Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЛНУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV

Інформація про внз:

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ ім. І. Франка) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні.

Університет є спадкоємцем колегіуму (1608-1661) та академії (1661-1773) єзуїтів, Йосифинського університету (1784-1805), Львівського ліцею (1805-1817), Університет Франца I (1817-1918), Львівського університету Яна-Казимира (1919-1939), Львівського державного університету ім. І. Франка (1939-1999).

У 70-х роках XIX ст. на філософському факультеті Львівського університету навчався Іван Франко - всесвітньовідомий український мислитель, письменник,учений, перекладач, психолог, політичний і громадський діяч, один з геніїв України, що увійшов в історію культури як "титан праці". У 1894 році, після смерті Омеляна Огоновського - тодішнього очільника кафедри руської словесності Львівського університету - Іван Франко спробував посісти це вакантне місце, однак тодішній намісник Галичини граф Казімєж Бадені зробив усе для того, щоб не допустити в університет письменника, який закликав український народ до соціального і національного визволення.

Указом від 8 січня 1940 року Президія Верховної ради УРСР надала Львівському державному університету ім'я Івана Франка. Сьогодні тут працює одна з основних шкіл франкознавства в Україні.

У жовтні 1999 року Львівський державний університет імені Івана Франка отримав статус національного.

2014 року 64 студенти університету отримали різні іменні стипендії, зокрема академічну стипендію ім. В. М. Чорновола, академічну стипендію ім. М. С. Грушевського, академічну стипендію ім. Т. Г. Шевченка та інші. А команда факультету прикладної математики зайняла 2 місце на ІХ відкритій міжнародній студентській олімпіаді з програмування ім. С. О. Лебєдєва-В. М. Глушкова "КРІ-Open".

Станом на кінець 2015 р. у Львівському університеті навчалось більше 20 000 студентів, у тому числі на заочній формі - 4233, у коледжах - 1339.

До структури Львівського національного університету імені Івана Франка входить 19 факультетів, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, 3 коледжі, 7 науково-дослідних інститутів, 6 музеїв, Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, Наукова бібліотека, а також низка наукових об'єктів та об'єктів, що становлять національне надбання України, інші науково-організаційні підрозділи та служби. В Університеті функціонує 144 факультетські та 2 загально-університетські кафедри. Також до складу Університету входять спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій та відділ аспірантури та докторантури, де навчаються 860 аспірантів та 11 докторантів. Управління університетом здійснюють ректорат, Вчена рада та Наглядова рада.

Львівський національний університет імені Івана Франка гідно представляє українську академічну спільноту у світі. За перше півріччя 2010 року Університет відвідало понад 400 іноземних фахівців. Приблизно така ж кількість наукових і науково-педагогічних працівників Університету перебувала в цей період у закордонних установах.

Підписано 74 договори про співпрацю із зарубіжними установами. Львівський університет разом із десятьма університетами європейських країн виборов наступний етап програми Євросоюзу "Ерасмус - Мундус". За попереднім етапом програми впродовж трьох останніх років 123 студенти та аспіранти університету отримали стипендії для однорічного навчання в європейських навчальних закладах.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

 • Біологічний факультет
 • Географічний факультет
 • Геологічний факультет
 • Економічний факультет
 • Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
 • Факультет журналістики
 • Факультет іноземних мов
 • Історичний факультет
 • Факультет культури і мистецтв
 • Механіко-математичний факультет
 • Факультет міжнародних відносин
 • Факультет педагогічної освіти
 • Факультет прикладної математики та інформатики
 • Факультет управління фінансами та бізнесу
 • Фізичний факультет
 • Філологічний факультет
 • Філософський факультет
 • Хімічний факультет
 • Юридичний факультет

Кафедри:

