s-osvita.com.ua ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ Стипендии и гранты Пробуємо свої сили

Стипендії DAAD - осінь 2012р.

Шановні відвідувачі!
Звертаємо вашу увагу, що найбільш повну інформацію про стипендії DAAD
можна дізнатись в українському відділенні

DAAD-Informationszentrum Kiew
pr. Peremohy 37 (KPI), korp. 6
03056 Kiew
Tel./Fax: +380 44 406 82 69
Telefon: +380 44 406 85 41
www.daad.org.ua
info@daad.org.ua
 ================================================================================

 

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців

Мета:

Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.

Тривалість:

Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану роботи пошукача.

Розмір стипендії:

Щомісячна стипендія становить, залежно від наукового ступеня, 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300 євро.

Крім того, DAAD виділяє, як правило, певну суму на проїзд, якщо це не беруть на себе організації на Батьківщині пошукача або інша сторона.

Допомога на перебування членів сім´ї не надається.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію DAAD для наукового стажування можуть досвідчені науковці, як правило, з науковим ступенем. Всі пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідному інституті у своїй країні.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими здобутками (наприклад, попередні публікації), переконливий та добре спланований науковий план перебування у Німеччині, узгоджений з колегою з німецького інституту, до якого планується поїздка. Серед документів на заяву має бути письмове підтвердження запланованої співпраці, яке чітко посилається на плани пошукача.

Необхідно мати письмову згоду приймаючого інституту щодо надання робочого місця для пошукача.

Підтримка DAAD за програмою наукового стажування можлива не частіше одного разу на три роки.

Прохання до колишніх стипендіатів фонду ім. Олександра фон Гумбольдта звертатися в першу чергу до фонду ім. Гумбольдта.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 15.11.2012, перебування можна планувати з 01.05. наступного року.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.

Документи для заяви на стипендію “Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців”:

1. Формуляр-заява DAAD (“Antragsformular für Forschungs-/ Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer“) (електронну версію Ви знайдете тут);
2. Автобіографія (Curriculum Vitae);
3. Список наукових праць;
4. Докладний та добре спланований план стажування та досліджень в Німеччині, узгоджений з німецьким колегою за змістом та часом;
5. Календарний план (конкретні строки та зміст роботи стисло);
6. Запрошення від німецького колеги;
7. Копія диплому кандидата наук.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

 

Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD

Мета:

Для підтримки контактів з Німеччиною колишні стипендіати DAAD по магістерських або аспірантських програмах тривалістю понад шість місяців, а також колишні стипендіати НДР, які щонайменше рік навчалися у Німеччині, можуть подавати заяву на програму повторних запрошень. Підтримка надається проектам, пов´язаним з дослідженнями або роботою у одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або науково-дослідних інститутів. Колишні стипендіати, які працюють поза межами науки, можуть подавати заяву на підтримку робочого перебування в іншій інституції в сфері економіки, управління, культури або медій.

Тривалість:

Тривалість наукового або робочого перебування складає, залежно від плану роботи, 1-3 місяці.

Розмір стипендії:

Щомісячна стипендія складає, залежно від наукового ступеня, 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300 євро.

Крім того, DAAD, як правило, сплачує певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині стипендіата або інша сторона.

Допомога на перебування членів сім´ї не надається.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію DAAD для повторних запрошень можуть вказані вище колишні стипендіати DAAD, які щонайменше 3 роки тому повернулися до своєї країни.

Найважливішим критерієм при відборі є переконливий та добре спланований науковий план досліджень або роботи під час перебування у Німеччині, узгоджений за змістом та часом з приймаючим колегою. Робочий план при перебуванні у ненаукових установах має розкривати довготривалий ефект професійної діяльності заявника, його вплив на формування суспільної думки, наприклад, завдяки запланованим публікаціям та/або посиленню співпраці з Німеччиною. Серед документів на заяву має бути письмове підтвердження від приймаючої сторони, яке чітко посилається на науковий або робочий план та у якому дається згода на надання підтримки намірам пошукача та виділення неоплачуваного рабочого місця у приймаючій установі.

Підтримка DAAD на наукове стажування або робоче перебування можлива не частіше одного разу на три роки.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 15.11.2012; перебування можна планувати з 01.05. наступного року.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.

Документи для заяви на стипендію “Повторні запрошення для колишніх стипендіатів DAAD”:

1. Формуляр-заява DAAD (“Antragsformular für Forschungs-/ Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer“) (електронну версію Ви знайдете тут);
2. Автобіографія (Curriculum Vitae);
3. Список наукових праць;
4. Докладний та добре спланований науковий або робочий план у Німеччині, узгоджений з німецьким колегою за змістом та часом;
5. Календарний план (конкретні строки та зміст роботи стисло);
6. Запрошення від німецького колеги;
7. Копія диплому кандидата наук.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

 

Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців

Мета:

Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких державних або державно визнаних ВНЗ або науково-дослідних інститутів. Головною метою фінансування є підтримка дисертаційних проектів. Ця стипендійна програма може мати наступні цілі:

  Проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим захистом кандидатської дисертації у своїй країні (це стосується також аспірантських програм для країн, що розвиваються та країн із перехідною економікою, за моделлю „DAAD-Sandwich“);

  Проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим захистом кандидатської дисертації у Німеччині. В цьому випадку ми звертаємо Вашу увагу на структуровані аспірантські програми у т.зв. “Graduierten- und Promotionskollegs“ (навчальні установи для пошукачів, які готують кандидатські дисертації), міжнародні аспірантські програми, т.зв. “Graduate Schools“ та дослідні інститути ім. Макса Планка. Докладнішу інформацію дивіться тут: www.daad.de/ipp;

  Проведення досліджень або підвищення кваліфікації без подальшого захисту або іспитів.

Для тих, хто вже має науковий ступінь, можуть підійти також програми Фонду Александра фон Гумбольдта.

Тривалість стипендії:

Період виплати стипендії визначає відбіркова комісія під час розгляду документів. Він може становити – в залежності від робочого плану пошукача - як правило, від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки. Для стипендіатів, які планують захист в Україні, стипендії на другий рік не подовжуються.

Повне навчання у аспірантурі в Німеччині підтримується в тому випадку, якщо для цього є особливі причини, як, наприклад, відсутність на Батьківщині подібних можливостей для проведення досліджень та отримання належного наукового керівництва або необхідність багаторічної підтримки у Німеччині у зв`язку зі змістом наукової роботи.

Підтримка повного навчання у аспірантурі в Німеччині орієнтована на період до трьох років, в тому разі, якщо від іноземних пошукачів вимагається отримання додаткової підготовчої бази для навчання в аспірантурі, ії можуть подовжити до 4 років. Навіть якщо передбачена підтримка повного курсу навчання в аспірантурі в Німеччині, рішення про сплату стипендії приймається максимально на один рік. Подовження стипендії залежить від того, чи буде попередній період отримання стипендії оцінений позитивно.

Початок виплати стипендії - не раніше 1 червня. Якщо стипендія триває більше 7 місяців, виплата її розпочинається, як правило, з 1 жовтня.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 євро (для випускників ВНЗ) або 1000 євро (для аспірантів). Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування. Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона.

Коли перебування триває більш, ніж 6 місяців, поряд з виплатою стипендії на дослідження надається також допомога на навчання/проведення досліджень, можлива також допомога на житло та перебування членів сім´ї. Рішення щодо фінансування мовних курсів приймається у кожному випадку окремо (див. у “Вимогах до пошукачів”).

