Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Білоцерківський національний аграрний університет, БНАУ

БНАУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1630

Інформація про внз:

Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) - найстаріший аграрний науково-освітній центр у місті Біла Церква Київської області.
До його складу входять 5 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, наукові установи (5 науково-дослідних інститутів, 13 науково-дослідних лабораторій, єдиний в Україні Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської інтеграції, навчально-науково-дослідний центр), виробничі сільськогосподарські підприємства.

Витоки освітянських традицій у Білій Церкві сягають глибокої давнини. Особливістю університетської історії БНАУ є те, що свій початок заклад веде з 1630 року, коли було засновано Вінницький колегіум. З того часу заклад неодноразово змінював своє місце перебування, викладацький склад та напрямок підготовки.
Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності університету в галузі підготовки кадрів, аграрної науки та його вагомий внесок у розвиток агропромислового виробництва Білоцерківському державному аграрному університету Указом Президента України № 1296/2007 від 28 грудня 2007 року надано статус національного.
На сьогодні в університеті працюють 12 академіків, 50 докторів наук, професорів, 268 кандидат наук, 3 заслужені діячі науки і техніки України, 11 заслужених працівників освіти та вищої школи. Слід відзначити, що майже 90 % науково-педагогічних працівників мають вік до 60 років.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності. Вона є обов'язковою складовою кожного науково-педагогічного працівника університету і спрямована на здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Форми навчання:
- екстернат
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Агробіотехнологічний факультет
Кафедри:

 • Землеробства, агрохімії та ґрунтознавства
 • Геодезії, картографії та землеустрою
 • Генетики, селекції та насінництва сільськогосподарських культур
 • Механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва
 • Технологій у рослинництві та захисту рослин
 • Садово-паркового господарства
 • Лісівництва, ботаніки та фізіології рослин
 • Управління земельними ресурсами та земельного кадастру

Біолого-технологічний факультет
Кафедри:

 • Безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів
 • Генетики, розведення та селекції тварин
 • Гігієни тварин та основ санітарії
 • Технології виробництва молока і м'яса
 • Технології виробництва продукції птахівництва та свинарства
 • Технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин
 • Харчових технологій і технологій переробки продукції тваринництва
 • Хімії

Факультет ветеринарної медицини
Кафедри:

 • Акушерства і біотехнології репродукції тварин
 • Анатомії та гістології ім. П.О. Ковальського
 • Ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського
 • Епізоотології та інфекційних хвороб
 • Мікробіології та вірусології
 • Нормальної та патологічної фізіології тварин
 • Паразитології та фармакології
 • Терапії та клінічної діагностики
 • Хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин

Екологічний факультет
Кафедри:

 • Іхтіології та зоології
 • Безпеки життєдіяльності
 • Виробництва та переробки продукції рибництва
 • Екології та біотехнології
 • Загальної екології та екотрофології

Економічний факультет
Кафедри:

 • Інформаційних систем і технологій
 • Вищої математики та фізики
 • Економіки та економічної теорії
 • Менеджменту
 • Обліку і оподаткування
 • Публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки
 • Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Фінансів, банківської справи та страхування

Факультет права та лінгвістики
Кафедри:

 • Іноземних мов
 • Історії, теорії держави і права та державного будівництва
 • Публічно-правових дисциплін
 • Романо-германської філології та перекладу
 • Славістичної філології, педагогіки та методики викладання
 • Суспільно-гуманітарних дисциплін
 • Цивільно-правових дисциплін
 • Кафедра фізичного виховання

Спеціальності університету:

 • 201 "Агрономія"
 • 206 "Садово-паркове господарство"
 • 205 "Лісове господарство"
 • 193 "Геодезія та землеустрій"
 • 211 "Ветеринарна медицина"
 • 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза"
 • 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
 • 181 "Харчові технології"
 • 101 "Екологія"
 • 207 "Водні біоресурси та аквакультура"
 • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • 071 "Облік і оподаткування"
 • 051 "Економіка"
 • 073 "Менеджмент"
 • 281"Публічне управління та адміністрування"
 • 076"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 • 081 "Право"
 • 035 "Філологія"

В університеті діє аспірантура та докторантура.
Спеціальності, за якими розширено провадження освітньої діяльності в аспірантурі:
Галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 - Економіка
Галузь знань 07 - Управління та адміністрування
спеціальність 073 - Менеджмент
Галузь знань 10 - Природничі науки
спеціальність 101 - Екологія
Галузь знань 20 - Аграрні науки та продовольство
спеціальності:
 201 - Агрономія
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Галузь знань 21 - Ветеринарні науки
спеціальності:
 211 - Ветеринарна медицина
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Інформація для абітурієнта

В університеті діє підготовче відділення (підготовчі курси), заочний (дистанційний) центр підготовки студентів.

Додаткова інформація:
Матеріально-технічна база університету: 9 навчальних корпусів, 8 гуртожитків, комп'ютерні класи з мережею Internet, наукова бібліотека з фондом в 550 тисяч екземплярів.
На всіх факультетах університету розроблені та впроваджені наскрізні програми проходження виробничої практики студентів та обов'язково оформляються паспорти господарств.
Створений відділ сприяння працевлаштування студентів і випускників з метою підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, сприяння забезпечення випускників першим робочим місцем та надання їм консультативної допомоги протягом трьох років після закінчення університету.

Навчально-науковий відділ міжнародної діяльності університету організовує стажування студентів у Німеччині, Франції, Великобританії, Ірландії, Данії, США, Португалії, Чеській республіці та в інших країнах.

В структуру університету входять коледжі:

 • Технолого-економічний коледж БНАУ;
 • Козелецький технікум ветеринарної медицини БНАУ;
 • Компаніївський технікум ветеринарної медицини БНАУ;
 • Золотоніський технікум ветеринарної медицини БНАУ;
 • Олександрійський технікум БНАУ;
 • Бобринецький технікум ім. В. Поpика БНАУ;
 • Тульчинcький технікум ветеринарної мeдицини БНАУ;
 • Маслівcький аграрний технікум ім. П.Х. Гаpкавого БНАУ.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Білоцерківського національного аграрного університету (БНАУ) в м. Біла Церква Київської області, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Біла Церква
 • Адреса: пл. Соборна, 8/1
 • Телефони: (04563) 5-12-88

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

29.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.