s-osvita.com.ua РЕЙТИНГИ Національні (українські) рейтинги Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200» 2012 р.


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200» 2012 р.

На другому скликанні Міжнародної Експертної Групи по Ранжируванню (IREG) в Берліні «Методологія й стандарти якості рейтингів», організованого Центром розвитку вищої освіти (CHE) (Германія), Інститутом політики в області вищої освіти (США), СЕПЕС ЮНЕСКО (Бухарест, Румунія) учасниками з 19 країн було розроблено Берлінські принципи ранжирування вищих навчальних закладів. Центр «Євроосвіта» (детальніше про рейтинг http://euroosvita.net) підписав й розділяє ці принципи.

«Берлінські принципи «міжнародної експертної групи по ранжируванню (IREG
Принципи ранжирування:

A) Цілі та задачі ранжирування:

1. Бути одним із різнопланових підходів до оцінки затрат на вищу освіту, процесів та результатів у сфері вищої освіти.
Рейтинги та ранги можуть надавати порівнювальну інформацію та поглиблювати розуміння в області вищої освіти, але вони не повинні бути головним інструментом в оцінці того, що представляє собою вища освіта та чим воно займається. Ранжирування висвітлює ринкову перспективу вищих навчальних закладів, що може бути корисним в роботі державних відомств, органів акредитації та незалежних оцінюючих установ.

2. Ясно розуміти задачі та цільові аудиторії.
Ранжирування повинне проводиться з чітким осмисленням своїх цілей.
Показники, призначені для виконання поставлених задач або інформування конкретної аудиторії, можуть не забезпечувати виконання інших задач та не відповідати іншим цільовим аудиторіям.

3. Визнавати різноплановість освітніх закладів та приймати до уваги відмінності задач та цілей їх діяльності.
Наприклад, принципи виміру якості інститутів, орієнтованих на дослідницьку діяльність, значно відрізняються від таких принципів по відношенню до освітніх закладів, що надають широкий доступ до освіти для потребуючих її верств населення. При проведенні рейтингів повинна бути налагоджена консультаційна взаємодія з освітніми закладами, що оцінюються та задіяними в цьому процесі експертами.

4. Забезпечувати ясність спектра джерел інформаційних ресурсів, використовуваних в ранжируванні, та індикаторів, генерованих кожним таким ресурсом.
Актуальність результатів ранжирування залежить від аудиторії, що отримує інформацію та джерел цієї інформації (таких як бази даних, викладачі, студенти, персонал). Рекомендується використовувати різні підходи до оцінки даних джерел з ціллю отримання більш повного уявлення про кожний вищий навчальний заклад, що включено до рейтингу.

5. Враховувати лінгвістичний, культурний, економічний и історичний контекст систем освіти, у відношенні яких проводиться ранжирування.
В міжнародному ранжируванні необхідно надавати звіт про можливі відмінності та мати точну ціль. Не всі країни та системи розділяють одні й ті ж цінності та уяву про те, що розуміється під оцінкою якості у вищому навчальному закладі, тому системи ранжирування повинні уникати некоректних порівнянь.

B) Розробка показників та їх ваги

6. Забезпечити прозорість використовуваної методології у визначенні рейтингової позиції.
Методи, задіяні у підготовці рейтингів, повинні бути зрозумілі та однозначні. Ця прозорість стосується принципів аналізу показників та джерел інформаційних даних.

7. Відбирати показники відповідно їх релевантності та валідності.
Вибір інформаційних даних повинен базуватись на можливості кожного показника визначати якість, академічний и інституційний потенціал, а не на доступності таких даних. Необхідно чітко визначити, чому було використано конкретний показник та що він повинен відображати.

8. Надавати перевагу оцінці результатів перед оцінкою початкових ресурсів.
Дані про початкові ресурси також є актуальними, адже вони відображають загальні параметри конкретного вищого навчального закладу та наразі є більш доступними. Дані про результати діяльності дають більш точну оцінку статусу та/або якості конкретного вищого навчального закладу чи програми; організатори рейтингів повинні забезпечити належний баланс між цими видами даних.