Для стипендіатів за моделлю „DAAD-Sandwich“ можуть сплачуватися кошти за проїзд наукового керівника за умови, якщо це було вказано у першій заяві на отримання стипендії.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на наукову стипендію DAAD для аспірантів та молодих науковців можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом спеціаліста або магістра, у виняткових випадках диплом бакалавра або диплом кандидата наук.

Аспіранти, які планують захист дисертації в своїй країні, обов`язково мають бути зарахованими до аспірантури у себе на Батьківщині. Серед документів на стипендію, як правило, має бути письмова згода від професора (наукового керівника) з Німеччини, який буде керувати стажуванням у ВНЗ, з чітким посиланням на плани пошукача, а також письмова згода приймаючого інституту щодо надання робочого місця для пошукача. Якщо планується захист дисертації у німецькому ВНЗ, згода має бути від наукового керівника.

Пошукачі, які планують захист дисертації в рамках структурованих програм для аспірантів, мають подати підтвердження про зарахування до програми або, принаймні, про можливість зарахування.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими здобутками, переконливий та добре спланований науковий або навчальний проект на період перебування у Німеччині, узгоджений з колегою (науковим керівником) з німецького інституту, до якого планується поїздка.

Володіння німецькою мовою, як правило, є необхідним, при цьому необхідний рівень залежить, поміж іншого, від запланованої роботи пошукача, від його спеціальності, але й від можливостей вивчення німецької мови на Батьківщині. Передусім для фахівців з інженерних та природничих наук та за умов, якщо у приймаючому ВНЗ можна спілкуватися англійською мовою, допускається знання англійської мови (необхідно додати документи, які підтверджують рівень володіння мовою). У окремих випадках DAAD розглядає можливість надання стипендії на проходження курсу німецької мови (безкоштовного для стипендіатів) перед початком наукової стипендії. Це стосується лише стипендіатів, перебування яких триватиме більше 6 місяців. Для підвищення рівня німецької мови рекомендується онлайн-курс „Deutsch-Uni Online (DUO)“. Для стипендатів з тривалістю стипендії понад 6 місяців DAAD фінансує 6-місячне навчання на цих курсах після отримання інформації про здобуття стипендії. Крім того, стипендіати зі стипендією понад 6 місяців можуть подавати заявку до DAAD на фінансову допомогу для проходження самостійно вибраного курсу німецької мови паралельно до навчання у Німеччині. Подальша інформація буде повідомлятися у документах про надання стипендії.

На момент подання заяви має минути не більше 6 років після закінчення навчання для випускників, не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі для аспірантів та не більше двох років після захисту дисертації для кандидатів наук. У кандидатів наук, які планують короткострокове перебування у Німеччині (до шести місяців), строк після захисту дисертації має не перевищувати чотирьох років.

Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше одного року, не можуть брати участь у конкурсі. Виключення: пошукачі, які навчаються на магістерській програмі в Німеччині, можуть подавати заяву на цю стипендію, навіть якщо їхнє навчання в Німеччині триває більше, ніж один рік на момент подання заяви.
Додаткова інформація для медиків: Окремий аркуш “Додаткова інформація до наукових стипендій DAAD для пошукачів у галузі медицини“ інформує про спеціальні вимоги до пошукачів та умови отримання стипендії.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 20.11.2012.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію “Наукові стипендії для аспіратнів та молодих науковців”:

1. Формуляр-заява DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“.
2.
Автобіографія (Curriculum Vitae).
3.
Списокпублікацій.
4.
ДетальнийпланнауковихдослідженьпідчасперебуванняуНімеччині. Це має бути конкретний проект наукової роботи, який містить попередні розробки (стан наукової роботи на момент подання документів) та наукові цілі під час стажування.
5. Рекомендаційний лист від українського професора / доцента з основної спеціальності, який інформує щодо наукових здібностей пошукача та ставлення професора. (Пошукачі, які планують захист дисертації в Німеччині, подають рекомендації від двох українських професорів / доцентів). Рекомендаційний лист є конфіденційним, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6. Всі посвідчення про освіту:
а) всі дипломи з додатками - завірені ксерокопії;
б) завірений переклад дипломів та додатків;
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія (не вимагається від пошукачів зі ступенем кандидата наук);
г) завірений переклад атестата та додатка (не вимагається від пошукачів зі ступенем кандидата наук);
д) пояснення системи оцінок в Україні.
7. Запрошення від німецького професора (в ньому має бути вказаний період перебування). При тривалості стипендії до 6 місяців має подаватися календарний план перебування, узгоджений з приймаючою стороною;
8. Сертифікат на знання мови (не вимагається від пошукачів на коротку стипендію (1-6 місяців))
a. Знання німецької мови*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, це стосується також і германістів
та
b. Знання англійської мови: TOEFL, IELTS або інший сертифікат (можливий також мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача).
9. Інше (відзнаки тощо).
10.
Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для по шукачів з добрим володінням англійською мовою допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів з володінням англійською не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ

(для пошукачів в галузі економіки пропонуються стипендії ERP або DAAD/OSI, для пошукачів в галузі архітектури пропонується стипендії для митців, для пошукачів в галузі політології, соціології, міжнародних відносин, права, економіки, державного управління, управління освітою, охорони здоров´я та філософії пропонується також програма DAAD/OSI)

Мета:

Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам ВНЗ навчатися у німецькому державному або державно визнаному ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі (Aufbaustudium чи Masterprogramm) та отримати ступінь “Diplom“ або “Master”. Стипендія може надаватися і в тому випадку, якщо у Німеччині завершується лише перший або другий рік навчання у магістратурі, а диплом здобувається в іноземному університеті.

Тривалість стипендії:

Період виплати стипендії залежить від тривалості післядипломного або магістерського курсу або від робочого плану пошукача - він може тривати від 10 до 24 місяців. Рішення про надання стипендії приймається на один рік, при успішному навчанні студента стипендія подовжується після подання відповідної заяви.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування в Німеччині. Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона. Також можлива додаткова допомога на навчання та проведення досліджень, на оренду житла та перебування членів сім`ї. За необхідності DAAD надає до 500 євро у семестр для оплати навчання (при виборі більш дорогих навчальних програм можна, приміром, додатково подати заяву до Фонду Пінчука на програму Всесвітні студії).

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію DAAD на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом бакалавра або спеціаліста. Для випускників з моменту закінчення навчання до моменту подання заяви повинно минути, як правило, не більше шести років.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливе обгрунтування професійних та особистих мотивів щодо запланованого навчання у Німеччині.

Допуск до навчання у німецькому ВНЗ за обраною програмою має подаватися або одразу з документами на стипендію, або перед початком стипендії. Виплата стипендії DAAD можлива лише тоді, коли є допуск до навчання у німецькому ВНЗ. Якщо навчальна програма включає в себе кількамісячне стажування за кордоном, як правило, таке перебування може фінансуватися лише в тому разі, якщо йдеться про країни ЄС (не в себе на Батьківщині) та тривалість перебування не перевищує 6 місяців та 25% загальної тривалості програми.

Звертаємо Вашу увагу на те, що паралельно до подання заяви на стипендію Ви маєте самостійно подати заяву до обраного Вами університету для отримання допуску до навчання. Тому зважайте, будь ласка, на строки подання заяв до німецьких ВНЗ на обрані Вами навчальні програми.

