s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 07 Управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування / Публичное управление и администрирование


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: Публічне управління та адміністрування / Публичное управление и администрирование Код: 074

Випускник може працювати: в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах, недержавних організаціях.

Випускник може:

- керувати: діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації; підрозділами органів місцевого самоврядування; підрозділом прес-служби органів державної влади;

- оцінювати та аналізувати:  суспільні та економічні явища; систему організації праці та ефективність використання робочих місць; нормативно-правові акти; статистичну та фінансову інформацію публічного характеру;

- визначати та розробляти: засади публічної служби і управління адміністративною службою; прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку територій; показники економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та підприємств; напрями розвитку об’єктів публічного управління (адміністрування);

- організовувати:  функціонування інформаційно-комунікаційної системи організації, діяльність служб органів державної влади та місцевого самоврядування;

- забезпечувати: координацію процесів управління; реалізацію загальних функцій управління адміністративного органу шляхом здійснення переважно адміністративних процедур;

- контролювати: своєчасність виконання поставлених завдань; рівень реалізації етапів стратегії розвитку організації; процес реалізації заходів щодо впровадження прогресивних форм і методів діяльності органу публічного адміністрування.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.