s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Університети, Академії, Інститути (довідник) Харківська область Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1898

Інформація про внз:

Київський політехнічний інститут (з 2016 року - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - КПІ ім. Ігоря Сікорського) засновано 1898 року. За роки існування він підготував майже 370 тисяч фахівців, з них понад 60 тисяч - у роки незалежності України.
КПІ входить до 4% кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics.
Щорічно обіймає найвищі позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України "Компас" та "ТОП-200 Україна".
Найпопулярніший у мережі Інтернет вищий навчальний заклад України останніх років за версією корпорації Google.
КПІ ім. Ігоря Сікорського є одним з найбільших навчальних закладів Європи. У ньому навчається майже 25 тисяч студентів, аспірантів і докторантів, у тому числі й студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. Кожний шостий студент м. Києва здобуває освіту в КПІ, кожен двадцять п'ятий професор і доцент України - викладач КПІ, у технічних ВНЗ країни кожний п'ятий факультет і кафедра - це факультет або кафедра КПІ.
В університеті працюють 18 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Університет має власне видавництво "Політехніка". Серед викладачів КПІ - більше 500 професорів і понад 1300 доцентів.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

В університеті працюють 18 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. Університет має власне видавництво "Політехніка". Серед викладачів КПІ ім.Ігоря Сікорського - майже 500 професорів, понад 1300 доцентів.

Інститути

 • Інститут прикладного системного аналiзу - ІПСА
 • Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС
 • Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ
 • Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації - ІСЗЗІ
 • Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ
 • Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ

Факультети

 • Зварювальний факультет - ЗФ
 • Інженерно-фiзичний факультет - ІФФ
 • Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ
 • Приладобудiвний факультет - ПБФ
 • Радiотехнiчний факультет - РТФ
 • Теплоенергетичний факультет - ТЕФ
 • Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ
 • Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ
 • Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
 • Факультет електронiки - ФЕЛ
 • Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ
 • Факультет лiнгвiстики - ФЛ
 • Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ
 • Факультет соціології і права - ФСП
 • Факультет прикладної математики - ФПМ
 • Фiзико-математичний факультет - ФМФ
 • Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ
 • Спільний Українсько-німецький факультет машинобудування - СУНФМ

Інші структурні підрозділи

 • Інститут моніторингу якості освіти - ІМЯО
 • Навчально-методичний комплекс "Інститут післядипломної освіти" - НМК "ІПО"
 • Центр міжнародної освіти - ЦМО
 • Кафедра військової підготовки - КВП
 • Славутицька філія (07100, Київська область, м.Славутич, вул.Героїв Дніпра,6)
 • Політехнічний ліцей
 • Технічний ліцей

Наукові підрозділи

 • Науково-технічна бібліотека
 • Державний політехнічний музей
 • Вчена Рада
 • Науковий парк "Київська політехніка"
 • Науково-Технічне Об'єднання "КПІ-Телеком"

Спеціальності:

 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 081 Право
 • 101 Екологія
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 111 Математика
 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • 136 Металургія
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 142 Енергетичне машинобудування
 • 143 Атомна енергетика
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 Мікро - та наносистемна техніка
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 163 Біомедична інженерія
 • 171 Електроніка
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 173 Авіоніка
 • 184 Гірництво
 • 186 Видавництво та поліграфія
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 231 Соціальна робота
 • 281 Публічне управління та адміністрування


Інформація для абітурієнта

Система доуніверситетської підготовки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" включає:

 • підготовчі курси, що здійснюють поглиблену підготовку з конкурсних дисциплін, орієнтовану на вимоги конкретних факультетів (приймаються учні 10-11-х класів, навчання платне),
 • екстернат, який здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм навчання, надає можливість підготовки до вступу в університет незалежно від місця проживання (приймаються учні 10 -11-х класів, навчання платне),
 • відділення ліцейних та спеціалізованих класів, що здійснює фундаментальну підготовку учнів на базі провідних ліцеїв, гімназій, шкіл за методикою ФДП (за відповідними угодами).
 • підготовче відділення, що здійснює стаціонарну підготовку молоді, яка має середню освіту (навчання платне).
 • Для залучення талановитої молоді з коледжів і технікумів проводиться робота з організації при КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальних науково-виробничих комплексів разом із профільними закладами.

