння працювати в нових економічних умовах за новими технологіями.
Ми маємо можливість організувати професійне навчання за спеціальностями:
 "Основи адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С:Підприємство";
 "Менеджмент у невиробничій сфері";
 "Основи ландшафтного дизайну та озеленення населених місць";
 "Основи комп'ютерного та WEB-дизайну".
По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Хмельницького національного університету (ХНУ)  в Хмельницьку, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

  • Місто: м. Хмельницький
  • Адреса: вул. Інститутська, 11
  • Телефони: (0382) 72-80-76; 72-82-75

Додаткова інформація

  • Підготовчі курси: так
  • Безкоштовні\бюджетні місця: так
  • Стипендія: так
  • Гуртожиток: так
  • Друга вища освіта: так

ОКР

молодший спеціаліст, бакалавр, магістр

Оновлено:

17.03.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.