9. Чітко визначати методи оцінки різноманітних індикаторів та по можливості уникати внесення в них змін.
Зміни в методах оцінки створюють труднощі для споживачів, яким складно визначити, відбулися зміни в рейтингу вищого навчального закладу (програми) з об’єктивних причин чи у зв’язку зі зміною методології.

C) Збір та обробка даних

10. Приділяти увагу на етичні стандарти та практичні рекомендації, викладені в дійсних Принципах.
З метою забезпечення достовірності кожного рейтингу, спеціалісти, здійснюючі збір та обробку даних, а також польові дослідження, повинні бути настільки об’єктивними та безпристрасними, наскільки це є можливим.

11. Бажано використовувати ті дані, котрі є можливість перевірити та підтвердити.
Така інформація має декілька переваг, враховуючи той факт, що ці дані можуть бути визнані задіяними закладами та організаціями, і можуть бути порівнюваними та сумісними з даними різних закладів.

12. Використовувати дані, зібрані з дотриманням процедур, що використовуються під час збору наукових даних.
Інформація, зібрана від не забезпечених необхідним ступенем представництва груп студентів, факультетів та інших суб’єктів, не може точно охарактеризувати вищий навчальний заклад або програму і повинна бути вилучена.

13. Використовувати методи оцінки якості до самого процесу ранжирування.
Експертні методики, що використовуються в процесі оцінки вищих навчальних закладів, повинні застосовуватись й до самого процесу ранжирування для оцінки даного процесу. Ранжирування повинне представляти собою системи дослідження, послідовно застосовуючи експертні знання для розвитку методології.

14. Використовувати організаційні методи, що збільшують достовірність ранжирування.
Такі методи можуть включати створення консультаційних або навіть спостережних органів, переважно з якою-небудь міжнародною участю.

D) Презентація результатів ранжирування

15. Надавати споживачам можливість отримувати чітке уявлення про усі фактори, що мають відношення до розробки рейтингу, та забезпечувати їм право вибору способу презентації рейтингу.
Таким чином, споживачі будуть краще розуміти, які показники були використані при ранжируванні вищих навчальних закладів та програм. Крім того, у споживачів повинна бути можливість до деякої міри впливати на те, як дані показники повинні бути оцінені.

16. Результати ранжирування повинні бути складені й опубліковані таким чином, щоб виключити або мінімізувати помилки в представлених даних, а також забезпечувати можливість виправлення допущених помилок.
Задіяні організації та аудиторії повинні повідомлятись про допущені помилки.

Берлін, 20 травня 2006 року.

 

Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2012 році

 

 

2012

НЗ

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп

Оцінка якості навчання IН

Оцінка міжнародного визнання IМВ

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

33,19863089

22,2104013

16,15113101

71,56016321

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

36,75560708

18,29230953

15,76576911

70,81368571

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,27508419

14,57852907

16,73586381

50,58947707

4

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12,63667462

16,12450763

13,31576738

42,07694963

5

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

26,93661435

5,993122248

9,089761472

42,01949807

6

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

17,80239014

9,460492431

14,32374752

41,58663009

7

Національний гірничий університет

18,98573115

9,041187545

9,541332951

37,56825165

8

Національний університет біоресурсів і природокористування України

15,90959246

13,13564345

8,065893497

37,11112941

9

Дніпропетровський національний університет

12,82935272

12,02035819

11,68652749

36,5362384

10

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

8,052922995

16,3848088

9,110312432

33,54804423

11

Національний університет "Львівська політехніка"

