Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Донецький юридичний інститут МВС України

ДЮІ МВС, Тип ВНЗ: Інститут, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1961

Інформація про внз:

Славетна історія Донецького юридичного інституту (ДЮІ) бере початок з 28 квітня 1961 року, коли за наказом Міністра внутрішніх справ Української РСР № 0109 було створено Сталінську (Донецьку) середню спеціальну школу міліції МВС УРСР, до якої було переведено курсантів Київської середньої спеціальної школи міліції МВС СРСР для продовження навчання на 2 курсі новоствореного начального закладу.
Через напружену суспільно-політичну ситуацію, що склалася у Донецькій області, в 2014 році Донецький юридичний інститут переживає не легкі часи. У липні 2014 року Донецький юридичний інститут МВС України тимчасово переведено з м. Донецька до м. Маріуполь Донецької області та розміщено на базі Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції, а вже з жовтня 2014 року відповідно до наказу МВС України передислоковано до м. Кривого Рогу та розміщено в приміщенні Центру спеціалізації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
У березні 2015 року інституту завдяки Криворізькій міській раді надано будівлю за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги (Революційна), 21, для розміщення Головного корпусу інституту, де натепер здійснюється повноцінний навчальний процес.
Крім того, за клопотанням інституту у березні 2016 року Криворізькою міською радою було додатково надано приміщення колишньої загальноосвітньої школи за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92а.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Інститут здійснює підготовку фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр", освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", освітньо-наукового ступеня доктор філософії за напрямами та спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", "Право".

Факультети

 • Факультет №1 (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України)
 • Факультет №2 (м. Маріуполь)
 • Факультет №3 (юридичний)
 • Факультет №4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України)

На денній формі навчання факультету № 1 здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальностями "Право" та "Правоохоронна діяльність". Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів досудового розслідування здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 3 та 4 років в залежності від спеціальності).
На зазначеному факультеті особи, які отримали освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Право", можуть здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю "Право". Термін навчання 1,6 роки.
Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

На денній формі навчання факультету № 2  здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр" за спеціальностями "Право" та "Правоохоронна діяльність". Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів досудового розслідування здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 3 та 4 років в залежності від спеціальності).
На зазначеному факультеті особи, які отримали освітній ступінь бакалавра за спеціальністю "Право", можуть здобути освітній ступінь магістра за спеціальністю "Право". Термін навчання 1,6 роки.
Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за державним замовленням.

Також, на денній та заочній формах навчання факультету № 2 (м. Маріуполь) здійснюється ступенева підготовку фахівців-юристів освітніх ступенів "бакалавр", "магістр" для роботи у державних та комерційних структурах за напрямом підготовки "Правознавство", спеціальністю "Право" за такими спеціалізаціями: "адміністративно-правова", "цивільно-правова", "господарсько-правова", "кримінально-правова".
на денній та заочній формах навчання факультету № 3 (юридичний факультет) на умовах повної компенсації витрат на навчання здійснюється ступенева підготовка фахівців освітніх ступенів "бакалавр", "магістр" для роботи у державних та комерційних структурах за спеціальностями 081 "Право" за спеціалізаціями: "адміністративно-правова", "цивільно-правова", "господарсько-правова", "кримінально-правова" та 262 "Правоохоронна діяльність", а також за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" освітнього ступеня "бакалавр".

Випускникам зазначеної форми навчання інститут надає допомогу у працевлаштуванні в державних установах, підрозділах МВС та Національної поліції. України Користування усіма бібліотечними фондами, участь у роботі гуртків, у тому числі наукових, медична допомога безкоштовні. Термін навчання на денній формі для отримання освітнього ступеня "бакалавр" - 4 роки. Для здобуття освітнього ступеня "магістр" на основі освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності "Право" - 1,6 роки.
Крім денної, на факультеті № 3 здійснюється підготовка юристів на заочній формі навчання для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 5 років), вищої юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (термін навчання - 3 роки), післядипломна освіта осіб, які мають вищу неюридичну освіту (термін навчання - 3 роки для здобуття освітнього ступеня "бакалавр") , для здобуття освітнього ступеня "магістр" з терміном навчання 1,8 років.

На заочній формі навчання, незалежно від віку, повну вищу юридичну освіту можуть одержати як працівники підрозділів МВС, Національної поліції України, так і цивільні особи.

На факультеті № 4 Донецького юридичного інституту МВС України - здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр" з числа практичних працівників поліції за напрямами підготовки "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", спеціальністю "Право", "Правоохоронна діяльність" на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання - 4 та 5 років в залежності від спеціальності). Навчання проводиться за державним замовленням.

Інформація для абітурієнта

Курси підготовки абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади України Донецького юридичного інституту є структурним підрозділом інституту. Основною метою курсів є не лише цілеспрямоване формування якісного контингенту абітурієнтів, які можуть успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання, а й підвищення якості їхніх знань, проведення профорієнтаційної роботи щодо пошуку та залучення до інституту обдарованої молоді, забезпечення цільової підготовки до вступу до інституту найкращих слухачів.

Слухачами курсів підготовки абітурієнтів можуть бути фізичні особи, які мають повну загальну середню освіту, а також учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл.
У ході занять слухачі мають право вибирати зміст та форму навчання на курсах, набувати знань та практичних навичок у ході навчально-практичних заходів, на додаткові заняття та консультації з навчальних дисциплін, пропущених з поважних причин, на використання загальної бібліотеки ДЮІ МВС України, навчально-дидактичних матеріалів, підготовлених викладачами інституту.

Слухачі курсів підготовки абітурієнтів зобов'язані успішно оволодівати знаннями та практичними навичками з навчальних дисциплін ЗНО або вступних випробувань, підтримувати навчальну дисципліну та встановлений на курсах порядок, не пропускати занять без поважної причини.
До складу курсів входять: шестимісячні курси підготовки абітурієнтів до вступу до вищих навчальних закладів України.

Для організації курсів підготовки абітурієнтів на засіданні вченої ради було затверджено "Положення про курси підготовки абітурієнтів до вступу до вищих навчальних закладів" і робочі програми навчальних дисциплін "Українська мова та література" та "Історія України".

Додаткова інформація:
З 2008 року в інституті створено магістратуру, у якій фахівці освітнього ступеню "бакалавр", освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за напрямами підготовки "Правознавство" та "Правоохоронна діяльність" мають можливість підвищити свій кваліфікаційний рівень і отримати диплом "магістра" за спеціальністю "Право". Термін навчання на денній формі - 1,6 років.

Аспірантура (ад'юнктура) - здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за денною та заочною формами навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань "Право" за науковими спеціальностями: 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право; 12.00.05 - трудове право та право соціального забезпечення; 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Термін навчання - 4 роки.
В аспірантурі (ад'юнктурі) поряд із держбюджетною формою навчання здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за контрактом.

Докторантура - здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за денною формою навчання для здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями: 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право; 12.00.05 - трудове право та право соціального забезпечення; 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок бюджету та кошти фізичних та юридичних осіб.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Донецького юридичного інституту (ДЮІ) в Кривому Розі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню інституту. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Кривий Ріг
 • Адреса: вул. Степана Тільги, 21, вул. Співдружності, 92а
 • Телефони: (067)914 74 54, (067)318 80 76, (099)956 31 08

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

17.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.