Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1898

Інформація про внз:

Київський політехнічний інститут (з 2016 року - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - КПІ ім. Ігоря Сікорського) засновано 1898 року. За роки існування він підготував майже 370 тисяч фахівців, з них понад 60 тисяч - у роки незалежності України.
КПІ входить до 4% кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics.
Щорічно обіймає найвищі позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України "Компас" та "ТОП-200 Україна".
Найпопулярніший у мережі Інтернет вищий навчальний заклад України останніх років за версією корпорації Google.
КПІ ім. Ігоря Сікорського є одним з найбільших навчальних закладів Європи. У ньому навчається майже 25 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ, кожен двадцять п'ятий професор і доцент України - викладач КПІ, у технічних ВНЗ країни кожний п'ятий факультет і кафедра - це факультет або кафедра КПІ.
В університеті працюють 18 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Університет має власне видавництво "Політехніка". Серед викладачів КПІ - більше 500 професорів і понад 1300 доцентів.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

В університетіпрацюють 15 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Університет має власне видавництво "Політехніка". Серед викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського - майже 500 професорів, понад 1300 доцентів.

Інститути

  • Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА
  • Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона - ІМЗ
  • Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС
  • Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ
  • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ
  • Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - ІСЗЗІ
  • Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ
  • Інститут аерокосмічних технологій - ІАТ
  • Фiзико-технiчнийiнститут - ФТІ

Факультети

  • Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ
  • Приладобудiвний факультет - ПБФ
  • Радiотехнiчний факультет - РТФ
  • Теплоенергетичний факультет - ТЕФ
  • Факультет біомедичноїінженерії - ФБМІ
  • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ
  • Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
  • Факультет електронiки - ФЕЛ
  • Факультет iнформатики та обчислювальноїтехнiки - ФІОТ
  • Факультет лiнгвiстики - ФЛ
  • Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ
  • Факультет соціології і права - ФСП
  • Факультет прикладної математики - ФПМ
  • Фiзико-математичний факультет - ФМФ
  • Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ
  • Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування - СУНФМ

Інші структурні підрозділи

  • Інститут моніторингу якості освіти - ІМЯО
  • Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" - НМК "ІПО"
  • Центр міжнародної освіти - ЦМО
  • Кафедра військової підготовки - КВП
  • Славутицька філія (07100, Київська область, м.Славутич, вул.Героїв Дніпра,6)
  • Політехнічний ліцей
  • Технічний ліцей

Наукові підрозділи

  • Науково-технічна бібліотека
  • Державний політехнічний музей
  • Вчена Рада
  • Науковий парк "Київська політехніка"
  • Науково-Технічне Об'єднання "КПІ-Телеком"

Спеціальності:

  • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  • 035 Філологія
  • 051 Економіка
  • 054 Соціологія
  • 061 Журналістика
  • 073 Менеджмент
  • 075 Маркетинг
  • 081 Право
  • 101 Екологія
  • 104 Фізика та астрономія
  • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
  • 111 Математика
  • 113 Прикладна математика
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 122 Комп'ютерні науки
  • 123 Комп'ютерна інженерія
  • 124 Системний аналіз
  • 125 Кібербезпека
  • 126 Інформаційні системи та технології
  • 131 Прикладна механіка
  • 132 Матеріалознавство
  • 133 Галузеве машинобудування
  • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
  • 136 Металургія
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 142 Енергетичне машинобудування
  • 143 Атомна енергетика
  • 144 Теплоенергетика
  • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
  • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
  • 153 Мікро - та наносистемна техніка
  • 161 Хімічні технології та інженерія
  • 162 Біотехнології та біоінженерія
  • 163 Біомедична інженерія
  • 171 Електроніка
  • 172 Телекомунікації та радіотехніка
  • 173 Авіоніка
  • 184 Гірництво
  • 186 Видавництво та поліграфія
  • 227 Фізична терапія, ерготерапія
  • 231 Соціальна робота
  • 281 Публічне управління та адміністрування


Інформація для абітурієнта

Система доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" включає:

  • підготовчі курси, що здійснюють поглиблену підготовку з конкурсних дисциплін, орієнтовану на вимоги конкретних факультетів (приймаються учні 10-11-х класів, навчання платне),
  • екстернат, який здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм навчання, надає можливість підготовки до вступу в університет незалежно від місця проживання (приймаються учні 10 -11-х класів, навчання платне),
  • відділення ліцейних та спеціалізованих класів, що здійснює фундаментальну підготовку учнів на базі провідних ліцеїв, гімназій, шкіл за методикою ФДП (за відповідними угодами).
  • підготовче відділення, що здійснює стаціонарну підготовку молоді, яка має середню освіту (навчання платне).
  • Для залучення талановитої молоді з коледжів і технікумів проводиться робота з організації при КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальних науково-виробничих комплексів разом із профільними закладами.

