Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ХДУХТ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1893

Інформація про внз:

Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, один із старіших вишів і має славетні історичні традиції. Він є одним з провідних профільних університетів України, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Історія університету починається з 1893 року, від Вищого Комерційного училища імені імператора Олександра III. У 1916 році училище було трансформовано у Харківський комерційний інститут.

Продовженням славетних традицій комерційної освіти Слобожанщини стало відкриття в 1929 році Харківського інституту радянської торгівлі, який здійснював підготовку фахівців вищої кваліфікації для системи торгівлі та підприємств харчування.

Велика Вітчизняна війна обумовила тимчасове припинення діяльності інституту. Після війни у Харкові продовжив роботу інститут радянської торгівлі, який у 1959 р. було переведено до Донецька, а в Харкові залишився вечірньо-заочний факультет Донецького інституту радянської торгівлі.

Новітня історія Харківського державного університету харчування та торгівлі починає свій відлік з 1 липня 1967 року, коли на базі зазначеного факультету було створено Харківський інститут громадського харчування. 1992 року Харківський інститут громадського харчування підпорядковано Міністерству освіти України, а Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 року університету надано статус - Харківська державна академія технології та організації харчування (ХДАТОХ). До 35-річчя діяльності вузу, у 2002 році, йому було надано новий статус -Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ).

За роки свого існування Харківський державний університет харчування та торгівлі зберіг і примножив головне - галузеву спрямованість, високу якість підготовки фахівців, науково-методичну базу, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, науковий потенціал.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу
Кафедри:

 • Технології харчування
 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо-концентратів
 • Технологій переробки плодів, овочів та молока
 • Технології м'яса
 • Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
 • Устаткування підприємств харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва
 • Холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки
 • Хімії, мікробіології та гігієни харчування

Економічний факультет
Кафедри:

 • Економіки підприємств харчування та торгівлі
 • Міжнародної економіки
 • Маркетингу і комерційної діяльності
 • Економіки та управління
 • Економічної теорії та права

Обліково-фінансовий факультет
Кафедри:

 • Бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування
 • Фінансів, аналізу та страхування
 • Іноземних мов

Факультет менеджменту
Кафедри:

 • Менеджменту організацій
 • Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму
 • Готельного та ресторанного бізнесу
 • Суспільних та гуманітарних дисциплін
 • Фізичного виховання та спорту

Факультет управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
Кафедри:

 • Товарознавства та експертизи товарів
 • Товарознавства в митній справі
 • Товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
 • Фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін

Студенти університету здобувають вищу освіту за ступенями "бакалавр", "магістр" за 12 спеціальностями та 25 спеціалізаціями:

131 Прикладна механіка. Спеціалізація: Обладнання переробних і харчових виробництв (бакалавр)
133 Галузеве машинобудування. Спеціалізація: Обладнання переробних і харчових виробництв (магістр)
142 Енергетичне машинобудування. Спеціалізація: Холодильні машини і установки
181 Харчові технології    

 •     Спеціалізація: Харчові технології та технологічний менеджмент в ресторанному бізнесі
 •     Спеціалізація: Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
 •     Спеціалізація: Технології харчових продуктів тваринного походження
 •     Спеціалізація: Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу
 •     Спеціалізація: Дієтологія та харчова безпека

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність    

 •     Спеціалізація: Товарознавство та експертиза в митній справі
 •     Спеціалізація: Управління безпечністю та якістю в торгівлі, харчовій промисловості та готельно-ресторанному бізнесі
 •     Спеціалізація: Експертиза товарів та готельно-ресторанних послуг
 •     Спеціалізація: Товарознавство і організація зовнішньої торгівлі
 •     Спеціалізація: Організація оптової, роздрібної торгівлі та логістика

071 Облік і оподаткування. Спеціалізація: Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування    . Спеціалізація: Фінанси, банківська справа та страхування
051 Економіка    

 •     Спеціалізація: Економіка підприємства
 •     Спеціалізація: Економіка підприємств торгівлі і ресторанного бізнесу
 •     Спеціалізація: Економічна безпека бізнесу

056 Міжнародні економічні відносини. Спеціалізація: Міжнародні економічні відносини
075 Маркетинг.    Спеціалізація: Маркетинг
073 Менеджмент

 •     Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування
 •     Спеціалізація: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 •     Спеціалізація: Менеджмент міжнародної туристичної діяльності
 •     Спеціалізація: Управління персоналом
 •     Спеціалізація: Бізнес-адміністрування

241 Готельно-ресторанна справа. Спеціалізація: Готельно-ресторанна справа

Бакалаврські профілі освітніх програм

 • "Облік і оподаткування"
 • "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • "Економіка"
 • "Міжнародні економічні відносини"
 • "Маркетинг"
 • "Менеджмент організацій і адміністрування"
 • "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
 • "Готельно-ресторанна справа"
 • "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • "Харчові технології"
 • "Прикладна механіка"
 • "Енергетичне машинобудування"

Магістерські профілі освітніх програм:

 • "Облік і оподаткування"
 • "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • "Бізнес-адміністрування"
 • "Економіка"
 • "Міжнародні економічні відносини"
 • "Маркетинг"
 • "Менеджмент спеціалізація "Бізнес-адміністрування"
 • "Менеджмент організацій і адміністрування"
 • "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
 • "Готельна і ресторанна справа"
 • "Товарознавство та торговельне підприємництво"
 • "Експертиза товарів та послуг"
 • "Товарознавство та експертиза в митній справі"
 • "Управління безпечністю та якістю товарів"
 • "Організація оптової, роздрібної торгівлі та біржової діяльності"
 • "Харчові технології та технологічний менеджмент в ресторанному бізнесі"
 • "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"
 • "Технології харчових продуктів тваринного походження"
 • "Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу"
 • "Галузеве машинобудування"
 • "Дієтологія та харчова безпека"


Інформація для абітурієнта

Терміни навчання в ХДУХТ:
Денна форма навчання:
Ступінь бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти) -3 роки 10 міс.
Ступінь бакалавр (на базі диплома молодшого спеціаліста) - 1 рік 10 міс.
Ступінь магістр-1 рік 4 міс.

Заочна форма навчання:
Ступінь бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти) -3 роки 10 міс.
Ступінь бакалавр (на базі диплома молодшого спеціаліста) - 1 рік 10 міс. - 2 роки 10 міс.
Ступінь магістр - 1 рік 4 міс.

Додаткова інформація:
Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та розробок університету:
1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави
2. Раціональне природокористування
3. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань
4. Нові речовини і матеріали

В університеті сформовані та функціонують 22 наукові школи. Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів. Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ) в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Клочківська, 333
 • Телефони: 0573368979, 0573368844, 0573378535

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

09.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.