Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ЛНМУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1661

Інформація про внз:

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - один із найстаріших і провідних медичних університетів ІV рівня акредитації (дата заснування - 1661 р.), підпорядкований Міністерству охорони здоров'я.

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об'єднує 6 факультетів, медичний коледж, 78 кафедр (в т.ч. 47 клінічних, а також 19 опорних для вищих медичних навчальних закладів України), 14 навчальних корпусів, стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, 4 музеї, колективи художньої самодіяльності, 3 з яких мають звання Народних, спортивно-оздоровчий табір "Медик".
За показниками діяльності Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед вищих закладів освіти та вищих медичних навчальних закладів України.

У 2018 р. на Дев'ятій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти - 2018" та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном "World Edu" ЛНМУ імені Данила Галицького було удостоєно почесних відзнак: Гран-прі "Лідер міжнародної діяльності"; Золотої медалі в номінації "Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників"; Диплому за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки, а також Сертифікату якості наукових публікацій (на підставі показників науко-метричної бази даних SciVerse Scopus за 2017 рік). Почесними грамотами виставки нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького Бориса Семеновича Зіменковського - за активну організаторську та педагогічну діяльність із сталого зростання якості сучасної освіти, а також декана по роботі з іноземними студентами Євгена Степановича Вариводу - за наполегливу плідну працю з упровадження інноваційних технологій в освітню та наукову діяльність.
Згідно з даними рейтингу, здійсненого на підставі наукометричного моніторингу суб'єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 11 місце з-поміж 162 закладів вищої освіти України, маючи у своєму активі 36 пунктів за індексом Гірша (h-індекс). За цим показником наш Університет є другим серед медичних університетів України та третім серед вишів м. Львова.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Медичний факультет №1
1.    Кафедра акушерства і гінекології
2.    Кафедра гігієни та профілактичної токсикології
3.    Кафедра дерматології, венерології
4.    Кафедра епідеміології
5.    Кафедра загальної гігієни з екологією
6.    Кафедра загальної хірургії
7.    Кафедра інфекційних хвороб
8.    Кафедра латинської та іноземних мов
9.    Кафедра нормальної анатомії
10.    Кафедра патологічної фізіології
11.    Кафедра педіатрії №1
12.    Кафедра сімейної медицини
13.    Кафедра радіології та радіаційної медицини
14.    Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1
15.    Кафедра травматології і ортопедії
16.    Кафедра хірургії №1
17.    Кафедра фізичного виховання і спортивної медицини
18.    Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Медичний факультет №2
1.    Кафедра гістології, цитології та ембріології
2.    Кафедра дитячих інфекційних хвороб
3.    Кафедра дитячої хірургії
4.    Кафедра ендокринології
5.    Кафедра клінічної імунології та алергології
6.    Кафедра медицини катастроф та військової медицини
7.    Кафедра медичної біології, паразитології та генетики
8.    Кафедра мікробіології
9.    Кафедра нормальної фізіології
10.    Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
11.    Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2
12.    Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики
13.    Кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я
14.    Кафедра педіатрії №2
15.    Кафедра фармакології
16.    Кафедра внутрішньої медицини №1
17.    Кафедра хірургії № 2

Стоматологічний факультет
1.    Кафедра неврології
2.    Кафедра оперативної хірургії з топографічною анатомією
3.    Кафедра ортопедичної стоматології
4.    Кафедра ортодонтії
5.    Кафедра оториноларингології
6.    Кафедра психіатрії, психології та сексології
7.    Кафедра стоматології дитячого віку
8.    Кафедра терапевтичної стоматології
9.    Кафедра внутрішньої медицини №2
10.    Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Фармацевтичний факультет
1.    Кафедра біологічної хімії
2.    Кафедра біофізики
3.    Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії
4.    Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації
5.    Кафедра організації і економіки фармації
6.    Кафедра технології ліків і біофармації
7.    Кафедра токсикологічної та аналітичної хімії
8.    Кафедра українознавства
9.    Кафедра фармакогнозії і ботаніки
10.    Кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії
11.    Кафедра філософії та економіки

Факультет післядипломної освіти
1.    Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПДО
2.    Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО
3.    Кафедра гематології і трансфузіології ФПДО
4.    Кафедра клінічної лабораторної діагностики ФПДО
5.    Кафедра медичної інформатики ФПДО
6.    Кафедра медичного права ФПДО
7.    Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО
8.    Кафедра онкології і радіології ФПДО
9.    Кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
10.    Кафедра організації і управління охороною здоров'я ФПДО
11.    Кафедра офтальмології ФПДО
12.    Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО
13.    Кафедра психіатрії і психотерапії ФПДО
14.    Кафедра променевої діагностики ФПДО
15.    Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини ФПДО
16.    Кафедра сімейної медицини ФПДО
17.    Кафедра терапевтичної стоматології ФПДО
18.    Кафедра терапії №1 та медичної діагностики ФПДО
19.    Кафедра урології ФПДО
20.    Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО
21.    Кафедра хірургії та ендоскопії ФПДО
22.    Кафедра хірургічної і ортопедичної стоматології ФПДО  

Міжнародний відділ і факультет іноземних студентів

Денна форма навчання (освітній рівень "магістр") за спеціальностями:
221 Стоматологія
222 Медицина
226 Фармація, промислова фармація
228 Педіатрія

Заочна форма навчання (освітній рівень "магістр"):
226 Фармація, промислова фармація (зарахування на 1 курс)

Інформація для абітурієнта

До складу ЛНМУ входить Медичний коледж, який здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю:
 "Медсестринство" на базі 9 та 11 класів, ліцензований обсяг - 120 осіб. Термін підготовки - 3 роки на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) та 4 роки - на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.).
Також у 2015 р. коледж пройшов повторну акредитацію за спеціальністю:
5.12010102 "Сестринська справа".

Додаткова інформація:
У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького активно працює Наукова бібліотека, актуальним напрямом діяльності якої є підвищення рівня інформаційного обслуговування користувачів та розширення автоматизації бібліотечних процесів. Поєднання традиційних та електронних ресурсів у зручний для користувачів спосіб сприяє максимальному задоволенню інформаційних запитів. Головний інформаційний масив бібліотеки становить близько 650 тис. примірників. З метою повного та оперативного формування інформаційних ресурсів бібліотекою використовуються традиційні (друковані) та електронні джерела поточної і ретроспективної інформації. Щороку здійснюється пошук видань та встановлюються контакти з видавництвами для придбання профільної літератури. Значною мірою фонди поповнюються виданнями наших науковців, що в перспективі дасть можливість формувати колекцію видань медичного Університету.

Колекцію ботанічного саду ЛНМУ сьогодні складають понад 900 таксонів вищих рослин, з них рослини закритого ґрунту представлені 220 видами, що належать до 70 родин. Особливо важливим є продовження робіт зі збереженням рідкісних і зникаючих видів рослин - в умовах саду культивується 30 раритетних видів. Найбільш цінною та унікальною в ботанічному саду є колекція лікарських рослин, структурована за вмістом біологічно активних речовин.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ) у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

  • Місто: м. Львів
  • Адреса: вул. Пекарська, 69
  • Телефони: +38 (032) 275-76-32

Додаткова інформація

  • Безкоштовні\бюджетні місця: так
  • Стипендія: так
  • Гуртожиток: так
  • Аспірантура: так
  • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

20.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.