s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Знайомтесь: ВНЗ! Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»Вінницький соціально-економічний інститут є територіально відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Очолює заклад кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Гамрецький Іван Степанович.

Вінницький соціально-економічний інститут
Університету «Україна»: новий рік -  в новому навчальному корпусі!

Вінницький соціально-економічний інститут є територіально відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Гамрецький Іван Степанович        Очолює заклад кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Гамрецький Іван Степанович.      

Вирішальну роль в процесі становлення університету зіграв його Президент - перший міністр освіти незалежної України, відомий вчений, доктор технічних наук, професор Петро Михайлович Таланчук. Свою роботу інститут розпочав в орендованих приміщеннях, і ось нарешті в цьому навчальному році вже маємо новий навчальний корпус, для іногородніх студентів обладнано власний гуртожиток.

         В даний час в інституті навчається півтори тисячі студентів, у тому числі понад 70 - з різними нозологічними особливостями.

В інституті проводиться широке залучення студентів до науково-дослідницької  роботи в рамках виконання наукових тем, в наукових, проблемних гуртках, конференціях, семінарах. Студенти нашого інституту, зокрема і з особливими потребами, неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

Співробітники інституту беруть участь у міжнародних наукових заходах, в тому числі за кордоном, підтримують індивідуальні наукові зв’язки з вченими Білорусі, Росії, США, Чехії, Македонії, Молдови, Сербії, Норвегії, Великобританії та інших країн.

      Також не можна не згадати і про створений при інституті Центр креативних дидактичних технологій, керівником якого є доктор педагогічних наук, професор Чернілевський Д.В.

     Взагалі, протягом всієї історії існування наш інститут є важливим центром розвитку вищої освіти в регіоні, здійснює величезну роботу з виховання та підтримки еліти фахівців. Наші випускники працюють викладачами як нашого інституту, так і інших університетів, інститутів, технікумів та ПТУ області, фахівцями з фізичної реабілітації, в архівних органах, референтами-аналітиками, менеджерами органів державної влади та місцевого самоврядування.

       Зрештою, головне, чим пишається інститут - це викладацький склад, що налічує, зокрема, 19 докторів наук, професорів, 36 кандидатів наук, доцентів. За останні два роки п'ять наших викладачів захистили чотири кандидатські і одну докторську дисертації. Троє вчених мають звання «Заслужений працівник освіти», є академіками та членами-кореспондентами галузевих академій. У експертних комісіях Державної атестаційної комісії України беруть участь 2 науково-педагогічних працівника інституту. Патенти на винаходи мають 38 співробітників. Проводяться наукові дослідження в різних областях. За останні 5 років викладачами інституту здійснено понад 1700 наукових публікацій у різних виданнях як в Україні, так і за кордоном.

3 лютого новий навчальний корпус Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», щоНовий навчальний корпус по вулиці Червоноармійській, приймав свій перший офіційний захід. В урочистій атмосфері дипломи про базову вищу освіту отримували перші випускники цього року – бакалаври заочної форми навчання.

Можливість розміститися в новому навчальному приміщенні є суттєвим поштовхом для зміцнення матеріально-технічної бази інституту в цілому. Так, на сьогодні вже придбано мультимедійний центр, новий комп'ютерний клас.

     Можна ще багато що хорошого сказати про наш  інститут, але ми далекі від завищених самооцінок. Команда нашого інституту здатна до креативних, нестандартних рішень, і незважаючи на невдачі, труднощі, кризові явища - має бажання, волю і силу для пошуку шляхів втілення в життя найбільш  складних завдань.

Наша адреса:
21009, вул. Червоноармійська,1, м. Вінниця
Канцелярія: тел.\факс 67-69-82
Приймальна комісія: тел. 67-69-89, 69-46-71
e-mail: vnzvmurol@yandex.ru
Web: http://www.vsei.vinnitsa.com