s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 10 Природничі науки Фізика та астрономія / Физика и астрономия


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: Облік і оподаткування / Учет и налогообложение Код: 071

Випускник може:

Керувати: підприємством малого бізнесу, бухгалтерською чи економічною службою, аудиторською та консалтинговою фірмою, власним бізнесом

Аналізувати: фінансову-господарську діяльність підприємства, банку, страхової компанії

Розробляти: облікову політику підприємства, інструкції та методики обліку, аналізу та аудиту

Організовувати: роботу бухгалтерської служби на підприємствах, установах

Забезпечувати: ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності підприємств, установ складання фінансової, статистичної та податкової звітності, стратегічних та поточних планів, бюджетів

Контролювати: здійснені господарські операції та бізнес-процес підприємств і фінансово-господарську діяльність банків, установ

Випускник зможе працювати: приватним підприємцем за будь-якою системою оподаткування, фінансовим менеджером і аналітиком, ревізором, аудитором, контролером, головним бухгалтером, бухгалтером, головним економістом, економістом, аналітиком, статистиком, експертом, консультантом на підприємствах приватної та державної власності, акціонерних товариствах, корпораціях, концернах, бюджетних установах, комерційним та фінансовим директором, аудитором, ревізором, співробітником банку; працівником державної фіскальної служби, органів СБУ, МВС України, обліковим фахівцем страхових компаній, фіскальної служби, державних фондів соціального страхування, пенсійного фонду, державного казначейства, державної фінансової інспекції, органах місцевого самоврядування, митним інспектором, інспектором податкової служби  інспектором з експорту.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.