s-osvita.com.ua ОБУЧЕНИЕ В УКРАИНЕ Знакомьтесь: ВУЗ! Держаний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж»


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Держаний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж»

Київський механіко-технологічний коледж, логотип  Ліцензія МОНУ АЕ №636382 від 16.06.2015 року.


Адреса: м. Київ, Харківське шосе,15.

Тел.(044) 296-76-40, 296-58-50, 559-37-00,
e-mail: kmtk_admin@ukr.net.

Web-site: www.kmtk.org.ua

Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж»

Київський механіко-металургійний технікум заснований у 1968 році.Заняття з першими студентами проводилися у той час у приміщенні школи № 128, по вулиці Чернігівській, 6.У листопаді 1973 року було побудовано та введено в дію навчальний та лабораторний корпуси, у 1975 році   - новий дев'ятиповерховий гуртожиток за адресою Харківське шосе, 17. Наказом Міністерства освіти і науки України за № 546 від 26.06.2007р. Київський механіко-металургійний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж».За роки просвітницької роботи зі стін коледжу вийшло понад 16000 молодших спеціалістів.

У структурі навчального закладу діє три відділення: механіко-технологічне, гуманітарно-економічне, заочне. Навчальний заклад має перший рівень акредитації, підготовка фахівців здійснюється за вісьмома спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

«Діловодство»: Діловод-референт готується до професійної діяльності із організації і забезпечення діловодства, документального та інформаційного обслуговування управлінської діяльності і призначений для роботи у виробничих і невиробничих сферах, в установах всіх форм власності. Випускники можуть працювати на посадахзавідувачів (заступників) структурних підрозділів служби документального та інформаційного забезпечення управління (канцелярії, архіву, машбюро тощо), інспекторів служби діловодства документального та інформаційного забезпечення управління; організаторів управлінської праці.

«Соціальна робота»: Соціальний працівник - фахівець, підготовлений для професійної діяльності на ринку соціальних послуг. Професійний соціальний працівник виступає в ролі посередника між громадянином та державою, володіє компетенціями, необхідними для діяльності в галузі соціального консультування, організації соціальної допомоги населенню. Об'єктами соціальної роботи є: особи з обмеженими фізичними можливостями (в тому числі і діти), люди похилого віку, діти та молодь, що опинились в кризових ситуаціях, діти-сироти, багатодітні сім'ї...

«Організація виробництва»:студенти опановують фах менеджера з високим рівнем теоретичної і практично-виробничої підготовки, який здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом, формує колектив та забезпечує його ефективну роботу. Менеджмент виступає як засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношень попиту і пропозицій.

«Оціночна діяльність»: студенти отримують кваліфікацію «Оцінювач - експерт». Фахівці цієї спеціальності, підготовлені для роботи у сфері біржової діяльності, можуть оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства, укладати договори на брокерське обслуговування, обліковувати операції з купівлі – продажу цінних паперів та виплати дивідендів.

«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»: студенти отримують знання у галузі ремонтної служби. Під час навчання студенти вивчають конструкції машин і агрегатів, принцип їх роботи, методи поновлення зламаних деталей, способи ремонту. Знання та практичні навички, які набувають студенти протягом навчання в коледжі, дозволяють випускникам працювати у сфері сервісного обслуговування побутової техніки, автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також менеджерами салонів з продажу усіх видів техніки.

«Зварювальне виробництво», «Обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва»: студентів ознайомлюють з новітніми технологіями зварювального виробництва. На кожному підприємстві використовується важливий технологічний процес -зварювання. Без зварювання неможливе виготовлення верстатів, електричних машин, літаків, турбін, різних металевих конструкцій, прокладання трубопроводів; зведення будинків, виробництво суден, котлів, будова мостів. Зварювання проводиться у повітрі, під водою, у космосі. Для навчання студентів і підготовки спеціалістів напряму «Зварювання» коледж має сучасне спеціалізоване обладнання в лабораторіях. З метоюпідвищення ефективності навчального процесу коледж розширює форми співпраціз інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, зварювальним факультетом Національного Українського Технічного університету (КПІ), передовими підприємствами міста Києва.

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Молодший спеціаліст з кваліфікацією механіка готується для виробничо-технічної та управлінської діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і двигунів, для роботи в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організацій, закладів різних галузей народного господарства з різними формами власності. Випускники можуть обіймати посади майстрів (бригадирів) ремонтної дільниці, комплексу підготовки  виробництва та техніків з обліку. Майстер (бригадир) ремонтної дільниці, комплексу підготовки виробництва повинен забезпечити оперативне планування, організацію та облік роботи ремонтної дільниці, а технік з обліку – організацію обліку рухомого складу і агрегатів, автомобільних шин і паливно-мастильних матеріалів.