Всього створено 18 НВК, до складу яких входять 58 інститутів, коледжів та технікумів, а навчання здійснюється за інтегрованими навчальними планами. На умовах, зазначених в Угодах, можливе зарахування випускників цих закладів освіти для продовження навчання за спеціальними програмами із скороченим терміном підготовки спеціалістів або на 2-3 курси для поповнення академічних груп.
Доуніверситетську підготовку здійснюють:

 • Інститут моніторингу якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та його філії на базі провідних навчальних закладів України.
 • Факультет довузівської підготовки ІПСА
 • Факультет довузівської підготовки ФТІ
 • Політехнічний ліцей
 • Технічний ліцей
 • Лінгво-природознавчий ліцей "Інтелект"
 • Навчально-наукові виробничі комплекси
 • Центр тестування та моніторингу знань

Додаткова інформація:
Аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої відповідає стандартам кращих закордонних університетів.
Будівлі інститутів і факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетські гуртожитки розкинулися на площі близько 120 гектарів. Це справжнє місто в місті. Університет має власний Центр культури та мистецтв, сучасний спортивний комплекс, поліклініку, чотири спортивно-оздоровчі бази на Дніпрі, Чорному морі та в Карпатах. Його науково-технічна бібліотека - одна з кращих у країні.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) у Києві, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Графік проведення Днів відкритих дверей 2018-2019 рр.

Дата, час Факультет\Інститут Місце проведення
25.03.2019, 28.03.2019, 20.04.2019 Зварювальний факультет корп. 23, 216 ауд.
30.03.2019, 20.04.2019, 25.05.2019, 15.06.2019, о 10.00 Інженерно-хімічний факультет корпус 19, 4
30.03.2019 об 11.00, 20.04.2019 Теплоенергетичний факультет корпус 5, ауд 307
30.03.2019 о 10.00, 20.04.2019 о 12.00, 18.05.2019 о 10.00, 08.06.2019 о 10.00 Факультет електроенерготехніки та автоматики корп. 20, аудиторія 412
20.04.2019 Інститут прикладного системного аналiзу
27.03.2019, 20.04.2019 Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем
30.03.2019, 20.04.2019 Видавничо-полiграфiчний інститут
16.03.2019, 20.04.2019 Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
30.03.2019, 20.04.2019, 01.06.2019, 22.06.2019, 1-9.07.2019 Механiко-машинобудiвний iнститут
27.03.2019, 20.04.2019 Фiзико-технiчний iнститут
 20.04.2019  Інженерно-фiзичний факультет
13.03.2019, 14.04.2019, 20.04.2019, 22.05.2019, 12.06.2019 Приладобудiвний факультет
30.03.2019, 20.04.2019, 25.05.2019, 15.06.2019 Радiотехнiчний факультет
20.04.2019 Факультет біомедичної інженерії
30.03.2019, 20.04.2019 Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
29.03.2019, 20.04.2019, 26.04.2019,    31.05.2019, 27.06.2019 Факультет електронiки
28.03.2019, 20.04.2019 Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
20.04.2019 Факультет лiнгвiстики
30.03.2019, 20.04.2019 Факультет менеджменту та маркетингу
20.04.2019 Фiзико-математичний факультет
20.04.2019, 18.05.2019 Факультет прикладної математики
30.03.2019, 20.04.2019, 13-17.05.2019, 08.06.2019, 15.06.2019 Факультет соціології і права
28.03.2019, 20.04.2019 Хiмiко-технологiчний факультет
 30.03.2019, 20.04.2019  Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
20.04.2019 Кафедра військової підготовки

Address

 • Місто: м. Київ
 • Адреса: просп. Перемоги, 37; вул. Політехнічна, 14, корпус 16
 • Телефони: (044)204 9645, (044)204 9646

Contact

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

26.03.19

Університети. Академії. Інститути: Довідник ЗВО III-IV рівня vish
акредитації з цінами на навчання. На допомогу абітурієнту - всі статті розділу

Ви можете вибрати цікаву для вас спеціальність, порівняти програми державної і приватної освіти, дізнатися вартість навчання та умови вступу, ознайомитися з варіантами дистанційного або заочного навчання.