s-osvita.com.ua ЖУРНАЛ «СУЧАСНА ОСВІТА» Статьи из журнала Знакомьтесь - профессия! Бути чи не бути мені лікарем

Цінні папери

Журнал «Сучасна освіта» №9-10, 2014 рік

В пропонованому матеріалі редакція журналу «Сучасна освіта» продовжує знайомити наших читачів з діяльністю банків за допомогою цінних паперів. Ця область здається багатьом складною та незрозумілою, хоча має прекрасні перспективи для молодого покоління.

Історія появи цінних паперів і розвиток фінансових відносин між людьми та країнами налічує приблизно 7 століть. Зародження їх відносять до XIV - XV століть.  Першим прообразом фондових угод вважають обмін грошової одиниці однієї країни на грошову одиницю іншої в середовищі торговців, які працювали на ярмарках.

Купці, які бажали продавати свій товар не тільки у себе на батьківщині, але і по всьому світу, були змушені користуватися послугами міняйлів, які обмінювали за певну винагороду одну валюту на іншу за певним курсом, регулюючи тим самим відповідність грошових одиниць одна одній в усьому світі.

Поява векселів і боргових розписок стала наслідком розвитку міжнародної торгівлі, підвищення кількості швидких угод. Саме вексель вважається першою формою цінних паперів, які дали поштовх розвитку фондового ринку. Найбільшою популярністю користувалися такі угоди з векселями в Німеччині, Великобританії і деяких інших країнах, де була широко розвинена торгівля товарами з Китаєм та Індією.

Товарні біржі були початковим місцем, де укладали угоди з векселями та іншими цінними паперами. Передумови для зародження фондової біржі з’явилися в місті Антверпен у Бельгії, де вперше в 1592 році пройшли торги цінними паперами.

Епоха географічних відкриттів стала черговою точкою відліку у створенні товариств торговців, господарів промислових підприємств і суден, а також банкірів для збільшення заощаджень.

Право на частку в цьому капіталі або можливість отримання певної суми від доходу підприємства набували під час внесення паю, що оформлявся у вигляді документа, який і отримав назву «акція». А об’єднання людей, яким видавалися ці акції, почали називати «акціонерною компанією» або «суспільством».
 
Першими акціонерними організаціями були «Компані дез Енд оксіданталь» із Франції і Ост-Індійські компанії, які представляли Голландію і Англію. Одночасно з акціями з’явився й інший різновид цінного паперу - облігації, які сприяли нарощуванню інвестиційного капіталу.
 
Напрошується висновок, що цінні папери з’явилися завдяки розвитку промислових підприємств та міжнародної торгівлі.

Цінні папери. Визначення і характеристика

Цінний папір - це документ, що засвідчує майнові права, передача або здійснення яких можливі тільки при пред’явленні. Усі засвідченні цінним папером права в сукупності переходять з передачею цінного паперу. Цінні папери, що мають обіг на фондовій біржі, поділяють на основні та похідні.

  Основні, в свою чергу поділяються на:
* Первинні (акції, облігації, державні казначейські зобов’язання, векселі, заставні)
* Вторинні - це цінні папери, що видаються на найцінніші папери (депозитарні розписки, варранти на цінні папери)

 Види цінних паперів

1. Акцією є цінний папір, який свідчить про внесення грошових чи інших засобів на розвиток підприємства або акціонерного товариства, і дає право власнику цієї акції на одержання у вигляді дивідендів частини прибутку підприємства. Акції випускаються без встановленого терміну обігу.

Акції поділяються на:
• на пред’явника
• іменні
Фізичні особи можуть володіти тільки іменними акціями. Іменний цінний папір можна передати іншому власнику через нотаріально оформлений акт передачі або через банк, брокерську контору, яка має ліцензію на операції з такими цінними паперами.

Акції поділяються на:
• акції підприємства, що поширюються серед юридичних осіб (організацій, банків, кооперативів, товариств, асоціацій та інших), але не дають права на участь в управлінні виробництвом;
• акції трудового колективу, що поширюються серед працівників конкретного підприємства;
• акції акціонерного товариства, які поширюються серед акціонерів - співвласників цього товариства.

У свою чергу акції акціонерного товариства поділяються на дві категорії:
• прості або звичайні дають право на участь в управлінні товариством і беруть участь у розподілі чистого прибутку після виплат за привілейованими акціями і поповнення резервів;
• привілейовані, наприклад, конвертована акція, «золота акція» та інші. Ці акції не дають право брати участь в управлінні товариством, зате приносять постійні (фіксовані) дивіденди і мають перевагу перед простими акціями при розподілі отриманого прибутку і ліквідації акціонерного товариства.

