Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ХНПУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1804

Інформація про внз:

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди - один з найстаріших педагогічних вишів України (IV рівень акредитації), створений у 1804 році.

У складі університету 14 факультетів. Здійснюється підготовка фахівців з 54спеціальностей. Університет налічує 54 кафедри та більш ніж 600 викладачів. До науково-навчального комплексу університету входять 47 установ освіти, серед них: 7 інститутів (навчально-науковий інститут педагогіки та психології, інститут економіки і права, інститут мов світу, інститут мистецтв, інститут післядипломної освіти, інститут початкової освіти, інститут козацтва), педагогічні коледжі, ліцеї, школи-гімназії, профільні школи.

Університет має різнопланові контакти, такі як участь у міжнародних проектах, семінарах, конференціях, стажування, отримання міжнародних грантів в різних країнах світу, як то КНР, Японія, Ізраїль, Іран, Туреччина, США, Англія, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Австрія, Польща, Угорщина, Росія, Молдова, Білорусь і ін.

Кафедра англійської філології співпрацює з Британською Радою в Україні над сумісним проектом навчальних програм з англійської мови як іноземної; кафедра романської філології займається розробкою проекту "Темпус" разом з університетом міста Венеції і міста Падуе; кафедра німецької філології співпрацює над лінгвістичним проектом сумісно з університетом міста Нюрнберга (мовний центр в місті Ерланген) при підтримці ДААД; кафедра східних мов бере участь у проекті Міжвузівського центру з вивчення іудаіки і єврейської цивілізації сумісно з Ізраїльським культурним центром при підтримці консульства Ізраїлю в Харкові; викладачі природничого факультету беруть участь у міжнародних екологічних програмах.

До науково-навчального комплексу університету входять 47 установ освіти, серед них: 3 інститути (інститут економіки і права, інститут мов світу, інститут післядипломної освіти), педагогічні коледжі, ліцеї, школи-гімназії, профільні школи.

Високий рівень підготовки з іноземних мов в Інституті мов світу забезпечується завдяки тому, що тут працюють професори з Німеччини, США, Туреччини, Ірану, КНР.
Вперше в Україні створено Інститут Українського козацтва, робота якого спрямована на відродження традицій козаків, їх честі, слави, моральної гідності. Мета інституту - прищеплювати ці якості молоді.

На території університету стоїть пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді, який було відкрито 28 вересня 2012 року

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Інститут інформатизації освіти

 • Редакційно-видавничий відділ
 • Експлуатаційно-технічний відділ
 • Відділ комп'ютерного адміністрування
 • Лабораторія розробки програмного забезпечення
 • Кафедра інформаційних технологій
 • Лабораторія технічних засобів навчання

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки

 • Кафедра наукових основ управління і психології

Навчально-науковий інститут Григорія Сковороди
Факультети:

 • Факультет початкового навчання
 • Факультет психології і соціології
 • Історичний факультет
 • Факультет фізичного виховання і спорту
 • Художньо-графічний факультет
 • Факультет дошкільної освіти
 • Факультет мистецтв
 • Природничий факультет
 • Фізико-математичний факультет
 • Факультет український мовно-літературний імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка
 • Факультет іноземної філології
 • Факультет славістики
 • Економічний факультет
 • Юридичний факультет

Кафедри:

 • Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.мед.н., проф.  Я.Р. Синельникова
 • Кафедра англійської мови
 • Кафедра англійської філології
 • Кафедра англійської фонетики і граматики
 • Кафедра ботаніки
 • Кафедра вокальної культури і сценічної майстерності вчителя
 • Кафедра всесвітньої історії
 • Кафедра географії і методики викладання географії
 • Кафедра гімнастики, музично-ритмічного виховання та єдиноборств
 • Кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права
 • Кафедра дизайну
 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
 • Кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров'язбережувальної освіти
 • Кафедра зоології
 • Кафедра інформатики
 • Кафедра інформаційних технологій
 • Кафедра історії педагогіки і порівняльної педагогіки
 • Кафедра історії України
 • Кафедра кримінально-правових дисциплін
 • Кафедра математики
 • Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя
 • Кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти
 • Кафедра наукових основ управління і психології
 • Кафедра німецької філології
 • Кафедра образотворчого мистецтва
 • Кафедра політології, соціології і культурології
 • Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
 • Кафедра практичної психології
 • Кафедра природничо-математичних дисциплін
 • Кафедра романської філології
 • Кафедра світової літератури
 • Кафедра слов'янських мов
 • Кафедра соціальної педагогіки
 • Кафедра олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор
 • Кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти
 • Кафедра східних мов
 • Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі
 • Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя
 • Кафедра початкової, дошкільної та професійної освіти
 • Кафедра теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури
 • Кафедра теорії і практики англійської мови
 • Кафедра українського декоративно-прикладного мистецтва і графіки
 • Кафедра українознавства і лінгво-дидактики
 • Кафедра української і світової літератури
 • Кафедра української мови
 • Кафедра фізики
 • Кафедра фізичного виховання
 • Кафедра фізкультурно-оздоровчого та спортивного фехтування
 • Кафедра філософії
 • Кафедра філософсько-психологічної антропології
 • Кафедра фінансів і обліку
 • Кафедра хімії
 • Кафедра хореографії
 • Кафедра цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права
 • Кафедра циклічних видів спорту