Навчальні програми німецьких університетів

Для навчання у Німеччині, як правило, є необхідним володіння німецькою мовою, особливо для гуманітарних спеціальностей. Виключення можливе лише тоді, коли стипендіати будуть навчатися на англомовній програмі. У окремих випадках перед початком стипендії DAAD сплачує навчання на курсі німецької мови у мовному інституті в Німеччині.
Для підвищення рівня німецької мови рекомендується онлайн-курс „Deutsch-Uni Online (DUO)“. DAAD фінансує 6-місячне навчання на цих курсах після отримання інформації про здобуття стипендії. Крім того, можна подавати заявку до DAAD на фінансову допомогу для проходження самостійно вибраного курсу німецької мови паралельно до навчання у Німеччині. Подальша інформація буде повідомлятися у документах про надання стипендії.

Якщо в рамках дворічної магістратури у своїй країні планується однорічне перебування у німецькому університеті, необхідно подати підтвердження того, що цей рік у Німеччині буде визнаний, наприклад, у формі довідки з університету або положення про рамкові умови навчального процесу. Також необхідно довести, що стандартний час навчання на програмі не буде перевищений.

Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше одного року, не можуть брати участь у конкурсі.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 10.11.2012.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію "Стипендії на навчання для випускників ВНЗ":

1. Формуляр-заява DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“.
2.
Автобіографія (Curriculum Vitae).
3.
Списокпублікацій (уразінаявності).
4.
ПереконливийтадокладнийописфаховихтаособистихмотивівщодозапланованогонавчаннявНімеччині, атакожописпопередньогонавчання.
5. Рекомендаційний лист від українського професора / доцента з основної спеціальності, який надає інформацію щодо наукових здібностей пошукача та ставлення професора. Рекомендаційний лист є конфіденційним, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6. Всі посвідчення про освіту:
а) дипломи з додатками або, для студентів 4 курсу, витяг з залікової відомості - завірена ксерокопія;
б) завірений переклад дипломів та додатків або витягу з залікової відомості;
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія;
г) завірений переклад атестата та додатка;
д) пояснення системи оцінок в Україні.
7. Інформація про 3 магістерські програми. У формулярі заяві слід вказати три магістерські програми в порядку пріоритетності. Про кожну програму необхідно зробити витяг з веб-сторінки університету з наступними даними (максимально 1 сторінка по кожній програмі!):
• назва магістерської програми,
• навчальний план,
• початок програми, тривалість програми,
• мова викладання,
• інформація про вартість навчання,
• вимоги до пошукачів,
• строки подання документів,
• контактна адреса ВНЗ.
8. При однорічному перебуванні у Німеччині та здобутті диплома в Україні - підтвердження з українського університету про визнання цього року у Німеччині та того, що стандартний час навчання на програмі не буде перевищений.
9. Сертифікат на знання мови
a. Знання німецької мови
*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, це стосується також і германістів
а також, для англомовних програм:
b. Знання англійської мови: TOEFL, IELTS або інший сертифікат (при поданні заяви достатньо подати мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача, але при вступі до університету від Вас вимагатимуть сертифікат TOEFL або IELTS).
10. Інше (відзнаки тощо).
12.
Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Звертаємо Вашу увагу на те, що паралельно до подання заяви на стипендію Ви маєте самостійно подати заяву до обраного Вами університету для отримання допуску до навчання. Тому зважайте, будь ласка, на строки подання заяв до німецьких ВНЗ на обрані Вами навчальні програми.

 

Програма DAAD/OSI (OSI = Open Society Institute)

Meta:

Німецькаслужбаакадемічнихобмінів (DAAD) таІнститутвідкритогосуспільства (OSI) проводятьспільнустипендійнупрограмудлявипускниківВНЗвгалузігуманітарних, соціальнихтасуспільнихнаукзкраїнПівденногоКавказу, ЦентральноїАзії, МолдавіїтаУкраїни. Стипендіїнадаютьсяспільно DAAD та OSI зметоюнавчанняумагістратуріабоаспірантуріунімецькихВНЗ.

Метоюпрограми DAAD/OSI єпокращеннястановищавсферівикладаннятадослідженьврамкахгуманітарнихтасуспільнихнаукуцихкраїнах, атакожналагодженняконтактівміжвченимицьогорегіону, наосновіякихможутьсамостійнорозвиватисьподальшіміжнародніконтакти.

Тривалість стипендії:

Стипендії надаються для навчання на максимально дворічних магістерських програмах або на трирічну аспірантуру.

Розмір стипендії:

Студентам магістерських програм: 750 євро щомісячно.
Аспірантам: 1000 євро щомісячно.

Всім учасникам оплачується проїзд та, якщо необхідно та передбачено програмою, вартість мовних курсів.
Аспірантам після двох років перебування буде оплачена поїздка додому.

Стипендіатам на магістратуру та аспірантуру, в яких залишилися вдома діти дошкільного віку, може щорічно сплачуватися максимально 3-тижнева поіздка додому.

Виплата грошової допомоги на перебування чоловіка/дружини та дітей по цій програмі є виключеною.

Після початку навчання у Німеччині для всіх учасників буде організовано підготовчу зустріч, крім того, всі учасники цієї програми в рамках свого навчання у Німеччині щорічно братимуть участь у організованій з боку DAAD та OSF піврічній конференції.

Для кураторства на післядипломних програмах, якщо на одній програмі навчається більше трьох стипендіатів, передбачений тьютор.

Вимоги до пошукачів:

В рамках програми DAAD/OSI підтримуються переважно гуманітарні, суспільні та соціальні науки, які недостатньо представлені в країнах-учасницях програми. До них належать політологія, соціологія, міжнародні відносини, право, економіка, державне управління, управління освітою та філософія. В окремих випадках можуть підтримуватися пошукачі з інших спеціальностей, якщо ці спеціальності належать до соціальних та гуманітарних наук.

Протягом року до початку програми пошукачі мають проживати в Україні!

Увага! Окремі спеціальні умови участі у програмі DAAD/OSI викладені тут (англійською мовою): www.daad.org.ua/files/DAAD-OSI eligibility.doc

 

Магістерські програми (максимально 2 роки)
Зацікавлені у післядипломному навчанні можуть подавати заяви на наступні програми:

• Університет ім. Гумбольдта м. Берлін
Магістр економіки та менеджменту
www.mastersprogram.de

• Університет м. Бремен
Європейське та міжнародне право
www.europarecht.uni-bremen.de

• Університет м. Дюссельдорф
Суспільні науки – „Суспільні структури та демократичне управління“
www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/sozwiss/studierende/master-sozialwissenschaften/

• Католицький університет м. Айхштетт-Інгольштадт
Мастерська програма з міжнародних відносин (MIB)
www.ku-eichstaett.de/studiengaenge/ma_intbez/

• Католицький університет м. Айхштетт-Інгольштадт
Філософія та соціологія в універсальній магістерській програмі
Філософія: www.ku-eichstaett.de/ppf/philosophie/philosophie/studiengaenge/
Соціологія : www.ku-eichstaett.de/ggf/soziologie/studiengaenge/

• Університет м. Фленсбург
Європейські студії
www.europeanstudies.info/

• Університет м. Фрайбург
Інтегрована магістерська програма з економіки
http://master.econ.uni-freiburg.de/

•Університет м. Фрайбург
MSc Екологічне управління
www.meg-uni-freiburg.de/

• ВНЗ прикладного напряму м. Фульда
Міжкультурні комунікації та європейські студії
www.fh-fulda.de/iceus

• Університет м. Гамбург / Європейський коледж м. Гамбург
Європейські та європейські правові студії
www.europa-kolleg-hamburg.de/europa-kolleg-hamburg/master-programm/masterstudiengang/

• Університет м. Гамбург
Дослідження миру та політика безпеки
www.ifsh.de/index.php/mps.html

