s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 05 Соціальні та поведінкові науки Економіка / Экономика


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: Менеджмент / Менеджмент Код: 073

Випускник може працювати: керівником (менеджером) підрозділів підприємств у різних сферах економічної діяльності, керівником малого підприємства або власного бізнесу, керівником (менеджером) підрозділу з питань комерційної діяльності та логістики, керівником (менеджером) підрозділу з питань маркетингової та збутової діяльності, менеджером ресторанного, готельного чи туристичного бізнесу.

Випускник може:

- керувати: адміністративними, економічними, фінансовими, маркетинговими, збутовими підрозділами підприємства; власним бізнесом;

- оцінювати та аналізувати: стан конкурентного середовища; зовнішньоекономічну діяльність; діючі організаційні структури управління та вносити пропозиції щодо їх вдосконалення; ціноутворюючі фактори та обґрунтовувати ціни на продукцію; обсяг випуску (реалізації) продукції, її асортимент (номенклатуру); джерела забезпечення підприємства всіма видами ресурсів;

- розробляти перспективні стратегічні програми розвитку організації та інноваційно-інвестиційні проекти діяльності підприємства, планувати потребу у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах і визначати джерела їх постачання, забезпечувати конкурентоспроможність підприємства на ринку.

- організовувати: процеси раціонального та ефективного управління ресурсами підприємств всіх форм власності; виконання поставлених завдань як структурними підрозділами, так і підприємством в цілому;

- забезпечувати: своєчасність виконання зобов’язань перед контрагентами; високий рівень трудової та виробничої дисципліни; культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства); культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць);

- контролювати: своєчасність та якість виконання поставлених завдань; діяльність підрозділів, команд (груп) працівників; своєчасність здійснення розрахунків з контрагентами.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.