Освітній ступінь "БАКАЛАВР" денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО за спеціальностями:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 051 Економіка
 • 051 Економіка** (небюджетна пропозиція)
 • 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Німецька мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Французька мова і література)
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 014.03 Середня освіта (Історія) **(небюджетна пропозиція)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 014.07 Середня освіта (Географія) **(небюджетна пропозиція заочної форми навчання)
 • 014.07 Середня освіта (Географія) **(небюджетна пропозиція денної та заочної форм навчання)
 • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 024 Хореографія
 • 013 Початкова освіта
 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 014.06 Середня освіта (Хімія)**(небюджетна пропозиція заочної форми навчання)
 • 016 Спеціальна освіта (дефектологія та реабілітологія)
 • 091 Біологія
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 054 Соціологія **(небюджетна пропозиція)
 • 231 Соціальна робота
 • 231 Соціальна робота **(небюджетна пропозиція)
 • 014.02 Середня освіта (Російська мова і література)
 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 035.01 Філологія (Українська мова та література)
 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)**(небюджетна пропозиція заочної форми навчання)
 • 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 022 Дизайн (спеціалізації: "Графічний дизайн"; "Дизайн одягу"; "Дизайн середовища")
 • 081 Право

2. Освітній ступінь "БАКАЛАВР" денної та заочної форм навчання
(для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
(освітній ступінь бакалавра/магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);
вступ на 1 курс зі скороченим терміном навчання та 2 курс з нормативним терміном навчання) за спеціальностями:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 051 Економіка
 • 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Німецька мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Французька мова і література)
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 024 Хореографія
 • 013 Початкова освіта
 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)
 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 091 Біологія
 • 016 Спеціальна освіта (дефектологія та реабілітологія)
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 231 Соціальна робота
 • 014.02 Середня освіта (Російська мова і література)
 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 035.01 Філологія (Українська мова та література)
 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 022 Дизайн (за видами)
 • 081 Право

Освітній ступінь "МАГІСТР" денної та заочної форм навчання
(для вступників, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; освітній ступінь магістра); термін навчання 1 рік 4 міс.)

 • 012 Дошкільна освіта
 • 014.02 Середня освіта (Англійська мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Німецька мова і література)
 • 014.02 Середня освіта (Французька мова і література)
 • 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 013 Початкова освіта
 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
 • 014.06 Середня освіта (Хімія)
 • 016 Спеціальна освіта (логопедія)
 • 091 Біологія
 • 014.02 Середня освіта (Російська мова і література)
 • 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 035.01 Філологія (Українська мова та література)
 • 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 • 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 022 Дизайн (за видами)
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 231 Соціальна робота
 • 051 Економіка
 • 081 Право


Інформація для абітурієнта

З метою професійної орієнтації вступників та залучення випускників шкіл України до вступу до Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди наказом ректора оголошено проведення Всеукраїнських олімпіад. Запрошуємо учнів, майбутніх вступників, скористатися можливістю збільшити шанси вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, - взяти участь у Всеукраїнських олімпіадах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди з предметів:
Математика (спеціальності):
    014.04 Середня освіта (Математика)
    014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
    014.06 Середня освіта (Хімія)
    014.08 Середня освіта (Фізика)
    014.09 Середня освіта (Інформатика)
Біологія (спеціальності):
    014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
    014.06 Середня освіта (Хімія)
    091 Біологія
Хімія (спеціальності):
    014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
    014.06 Середня освіта (Хімія)
    091 Біологія
Географія (спеціальність):
    014.07 Середня освіта (Географія)

Додаткова інформація:
Центри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди:
1.    Гендерний центр
2.    Молодіжний центр
3.    Науково-методичний центр організації навчального процесу
4.    Навчально-методичний інклюзивний центр
5.    Тренінговий центр соціального і професійного розвитку людини
6.    Центр рейтингування і трансферу технологій
7.    Центр міжнародного співробітництва і міжнародної освіти
8.    Ізраїльський культурний центр
9.    Іранський культурний центр
10.    Китайський культурний центр
11.    Регіональний центр польської мови, культури і науки
12.    Регіональний центр японської культури і освіти
13.    Турецький культурний центр
14.    Український культурний центр

Матеріально-технічна база: 7 навчальних корпусів, комп'ютерні класи, бібліотека (1 млн примірників), спортивно-оздоровчий табір "Гайдари".

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (ХНПУ) в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Алчевських (Артема), 29
 • Телефони: +38 (0572) 68-14-34

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

15.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.