 • Адміністративного та фінансового права
 • Алгебри і логіки
 • Аналітичної економії та міжнародної економіки
 • Аналітичної хімії
 • Англійської філології
 • Археології та спеціальних галузей історичної науки
 • Астрофізики
 • Банківського та страхового бізнесу
 • Безпеки життєдіяльності
 • Бібліотекознавства і бібліографії
 • Біофізики та біо-інформатики
 • Біохімії
 • Ботаніки
 • Вищої математики
 • Генетики та біотехнології
 • Географії України
 • Геології корисних копалин
 • Геометрії і топології
 • Геоморфології і палеогеографії
 • Ґрунтознавства і географії ґрунтів
 • Давньої історії України та архівознавства
 • Державних та місцевих фінансів
 • Дискретного аналізу та інтелектуальних систем
 • Диференціальних рівнянь
 • Екології
 • Екологічної та інженерної геології і гідрогеології
 • Економіки підприємства
 • Економіки та менеджменту
 • Економіки України
 • Економічної і соціальної географії
 • Економічної кібернетики (економічний ф-т)
 • Економічної кібернетики (ф-т управління фінансами та бізнесу)
 • Економічної теорії (економічний ф-т)
 • Економічної теорії (ф-т управління фінансами та бізнесу)
 • Експериментальної фізики
 • Етнології
 • Європейського права
 • Загального мовознавства
 • Загальної і соціальної педагогіки
 • Загальної та регіональної геології
 • Загальної фізики
 • Зарубіжної преси та інформації
 • Зоології
 • Іноземних мов для гуманітарних факультетів
 • Іноземних мов для природничих факультетів
 • Іноземних мов факультету міжнародних відносин
 • Інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
 • Інформаційних систем
 • Інформаційних систем в менеджменті
 • Історичного краєзнавства
 • Історичної геології та палеонтології
 • Історії держави, права та політико-правових учень
 • Історії середніх віків та візантиністики
 • Історії та теорії соціології
 • Історії філософії
 • Історії Центральної та Східної Європи
 • Класичної філології
 • Конституційного права
 • Конструктивної географії і картографії
 • Корекційної педагогіки та інклюзії
 • Країнознавства і міжнародного туризму
 • Кримінального права та кримінології
 • Кримінального процесу та криміналістики
 • Маркетингу
 • Математичних методів в економіці
 • Математичного і функціонального аналізу
 • Математичного моделювання
 • Математичного моделювання соціально-економічних процесів
 • Математичної економіки та економетрії
 • Менеджменту
 • Механіки
 • Міжкультурної комунікації та перекладу
 • Міжнародних відносин і дипломатичної служби
 • Міжнародних економічних відносин
 • Міжнародного економічного аналізу і фінансів
 • Міжнародного права
 • Міжнародної економіки та теорії фінансів
 • Мікробіології
 • Мінералогії
 • Мови засобів масової інформації
 • Музикознавства
 • Музичного мистецтва
 • Неорганічної хімії
 • Німецької філології
 • Нових медій
 • Новітньої історії України
 • Нової та новітньої історії зарубіжних країн
 • Обліку і аудиту (економічний ф-т)
 • Обліку і аудиту (ф-т управління фінансами та бізнесу)
 • Обчислювальної математики
 • Оптоелектроніки та інформаційних технологій
 • Органічної хімії
 • Основ права України
 • Перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура
 • Петрографії
 • Політології
 • Польської філології
 • Початкової та дошкільної освіти
 • Прикладної математики
 • Програмування
 • Психології
 • Радіоелектронних і комп'ютерних систем
 • Радіомовлення і телебачення
 • Радіофізики та комп'ютерних технологій
 • Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
 • Режисури та хореографії
 • Російської філології
 • Світової літератури
 • Сенсорної та напівпровідникової електроніки
 • Слов'янської філології
 • Статистики
 • Сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича
 • Театрознавства та акторської майстерності
 • Теоретичної та прикладної статистики
 • Теоретичної фізики
 • Теорії і практики журналістики
 • Теорії літератури та порівняльного літературознавства
 • Теорії оптимальних процесів
 • Теорії та історії культури
 • Теорії та історії політичної науки
 • Теорії та філософії права
 • Теорії функцій і теорії ймовірностей
 • Трудового, екологічного та аграрного права
 • Туризму
 • Українського прикладного мовознавства
 • Української літератури ім. академіка Михайла Возняка
 • Української мови
 • Української преси
 • Української фольклористики ім. академіка Філарета Колесси
 • Фізики Землі
 • Фізики металів
 • Фізики напівпровідників
 • Фізики твердого тіла
 • Фізичного виховання та спорту
 • Фізичної географії
 • Фізичної та біомедичної електроніки
 • Фізичної та колоїдної хімії
 • Фізіології людини і тварин
 • Фізіології та екології рослин
 • Філософії
 • Філософії мистецтв
 • Фінансів суб'єктів господарювання
 • Фінансів, грошового обігу і кредиту
 • Французької філології
 • Хорового співу
 • Цивільного права і процесу
 • Загально-університетські кафедри
 • Кафедра безпеки життєдіяльності
 • Кафедра фізичного виховання та спорту