Всього створено 18 НВК, до складу яких входять 58 інститутів, коледжів та технікумів, а навчання здійснюється за інтегрованими навчальними планами. На умовах, зазначених в Угодах, можливе зарахування випускників цих закладів освіти для продовження навчання за спеціальними програмами із скороченим терміном підготовки спеціалістів або на 2-3 курси для поповнення академічних груп.
Доуніверситетську підготовку здійснюють:

  • Інститут моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його філії на базі провідних навчальних закладів України.
  • Факультет довузівської підготовки ІПСА
  • Факультет довузівської підготовки ФТІ
  • Політехнічний ліцей
  • Технічний ліцей
  • Лінгво-природознавчий ліцей "Інтелект"
  • Навчально-наукові виробничі комплекси
  • Центр тестування та моніторингу знань

Додаткова інформація:
Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів.
Будівлі інститутів і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетські гуртожитки розкинулися на площі близько 120 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, поліклініку, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах. Його науково-технічна бібліотека - одна з кращих у країні.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) у Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Графік проведення Днів відкритих дверей - 2021 рік

Факультет\Інститут Дата проведення Формат проведення
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ
КПІAбітFest
ТехноАртКПІ
13.02.2021 р.
10.04.2021 р.
05.06.2021 р.
Формат проведення, час початку буде анонсовано заздалегідь на сайті: https://kpi.ua/opendoors
https://t.me/vstup_kpi - анонс подій вступникам
Видавничо-полiграфiчнийінститут
ВПІ- 023. 061.133.186.  
27.03.2021 р.
22.05.2021 р.
Детальна інформація на сайті:
http://vpi.kpi.ua/
Інститутенергозбереження та енергоменеджменту
ІЕЕ- 141. 144. 184.  
20.02.2021 р.
26.03.2021р.
23.04.2021 р.
18.05.2021 р.
22.06.2021 р.
Детальна інформація на сайті:
http://iee.kpi.ua/
Механiко-машинобудiвний інститут
ММІ- 131.
13.03.2021 р.
29.05.2021 р.
26.06.2021 р.
Детальна інформація на сайті:
http://mmi.kpi.ua/
Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем
ІТС-  172. 
20.03.2021 р.
15.05.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://its.kpi.ua/
Інститут прикладного системного аналізу
ІПСА-  122. 124.  
13.02.2021 р.
10.04.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://iasa.kpi.ua/
Фiзико-технiчний iнститут
ФТІ - 105. 113. 125.  
 13.03.2021 р.
10.04.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://ipt.kpi.ua
Інститут аерокосмічних технологій
ІАТ-  134.173.  
27.03.2021 р.
29.05.2021 р.
19.06.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://pskla.kpi.ua/
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
ІМЗ- 131. 132. 136.  
 27.02.2021 р.
13.03.2021 р.
27.03.2021р.
24.04.2021 р.
15.05.2021 р.
29.05.2021 р
29.06.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
https://imz.kpi.ua/
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
ІСЗЗІМ - 122. 125. 172.  
 06.02.2021 р.
03.04.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://iszzi.kpi.ua/
 Інженерно-хiмiчний факультет
ІХФ - 101. 131. 133. 151. 161.  
 20.02.2021 р.
20.03.2021 р.
24.04.2021 р.
22.05.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://ihf.kpi.ua/
Приладобудiвний факультет
ПБФ - 151. 152.  
 20.03.2021 р.
22.05.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://pbf.kpi.ua/
Радiотехнiчний факультет
РТФ - 172.  
 27.03.2021 р.
24.04.2021 р.
29.05.2021 р.
26.06.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://rtf.kpi.ua/
Теплоенергетичний факультет
ТЕФ- -121.122.142.143.144.151.  
 13.02.2021 р.
29.05.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://tef.kpi.ua/
Фiзико-математичний факультет
ФМФ-  
 23.03.2021 р.
18.05.2021 р.
22.06.2021 р.    
 Детальна інформація на сайті:
http://fmf.kpi.ua/
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
ФІОТ - 121. 123. 126.  
 13.02.2021 р.
26.03.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://fiot.kpi.ua/
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки ФБТ - 133. 162.    13.02.2021 р.
10.04.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://biotech.kpi.ua/
Факультет біомедичної інженерії
ФБМІ - 122. 163. 227.  
 13.02.2021 р.
10.04.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://fbmi.kpi.ua/
Факультет електроенерготехнiки та автоматики
ФЕА - 141.   
 26.02.2021 р.
24.03.2021 р.
24.04.2021 р.
15.05.2021 р.
26.06.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://fea.kpi.ua/
Факультет електронiки
ФЕЛ - 153.171.172.  
 26.02.2021 р.
26.03.2021 р.
23.04.2021 р.
21.05.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://fel.kpi.ua/
Факультет лiнгвiстики
ФЛ - 035.  
 20.02.2021 р.
17.04.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://fl.kpi.ua/
Факультет менеджменту та маркетингу
ФММ - 051. 073. 075.  
13.02.2021 р.
27.03.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://fmm.kpi.ua/
Факультет прикладної математики
ФПМ - 113. 121. 123.  
13.02.2021 р.
20.02.2021 р.
10.04.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://fpm.kpi.ua/
Факультет соціології і права
ФСП - 054. 081. 231. 281.  
13.02.2021 р.
10.04.2021 р.
29.05.2021 р.  
 Детальна інформація на сайті:
http://fsp.kpi.ua/
Хiмiко-технологiчний факультет
ХТФ - 161.  
 03.02.2021 р.
13.02.2021 р.
15.03.2021 р.
 Детальна інформація на сайті:
http://xtf.kpi.ua/

Місцезнаходження і контакти

  • Місто: м. Київ
  • Адреса: просп. Перемоги, 37; вул. Політехнічна, 14, корпус 16
  • Телефони: (044)204 9645, (044)204 9646

Додаткова інформація

  • Підготовчі курси: так
  • Безкоштовні\бюджетні місця: так
  • Стипендія: так
  • Військова кафедра: так
  • Гуртожиток: так
  • Друга вища освіта: так
  • Аспірантура: так
  • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

19.02.21

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.