• Університет м. Ганновер
Європейські студії
www.europa.uni-hannover.de

• Університет м. Кассель
Світова політекономія
www.uni-kassel.de/go/gpe

• Університет прикладних наук м. Кьольн
Педагогіка та менеджмент у соціальній роботі
www.f01.fh-koeln.de/studium/studiengaenge/mapam/

• Університет м. Констанц
Магістерська програма з економіки
www.uni-konstanz.de/msc-economics

• Університет м. Лейпциг
Європейська економічна інтеграція/ Центральна на Східна Європа
www.wifa.uni-leipzig.de/ziw/master-eeicee.html

• Університет м. Магдебург
Міжнародна економіка та фінанси
www.fww.ovgu.de/studium/unterpunkte/master/intern_economics_and_finance-p-269.html

• Університет м. Магдебург
Дослідження миру та конфліктів
www.fkf.ovgu.de

• U Mannheim
Політекономія
http://master.vwl.uni-mannheim.de

• Університет м. Пассау
Німецьке право для іноземних студентів (LL.M.)
www.jura.uni-passau.de/1025.html

• Університет м. Регенсбург
Східно-західні студії
www.uni-regensburg.de/europaeum/studium/ostweststudien/index.html

• Університет Заарланду
Європейська інтеграція
www.europainstitut.de

• Німецький університет управління м. Шпайєр (DHV Speyer)
МА Науки управління
www.dhv-speyer.de/Studium/Master/MAS/index.htm

• Університет м. Трір
MSc Економіка
www.vwl-master.uni-trier.de


Вимоги до пошукачів та інформацію про окремі програми Ви знайдете в інтернеті за вказаними адресами. Подані Вами документи DAAD переправить до вибраних Вами університетів після того, як буде надана згода на виділення стипендії. Але в більшості випадків додатково необхідно заповнити онлайн-формуляри відповідних університетів у вказані ними строки (слідкуйте на сайтах університетів!).

Аспірантура (3 роки)

Пошукачам необхідно мати диплом вищого кваліфікаційного рівня – як правило, магістра. Як виняток можуть бути допущені пошукачі, які після закінчення п’ятирічного навчання отримали диплом спеціаліста. Всі пошукачі мають подати разом з заявою на стипендію підтвердження контактів з можливим німецьким науковим керівником. Тема кандидатської дисертації має бути затвердженою німецьким науковим керівником. Бажаними є заяви на німецькі аспірантські програми (PhD-Studiengänge) за вказаними спеціальностями.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:
Повний набір документів з зазначенням назви програми DAAD/OSI на формулярі подається до 31 жовтня 2012 року до Інформаційного центру DAAD у Києві (останній день надходження документів, поштовий штамп не враховується).
Консультації Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, в лекторів DAAD та в регіональних представництвах OSI.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.

Документи для заяви на програму "Стипендії DAAD/OSI" (німецькою або англійською мовою) у трьох примірниках:

Для пошукачів на магістерську программу та аспірантуру
1. Формуляр-заява DAAD "Antrag auf ein Forschungs/Studienstipendium" з зазначенням назви програми DAAD/OSI.
2. Автобіографія (Curriculum Vitae).
3. В разі наявності - список публікацій.
4. Мотивація щодо навчання (магістри) або план досліджень та календарний план (аспіранти).
5. Одна рекомендація (магістри) або дві рекомендації (аспіранти) від українських професорів або наукових керівників. Рекомендації є конфіденційними, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Рекомендації мають містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6. Всі посвідчення про освіту:
а) диплом з додатком бакалавра, магістра (спеціаліста) або, для студентів 4 курсу, витяг з залікової відомості – завірена ксерокопія,
б) завірений переклад дипломів з додатками або витягу з залікової відомості,
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія,
г) завірений переклад атестату,
д) пояснення системи оцінок в Україні.
7. Для аспірантів - згода на наукове керівництво від німецького професора.
8. Сертифікат на знання німецької мови*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH,
9. Всі тести та сертифікати, які вимагають обрані Вами німецькі ВНЗ (наприклад, GRE, TOEFL, IELTS тощо)**

10 . Інше (відзнаки тощо).
11.
Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.
12. Пошукачів на магістерські програми просимо вказати у формулярі-заяві DAAD (пункт 7) три обрані магістерські програми німецьких університетів у порядку пріоритетності.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

** необхідно подати максимально перед співбесідою (середина лютого), при поданні заяви замість цього можна спочатку подати бланк DAAD, заповнений викладачем англійської мови з Вашого ВНЗ.

Увага! Документи мають бути подані німецькою або англійською мовою у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

 

Стипендії для митців та архітекторів: стипендії на навчання

Мета:

Стипендії пропонують іноземним пошукачам зі спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн, кіно, музика, архітектура, а також театральне мистецтво, режисура, танець та хореографія можливість навчатися у німецьких державних або державно визнаних ВНЗ з метою підвищення кваліфікації без отримання диплому наприкінці навчання або на післядипломній програмі зі здобуттям диплому.

Тривалість стипендії:

Підвищення кваліфікації без здобуття диплома: як правило, один навчальний рік. У окремих випадках стипендія може подовжуватися після подання відповідної заяви.

Навчання на післядипломній програмі зі здобуттям диплома: залежно від тривалості обраної навчальної програми або плану перебування, від 10 до 24 місяців. Рішення про надання стипендії приймається на один рік, при успішному навчанні студента стипендія подовжується після подання відповідної заяви.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячну стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування. Крім того, як правило, DAAD сплачує, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона.Також надається додаткова допомога на навчання, за необхідності - допомога на оренду житла та перебування членів сім`ї.

Для підвищення рівня німецької мови рекомендується онлайн-курс „Deutsch-Uni Online (DUO)“. DAAD фінансує 6-місячне навчання на цих курсах після отримання інформації про здобуття стипендії. Крім того, можна подавати заявку до DAAD на фінансову допомогу для проходження самостійно вибраного курсу німецької мови паралельно до навчання у Німеччині. Подальша інформація буде повідомлятися у документах про надання стипендії.

Вимоги до пошукачів:

Пошукачі мають закінчити навчання у своїй країні по можливості з відповідним дипломом. Якщо здобуття диплому у своїй країні не можливе, мають бути вичерпаними всі можливості здобути освіту у своїй країні. З моменту закінчення навчання до моменту подання заяви повинно минути, як правило, не більше шести років.

Якщо обрана навчальна програма включає в себе кількамісячне стажування за кордоном, як правило, таке перебування може фінансуватися лише в тому разі, якщо йдеться про країни ЄС (не в себе на Батьківщині) та тривалість перебування не перевищує 6 місяців та 25% загальної тривалості програми.

Пошукачі, які на момент подання документів на стипендію перебувають у Німеччині більше за один рік, не можуть отримувати стипендію.

