Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ХНАДУ

ХНАДУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1930

Інформація про внз:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Це один із найстаріших вищих навчальних закладів України, який було засновано 23 липня 1930 року як Харківський автомобільно-дорожній інститут.
В квітні 1993 року вишу було присвоєно ІV рівень акредитації і перейменовано на Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет. В серпні 2001 року університету було присвоєно статус національного ВНЗ і перейменовано на Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
На 40 кафедрах університету працює кваліфікований професорсько-викладацький склад - 875 осіб.

Навчання студентів здійснюється в сучасних навчальних аудиторіях та лабораторіях, таких як:

 • лабораторія кріогенної і пнемо-техніки;
 • експертизи технічного стану транспорту;
 • метрології;
 • наукових досліджень протипожежної технології;
 • реологічних методів дослідження;
 • зимового утримання доріг;
 • інноваційних технологій.

На новому факультеті комп'ютерних технологій і мехатроніки створені:

 • студентське проектно-конструкторське бюро;
 • лабораторії електро- та гібридних автомобілів;
 • мехатроніки;
 • телематики;
 • синергетики;
 • електромагнітних досліджень та ін.

Унікальною є навчально-наукова лабораторія діагностики автомобілів з сучасними стендами відомих у світі фірм Bosch, Sun, Celete та ін., де студенти, крім практичних навичок, здобувають робітничі професії.

В університеті зосереджено сім всесвітньовідомих наукових шкіл:

 • "Динаміка гальмування і гальмові системи автотранспортних засобів";
 • "Фізико-хімія, механіка та довговічність органічних в'яжучих і бетонів на їх основі";
 • "Ефективність проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг";
 • "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство";
 • "Діагностика і прогнозування технічного стану автомобілів";
 • "Підвищення ефективності будівельних і дорожніх машин";
 • "Економіка та управління в транспортному комплексі".

Серед найбільш важливих наукових розробок вчених ХНАДУ є:

 • екологічно чистий автомобіль з гібридною силовою установкою;
 • екологічно чистий двигун внутрішнього згоряння, що працює на стиснутому природному газі;
 • щебено-мастикові асфальтобетони на основі бітумів, модифікованих полімерами;
 • лазерна вимірювальна система;
 • система відео-діагностики автомобільних доріг;
 • кольоровий дорожній бетон на основі органічних в'яжучих;
 • управління громадським пасажирським транспортом великих міст та регіонів України;
 • синергетичний електромобіль;
 • магнітно-імпульсний комплекс щодо відновлення поверхонь кузова;
 • модульні конструкції автогрейдерів тощо.

Сьогодні ХНАДУ це потужний навчально-науково-виробничий комплекс, що включає школи, ліцеї, технічні училища, технікуми, промислові підприємства Харківщини і Східного регіону України, активно забезпечуючи глибоку інтеграцію науки з виробництвом.

Університет систематично виконує роботи з підвищення безпеки дорожнього руху на мережі автомобільних доріг загального користування і міських вулицях, оцінки якості стану доріг, а також мостів і споруд на дорогах, роботи з підбору складу та супроводу різних технологій, здійснює науковий супровід виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг тощо.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет приділяє велику увагу міжнародному співробітництву з метою інтеграції у світовий освітній та економічний простір та підвищення міжнародного рейтингу ХНАДУ. В університеті створено міжнародну Асоціацію випускників ХАДІ - ХНАДУ, які працюють майже в 70 країнах світу. Укладено двосторонні міжнародні угоди та протоколи про співпрацю з 30 країнами Європи, Америки, Азії, Близького Сходу.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Автомобільний факультет
Кафедри:

 • Автомобілів
 • Технічної експлуатації та сервісу автомобілів
 • Двигунів внутрішнього згоряння
 • Технології машинобудування та ремонту машин
 • Деталей машин і ТММ
 • Теоретичної механіки та гідравліки
 • Автомобільної електроніки
 • Фізики

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями (денна форма навчання):

 •  "Автомобільний транспорт"
 • "Галузеве машинобудування"
 • "Прикладна механіка"
 •  "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
 • "Професійна освіта": спеціалізація "Транспорт","Метрологія, стандартизація та сертифікація"