Спеціальності освітнього ступеню "бакалавр" (на основі ПЗСО):

 • 6.010101 дошкільна освіта
 • 6.010102 початкова освіта
 • 6.010106 соціальна педагогіка
 • 6.020102 книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
 • 6.020201 театральне мистецтво
 • 6.020202 хореографія
 • 6.030401 правознавство
 • 6.030502 економічна кібернетика
 • 6.030504 економіка підприємства
 • 6.030506 прикладна статистика
 • 6.030507 маркетинг
 • 6.030508 фінанси і кредит
 • 6.030509 облік і аудит
 • 6.030601 менеджмент
 • 6.040101 хімія
 • 6.040102 біологія
 • 6.040103 геологія
 • 6.040104 географія
 • 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 6.040106 екологія, 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
 • 6.050101 комп'ютерні науки
 • 6.050801 мікро- та наноелектроніка
 • 6.140103 туризм
 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.07 Середня освіта (Географія)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
 • 014 Середня освіта Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 016 Спеціальна освіта
 • 024 Хореографія
 • 026 Сценічне мистецтво (освітня програма: Акторське мистецтво драматичного театру та кіно)
 • 026 Сценічне мистецтво (освітня програма: Театрознавство)
 • 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 032 Історія та археологія
 • 033 Філософія
 • 034 Культурологія
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (освітня програма: польська мова та література переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (освітня програма: чеська мова і література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (освітня програма: словацька мова та література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (освітня програма: сербська мова та література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (освітня програма: Англійська мова та література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (освітня програма: Переклад (англійська мова))
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (освітня програма: Переклад (німецька мова))
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (освітня програма: Німецька і англійська мови та літератури, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (освітня програма: французька мова та література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (освітня програма: Іспанська мова та література (на базі іспанської мови, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (освітня програма: турецька мова та література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (освітня програма: японська мова і література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (освітня програма: китайська мова і література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (освітня програма: перська мова та література, переклад включно)
 • 035 Філологія Спеціалізація: 035.08 Класичні мови та літератури (освітня програма: латинська-старогрецька, грецька мова і література, переклад включно)
 • 051 Економіка (освітня програма: Міжнародна економіка)
 • 051 Економіка (освітня програма: Бізнес-економіка)
 • 051 Економіка (освітня програма: Економічна кібернетика)
 • 051 Економіка (освітня програма: Економічна аналітика та бізнес-статистика)
 • 051 Економіка (освітня програма: Інформаційні технології в бізнесі)
 • 051 Економіка (освітня програма: Економічна аналітика та бізнес-статистика)
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 071 Облік і оподаткування (освітня програма: Облік, аудит і оподаткування)
 • 071 Облік і оподаткування (освітня програма: Бухгалтерський облік, аналіз та аудит)
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: Фінанси, митна та
 • 073 Менеджмент (освітня програма: Інформаційні системи в менеджменті; Менеджмент)
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
 • 081 Право
 • 091 Біологія
 • 101 Екологія
 • 101 Екологія (освітня програма: Прикладна екологія)
 • 102 Хімія
 • 103 Науки про Землю (освітня програма: Геологія)
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 106 Географія
 • 111 Математика (освітня програма: Математика. Математична економіка та економетрика)
 • 111 Математика (освітня програма: Комп'ютерна алгебра, криптологія та теорія ігор)
 • 112 Статистика (освітня програма: Актуарна та фінансова математика; Теоретична та прикладна статистика)
 • 113 Прикладна математика (освітня програма: Математичне моделювання та комп'ютерна механіка)
 • 113 Прикладна математика
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 124 Системний аналіз (освітня програма: Системний аналіз іуправління. Інтелектуальний аналіз даних)
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка
 • 231 Соціальна робота (освітня програма: Соціальна педагогіка)
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (освітня програма: Країнознавство)
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (освітня програма: Міжнародні відносини)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма: Міжнародні економічні відносини)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (освітня програма: Міжнародний бізнес)
 • 293 Міжнародне право


