Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

КІПДМ, Тип ВНЗ: Інститут, Рівень акредитації III, Рік заснування 1882

Інформація про внз:

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва (КІПДМ) Львівської національної академії мистецтв - вищий державний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який зберігає і розвиває мистецтво Гуцульщини.

Історія інституту бере свій початок від 1882 року, коли було засновано Косівське ткацьке товариство, при якому діяла ткацька школа та майстерні. 1885 року у школі, яка згодом отримала статус Крайового наукового верстату, викладали випускники ткацьких шкіл з Польщі ( Бжозової, Кросна), а згодом і косів'яни (майстри-ткачі І.Гавриш, І.Грушковський, Б.Баб'як).

Суттєвий позитивний вплив на подальший розвиток ткацького промислу та професійне навчання здійснило створене в Косові у вересні 1922 року товариство "Гуцульське мистецтво". На базі його майстерень було створено ткацько-килимарський, різьбярський та керамічний відділи. У контакті із спілкою в Косові діяв відділ вишивання, навчання на якому провадила Анна Стрийська. Вишивки, що були виконані на засадах винятково гуцульської стилістики, мали постійний збут за кордон.

У 1923 році виникає перша фахова школа художньої обробки дерева, яку пов'язують з іменем Василя Девдюка. Діяльність цих осередків мистецько-ремісничої освіти у Косові стали фундаментом для створення у 1939 році "Промислової школи гуцульського мистецтва".

В 1940-50-х роках навчальний заклад не робить поступу в розвитку навчально-матеріальної бази: за цей період ліквідуються відділення килимарства, ткацтва і вишивки. Підготовка фахівців здійснюється лише за спеціальністю художня обробка дерева. Тільки в 1959 році в училищі відкрито спеціалізацію художня кераміка.

У 1960-70-х розширюється діапазон фахової підготовки спеціалістів декоративно-прикладного мистецтва, відкриваються відділення художньої обробки металу (1967 р.) та художньої обробки шкіри (1965 р.). На кінець 1970-х років припадає будівництво цілого комплексу нових навчальних приміщень тоді технікуму народних художніх промислів, що включали навчальний і побутовий корпуси, майстерні, підсобні приміщення, гуртожиток.

У цей же час викладацький колектив поповнюється молодими, обдарованими, висококваліфікованими випускниками Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва та Київського художнього інституту, як-от: І.В.Андрійканич, Г.М.Колос, А.М.Калитко, М.Ф.Салига, В.Ф.Бойчук та інші.

У 1980-х роках повністю завершується становлення матеріальної бази навчального закладу, до навчального курсу вводяться виробничі та етнографічні практики, закладаються основи науково-дослідницької діяльності (Соломченко О.Г., Слободян О.О.). За цей період у Косівській мистецькій школі також здійснюється підготовка понад 100 фахівців декоративно-прикладного мистецтва для Казахстану, Росії, Молдови, Таджикистану, Білорусі. Косівський технікум народних художніх промислів стає загальновизнаною школою серед мистецьких закладів Союзу РСР.

Наприкінці 1980-х років Косівська мистецька школа однією з перших в Україні отримує статус коледжу з правом випуску бакалаврів (1988). Завдяки наполегливості директора Сусак К.Р. вдається поновити діяльність ще двох відділів: художнього ткацтва і художньої вишивки та моделювання одягу (1989), а в 1990 році відкрити спеціалізацію художньо-декоративний розпис.

Із здобуттям Україною незалежності та прийняттям у 1994 році Державної національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття" виникла думка створити нову концепцію Косівської мистецької школи та втілити її в життя. У 1994 році коледж входить до єдиного комплексу закладів мистецької освіти під егідою Львівської академії мистецтв. За прикладом академії Косівський коледж об'єднує навколо себе в мистецький комплекс художні школи, мистецькі класи, професійно-технічні училища, всього 18 освітніх закладів мистецького спрямування.

У 1997-99-х роках здійснюється акредитація закладу на ІІ освітньо-кваліфікаційний рівень, а 20 липня 2000 року Кабінет Міністрів України приймає постанову про створення Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. У структурі інституту продовжує функціонувати училище, яке готує фахівців І-ІІ освітньо-кваліфікаційного рівня.

У 2005 році в інституті було відкрито нову спеціалізацію - дизайн; зараз на кафедрі дизайну готують фахівців з дизайну меблів, моделювання одягу та виробів із шкіри, а також графічного дизайну.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва

 • Відділ художнього металу
 • Відділ художньої кераміки
 • Відділ художнього текстилю
 • Відділ художньої обробки дерева

Кафедра дизайну

 • Відділ графічного дизайну
 • Відділ дизайну меблів і виробів з дерева
 • Відділ художніх виробів із шкіри
 • Відділ дизайну костюма

Кафедра образотворчого мистецтва та академічних дисциплін

 • Відділ монументально-декоративного живопису

Кафедра історії мистецтва та гуманітарних наук

Спеціальності/спеціалізації освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр:

 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ( Художні вироби з дерева)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Монументально-декоративний живопис)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Художній метал)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Художній текстиль)
 • Дизайн (Дизайн художніх виробів зі шкіри)
 • Дизайн (Дизайн меблів та виробів з дерева)
 • Дизайн (Графічний дизайн)
 • Дизайн (Дизайн костюма)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, (Художня кераміка)

Спеціальності/спеціалізації освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст":

 • Дизайн (Дизайн художніх виробів зі шкіри)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Монументально-декоративний живопис)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Художній текстиль)
 • Дизайн (Дизайн меблів та виробів з дерева)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Художній метал)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Художні вироби з дерева)
 • Дизайн (Дизайн костюма)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (Художня кераміка)
 • Дизайн (Графічний дизайн)


Інформація для абітурієнта

Заочне відділення Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв має на меті залучити до отримання вищої художньої освіти тих обдарованих людей, які бажають працювати та паралельно навчатись, здобуваючи вищу освіту. Згідно положення про "Організацію заочної форми навчання у закладах освіти ІІ та ІІІ рівнів акредитації" для працівників, які навчаються без відриву від виробництва передбачено ряд суттєвих пільг, що дозволять студентам отримувати повноцінну якісну художню освіту і застосовувати отримані знання на виробництві. Викладання дисциплін здійснюють кращі педагоги, майстри, фахові художники, науковці: 2 заслужені художники України, заслужений архітектор України, 8 кандидатів наук, доценти та відомі майстри.

Додаткова інформація:
Музей Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва заснований першим директором Косівського художньо-промислового училища Олексієм Григоровичем Соломченком (1920-2002 рр.).
Нині фонди музею нараховують більш ніж 3500 одиниць зберігання, які групуються у три основні фонди:

 • Гуцульське народне мистецтво ХІХ - першої половини ХХ століття;
 • Твори відомих майстрів Косівщини другої половини ХХ століття;
 • Дипломні роботи студентів навчального закладу 1975-2009 рр.

Матеріально-технічна база інституту: комп'ютерний клас, 2 комп'ютерні лабораторії, доступ до мережі Інтернет,18 лабораторій та навчальних майстерень, бібліотека (30 тис. навчальної, наукової, мистецької літератури).

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (КІПДМ) Львівської національної академії мистецтв у Косові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Косів
 • Адреса: вул. Міцкевича, 2
 • Телефони: (03478) 2-12-60

Додаткова інформація

 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так

ОКР

бакалавр, спеціаліст

Оновлено:

12.06.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.