Окремі сторінки
Додаткова інформація до стипендій DAAD на навчання для пошукачів за спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн та кіно ,
Додаткова інформація до стипендій DAAD на навчання для пошукачів за спеціальностями театральне мистецтво, режисура, танець та хореографія
та
Додаткова інформація до стипендій DAAD на навчання для пошукачів за спеціальністю музика
Додаткова інформація до стипендій DAAD на навчання для пошукачів за спеціальністю архітектура
інформують щодо спеціальних вимог до пошукачів стосовно подання власних робіт та умов отримання стипендії.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 10.11.2012 (архітектори - до 01.11.2012!)
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.
Інформацію щодо можливостей навчання у Німеччині Ви можете знайти в інтернеті: www.hochschulkompass.de

Документи для заяви на стипендію “Стипендії для митців та архітекторів”:

1. Формуляр-заява DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/ Studienstipendium“.
2.
Автобіографія (Curriculum Vitae).
3.
Списокпублікацій (уразінаявності).
4.
ПереконливийтадокладнийописцілейщодозапланованогонавчаннявНімеччині, атакожописпопередньогонавчання.
5. Рекомендаційний лист від українського професора / доцента з основної спеціальності, який надає інформацію щодо наукових здібностей пошукача та ставлення професора. Рекомендаційний лист є конфіденційним, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6.Всі посвідчення про освіту:
а) дипломи з додатками - завірена ксерокопія;
б) завірений переклад дипломів та додатків;
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія;
г) завірений переклад атестата та додатка;
д) пояснення системи оцінок в Україні.
7. Підтвердження контактів з німецьким університетом (підтвердження про наукове кервництво та інформація про початок програми, тривалість програми, мову викладання, у разі наявності - вартість навчання, про вимоги до пошукачів, строки подання документів та контактна адреса ВНЗ).
8. a. Знання німецької мови*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH
та для англомовних програм
b. Знання англійської мови: TOEFL, IELTS або інший сертифікат (можливий також мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача).
9. Інше (відзнаки тощо).
10. Зразки власних робіт.
11. Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Стипендії для митців: робочі перебування викладачів ВНЗ

Мета:

Викладачі ВНЗ за спеціальностями образотворче мистецтво, дизайн, кіно, музика, архітектура, а також театральне мистецтво, режисура, танець та хореографія можуть подавати заяву з метою співпраці з німецьким ВНЗ в галузі мистецтва.

Тривалість стипендії:

Стипендія триває, в залежності від плану роботи пошукача, від одного до трьох місяців.
Початок виплати стипендії - не раніше 1 червня.

Розмір стипендії:

Залежно від академічного статусу DAAD виплачує щомісяця стипендію у розмірі 2000 євро для молодих науковців (асистенти, молоді доценти) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках 2300 євро.

Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо це не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона.

Вимоги до пошукачів:

Обов´язковою умовою для пошукачів на стипендії на робоче перебування за вказаними напрямками є робота викладачем у ВНЗ.

Важливим критерієм при відборі є добре спланований та переконливий проект. Разом з документами на заяву необхідно подати письмове запрошення від німецького ВНЗ або письмову угоду з німецьким університетом на час перебування.

Підтримка DAAD за цією програмою можлива лише один раз на три  роки.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 15.11.2012.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.
Інформацію щодо можливостей навчання у Німеччині Ви можете знайти в інтернеті: www.hochschulkompass.de

Документи для заяви на стипендію “Стипендії для митців”:

1. Формуляр-заява DAAD “Forschungsaufenthalte/Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler“ (електронну версію Ви знайдете тут);
2. Автобіографія (Curriculum Vitae);
3. Список наукових публікацій;
4. Обгрунтування плану стажування та досліджень;
5. Календарний план (конкретні строки та зміст роботи стисло);
6. Письмове запрошення або письмова угода з німецьким ВНЗ.
7. Копія диплому кандидата наук (у разі наявності).


Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки

Мета:

Стипендії фінансуються Федеральним міністерством економіки та технології (BMWi) з коштів програми "European Recovery Program" (ERP). Вони пропонують іноземним випускникам економічних спеціальностей можливість навчатися на післядипломній магістерській програмі в галузі економіки у німецьких університетах та отримати диплом (як правило, магістра).

Тривалість стипендії:

10 - 24 місяці. Всі стипендії спочатку надаються на один рік. За умови добрих успіхів стипендія може бути подовжена до максимум 24 місяців після подання відповідної заяви.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує щомісячну стипендію у розмірі 750 євро, щорічну допомогу на навчання в розмірі 460 євро, а також певну суму на проїзд до Німеччини та додому. Для оплати навчання може бути надано додатково до 500 євро у семестр (при виборі більш дорогих навчальних програм можна, приміром, додатково подати заяву до Фонду Пінчука на програму Всесвітні студії). Інші виплати за необхідності можуть надаватися після подання відповідної заяви. Допомога на перебування членів сім´ї не надається.

Стипендіати отримують на весь час перебування у Німеччині повне (країни-не члени ЄС) або часткове (країни ЄС) медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності.

Якщо обрана навчальна програма передбачає перебування за кордоном Німеччини, фінансування може надаватися, якщо йдеться про перебування у країні-члені ЄС (не на Батьківщині), тривалість якого не перевищує 25% від всього періоду виплати стипендії.

По рішенню відбіркової комісії DAAD може профінансувати курс німецької мови у одному з мовних інститутів у Німеччині перед початком навчання.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію ERP можуть висококваліфіковані випускники, які найпізніше перед початком стипендії закінчать навчання у ВНЗ з відповідним дипломом (бакалавра, спеціаліста тощо). На момент подання заяви має пройти не більше шести років після отримання диплому.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми досягненнями у навчанні, переконливий мотиваційний лист.

У мотиваційному листі пошукачі мають розкрити наступні теми та висвітлити їхній зв´язок з попередньою освітою та професійними цілями: цілі та зміст обраної магістерської програми, а також фахові, мовні та формальні передумови для вступу на бажану програму.

Навчальні програми німецьких університетів

Кількість місць на кожній навчальній програмі є обмеженою, тому наполегливо рекомендується обрати додатково до основної магістерської програми дві альтернативні програми та зазначити їх у мотиваційному листі (див. також документи для заяви)

Паралельно до подання заяви на стипендію пошукачі мають самостійно та своєчасно подавати заяви на вступ до обраних університетів. Тому слід зважати на строки подання заяв до цих університетів!

Допуск від німецького університету до навчання на обраній магістерській програмі необхідно представити DAAD перед початком стипендії. Документ про надання стипендії DAAD набуде чинності лише в тому разі, якщо DAAD буде своєчасно пред´явлений допуск до навчання.

Необхідно засвідчити знання іноземних мов відповідно до вимог обраної магістерської програми.

Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше одного року, не можуть подавати заяву на стипендію.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається у Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 10.11.2012.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію "ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки":

1. Формуляр-заява DAAD “Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“.
2.
Автобіографіяутабелярнійформі (Curriculum Vitae).
3.
Мотиваційнийлист.
4.
Офіційнаінформаціянімецькогоуніверситетупротрибажанімагістерськіпрограми (напр., роздрукзінтернету, максимальнооднасторінкапокожніпрограмі). Ця інформація має містити наступні дані:
• точна назва навчальної програми;
• тривалість навчальної програми у семестрах;
• огляд цілей та змісту навчальної програми;
• мовні, фахові та формальні передумови для допуску до навчання;
• вартість навчання.
Профіль обраних програм необхідно внести до формуляру „Anlage zur Bewerbung um ein ERP/DAAD-Studienstipendium / Annex to the application for a ERP/DAAD-scholarship“.
5. Рекомендаційний лист від професора / доцента з основної спеціальності з університету пошукача, який надає інформацію щодо здібностей пошукача, на спеціальному формулярі DAAD „Gutachten zu Stipendienanträgen von ausländischen Studierenden, Graduierten, Doktoranden und Promovierten“ (можна завантажити тут: www.daad.de/de/form). Рекомендаційний лист є конфіденційним, всі три примірники мають подаватися у закритому конверті. Лист має містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом.
6. Всі посвідчення про освіту - офіційно завірені копії та переклади:
дипломи з додатками - завірена ксерокопія;
- завірений переклад дипломів та додатків;
- якщо при поданні документів диплому ще немає, тоді подається завірена копія залікової книжки та її завірений переклад;
- шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія;
- завірений переклад атестата та додатка.
Копії документів та переклади мають бути офіційно завіреними та поданими по можливості у форматі DIN-A-4. Буде достатньо, якщо завірення копій буде здійснене однією з наступних інстанцій: Посольство або Консульство Федеративної Республіки Німеччина, німецька школа або університет, який видав оригінал документу. Вірність перекладу має бути засвідченою. Оригінали документів будуть необхідні лише при зарахуванні до німецького ВНЗ.
7. а. Документ про знання німецької мови*: onDaF, сертифікат від лектора DAAD, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, DSD-II.
б. За необхідності - документ про знання англійської мови (якщо мова викладання - англійська): TOEFL, IELTS або інший сертифікат (при поданні заяви достатньо подати мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача, але при вступі до університету від Вас вимагатимуть сертифікат TOEFL або IELTS).
8. Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.
9. В разі наявності - довідки про трудовий стаж, відзнаки, колишні стипендії, проходження практики, стажування за кордоном тощо.