8,026145216

12,40985441

13,06664561

33,50264524

12

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

14,80715658

8,560206286

9,822008006

33,18937087

13

Національний авіаційний університет

9,453245945

11,03485884

11,21477009

31,70287487

14

Донецький національний університет

7,521387228

12,11484687

11,95376196

31,58999606

15

Харківський національний університет радіоелектроніки

12,82348273

7,835104901

9,37378946

30,0323771

16

Донецький національний технічний університет

9,597985323

9,686320778

10,55851952

29,84282563

17

Національна металургійна академія України

11,93364464

5,413121937

12,21836001

29,56512659

18

Львівський національний університет імені Івана Франка

5,574141199

13,94310574

9,396859563

28,9141065

19

Національний фармацевтичний університет

12,41424151

7,31588085

8,723115108

28,45323747

20

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

14,87289353

5,206164993

7,957592996

28,03665152

21

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

6,584885466

9,196021072

12,06691718

27,84782372

22

Київський національний торговельно-економічний університет

5,088634261

15,08734526

7,665709996

27,84168951

23

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

6,379293894

6,863255982

14,52358812

27,766138

24

Вінницький національний технічний університет

14,45569304

5,473297757

7,785850107

27,71484091

25

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

14,2043026

4,762921948

8,634546009

27,60177056

26

Київський національний університет технологій та дизайну

9,573730749

6,645997721

11,24027938

27,46000785

27

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

7,304020213

6,106455756

13,81645142

27,22692739

28

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

7,683244716

8,29299843

11,21891095

27,1951541

29

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

9,684099086

6,581114385

10,72789879

26,99311226

30

Національний університет харчових технологій

10,53688734

7,966562646

8,225291246

26,72874123

31

Одеський національний медичний університет

12,46425741

4,882374894

9,194451155

26,54108346

32

Національний лісотехнічний університет України

18,62784897

3,688187199

3,911218722

26,22725489

33

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

6,696219421

7,605931455

11,81548342

26,1176343

34

Тернопільський національний економічний університет

3,985786312

13,13028722

8,956984559

26,07305809

35

Одеський національний політехнічний університет

6,515348865

6,795472007

12,72482564

26,03564651

36

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

7,061422156

7,342323916

11,52877965

25,93252572

37

Одеський національний економічний університет

6,180683656

13,07662029

6,58678818

25,84409213

38

Одеська національна академія харчових технологій

8,490014866

4,875985143

12,36260544

25,72860545

39

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

5,372247756

8,650127555

11,34929806

25,37167338

40

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

7,796053595

7,294576807

10,02476309

25,11539349

41

Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

3,805408541

10,10591135

11,10946706

25,02078695

42

Івано-франківський національний медичний університет

11,13970239

4,951310927

8,255289256

24,34630257

43

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

7,616307674

6,392340466

10,24116933

24,24981747

44

Національний університет "Одеська національна юридична академія"

5,548144013

8,051840824

9,732175681

23,33216052

45

Ужгородський національний університет

9,239754848

7,3510904

6,211814299

22,80265955

46

Дніпропетровська медична академія

12,09727176

4,860740493

5,781227904

22,73924016

47

Харківський національний медичний університет

9,335169829

5,23000009

8,063038385

22,6282083

48

Київський національний університет будівництва і архітектури

7,392225287

7,031109977

8,039783155

22,46311842

49

Харківський національний економічний університет

6,263017594

5,87752339

10,29074293

22,43128391

50

Кіровоградський національний технічний університет

9,694006639

7,422821016

5,288200159

22,40502781

51

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

6,150127115

5,891244283

10,18081335

22,22218475

52

Українська медична стоматологічна академія

7,490721477

4,981776246

9,718452577

22,1909503

53

Київський міжнародний університет

5,238458577

11,76948813

5,118245308

22,12619201

54

Запорізький національний технічний університет

6,821514985

7,314007183

7,969857063

22,10537923

55

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

4,931849521

4,299672181

12,80057014

22,03209184

56

Національна академія управління

5,484945575

11,76643626

4,696264312

21,94764615

57

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

6,738642042

9,196000116

5,893570799

21,82821296

58

Луганський державний медичний університет

8,822216376

4,352951927

8,617097214

21,79226552

59

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

7,072164782

5,375139293

9,262706435

21,71001051

60

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9,998798799

4,006009411

7,693255077

21,69806329

61

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

10,03959412

5,930731461

5,559415507

21,52974108

62

Одеський національний морський університет

5,835342172

5,075830818

10,61690265

21,52807565

63

Донецький державний університет управління

4,082734655

10,44753364

6,915562674

21,44583097

64

Буковинський державний медичний університет

7,038229981

4,575872165

9,824863249

21,4389654

65

Університет економіки та права "КРОК"

