s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 03 Гуманітарні науки Культурологія / Культурология


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: Культурологія / Культурология Код: 034

Культурологія – це наука, що формується на стику соціального й гуманітарного знання про людину та суспільство і вивчає культуру як інтегративний прояв людського буття у світі.

Фахівці-культурологи вивчають культуру як цілісну систему, різноманітність культур у просторі й часі, закономірності соціокультурного життя та ін. Культурологія формує особистість із цілісним сучасним світобаченням, розвиває аналітичне мислення, що є запорукою подальшої успішної кар’єри молодого спеціаліста. Фахівець-культуролог має високу особисту культуру, широку ерудицію та розвинуту систему професійно-ціннісних орієнтацій із значним інтелектуальним потенціалом.

Студенти, що навчаються на спеціальності «культурологія», здобувають знання й навички в галузі цілої низки вельми цінних дисциплін, поглиблено опановуватимуть різноманітні царини невичерпного світу культури – світу цінностей, творчості, злетів людського духу до досконалості й свободи.

Спеціальність «культурологія» готує висококваліфікованих фахівців у галузі як теоретичних знань, так і практичних технологій організації культурного процесу. Майбутні випускники залежно від уподобань, від обраної спеціалізації зможуть або займатися теоретичними дослідженнями цікавих та ще не вивчених явищ і процесів світової й української культури в історичному й актуальному вимірах, або працювати у сферах прикладного культурницького менеджменту, паблік рилейшнз, продюсерства тощо.

Сферами професійної діяльності фахівця з культурології є

1)науково-дослідні й проектні організації, пов’язані з вивченням культури, збереженням й освоєнням культурної й природної спадщини;

2)державні установи, громадські організації, бізнес-структури, які займаються управлінням культурою й охороною пам’яток історії й культури;

3)культурницькі та освітні установи – музеї, театри, бібліотеки, школи, вищі навчальні заклади.

Фахівці з культурології мають ґрунтовні знання про сутність культури, її структуру, функції та життєвий смисл; про мови культур, роль знаків і символів у культурі; про генезис культури, утворення рас, етнічних та мовних груп і сімей; про релігію як феномен культури, різноманіття релігійних вірувань і конфесій; про природу й структуру естетичної свідомості, основні сфери естетичної діяльності; про мистецтво як феномен культури, основні художні стилі в історії мистецтва, напрямки й проблеми художньої культури ХХ століття...

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.