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який потрібен для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Програма Європейського університету Віадріна

Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для українських випускників для участі у наступних магістерських програмах:

Європейські студії
зі спеціальностями право, культурологія, економіка та політологія

Міжнародне бізнес-адміністрування
за напрямами фінанси, бухгалтерська справа, систематичний контроль та оподаткування; фінанси та міжнародна економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менеджмент та маркетинг

Історія культури Європи

Культура та історія Центральної та Східної Європи

Соціокультурні студії

Міжнародні комунікації

Магістр права
LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького права для іноземних юристів.

Мета: дворічна освіта (для LLM - однорічна) за обраною магістерською програмою з отриманням диплому Master або Magister

Вимоги до пошукачів :

- наявність диплому бакалавра, що відповідає вимогам обраної програми;
- відмінна успішність під час попереднього навчання;
- добрі знання німецької мови (на рівні B1/B2);
- добрі знання англійської мови (на рівні B1/B2);
- виключно українське громадянство;
- не дозволяється паралельне навчання в Україні під час навчання в Університеті Віадріна
- не дозволяється перебування у Німеччині з метою навчання, роботи або як Au-Pair або волонтер протягом літнього семестру 2012 (березень-липень).

Тривалість програми : з 1 серпня 2012 року до 30 вересня 2014 року (для LLM: до 30 вересня 2013 року)

Стипендії, які фінансуються Міністерством закордонних справ ФРН, надаються Німецькою службою академічних обмінів. Стипендійні програми охоплюють дворічне (для LLM - однорічне) навчання у Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері), а також підготовчого курсу перед початком навчання, націленого на країнознавчу, мовну та фахову підготовку до навчання.

Документи для заяви:

 • обгрунтування німецькою мовою (опис Ваших планів та намірів у зв´язку з обраною Вами навчальною програмою, а також Ваші міркування з приводу майбутнього вибору навчальних курсів та можливого наукового керівника для Вашої магістерської роботи)
 • завірена копія та завірений переклад всіх дипломів з додатками або залікової книжки (якщо подається залікова книжка, диплом має бути пред’явлений не пізніше 15 липня 2012 року)
 • рекомендація від одного професора / доцента з Вашого університету з інформацією про Ваші наукові досягнення
 • автобіографія у табелярній формі з фотокарткою, актуальною поштовою адресою, електронною адресою та телефоном.
 • свідоцтво про знання німецької мови (тест onDaF або мовний сертифікат від лектора DAAD) та свідоцтво про знання англійської мови відповідно до вимог вибраної Вами навчальної програми.

Період подання заяв: до 23 березня 2012 року (дата надходження документів, дата відправлення на штампі не враховується).

Подання заяв:
Заяви подаються до інформаційного центру DAAD у Києві за адресою: пр. Перемоги 37 (КПІ), корп. 6, 03056 Київ.

Інформацію та консультації
щодо цієї програми Ви отримаєте за адресою info daad.org.ua, в лекторів DAAD в Україні, чиї адреси можна знайти тут www.daad.org.ua/ukr/daad_ukraine.htm.

Подальша інформація про програму також на сторінці університету Віадріна:www.europa-uni.de

 

Міжнародна програма для журналістів

Мета:

Стипендійна програма пропонує журналістам з України, Білорусі, Росії та Молдови можливість навчатися прогягом трьох місяців у Журналістському коледжі при Вільному університеті м.Берлін.
Ви отримаєте можливість

 • взяти участь у спілкуванні різних культур;
 • взяти участь у обміні знаннями про різні країни та журналістику у цих країнах;
 • встановити контакти з колегами з Німеччини та інших європейських країн.

Тривалість стипендії:

Програма проводиться двічі на рік:

 • З 1 травня до 31 липня
 • З 1 вересня до 30 листопада

Розмір стипендії:

Перебування у Німеччині включає в себе:

 • Академічний курс у Журналістському коледжі при Вільному університеті м. Берлін (6 тижднів),
 • Практика у Берлінському підприємстві в галузі мас-медіа (6 тижнів),
 • Заключна поїздка до іншого регіону Німеччини (1 тиждень).

DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 780 євро, а також кошти за проїзд та перевезення багажу. Стипендіатам надаються кімнати у гуртожитку, які є безкоштовними для стипендіатів. Вільний університет організовує стислий навчальний курс та практику в своїх партнерів з Берлінських медійних підприємств.

Вимоги до пошукачів:

  Вік пошукачів – максимально до 35 років на момент подання заяви.

  На момент подання заяви має пройти не більше 5 років після завершення навчання.

  Завершене навчання перед початком стипендії.

  Кількарічний досвід роботи.

  Дуже добре володіння німецькою мовою (на рівні Mittelstufe-3).

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Документи подаються до 20 жовтня 2012 (останній день надходження документів, дата відправлення на штампі не враховується) до філіалу DAAD у Москві.

Адреса:

Филиал DAAD в Москве
Программа "Международные журналисты"
пр. Ленинский 95-a
119313 Москва, Россия
Тел .: +7 499 132 24 29
Факс : +7 499 132 49 88
E-Mail: trifonov@daad.ru

 

Відбір учасників, проведення відбіркових співбесід, а також повідомлення результатів бере на себе офіс DAAD у Москві.

Подальшу інформацію щодо програми "Міжнародні журналісти" та щодо вимог до пошукачів, а також формуляр-заяву Ви знайдете в Інтернеті під www.jil.fu-berlin.de
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.

Документи для заяви на стипендію "Міжнародна програма для журналістів":

Документи на стипендію мають бути німецькою мовою та у друкованому вигляді. До них входять:

 • заповнений формуляр-заява (можна знайти тут: www.jil.fu-berlin.de);
 • автобіографія (Curriculum Vitae);
 • обгрунтування участі у програмі;
 • дипломи та сертифікати (серед іншого про знання німецької мови та про закінчення ВНЗ);
 • дві рекомендації;
 • 2-3 зразки журналістських робіт;
 • підтвердження від роботодавця щодо надання відпустки на час участі у програмі;
 • листок з адресою, заповнений російською мовою, де необхідно вказати поштовий індекс, номер будинка і квартири, телефони (з кодом міста) та адресу електронної пошти.

Увага! Документи мають подаватися у трьох наборах, кожен у вказаному порядку. Щодо вимог до документів Ви дізнаєтеся у філіалі DAAD у Москві.