Інформація для абітурієнта

У Львівському національному університету імені Івана Франка Інститут післядипломної освіти і доуніверситетської підготовки та Центр доуніверситетської та сертифікаційної освіти Оголошує набір на ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
На курси приймають учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також випускників минулих років. Навчаючись на курсах, можна підвищити рівень знань зі шкільних дисциплін, підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Додаткова інформація:
Коледжі Львівського національного університету ім. Івана Франка:

 • Педагогічний коледж
 • Правничий коледж
 • Природничий коледж

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Графік проведення днів відкритих дверей у ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ університеті імені ІВАНА ФРАНКА в 2018-2019 рр.

Підрозділ Дата і час проведення Місце проведення
Біологічний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11.05.2019, о 13.00 вул. Грушевського, 4, ауд. 333
Географічний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 11.00 вул. Дорошенка, 41, ауд. 6
Геологічний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о12.00 вул. Грушевського, 4, ауд. 244
Економічний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о10.30 проспект Свободи, 18, ауд. 217
Факультет електроніки та компьютерних технологій 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 12.00 вул. Драгоманова, 50, ауд. 1
Факультет журналістики 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 10.00 вул. Генерала Чупринки, 49, ауд.303
Факультет іноземних мов 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 11.00 вул. Університетська, 1, ауд. 405
Історичний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 13.00 вул. Університетська, 1, ауд. 314
Факеультет культури і мистецтв кожного останнього четверга місяця о 16.00 вул. валова, 18, концертний зал
Механіко-математичний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 13.00 вул. Університетська, 1, ауд. 216
Факультет міжнародних відносин 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 12.00 вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 205
Факультет педагогічної освіти 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 12.00 вул. Туган-Барановського, 7, актова зала
Факультет прикладної математики та інформатики 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 12.00 вул. Університетська, 1, ауд. 111
Факультет упраління фінансами та бізнесу 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 13.00 вул. Коперника, 3, актова зала
Фізичний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 10.00 вул. Кирила і Мефодія, 8, велика астрономічна аудиторія
Філологічний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 12.00 вул. Університетська, 1, ауд. 231
Філософський факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 10.00 вул. Університетська, 1, ауд. 301
Хімічний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 11.00 вул. Кирила і Мефодія, 8, ауд. 1
Юридичний факультет 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 11.00 вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 214
Педагогічний коледж 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 13.00 вул. Туган-Барановського, 7, актова зала
Правничий коледж 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 11.00 вул. Дорошенка, 33, ауд. 402
Природничий коледж 09.02.2019, 30.03.2019, 11,05.2019, о 12.00 вул. Тарнавського, 107, ауд. 128

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Львів
 • Адреса: Університетська, 1
 • Телефони: (032) 239-41-22

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

18.01.19

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.