2. Ощадний сертифікат банку свідчить про депонування кредитною установою грошових коштів і засвідчує право вкладника після закінчення встановленого терміну отримати вклад та відсотки за вкладом. Термін обігу ощадного сертифіката три роки.

3. Депозитний сертифікат засвідчує здачу на зберігання банку юридичною особою грошових коштів. Депозитний сертифікат має термін обігу не більше року.

4. Облігація - це цінний папір, що засвідчує внесення грошових коштів її власником на суму, яка вказана в облігації. Облігації бувають державні, муніципальні та облігації юридичних осіб та поділяються на:
• єврооблігації і
• облігації федеральної позики

5. Вексель - цінний папір, що засвідчує зобов’язання векселедавця виплатити векселедержателю після настання передбаченого в векселі терміну обумовлену суму. Розрізняють векселі пред’явницькі, ордерні або іменні.

6. Чек - це найважливіший платіжний засіб. У ньому виражений односторонній обов’язок того, хто дає чек, його оплатити. Чекодавець - це особа, яка має грошові кошти в певному банку і якими він розпоряджається шляхом виставлення чеків. Чекоутримувач - особа, на користь якої чек виданий. Платник - банк, де знаходяться кошти чекодавця.

7. Приватизаційний чек - це державний цінний папір, обмінюється на активи державних підприємств, що передаються в процесі приватизації в приватні руки. У Росії має неофіційну назву «ваучер».

8. Інвестиційний пай - іменний цінний папір, який засвідчує частку власника в праві власності на частину майна, що становить пайовий інвестиційний фонд, і дає право вимагати від компанії, що управляє фондом, належного довірчого управління пайовим інвестиційним фондом.

9. Опціон - це двосторонній договір або контракт про передачу права і зобов’язань купити або продати який-небудь актив (валюту, цінний папір та інші) за фіксованою ціною в узгоджену дату або в узгоджений період часу.

10. Контракт - це угода купівлі-продажу. Власником контракту виплачуються продавцеві комісійні, які називаються премією.

  11. Ф’ючерс - це типовий біржовий терміновий контракт із зобов’язанням поставити або отримати вказану в ньому продукцію за ціною, визначеною під час укладання угоди.
 
12. Закладний є іменний цінний папір, що засвідчує право її власника на виконання грошового зобов’язання, забезпеченого іпотекою, і право застави на майно, яке обтяжене іпотекою.
 
  13. Коносамент - це документ, що видається власнику вантажу перевізником вантажу і засвідчує право власності на товар, який відвантажений.

14. Депозитарна розписка - документ, що засвідчує вкладення грошових паперів на зберігання в банк країни - емітента акцій, виданих на ім’я банку-депозитарію. Депозитарна розписка дає право її власнику користуватися всіма вигодами від розміщення цих цінних паперів.

15. Варрант - це повноваження, довіреність. Варрант буває двох видів.
  По-перше, це сертифікат, який дає власникові право на купівлю цінних паперів протягом певного часу або безстроково за обумовленою ціною.
  По-друге, це свідчення товарного складу про те, що він прийняв на зберігання певний товар.

Значення цінних паперів для всесвітньої економіки

  Роль цінних паперів у процесі інвестування і зростання грошових коштів на сьогоднішній день величезна. Цінні папери перетворюють грошові кошти юридичних та фізичних осіб в певні матеріальні об’єкти і науково-технічні досягнення.
В якості фінансового інструменту цінні папери використовуються для залучення інвестицій, вкладення фінансових ресурсів, для платежів, застави, покриття бюджетного дефіциту, кредиту та його забезпечення, для активізації товарного обороту, для реструктуризації власності та в інших фінансово-господарських операціях.
Сучасні цінні папери є об’єктом вкладення фінансових ресурсів. Обіг цінних паперів пов’язаний з дилерською, брокерською, депозитарною, реєстраторською, трастовою, кліринговою та консультаційною видами діяльності.
  Цінні папери - це невід’ємна частина ринкової економіки, сприяє інтенсивному розвитку фінансового ринку, і, як наслідок, соціально-економічному розвитку всієї держави.

Музей грошей (http://muzeydeneg.ru)

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!