 

Літні курси у німецьких ВНЗ для іноземних студентів
(після першого курсу)

Мета:

Ці стипендії пропонуються для відвідання мовних, країнознавчих курсів, а також фахових курсів німецької мови, які пропонуються державними або державно визнаними німецькими ВНЗ або мовними інститутами при ВНЗ (перелік курсів знаходиться тут www.daad.de/hsk-kursliste, курси, які можуть відвідувати стипендіати DAAD, мають спеціальну позначку).

Тривалість стипендії:

Літні курси мають тривати щонайменше 18 днів, мати від 25 навчальних годин на тиждень, мовою викладання на них має бути німецька. Курси пропонуються у літні місяці (починаючи з травня), в період, коли у німецьких ВНЗ не проводяться лекції.

У формулярі на отримання стипендії пошукачі мають вказати бажані літні курси. Пошукачі мають заповнити всі поля та вказати різні місця або строки проведення курсів. Цей вибір буде по можливості враховуватися DAAD при остаточному розподілі стипендіатів. Проте оскільки кількість місць на курсах обмежена, DAAD залишає за собою право на зміну вибраного стипендіатом курсу.

Вказані у заяві курси є обов´язковими, зміна курсів не можлива.

Стипендії не подовжуються.

Розмір стипендії:

DAAD сплачує часткові стипендії в розмірі 650 євро, додатково 200 євро на оплату мовного курсу у Німеччині та 225 євро на проїзд. Стипендії не покривають всі витрати на перебування, додатково необхідна особиста фінансова участь!

Розміщенням, як правило, займається організатор курсу.

Вимоги до пошукачів:

Подавати заяву на стипендію DAAD на літній курс можуть студенти бакалаврату та магістратури з усіх спеціальностей, які на початку стипендії закінчать принаймні другий курс інституту.

Студенти останнього року бакалаврата можуть подавати заяву, якщо одразу після закінчення бакалаврата відбувається зарахування до магістратури. Будь ласка, для підтвердження подайте довідку від Вашого ВНЗ.

Випускники з дипломом магістра/спеціаліста та аспіранти не можуть брати участь у конкурсі. Подавати заяву можуть молоді викладачі німецької мови у ВНЗ.

На початку стипендії пошукачі мають бути зарахованими до одного з ВНЗ у своїй країні або іншій країні, де вони постійно проживають (не Німеччина).

Пошукачі мають бути спроможними працювати у групах та слідкувати за доповідями. Мінімальний рівень знання мови має відповідати рівню B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та бути підтвердженим мовним сертифікатом. Останній мовний сертифікат має бути виданий не більше, ніж рік тому.

Вік пошукачів на початку стипендійної програми має бути не менше 18 років.

Стипендія на літній курс надається лише один раз на три роки.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:

Прийом документів відбувається в Інформаційному центрі DAAD у Києві з 01.09.2012 до 20.11.2012.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.
Консультацію стосовно програм DAAD Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві або в лекторів DAAD.

Документи для заяви на стипендію "Літні курси у німецьких ВНЗ для іноземних студентів":

1. Формуляр-заява DAAD з зазначенням двох обраних мовних курсів: назви університетів та мовних курсів, дати проведення.
2. Автобіографія (Curriculum Vitae).
3. Обгрунування вибору курсу: докладний опис попереднього навчання та опис цілей щодо відвідання курсу у Німеччині.
4. Рекомендаційний лист від українського професора / доцента з основної спеціальності з печаткою університету та завіреним перекладом.
5. Завірена копія всієї залікової книжки з завіреним перекладом.
6. Документ про знання німецької мови: onDaF, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, мовний тест DAAD*.

* У містах, де не працює лектор DAAD та не планується його візит з метою проведення тесту, іспит може приймати університетський викладач (доцент/професор) з кафедри німецької мови. Результати мовного тесту мають бути проставлені у формулярі для мовного тесту DAAD.

Увага! Документи мають бути подані у одному примірнику у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.

Ваща заява на стипендію, включаючи всі додатки, зразки тощо переходить у власність DAAD без права відшкодування. Повернення заяв не проводиться.

Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Групові поїздки для іноземних студентів
у Німеччині (Studienreisen)

Мета:

Німецька служба академічних обмінів підтримує групові практики у ФРН іноземних студентів під керівництвом викладачів ВНЗ.

Цілі підтримки:

 • Сприяння поглибленню знань за фахом за допомогою відповідних візитів, екскурсій та інформативних бесід;
 • зустрічі з німецькими студентами та науковцями для встановлення та підтримки контактів між німецьким та іноземним ВНЗ;
 • ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини. Ця частина програми не має перевищувати третину всього періоду фінансування.

Культурні заходи (наприклад, концерти) можуть підтримуватися у тому разі, якщо їхній характер тісно пов´язаний з фахом або має відношення до ВНЗ.

Щорічна підтримка для одного пошукача, факультету або інституту за цією програмою не можлива, від одного пошукача, факультету або інституту розглядатиметься лише одна заявка на рік.

Тривалість:

Програма має тривати щонайменше 7 днів. Максимальна тривалість стипендії становить 12 днів (включаючи дні приїзду та від´їзду), хоч сама подорож може тривати довше.

Розмір стипендії:

DAAD забезпечує медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування від випадкових пошкоджень чужого майна для всієї групи. Більш докладна інформація подається у підтвердженні про отримання стипендії.

DAAD в жодному разі не покриває витрати на проїзд поза межами Німеччини.

Подорож самостійно організовується та здійснюється групою або викладачем ВНЗ, який подає заяву на стипендію. Групи з віддалених регіонів України за домовленістю з DAAD можуть в окремих випадках подавати заяву на організовану групову поїздку.

DAAD сплачує кожному учаснику на день 50 євро.

Вимоги до пошукачів:

Може підтримуватися поїздка групи студентів, зарахованих в одному ВНЗ на одному факультеті як регулярні студенти, починаючи з другого семестра, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання декількох університетів (як правило, від трьох) у Німеччині. Курс навчання в університеті не може закінчуватися одразу після поїздки. Групова поїздка може служити, серед іншого, зміцненню нових контактів та встановленню партнерств. Подавати заяву на стипендію може лише український ВНЗ.

За домовленістю з DAAD як виключення до складу груп можуть входити окремі аспіранти. Для забезпечення успішного перебігу поїздки всі учасники мають володіти однією з мов програми на приблизно однаковому рівні. Кількість учасників може бути не меньшою за 10 і не більшою за 15 осіб. Додатково може бути профінансований один викладач ВНЗ як супроводжуюча особа.

Подання заяв:

Подавати заяву можуть викладачі українських ВНЗ. Заяви необхідно заповнювати німецькою або англійською мовою. Формуляри заповнюються в режимі онлайн тут: www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html.

