s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 07 Управління та адміністрування


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я Спеціальність: Фізична реабілітація / Физическая реабилитация Код: 227

Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  студентів у навчальних закладах різних рівнів акредитації; організаціями оздоровчих установ.

Аналізувати: ринок надання навчальних послуг, наукові дослідження з проблематики професійного спрямування, стан індивідуального та громадського здоров’я, навчально-виховний процес у ВНЗ.

Розробляти: плани науково-дослідної роботи; навчально-методичну документацію, що передбачені ЗОШ, ВНЗ; програми з фізичної реабілітації та спортивно-оздоровчих занять; заходи щодо залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності.

Організовувати: науково-дослідну і методичну роботу з фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації; навчально-виховний процес у навчальних закладах різних рівнів акредитації; надання оздоровчо-рекреаційних та реабілітаційних послуг.

Забезпечувати: впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес і практику з фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації; організацію діяльності оздоровчих установ; навчальний процес з фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації у ВНЗ.

Контролювати:  стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості різних груп населення; навчальний процес у ВНЗ; проведення заходів з фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації.

Випускник зможе працювати: викладачем  ВНЗ різних рівнів акредитації, викладачем фізичного виховання і спорту, науковим співробітником у спеціалізованих науково-дослідних закладах, фахівцем з фізичної реабілітації, фітнес-тренером, інструктором-методистом тренажерного комплексу.

Отримає кваліфікацію: викладач вищого навчального закладу, вчитель спеціалізованого навчального закладу, фахівець з фізичної реабілітації, молодший науковий співробітник (рекреалогія), фахівець санітарно-курортної справи, фітнес-тренер.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.