s-osvita.com.ua ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА» Статьи из журнала Знакомьтесь - профессия! Как начать карьеру политтехнолога в Украине

Моя майбутня професія - хімік

журнал «Сучасна освіта» №5-6, 2015 рік

Хімік

Історія професії
• Слово "хімія" вперше зустрічається в 336 році в книзі римського астронома Юлія Матерна Фирмика.
• Єгипетські жриці вміли виплавляти і перевіряти на чистоту такі метали, як золото, срібло, свинець, готувати з них сплави, знали рецепти готування ліків, барвників, косметичних препаратів.
• Основоположником хімії як науки можна вважати англійського хіміка Роберта Бойля.
• На початку XIX століття хімія стала самостійною наукою. За цією наукою, без перебільшення, майбутні відкриття і досягнення людства.

Домінуючі види діяльності
· хімічний аналіз і дослідження складу речовин;
· вивчення властивостей різних речовин;
· прогнозування використання речовин у народному господарстві;
· хімічний синтез;
· одержання, виробництво різних речовин у промислових масштабах (мінеральних добрив, інсектицидів, добавок та ін.);
· хімічні дослідження: аналіз і синтез нових продуктів, випробування їхніх властивостей;
· створення технологічних проектів;
· спостереження, керування хімічним процесом (теплообмін і теплопровід, диспергирування (здрібнювання), сепарація (поділ) - фільтрування, дистиляція і т.п.).

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності
· високий рівень концентрації і стійкості уваги (здатність протягом тривалого часу утримувати увагу на одному предметі чи виді діяльності);
· уміння аналізувати і систематизувати велику кількість інформації;
· здатність займатися тривалий час кропіткою роботою;
· висока перешкодостійкість;
· уміння сприймати і розрізняти широкий спектр кольорів і відтінків;
· гарна пам'ять на символи і знаки;
· тонка ручна моторика;
· гарний нюх.

Особистісні якості, інтереси і схильності майбутнього хіміка:
· акуратність
· чіткість, зібраність
· допитливість
· завзятість
· посидючість, терплячість
· організованість
· самоконтроль.

Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
· неакуратність
· дальтонізм
· неуважність
· неорганізованість
· неохайність
· відсутність схильності до дослідницької діяльності.

Області застосування професійних знань:
· галузеві й академічні науково-дослідні інститути;
· хімічні підприємства і комбінати (з виробництва пластмас, синтетичних волокон і тканин, добрив і т.д.);
· освітні установи (школи, технікуми, інститути, університети);
· підприємства целюлозно-паперової промисловості;
· гірничо-збагачувальні комбінати;
· медичні установи (фармацевтична промисловість);
· центральні заводські лабораторії і контрольні станції;
· підприємства харчової промисловості;
· парфумерна промисловість.

Біохімік

Спеціаліст в області біохімії (науки, що вивчає структуру, розподіл, перетворення і біологічні функції хімічних речовин, що входять до складу живих організмів).
Обов`язки: історично біохімію прийнято ділити на біохімію рослин і мікроорганізмів, що формувалася переважно в надрах ботаніки і фізіології рослин, і на біохімію тварин і людини (інакше: медичну і фізіологічну хімію), з розвитком якої пов'язані багаточисельні школи фізіологів, хіміків, патологів, лікарів. Біохімія - переважно лабораторна наука. Методи її різноманітні: електрофорез і хроматографія, флуорометрія, спектрофотометрія і мас-спектрометрія, електронна мікроскопія і рентгеноструктурний аналіз, ультрацентрофугування і вживання ізотопів…
Кваліфікаційні вимоги: хімічні і біологічні факультети університетів. Біохіміків вузького профілю готують також в медичних, технологічних, сільськогосподарських, ветеринарних і інших ВНЗ.

Провізор

Спеціаліст з вищою фармацевтичною освітою, що працює у сфері виробництва, зберігання, продажу лікарських препаратів. Попит на ринку праці: в теперішній час будь-яка фірма для того, щоб отримати дозвіл на торгівлю фармацевтичними препаратами, повинна мати в штаті хоч би двох фахівців з сертифікатами провізора. Тому професія провізора зараз повною мірою популярна.

