s-osvita.com.ua ОБУЧЕНИЕ В УКРАИНЕ Университеты, Академии, Институты (справочник) Одеська область Ізмаїльський інститут водного транспорту, ІІВТ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1898

Інформація про внз:

Київський політехнічний інститут (з 2016 року - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - КПІ ім. Ігоря Сікорського) засновано 1898 року. За роки існування він підготував майже 370 тисяч фахівців, з них понад 60 тисяч - у роки незалежності України.
КПІ входить до 4% кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics.
Щорічно обіймає найвищі позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України "Компас" та "ТОП-200 Україна".
Найпопулярніший у мережі Інтернет вищий навчальний заклад України останніх років за версією корпорації Google.
КПІ ім. Ігоря Сікорського є одним з найбільших навчальних закладів Європи. У ньому навчається майже 25 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ, кожен двадцять п'ятий професор і доцент України - викладач КПІ, у технічних ВНЗ країни кожний п'ятий факультет і кафедра - це факультет або кафедра КПІ.
В університеті працюють 18 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Університет має власне видавництво "Політехніка". Серед викладачів КПІ - більше 500 професорів і понад 1300 доцентів.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

В університеті працюють 18 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Університет має власне видавництво "Політехніка". Серед викладачів КПІ ім.Ігоря Сікорського - майже 500 професорів, понад 1300 доцентів.

Інститути

 • Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА
 • Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС
 • Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ
 • Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - ІСЗЗІ
 • Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ
 • Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ

Факультети

 • Зварювальний факультет - ЗФ
 • Інженерно-фiзичний факультет - ІФФ
 • Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ
 • Приладобудiвний факультет - ПБФ
 • Радiотехнiчний факультет - РТФ
 • Теплоенергетичний факультет - ТЕФ
 • Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ
 • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ
 • Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
 • Факультет електронiки - ФЕЛ
 • Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ
 • Факультет лiнгвiстики - ФЛ
 • Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ
 • Факультет соціології і права - ФСП
 • Факультет прикладної математики - ФПМ
 • Фiзико-математичний факультет - ФМФ
 • Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ
 • Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування - СУНФМ

Інші структурні підрозділи

 • Інститут моніторингу якості освіти - ІМЯО
 • Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" - НМК "ІПО"
 • Центр міжнародної освіти - ЦМО
 • Кафедра військової підготовки - КВП
 • Славутицька філія (07100, Київська область, м.Славутич, вул.Героїв Дніпра,6)
 • Політехнічний ліцей
 • Технічний ліцей

Наукові підрозділи

 • Науково-технічна бібліотека
 • Державний політехнічний музей
 • Вчена Рада
 • Науковий парк "Київська політехніка"
 • Науково-Технічне Об'єднання "КПІ-Телеком"

Спеціальності:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право
 • 101 Екологія
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 111 Математика
 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • 136 Металургія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 143 Атомна енергетика
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 Мікро - та наносистемна техніка
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 163 Біомедична інженерія
 • 171 Електроніка
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 173 Авіоніка
 • 184 Гірництво
 • 186 Видавництво та поліграфія
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 231 Соціальна робота
 • 281 Публічне управління та адміністрування


Інформація для абітурієнта

Система доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" включає:

 • підготовчі курси, що здійснюють поглиблену підготовку з конкурсних дисциплін, орієнтовану на вимоги конкретних факультетів (приймаються учні 10-11-х класів, навчання платне),
 • екстернат, який здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм навчання, надає можливість підготовки до вступу в університет незалежно від місця проживання (приймаються учні 10 -11-х класів, навчання платне),
 • відділення ліцейних та спеціалізованих класів, що здійснює фундаментальну підготовку учнів на базі провідних ліцеїв, гімназій, шкіл за методикою ФДП (за відповідними угодами).
 • підготовче відділення, що здійснює стаціонарну підготовку молоді, яка має середню освіту (навчання платне).
 • Для залучення талановитої молоді з коледжів і технікумів проводиться робота з організації при КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальних науково-виробничих комплексів разом із профільними закладами.

Всього створено 18 НВК, до складу яких входять 58 інститутів, коледжів та технікумів, а навчання здійснюється за інтегрованими навчальними планами. На умовах, зазначених в Угодах, можливе зарахування випускників цих закладів освіти для продовження навчання за спеціальними програмами із скороченим терміном підготовки спеціалістів або на 2-3 курси для поповнення академічних груп.
Доуніверситетську підготовку здійснюють:

 • Інститут моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його філії на базі провідних навчальних закладів України.
 • Факультет довузівської підготовки ІПСА
 • Факультет довузівської підготовки ФТІ
 • Політехнічний ліцей
 • Технічний ліцей
 • Лінгво-природознавчий ліцей "Інтелект"
 • Навчально-наукові виробничі комплекси
 • Центр тестування та моніторингу знань

Додаткова інформація:
Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів.
Будівлі інститутів і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетські гуртожитки розкинулися на площі близько 120 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, поліклініку, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах. Його науково-технічна бібліотека - одна з кращих у країні.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) у Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Графік проведення Днів відкритих дверей 2018-2019 рр.

Дата, час Факультет\Інститут Місце проведення
25.03.2019, 28.03.2019, 20.04.2019 Зварювальний факультет корп. 23, 216 ауд.
30.03.2019, 20.04.2019, 25.05.2019, 15.06.2019, о 10.00 Інженерно-хімічний факультет корпус 19, 4
30.03.2019 об 11.00, 20.04.2019 Теплоенергетичний факультет корпус 5, ауд 307
30.03.2019 о 10.00, 20.04.2019 о 12.00, 18.05.2019 о 10.00, 08.06.2019 о 10.00 Факультет електроенерготехніки та автоматики корп. 20, аудиторія 412
20.04.2019 Інститут прикладного системного аналiзу
27.03.2019, 20.04.2019 Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем
30.03.2019, 20.04.2019 Видавничо-полiграфiчний інститут
16.03.2019, 20.04.2019 Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
30.03.2019, 20.04.2019, 01.06.2019, 22.06.2019, 1-9.07.2019 Механiко-машинобудiвний iнститут
27.03.2019, 20.04.2019 Фiзико-технiчний iнститут
 20.04.2019  Інженерно-фiзичний факультет
13.03.2019, 14.04.2019, 20.04.2019, 22.05.2019, 12.06.2019 Приладобудiвний факультет
30.03.2019, 20.04.2019, 25.05.2019, 15.06.2019 Радiотехнiчний факультет
20.04.2019 Факультет біомедичної інженерії
30.03.2019, 20.04.2019 Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
29.03.2019, 20.04.2019, 26.04.2019,    31.05.2019, 27.06.2019 Факультет електронiки
28.03.2019, 20.04.2019 Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
20.04.2019 Факультет лiнгвiстики
30.03.2019, 20.04.2019 Факультет менеджменту та маркетингу
20.04.2019 Фiзико-математичний факультет
20.04.2019, 18.05.2019 Факультет прикладної математики
30.03.2019, 20.04.2019, 13-17.05.2019, 08.06.2019, 15.06.2019 Факультет соціології і права
28.03.2019, 20.04.2019 Хiмiко-технологiчний факультет
 30.03.2019, 20.04.2019  Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
20.04.2019 Кафедра військової підготовки

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Київ
 • Адреса: просп. Перемоги, 37; вул. Політехнічна, 14, корпус 16
 • Телефони: (044)204 9645, (044)204 9646

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

26.03.19

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.