4,878113766

10,3208891

6,170754218

21,36975708

66

Львівська комерційна академія

7,037934151

6,592179212

7,691380295

21,32149366

67

Сумський державний університет

4,114741791

4,71769366

12,46962306

21,30205851

68

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

6,846713395

5,928676367

8,331524794

21,10691456

69

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

7,90154443

4,501219754

8,697840873

21,10060506

70

Таврійський державний агротехнологічний університет

8,018745514

5,710224098

7,343675499

21,07264511

71

Національний університет водного господарства та природокористування

7,849230892

6,13903993

6,975318161

20,96358898

72

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

6,931728656

5,118549676

8,741314329

20,79159266

73

Полтавська державна аграрна академія

7,743613252

6,671871229

6,163391194

20,57887568

74

Херсонський національний технічний університет

6,861137149

6,091745426

7,063648056

20,01653063

75

Донбаська державна машинобудівна академія

8,686628535

4,456809353

6,792773611

19,9362115

76

Волинський національний університет імені Лесі Українки

4,455100468

6,846565262

8,03943025

19,34109598

77

Українська інженерно-педагогічна академія

5,988078195

6,140771664

7,123064912

19,25191477

78

Херсонський державний аграрний університет

7,383624331

5,457185438

6,295535258

19,13634503

79

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

5,082657472

6,068345812

7,790460056

18,94146334

80

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

5,0384119

8,349811101

5,473602059

18,86182506

81

Запорізький національний університет

3,927915735

6,410318077

8,409563419

18,74779723

82

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

5,80463459

5,589795174

7,251433323

18,64586309

83

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

6,018271574

7,180647874

5,30492862

18,50384807

84

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

5,808027659

4,863582522

7,79939483

18,47100501

85

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

4,532031354

8,367980993

5,483185379

18,38319773

86

Луганський національний аграрний університет

5,042346281

6,422150989

6,819856188

18,28435346

87

Миколаївський державний аграрний університет

5,593721234

6,29056042

6,312515057

18,19679671

88

Херсонський державний університет

4,083537691

6,944073763

7,043350116

18,07096157

89

Харківська національна академія міського господарства

5,335648273

4,832431164

7,705592925

17,87367236

90

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

3,815556479

6,658147111

7,284018053

17,75772164

91

Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

7,028101535

4,401968141

6,159774394

17,58984407

92

Запорізький державний медичний університет

5,850929789

3,684948009

7,420443291

16,95632109

93

Луцький національний технічний університет

3,441843

3,654327496

9,808130691

16,90430119

94

Київський національний університет культури і мистецтв

7,27348148

5,773376594

3,794754165

16,84161224

95

Українська державна академія залізничного транспорту

5,488560503

5,315819585

5,994321767

16,79870185

96

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

5,952632175

4,492063715

6,149796954

16,59449284

97

Кам'янець-Подільський національний університет

4,863280367

5,194840596

6,530840259

16,58896122

98

Одеська державна академія холоду

6,024091182

4,377109872

6,027861384

16,42906244

99

Севастопольський національний технічний університет

6,121006321

5,496299557

4,774391648

16,39169753

100

Маріупольський державний університет

4,120869898

4,870532503

7,278568208

16,26997061

101

Білоцерківський національний аграрний університет

4,44263972

5,261544493

6,403625093

16,10780931

102

Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової

6,171335311

6,541353906

3,264320988

15,9770102

103

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

4,86470086

6,243673183

4,838116488

15,94649053

104

Одеська національна морська академія

4,411220521

4,262973547

7,221178623

15,89537269

105

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

5,698381006

3,339856861

6,813227384

15,85146525

106

Національний університет "Острозька академія"