В даний час провізорами часто називають людей, що організовують і координують оптову торгівлю фармацевтичними препаратами; часто можна чути таке словосполучення, як менеджер-провізор. Провізор, окрім деяких загальномедичних знань, повинен володіти питаннями розробки, приготування, дослідження (аналізу), зберігання, відпустки лікарських засобів, знати дозування лікарських засобів, знати дозування лікарських препаратів і номенклатуру медичних субстанцій - компонентів з яких готуються ліки (їх налічується декілька сотень найменувань).
Кваліфікаційні вимоги: вища або середня медична, фармацевтична освіта. Якщо освіта здобута більше п'яти років тому, фахівець повинен пройти курси підвищення кваліфікації

Еколог

Спеціаліст в області біологічних систем, охорони довкілля. Вивчає структури і функціонування природних і створених людиною біологічних систем, екологічна освіта, розробка заходів щодо охорони довкілля, дослідження впливу середовища на живі об'єкти, вивчення впливу промислових відходів на рослинний світ.

Повинен знати: природоохоронне законодавство, основи генетики, фізіології рослин і людини, гідрології, грунтознавства та ін.

Професійно важливі якості: аналітичне мислення, спостережливість, організованість і внутрішня дисципліна, цивільна сміливість, довготривала структурована пам'ять.

Медичні протипоказання: шкірні і алергічні захворювання, порушення функцій опорно-рухового апарату.
Кваліфікаційні вимоги: університет, біофак, технологічний інститут.

Фармацевт

Зміст роботи. Реалізує населенню лікарські засоби за рецептами і дозволені до відпускання без рецепта, предмети санітарії, гігієни, догляду за хворими й інші товари аптечного асортименту. Повинний знати правила збереження і продажу отрутних, наркотичних і сильнодіючих речовин. Готує за рецептами лікарів порошки, мазі, пігулки, краплі, при виготовленні ліків перевіряє сумісність інгредієнтів і правильність дозування.

Області застосування. Фармацевти працюють у приватних чи державних аптеках, аптечних кіосках, на аптечних складах і в оптових фірмах із продажу лікарських засобів, у контрольно-аналітичних лабораторіях і лікарняних аптеках.
Медичні обмеження: наявність алергії.

Родинні професії: хімік-лаборант, аналітик контролю якості, фахівець з експертизи споживчих товарів, біотехнолог.
Кар'єрні перспективи пов'язані з одержанням вищої освіти за фахом: провізор організації власної справи в області торгівлі лікарськими засобами.

Лаборант

Здійснює хімічний і фізико-хімічний аналіз різних речовин:
- руд, нафти і нафтопродуктів, сталі різних марок, сплавів, металів, кислот, солей та ін., необхідних для контролю;
- відповідності продуктів технологічного процесу і готової продукції заданим нормам;
- здійснює синтез речовин у лабораторних умовах.

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця:
· високий рівень здатності до розрізнення кольорів;
· нюхова і тактильна чутливість;
· точна зорово-моторна координація на рівні рухів кистей рук;
· хороша зорова пам'ять;
· акуратність;
· педантичність.

Медичні протипоказання
Робота не рекомендується людям із такими захворюваннями:
· органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія та ін.);
· серцево-судинної системи (гіпертонія, серцева недостатність та ін.);
· органів травлення (хронічні захворювання печінки, хронічний гастрит та ін.);
· нирок і сечовивідних шляхів (нефрит, нирковокам'яна хвороба та ін.);
· нервової системи (менінгіт, міастенія та ін.);
· шкіри з локалізацією на кистях рук (дерматити, екзема та ін.).

Вимоги до професійної підготовки
Повинен знати:
· основи загальної хімії;
· правила техніки безпеки при проведенні лабораторних досліджень;
· методи проведення розрахунків за їх результатами.