Документи для заяви на стипендію “Групові поїздки для іноземних студентів у Німеччині (Studienreisen)”:

УВАГА: Розглянуті будуть лише вчасно подані та повні набори документів. DAAD не може повідомляти окремо про відсутні документи. Повний набір документів включає:

1. Формуляр-заява DAAD (на порталі DAAD). На запитання у формулярі щодо банківських реквізитів слід вказати банківські реквізити Вашого навчального закладу.
2. Фінансовий план: формуляр на порталі DAAD, заповнюються білі поля.
Сторінка 1: У полі „Грошова допомога DAAD“ вказується добуток "кількість учасників x максимальна кількість днів (12) x добова стипендія (50 ?)“.
Сторінка 2: Пропускається, всі поля заповнюються автоматично.
Сторінка 3: Тут вказується кількість учасників, максимальна кількість днів (12) та добова стипендія (50 ?). Це разом дасть суму стипендії (ідентично зі сторінкою 1).
3.Список учасників (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD). Тут вказуються ім´я, прізвище, навчальний семестр, фах, майбутній диплом та знання мови).
4. Обгрунування та зміст програми (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD) точним описом бажаних візитів та екскурсій (загальних даних, наприклад, відвідання музеїв, університетів, не достатньо). На першій сторінці формуляру-заяви можна стисло сформулювати план перебування - до 2100 знаків. Але це на заміняє докладного обгрунтування та опису змісту програми. Відбіркова комісія просить надати інформацію, чи планується зворотній візит. Будь ласка, надайте підтвердження того, що запланований проект не пов´язаний з обов´язковими екскурсіями університету.
5. Календарний план (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD), у табелярній формі.
6. Опис підготовки групової поїздки (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD);
7. Підтвердження контактів (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD). Це має стосуватися відповідної запланованої поїздки, наприклад, запрошення та підтвердження окремих пунктів програми. (Угоди, договори про співпрацю тощо не вважаються підтвердженням контактів, а можуть подаватися лише додатково, якщо вони не старші за два роки).

Cтроки:

Заяви на Studienreisen подаються лише у режимі онлайн у такі строки:
до 01.11. для поїздок, які розпочинаються з 01.03. (Рішення з боку DAAD приймається у середині січня);
до 01.02. для поїздок, які розпочинаються з 01.06. (Рішення з боку DAAD приймається у середині квітня)
до 01.05. для поїздок, які розпочинаються з 01.09. (Рішення з боку DAAD приймається у середині липня).

Контактна особа у Бонні (відділ 513):

Frau Julia Loellgen
Telefon: 0228/882-328
Fax: 0228/882-9-328
E-Mail:
loellgen@daad.de

 

Групова практика для іноземних студентів
у Німеччині (Studienpraktika)

Мета:

Німецька служба академічних обмінів підтримує групові поїздки по ФРН іноземних студентів під керівництвом викладачів ВНЗ.

Цілі підтримки:

 • Проведення практики за фахом у ВНЗ (наприклад, спеціальні курси, блокові семінари, інші семінари) на запрошення німецького ВНЗ, який також несе відповідальність за організацію практики у ВНЗ, на підприємстві або, можливо, у громадській організації;
 • зустрічі з німецькими студентами та науковцями для встановлення та підтримки контактів між німецьким та іноземним ВНЗ;
 • ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини. Ця частина програми не має перевищувати третину всього періоду фінансування.

Для програми Studienpraktika бажані двосторонні візити, але це не є обов`язковою умовою, тобто спочатку може бути підтримана подорож лише однієї сторони.

Культурні заходи (наприклад, концерти) можуть підтримуватися у тому разі, якщо їхній характер тісно пов`язаний з фахом або має відношення до ВНЗ.

Щорічна підтримка для одного пошукача, факультету або інституту за цією програмою не можлива, від одного пошукача, факультету або інституту розглядатиметься лише одна заявка на рік.

Тривалість:

Програма має тривати щонайменше 7 днів. Максимальна тривалість стипендії становить 12 днів (включаючи дні приїзду та від`їзду), хоч сама подорож може тривати довше.

Розмір стипендії:

DAAD забезпечує медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування від випадкових пошкоджень чужого майна для всієї групи. Більш докладна інформація подається у підтвердженні про отримання стипендії.

DAAD в жодному разі не покриває витрати на проїзд поза межами Німеччини.

Фінансування DAAD відбувається в розмірі 50 євро на особу в день як допомога на покриття витрат на проїзд та перебування.

Вимоги до пошукачів:

Може підтримуватися поїздка групи студентів, зарахованих в одному ВНЗ на одному факультеті як регулярні студенти, починаючи з другого семестра, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання одного ВНЗ у Німеччині для відвідання спецкурсів, семінарів тощо. Курс навчання в університеті не може закінчуватися одразу після поїздки. Відповідальною за організацію практики у ВНЗ, на підприємстві та у інших закладах є запрошуючий німецький ВНЗ. Подавати заяву на стипендію може лише німецький ВНЗ.

За домовленістю з DAAD як виключення до складу груп можуть входити окремі аспіранти. Для забезпечення успішного перебігу поїздки всі учасники мають володіти однією з мов програми на приблизно однаковому рівні. Кількість учасників може бути не меньшою за 10 і не більшою за 15 осіб. Додатково може бути профінансований один викладач ВНЗ як супроводжуюча особа.

Подання заяв:

Подавати заяву можуть викладачі німецьких ВНЗ.

Документи для заяви на стипендію “Групова практика для іноземних студентів у Німеччині (Studienreisen)”:

УВАГА: Розглянуті будуть лише вчасно подані та повні набори документів. DAAD не може повідомляти окремо про відсутні документи. Повний набір документів включає:

1. Формуляр-заява DAAD (на порталі DAAD). На запитання у формулярі щодо банківських реквізитів слід вказати банківські реквізити Вашого навчального закладу.
2. Фінансовий план: формуляр на порталі DAAD, заповнюються білі поля.
Сторінка 1: У полі „Грошова допомога DAAD“ вказується добуток "кількість учасників x максимальна кількість днів (12) x добова стипендія (50 ?)“.
Сторінка 2: Пропускається, всі поля заповнюються автоматично.
Сторінка 3: Тут вказується кількість учасників, максимальна кількість днів (12) та добова стипендія (50 ?). Це разом дасть суму стипендії (ідентично зі сторінкою 1).
3.Список учасників (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD). Тут вказуються ім´я, прізвище, навчальний семестр, фах, майбутній диплом та знання мови).
4. Обгрунування та зміст програми (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD) точним описом бажаних візитів та екскурсій (загальних даних, наприклад, відвідання музеїв, університетів, не достатньо). На першій сторінці формуляру-заяви можна стисло сформулювати план перебування - до 2100 знаків. Але це на заміняє докладного обгрунтування та опису змісту програми. Відбіркова комісія просить надати інформацію, чи планується зворотній візит. Будь ласка, надайте підтвердження того, що запланований проект не пов´язаний з обов´язковими екскурсіями університету.
5. Календарний план (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD), у табелярній формі.
6. Опис підготовки групової поїздки (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD);
7. Підтвердження контактів (завантажується як додаток до формуляра на порталі DAAD). Це має стосуватися відповідної запланованої поїздки, наприклад, запрошення та підтвердження окремих пунктів програми. (Угоди, договори про співпрацю тощо не вважаються підтвердженням контактів, а можуть подаватися лише додатково, якщо вони не старші за два роки).

 

Заяви мають своєчасно подаватися лише у режимі онлайн у такі строки:

до 01.11. для поїздок, які розпочинаються з 01.03. (Рішення з боку DAAD приймається у середині січня);
до 01.02. для поїздок, які розпочинаються з 01.06. (Рішення з боку DAAD приймається у середині квітня)
до 01.05. для поїздок, які розпочинаються з 01.09. (Рішення з боку DAAD приймається у середині липня).

Контактна особа у Бонні (відділ 513):

Frau Julia Loellgen
Telefon: 0228/882-328
Fax: 0228/882-9-328
E-Mail:
loellgen@daad.de

 

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

В разделе «Стипендии и гранты» собраны лучшие гранты, оплачиваемые стажировки, правительственные программы для украинских студентов. Вы найдете всю необходимую информацию про размер стипендии (гранта), дедлайны, требования, продолжительность обучения, объем финансирования и т.п.