2,516647371

6,030763785

7,277827298

15,82523845

107

Приазовський державний технічний університет

4,573351734

3,577177884

7,635219218

15,78574884

108

Національний транспортний університет

3,089491663

5,708327627

6,93790092

15,73572021

109

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4,909228918

4,84237043

5,94803299

15,69963234

110

Класичний приватний університет

2,312335693

8,027624712

5,330627306

15,67058771

111

Дніпропетровський державний аграрний університет

4,57725754

5,279450423

5,755066714

15,61177468

112

Київський національний лінгвістичний університет

3,571490155

6,358760476

5,59004481

15,52029544

113

Одеська державна академія будівництва та архітектури

5,383701596

4,002483487

5,97730141

15,36348649

114

Одеський державний екологічний університет

4,368879526

3,888995757

7,056905269

15,31478055

115

Харківський державний університет харчування та торгівлі

5,873493093

4,075011923

5,326935271

15,27544029

116

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

4,357199968

4,81995034

6,060669459

15,23781977

117

Київський університет ринкових відносин

4,507490906

6,486045345

4,19102824

15,18456449

118

Донбаський державний технічний університет

6,189719391

3,834229472

4,994565231

15,01851409

119

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

3,991279831

6,160714379

4,796419103

14,94841331

120

Запорізька державна інженерна академія

4,217550373

5,062713278

5,582822211

14,86308586

121

Харківська державна зооветеринарна академія

3,549256904

6,285008493

4,968735286

14,80300068

122

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

2,030588084

2,934948835

9,79185615

14,75739307

123

Подільський державний аграрно-технічний університет

4,396817668

4,566723598

5,770961477

14,73450274

124

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

5,426975253

4,167810151

5,100601805

14,69538721

125

Криворізький національний університет (Криворізький технічний університет)

