s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 13 Механічна інженерія Прикладна механіка / Прикладная механика


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 12 Інформаційні технології Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення / Инженерия программного обеспечения Код: 121

Випускник зможе:

Керувати: розробкою та реалізацією компонентів та об’єктів проектування на мікро - та макро рівні, розробкою програмного забезпечення об’єктів інформатизації, розробкою систем штучного інтелекту, розробкою експертних систем та систем підтримки прийняття рішень.

 Аналізувати: моделі складних об’єктів та процесів різної природи, технічні задачі, що описуються диференціальними рівняннями, розподілені системи керування.

Розробляти: Апаратні засоби систем реального часу, прикладні додатки на .NET, ПЗ для управління науково-дослідними системами, структуру мікроконтролерів.

Організовувати: Верифікація апаратних засобів, ST-технології управління технічними об’єктами, обслуговування інфраструктури комп’ютерних мереж, відповідного програмного і апаратного забезпечення.

Забезпечувати: правильність роботи програмного забезпечення розробленої комп’ютеризованої системи, оформлення технічного завдання та бізнес-плану програмного проекту, з урахуванням бюджету проекту, штатного розпису, кваліфікації розробників, цифрове подання та обробку графічної, звукової та відео інформації.

Контролювати:   мікропроцесорні системи, WEB портали та мережеві сервери, цілісність та збереження інформації в базах даних, системи збору, переробки на накопичення інформації.

Випускник зможе працювати: інженером-програмістом, тестувальником програмного забезпечення, архітектором програмних систем, інженером з якості програмних продуктів, WEB дизайнером, менеджером програмних проектів, адміністратором комп’ютерних мереж, розробником автоматизованих та інтелектуальних систем прийняття рішень.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.