Хімік-технолог

Зміст праці. Розробляє нові й удосконалює діючі технологічні правила виробництва продукції. Крім цього технолог може здійснювати контроль зразків сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції на виробництві.
Професійна спрямованість - на роботу зі знаковими системами, числами, формулами.

Необхідні якості: технічні здібності, організованість. Перешкоджати успішній роботі буде такий недолік, як неуважність.

Родинні професії: інженер, хімік-лаборант.

Кар'єрні перспективи пов'язані з керівництвом підрозділом на конкретному підприємстві.
Рівень попиту на даних фахівців залежить від розвитку промислового виробництва в конкретних галузях. Хімік-технолог задіяний на хімічних, фармацевтичних, харчових і інших підприємствах.
Вибір навчального закладу залежить від того, у якій області промисловості ви хочете придбати професію хіміка-технолога.

Генний інженер

Вчений, який спеціалізується на зміні властивостей живих організмів за допомогою маніпуляцій з генами.

Особливості професії: генна інженерія безпосередньо втручається в генетичний апарат.
Генетична інженерія є не стільки наукою, скільки інструментом біотехнології. Вона використовує методи таких біологічних наук, як молекулярна та клітинна біологія, цитологія, генетика, мікробіологія, вірусологія.
Робоче місце генного інженера - у наукових лабораторіях і науково-дослідних інститутах.

Важливі якості
Майбутньому генному інженеру необхідний хороший інтелект, аналітичний допитливий розум і схильність до природничих наук.

Безглуздо йти в науку розраховуючи на великі доходи і швидку славу. Для роботи в цій галузі потрібно мати вищу біологічну або медико-біологічну освіту за спеціальністю «генетика», «біологія», «мікробіологія».

Нанотехнолог

Займається науковими дослідженнями на атомному і молекулярному рівні, створює новий вигляд матеріалів. Бере участь у створенні устаткування для досліджень і виробів з наноматеріалів. Об'єкти, з якими працюють учені-нанотехнологи, величиною з одну мільярдну частину метра (нанометр), тому спостерігати і досліджувати їх можна лише за допомогою найпотужніших мікроскопів.

Специфіка професії нанотехнолога
Сьогодні нанотехнологія є пріоритетною, стратегічно важливою областю для більшості розвинених країн. Наука в цій області стрімко розвивається. І молодим фахівцям дано зелене світло для всебічного розвитку і реалізації своїх амбіцій. Для того, щоб досягти успіху, доводиться працювати відразу в декількох напрямах, звикнути до ненормованого робочого дня і вірити в перемогу. Потрібно бути готовим до довгого очікування результату, до того, що деколи все треба починати спочатку.

Де працює нанотехнолог
Науково-дослідні інститути, ВНЗ, виробничі компанії, що спеціалізуються на виготовленні устаткування для нанодосліджень, проводять наноматеріали і вироби з них.

Особисті якості:
· любов до науки,
· терплячість,
· завзятість,
· внутрішня сила,
· переконаність,
· уміння добиватися результату,
· нестандартне мислення,
· вміння будувати гіпотези,
· висувати несподівані припущення.

Хімія—надзвичайна наука

Її спостережливий погляд проникає у вогняну масу Сонця і темноту земної кори, в найпотаємніші куточки вашого серця, в таємниці будови каменя і мовчазне життя дерева. Він проникає всюди, відкриваючи гармонію і шукаючи початок науки.

Навчальні заклади, що готують спеціалістів у галузі хімії
• Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
• Національний університет цивільного захисту України
• Національний авіаційний університет
• Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
• Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
• Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
• Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
• Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
• Шосткинський інститут Сумського державного університету
• Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
• Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"
• Національний університет "Львівська політехніка"
• Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне)
• Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
• Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Артемівськ, м. Слов'янськ), Української інженерно-педагогічної академії
• Одеський національний політехнічний університет
• Донецький національний технічний університет
• Хмельницький національний університет
• Черкаський державний технологічний університет
• Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
• Дніпродзержинський державний технічний університет
• Національний університет харчових технологій
• Київський національний університет технологій та дизайну
• Національна металургійна академія України
• Херсонський національний технічний університет

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!