4,167659054

5,417322962

5,035120643

14,62010266

126

Академія адвокатури України

5,005306749

4,450827558

5,113283208

14,56941751

127

Український державний хіміко-технологічний університет

5,418596685

4,025875192

5,099083095

14,54355497

128

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

2,588570891

5,030884237

6,866694045

14,48614917

129

Харківська державна академія фізичної культури

2,199930047

5,636130072

6,609515074

14,44557519

130

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

3,762125223

4,544464981

6,113128361

14,41971857

131

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

4,497515633

3,441674038

6,43

14,36918967

132

Національний університет державної податкової служби України

2,659666026

6,809259819

4,842893122

14,31181897

133

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4,279947671

5,256211935

4,722607081

14,25876669

134

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

3,363545728

6,46763401

4,396173514

14,22735325

135

Вінницький національний аграрний університет

4,308425502

4,53560296

5,345238915

14,18926738

136

Київський університет управління та підприємництва

3,244314076

6,314359201

4,51

14,06867328

137

Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

3,770313347

4,519203829

5,693430144

13,98294732

138

Київський економічний інститут менеджменту

4,889078271

4,323312977

4,723854044

13,93624529

139

Львівська державна фінансова академія

4,064326574

4,574465698

5,235672631

13,8744649

140

Київська гуманітарна академія

3,23506453

6,018914346

4,580611582

13,83459046

141

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

4,739280855

4,290221591

4,741771121

13,77127357

142

Львівський державний університет фізичної культури

3,373013688

5,814112697

4,532581642

13,71970803

143

Вінницький фінансово-економічний університет

1,583818025

8,848423938

3,261342022

13,69358399

144

Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

2,829661005

7,096009523

3,735233645

13,66090417

145

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

4,340767371

3,212992087

6,056698525

13,61045798

146

Чернігівський державний технологічний університет

2,804836047

3,95147895

6,798405831

13,55472083

147

Черкаський державний технологічний університет

2,969332602

5,571207148

4,975722813

13,51626256

148

Університет банківської справи НБУ

1,745323996

8,425609114

9,860557588

13,45778564

149

Академія муніципального управління

3,112145959

5,215403727

5,127738328

13,45528801

150

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

3,190634167

4,045071661

6,199396443

13,43510227

151

Сумський національний аграрний університет

3,202201995

5,731855734

4,446844892

13,38090262

152

Хмельницький національний університет

2,16114673

3,728518002

7,449933592

13,33959832

153

Українська академія друкарства

3,501376335

4,985485788

4,837822779

13,3246849

154

Харківська державна академія культури

4,180868188

3,480695516

5,615837479

13,27740118

155

Житомирський державний технологічний університет

3,165809606

3,867365606

6,178046847

13,21122206

156

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

4,92649087

3,72469203

4,48

13,1311829

157

Уманський національний університет садівництва

2,638844673

4,131107804

6,261431391

13,03138387

158

Дніпропетровська державна фінансова академія

3,091302423

3,758657633

5,95715034

12,8071104

159

Міжнародний Соломонів університет

3,754493443

4,541313583

4,223741606

12,51954863

160

Київський славістичний університет

3,567443187

3,704473727

5,166345406

12,43826232

161

Кримський гуманітарний університет

2,526598604

4,516084344

5,353786551

12,3964695

162

Закарпатський державний університет

3,958467358

3,277509954

5,096198101

12,33217541

163

Київський університет права Національної академії наук України

2,950560864

3,248255275

6,113584376

12,31240051

164

Київський університет туризму, економіки і права

2,966651118

2,70025061

6,596866842

12,26376857

165

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

3,674631914

3,856631203

4,724483688

12,2557468

166

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

3,687746751

4,343815553

4,163997625

12,19555993

167

Хмельницький університет управління та права

2,471197569

5,009978325

4,693208955

12,17438485

168

Національний університет цивільного захисту України

3,620818515

3,123547784

5,375727936

12,12009423

169

Львівська національна академія мистецтв

2,011528626

7,8209383

2,229991687

12,06245861

170

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

3,695320661

3,883070542

4,44

12,0183912

171

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

2,229928739

5,620395616

4,118935114

11,96925947

172

Слов'янський державний педагогічний університет

3,280507309

3,890203732

4,752770814

11,92348186

173

Мелітопольський державний педагогічний університет

2,335555257

3,194436928

6,366625577

11,89661776

174

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

2,882277287

4,093981624

4,851876965

11,82813588

175

Житомирський національний агроекологічний університет

3,161190358

4,561543151

4,058111099

11,78084461

176

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

2,685957157

3,296839187

5,717505119

11,70030146

177

Кримський інженерно-педагогічний університет

3,79496027

2,945783862

4,931681416

11,67242555

178

Чернігівський державний інститут економіки і управління

3,77172661

2,415550752

5,44280458

11,63008194

179

Державний економіко-технологічний університет транспорту

3,648130263

2,854629206

5,080288346

11,58304781

180

Міжнародний науково-технічний університет

2,45429064

4,475228527

4,582935805

11,51245497

181

Міжнародний університет фінансів

4,94009655

2,407046288

4,155722813

11,50286565

182

Полтавський університет економіки і торгівлі

2,274412588

3,159175625

6,030570947

11,46415916

183

Дніпродзержинський державний технічний університет

3,531133807

3,697130075

4,118815667

11,34707955

184

Львівський національний аграрний університет

1,624184531

1,975046418

7,714549163

11,31378011

185

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

2,5067964

4,688962125

3,952969097

11,14872762

186

Київський університет імені Бориса Грінченка

0,730739865

4,574240614

5,810945274

11,11592575

187

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

3,401083259

3,030657407

4,610231254

11,04197192

188

Українська академія банківської справи Національного банку України

1,992744048

4,603801167

4,3756574

10,97220262

189

Мукачівський державний університет

3,12705749

3,025053359

4,8

10,95211085

190

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

2,328348645

3,430964016

5,17

10,92931266

191

Бердянський державний педагогічний університет

2,597975163

3,114151515

5,186174076

10,89830075

192

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

2,691108022

2,345518034

5,802153366

10,83877942

193

Одеський державний аграрний університет

3,543081022

3,163194493

4,086731623

10,79300714

194

Донецький інститут туристичного бізнесу

2,667039944

2,886965115

5,16010075

10,71410581

195

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

2,134240271

3,886327426

4,637836587

10,65840428

196

Рівненський державний гуманітарний університет

2,544845386

4,315118939

3,768582058

10,62854638

197

Буковинський державний фінансово-економічний університет

2,652574806

3,580132403

4,362446771

10,59515398

198

Хмельницький економічний університет

4,12072072

1,819448502

4,558045947

10,49821517

199

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

3,535619055

1,7231222

5,152936538

10,41167779

200

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

2,327247041

3,313649265

4,668648697

10,309545

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!