s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 03 Гуманітарні науки Релігієзнавство / Религиоведение


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки Спеціальність: Релігієзнавство / Религиоведение Код: 031

На спеціальності «Релігієзнавство» обов’язково викладають цикл релігієзнавчих дисциплін: історію міфології, історію західних і східних релігій, проблеми взаємозв’язку релігії та культури, мистецтва, моралі, політики і права, філософію Сходу, феноменологію релігії, теорію і практику релігійного містицизму, сучасну релігійну ситуацію у світі й Україні, соціологію релігії.

На рівні держав саме релігійні відмінності здебільшого ставали та стають причинами війн і міжнаціональних конфліктів. На рівні корпорацій необізнаність у релігійних традиціях іноземних партнерів може призвести не лише до зриву важливих контрактів, а й до втрати національних ринків споживачів. З іншого боку, релігія – один із найважливіших важелів впливу на суспільну свідомість, найважливіший елемент державної політики й управління.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.