 Київський механіко-технологічний коледжЩорічно у коледжі удосконалюється та поновлюється матеріально-технічна база. Найновіші комп’ютерні технології становлять основу інноваційного розвитку нашого коледжу. Створені умови для опанування інформаційно-комунікативних технологій. Кожен студент опановує прикладні комп’ютерні програми, а також створює методичне забезпечення виконання технологічних робіт, інженерних графічних креслень, економічних розрахунків, звітів про проходження практики тощо. Більшість навчальних аудиторій оснащені сучасною аудіо і відеотехнікою, проекційним обладнанням.

Навчання на механіко-технологічному відділенні не можливе без проведення лабораторних занять у наших майстернях. Виробничий сектор коледжу складається з чотирьох майстерень: слюсарної, механічної, зварювальної та електромонтажної. Основне устаткування майстерень – слюсарні верстаки, токарно-гвинторізні та фрезерні верстати, пости для навчання електродуговому зварюванню тощо. Протягом багатьох років наші майстерні є базою для проведення міського конкурсу «Кращий слюсар». Щороку кращі студенти-практиканти готують експонати на міську виставку «Технічної творчості».

Київський механіко-технологічний коледжЗа весь період навчання студенти проходять різні види практик: навчальну, технологічну, переддипломну, під час яких студенти відвідують підприємства, державні установи та отримують цінний професійнийдосвід. Основною метою практики є комплексне опанування студентами усіх видів професійної діяльності, формування загальних і професійних компетенцій.Серед баз практики найвідоміші такі: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України; Головне управління Пенсійного фонду України у м.Києві; Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Районні центри зайнятості; Управління освіти в м.Києві, Державне підприємство «Дарницький вагоноремонтний завод»; Державне підприємство «Київський ремонтно-механічний завод»; ВАТ «Ленінська кузня»; Казенне підприємство «Радіовимірювач»; Науково-виробниче підприємство «Алкон-твердосплав»; Інститут електрозварювання ім.Є.О. Патона тощо.

Київський механіко-технологічний коледжГордість нашого навчального закладу – високопрофесійний педколектив, у якому є кандидати наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії.Усі викладачі беруть активну участь у наукових конференціях міста, проводять олімпіади, конкурси, а також мають наукові публікації у провідних виданнях, впроваджують власні методичні розробки.У педагогічного колективу є позитивний досвід у плануванні й організації навчального процесу: семестрове навчання, щомісячні атестації, проведення практичного навчання, – все це забезпечує належну якість підготовки молодших спеціалістів для господарської діяльності нашої держави.

У коледжі впроваджуються передові методики у галузі професійної освіти: компетентне навчання, розвиток критичного мислення, блоково-модульна система та інше. Постійно вдосконалюються форми і методи проведення занять, організація самостійної роботи студентів, спільної діяльності коледжу з базовими підприємствами та вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, для подальшого вдосконалення якості підготовки спеціалістів і забезпечення ступеневої освіти.

Київський механіко-технологічний коледжУ коледжі та у гуртожитку діє система студентського самоврядування. Це кращі студенти відділень, які мають активну життєву позицію та бажання покращувати та удосконалювати навчальний заклад. Представники студентського самоврядування беруть участь у педагогічних радах, у складі ради з виховної роботи, соціально-психологічної служби тощо. Культурно-масовий сектор студентського самоврядування організовує і проводить концертні програми, виставки, спортивно-масові заходи на рівні коледжу та серед вищих навчальних закладів І-ІІр.а. м. Києва.

 

           

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Представляем вашему вниманию s-osvita.com.ua и Журнал «Сучасна освiта» - помощники в выборе учебного заведения.
   Университеты, академии и институты, техникумы, колледжи и училища , тренинги и семинары , курсы , обучение за рубежом , повышение квалификации или второе высшее образование, аспирантура и магистратура, докторантура, МВА - наблюдайте за рынком образовательных услуг, делайте выводы и стройте планы.
   Поступите в Вуз Киева или Украины. Лучшие институты, университеты и академии Киева и Украины ждут вас. Получите высшее или второе высшее образование в одном из негосударственных или государственных вузов Киева, Украины. Медицинские академии, педагогические университеты, юридические институты, экономические институты, финансовые академии, технические вузы, гуманитарные вузы, социальные вузы приглашают тебя на дни открытых дверей . Найдите свой вуз на s-osvita.com.ua
    Читайте наш всеукраинский рекламно-информационный журнал «Сучасна освiта», который издается с 1997 года. В статьях журнала найдете об образовании почти все: от комментариев к законам и перспективных планах правительства страны - до разбора ситуаций на экзаменах и практических советов преподавателей.