Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Ужгородський національний університет, УжНУ

УжНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1945

Інформація про внз:

Ужгородський національний університет - це класичний вуз України IV рівня акредитації. УжНУ - один з найбільших та кращих університетів Карпатського регіону.

Університет знаходиться на схилах Карпат, в чудовому студентському місті Ужгород, найзахіднішому обласному центрі України.

Університет було засновано в 1945 році. За роки свого існування вуз гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В УжНУ сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни.
З 1991 року, з початком здобуття Україною незалежності, в історії університету розпочалася нова епоха. Цей рік відзначився відкриттям інженерно-технічного факультету та кафедри правознавства на економічному факультеті. У 1992 році було створено науково-дослідницькі інститути фітотерапії, фізики й хімії твердого тіла, інститут Карпатознавства. Того ж року університет перейшов на двоступеневу підготовку фахівців - бакалавр і магістр. 1993 рік також став важливим для історії університету. Цього року рішенням міжгалузевої акредитаційної комісії та колегії міністерства освіти України університет акредитували у повному обсязі за четвертим рівнем акредитації, з наданням автономії у вирішенні багатьох питань вузівського життя. Цього ж року в університеті відкрили юридичний факультет.
У 2000 році за вагомий внесок у розвиток національної освіти й науки Указом Президента України університетові присвоєно статус національного із наданням четвертого рівня акредитації.
У лютому 2017 року відбулася реорганізація низки навчальних структур університету, в результаті якої було створено факультети історії та міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, здоров'я та фізичного виховання, а також українсько-угорський науково-навчальний інститут.
В університеті ведеться наукова співпраця з багатьма провідними університетами світу.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Біологічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
Середня освіта. Біологія (Біологія), - Садівництво та виноградарство (Садівництво та виноградарство)

Географічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Середня освіта. Географія (Географія), - Науки про Землю (Природнича географія)
- Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій), - Науки про Землю (Космічний моніторинг Землі)
- Лісове господарство (Лісове господарство), - Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство)

Українсько-угорський навчально-науковий інститут
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Середня освіта. Історія (Історія)
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
- Середня освіта. Математика (Математика. Інформатика)
- Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Угорська мова і література)
- Середня освіта. Фізика (Фізика. Інформатика)

Інженерно-технічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології), - Електроніка (Електронні системи), - Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи та мережі), - Прикладна механіка (Технології машинобудування)
- Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

Факультет історії та міжнародних відносин
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Середня освіта. Історія (Історія), - Історія та археологія (Американістика, Археологія, Центральноєвропейські студії)
- Менеджмент (Менеджмент)
- Маркетинг (Маркетинг), - Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини, Країнознавство)
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)

Математичний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Середня освіта. Математика (Математика. Інформатика), - Математика (Математика), - Прикладна математика (Прикладна математика, Прикладна інформатика), - Статистика (Статистика), - Системний аналіз (Системний аналіз)

Медичний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "магістр":
- Медицина (Лікувальна справа)
- Фармація, промислова фармація (Фармація)

Стоматологічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "магістр":
- Стоматологія (Стоматологія)

Економічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Економіка (Економіка підприємства, Логістика)
 - Облік і оподаткування (Облік, аудит і оподаткування)
 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління персоналом та економіка праці)
 - Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит, Митна справа та оціночна діяльність)

Факультет здоров'я та фізичного виховання
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Фізична терапія, ерготерапія  (Фізична терапія, ерготерапія),
- Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка, логопедія. Здоров'я людини)
- Середня освіта. Фізична культура (Фізична культура),
- Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт)

Факультет інформаційних технологій
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення), - Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки, Інформатика)

Факультет суспільних наук
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Політологія (Політологія)
- Філософія (Філософія)
- Соціальна робота (Менеджмент соціальної сфери, Медико-соціальна робота, рекреаційний супровід)
- Публічне управління та адміністрування
- Психологія (Психологія, Практична психологія)
- Соціологія (Кризовий менеджмент, Соціологія економічної діяльності)

Факультет іноземної філології
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Англійська мова і література. Зарубіжна література)
- Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Німецька мова і література. Зарубіжна література)
- Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Французька мова і література. Зарубіжна література)
- Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Румунська мова і література. Зарубіжна література)
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова та література. Переклад)
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та література. Переклад)
- Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) (Французька мова та література. Переклад)

Факультет туризму та міжнародних комунікацій
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанна справа)
- Туризм (Туризм)

Фізичний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Кібербезпека (Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Системи технічного захисту інформації)
- Середня освіта. Фізика (Фізика. Інформатика), - Фізика та астрономія (Фізика та астрономія), - Прикладна фізика та наноматеріали (Прикладна фізика та наноматеріали), - Мікро- та наносистемна техніка (Мікро- та наноелектроніка)
- Телекомунікації та радіотехніка

Факультет міжнародних економічних відносин
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Міжнародні економічні відносини (Економічна дипломатія, Інвестиційна політика, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка)
- Філологія. Прикладна лінгвістика (Прикладна лінгвістика)

Філологічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Середня освіта. Українська мова і література (Українська мова і література), - Філологія. Українська мова та література (Українська мова та література), - Філологія. Слов'янські мови та літератури (переклад включно) (Російська мова та література. Польська мова та література, Словацька мова та література, Чеська мова та література)
- Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови) (Російська мова і література. Польська мова і література)
- Журналістика (Журналістика, Реклама і зв'язки з громадськістю)

Хімічний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
- Середня освіта. Хімія (Хімія. Екологія), - Хімія (Хімія)

Юридичний факультет
Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" на основі ПЗСО:
- Право
- Міжнародне право

Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Інформація для абітурієнта

У Центрі доуніверситетської підготовки можуть навчатися учні 9, 10, 11 класів - як спеціалізованих, так і загальноосвітніх шкіл, випускники, що вже мають базову чи повну загальну середню освіту.
Набір на підготовчі курси розпочинається з 1 вересня і триває до кінця грудня поточного року.
Підготовка слухачів здійснюється з таких дисциплін: українська мова та література, англійська мова, історія України, географія, біологія, математика, хімія, фізика.
Навчаючись на підготовчих курсах, абітурієнт отримує:

 • 140 аудиторних годин з вивчення кожної дисципліни;
 • Сталу кількість лекцій та практичних занять, контрольних робіт;
 • Індивідуальні консультації з викладачами;
 • Пробне та підсумкове тестування.

Додаткова інформація:
В університеті діє кафедра військової підготовки.
1 жовтня 2015 року на кафедрі військової підготовки почали навчання 120 громадян за чотирма військово-обліковими спеціальностями:

 • Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів;
 • Бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії;
 • Бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення (крім морських);
 • Психологія.

Нині кафедра військової підготовки значно розширила свій науково-викладацький склад. Її штат поповнили офіцери запасу, які мають бойовий досвід в районі проведення Антитерористичної операції на Сході України.
Кафедра забезпечена зразками навчального сучасного озброєння й амуніції, обладнана інтерактивним тиром, тактичним майданчиком, артилерійською лабораторією, макетами місцевості тощо.
Випускники кафедри мають змогу служити на добровільних засадах у Збройних Сил України, Службі безпеки України, Держприкордонслужбі України, Національній гвардії України, Національній поліції України та інших силових і правоохоронних структурах.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Ужгородського національного університету (УжНУ) в Ужгороді, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Ужгород
 • Адреса: вул. Підгірна, 46
 • Телефони: (031) 223 31 38, (031) 223 42 02

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

27.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.