Дорожньо-будівельний факультет
Кафедри:

 • Будівництва та експлуатації автомобільних доріг
 • Екології
 • Проектування доріг, геодезії і землеустрою
 • Технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
 • Мостів, конструкцій та будівельної механіки
 • Інформатики і прикладної математики

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями (денна форма навчання):

 • "Будівництво та цивільна інженерія"
 •  "Екологія"
 •  "Геодезія та землеустрій"

Механічний факультет
Кафедри:

 • Комп'ютерних технологій і мехатроніки
 • Будівельних і дорожніх машин
 • Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Метрології та безпеки життєдіяльності
 • Технології металів та матеріалознавства
 • Інженерної та комп'ютерної графіки
 • Іноземних мов

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями (денна форма навчання):

 •  "Галузеве машинобудування"
 • "Матеріалознавство"
 •  "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
 • "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
 • "Комп'ютерні науки"
 • "Інженерія програмного забезпечення"

Факультет управління та бізнесу
Кафедри:

 • Управління та адміністрування
 • Економіки і підприємництва
 • Міжнародної економіки
 • Фізвиховання та спорту

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями (денна форма навчання):

 •  "Менеджмент"
 •  "Економіка"
 • "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • "Облік і оподаткування"
 • "Міжнародні економічні відносини"

Факультет транспортних систем
Кафедри:

 • Транспортних систем і логістики
 • Організації та безпеки дорожнього руху
 • Транспортних технологій
 • Філософії та педагогіки професійної підготовки
 • Українознавства
 • Вищої математики

Факультет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за наступними спеціальностями (денна форма навчання):
"Транспортні технології" (Організація перевезень і управління на транспорті; Організація і регулювання дорожнього руху; Транспортні системи)

Факультет підготовки іноземних громадян
Кафедри:

 • Філології
 • Мовної підготовки
 • Природничих і гуманітарних дисциплін

Університет здійснює навчання і підготовку також і іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра, а також підготовку кандидатів наук. Термін навчання для одержання ступеня бакалавра становить 4 роки, а для отримання магістра - 1,5 роки. В університеті на підготовчому відділенні здійснюється навчання іноземних громадян за напрямом "Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів України" для подальшого вступу до ВНЗ України.

Центр заочного та дистанційного навчання
Центр підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти
Центр заочного і дистанційного навчання та центр підвищення кваліфікації та індивідуальної післядипломної освіти здійснює підготовку спеціалістів за спеціальностями:

 • "Автомобільний транспорт".
 • "Енергетичне машинобудування"
 • "Будівництво та цивільна інженерія"
 •  "Екологія"
 • "Галузеве машинобудування"
 • "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"
 • "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
 • "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
 • "Менеджмент"
 • "Економіка"
 • "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • "Облік і оподаткування"
 • "Міжнародні економічні відносини"
 • "Транспортні технології"

Підготовка наукових кадрів в університеті ведеться через аспірантуру і докторантуру.

Інформація для абітурієнта

На підготовчому відділенні ХНАДУ діють підготовчі курси з таких предметів: (математика, українська мова та література, фізика, англійська мова, історія України).
Тести, які є позитивними в поточному році, зберігаються на наступний рік.

Додаткова інформація:
До послуг студентів, викладачів та науковців університету науково-технічна бібліотека університету, яка входить в шістку кращих вузівських бібліотек України. Сьогодні бібліотека має сучасну комп'ютерну техніку, електронні бази даних, Internet, а відвідувачі мають доступ до матеріалів електронних бібліотек світу. Бібліотечний фонд - 480401 екземплярів, якими користуються більш ніж 13 тисяч читачів.

Для проживання студентів ХНАДУ організоване студмістечко. На території студмістечка, де мешкають понад три тисячі студентів, молодих викладачів, співробітників університету, створена власна інфраструктура, що забезпечує гідні умови життя для його мешканців:

 • 7 гуртожитків;
 • 9 спортзалів;
 • 16 спортмайданчиків.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківського національного автомобільно-дорожнього університету в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25
 • Телефони: +38(057)707-37-82, +38(057)707-36-83, +38(057)700-38-64

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

15.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.