s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ Освіта в Росії За освітою в Росію - близько, доступно, якісно


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

За освітою в Росію - близько, доступно, якісно

Журнал «Сучасна освіта» №4(77) 2011

Останнім часом все більше українських студентів здобувають освіту за кордоном, хоча в порівнянні з загальною кількістю студентів в Україні їх не так багато. Значна кількість українських студентів навчається в Росії. Це пов’язано з наявністю певних домовленостей між двома державами, географічною близькістю, відносно низькою в порівнянні з західними ВНЗ ціною навчання, близькістю освітніх програм. Україну і Росію поєднують давні традиції дружби і плідного партнерства. Сьогодні двостороннє співробітництво в сфері освіти між двома державами отримує нову динаміку та нову якість розвитку, яка буде надалі розширюватися та поглиблюватися.

Система вищої освіти в Росії
Централізовану багаторівневу систему освіти в Росії було створено у XIX сторіччі, а її реформування та розширення припало на його другу половину і початок XX ст., коли в різних містах імперії виникло понад сто класичних і технічних університетів, закладів інших профілів (військових і педагогічних інститутів тощо).
На сьогодні в Росії налічується 541 цивільний і 89 військових ВНЗ; у недержавному секторі приватних і муніципальних ліцензованих закладів - 225 університетів, академій, інститутів, коледжів, тому загальна кількість студентів у Росії перевищила 3 млн. з навчанням за 89 напрямами і понад 400 спеціальностями. Практично сформувалася триступенева структура вищої освіти, відбувся перерозподіл потоків студентів зі зростанням контингенту на економічних і більшій частині гуманітарних спеціальностях.
Навчальний рік у ВНЗ поділяється на два семестри (або 3 в окремих закладах) і триває до червня з невеликими перервами на свята і між двома семестрами. Тижневе навантаження на студента встановлено на рівні 52-54 год., з яких до 24 припадає на аудиторні заняття; серед них домінують лекції. Крім лекцій використовуються різні види семінарів, практичні та лабораторні роботи, практика на виробництві тощо. Для самостійної роботи студенти мають недостатню кількість засобів і можливостей, оскільки сучасний обсяг державного бюджету є недостатнім. Для фінансування вищої освіти застосовуються методи самофінансування - зарахування частини студентів з оплатою за навчання, залучення коштів приватних структур і спонсорів, отримання закордонної допомоги, наприклад, проекти Фонду Сороса для залучення ВНЗ Росії до Інтернету.

Українські студенти в Росії
Україна та Росія підписали угоду про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010-2012 роки. Головним змістом цієї угоди є нарощування співробітництва в галузі освіти і науки за напрямами, які становлять взаємний інтерес, шляхом спільної підготовки та реалізації двосторонніх проектів.
За даними Прес-служби МОН України, у вищих навчальних закладах РФ навчається близько чотирьох тисяч громадян України, а щорічний їх прийом - це майже 800 осіб. Минулого навчального року Міністерство освіти і науки РФ виділило для громадян України 80 стипендій на повний курс навчання, 10 - до аспірантури ВНЗ РФ та 150 - для проходження стажування з російської мови терміном до одного місяця. Водночас, МОН України надало для громадян РФ близько 100 стипендій на повний курс навчання і 5 - для навчання в аспірантурі ВНЗ України. Подібні стипендії на навчання в українських університетах й інститутах, а також 10 місць для наукового стажування, МОН надає щорічно, починаючи з 2003 року. Загалом у ВНЗ України навчається за державними угодами - 217 громадян Росії, за контрактом - 3,2 тисячі.
В столичних університетах, у тому числі досить престижних, навчаються українські студенти. Наприклад, в Московському інституті міжнародних відносин налічується близько 40 студентів-українців. Причому більша їх частина - на контрактній основі, тобто за плату, яка становить від шести тисяч доларів на рік і вище.
Безкоштовно навчаються студенти, які потрапили в цей інститут за так званою програмою президентського набору, в рамках якої Україні, країнам СНД, деяким східноєвропейським державам щорічно надається кілька місць. В Україні конкурс на заміщення цих місць дуже високий: дає про себе знати статус колись найелітарнішого навчального закладу СРСР.
Формально іноземець повинен відповідати тим самим вимогам, що й російський абітурієнт, за винятком випадків міждержавного обміну, коли відбір кандидатів здійснює країна-партнер Росії.
Однак, абітурієнти з країн СНД не зобов’язані здавати Єдиний державний іспит (ЄДІ). При вступі в російські ВНЗ їм необхідно здати лише звичайні вступні іспити, передбачені правилами прийому того чи іншого ВНЗ.
Вступник на перший курс навчання має право подати заяву в конкретний освітній заклад одночасно на декілька напрямів підготовки (спеціальностей), на різні форми отримання освіти, за якими реалізуються основні освітні програми в освітній установі, а також одночасно на бюджетні місця і на місця за договорами з оплатою вартості навчання

Від бакалавра...
Для доступу до першого циклу вищої освіти в Росії кандидат повинен мати посвідчення про завершену середню освіту, яке б надавало йому право вступу до університету своєї країни і визнавалося в Росії. З початку 90-х років уряд Росії запровадив відкритість своєї вищої освіти для іноземців, які можуть індивідуально звертатися до уні-верситетів та їхніх відділів закордонного співробітництва й укладати Індивідуальні контракти на отримання освіти в Росії без попередньої згоди з боку Міністерства освіти Росії. Дані про заклади та їхні програми можна знайти в амбасадах і консульствах Росії, а також у довідниках європейських організацій (як Student Handbook, що видається Радою Європи, чи Study Abroad, видання ЮНЕСКО), а також на сайтах ВНЗ. Кількісних обмежень на зарахування іноземців немає, хіба що їх виявиться більше, ніж число наявних місць. Для прибуття на навчання необхідно отримати візу і завчасно оплатити закладу освіти вартість річної програми.
Вже половиною ВНЗ Росії запроваджена нова структура навчання, яка передбачає дворічну базову вищу освіту (30% часу на природничі дисципліни і математику, 25% - на гуманітарні) з отриманням проміжного сертифіката про неповну вищу освіту і можливістю часткової зміни напряму навчання на другому циклі тривалістю 2 роки й отриманням кваліфікації “бакалавр”, програми якої містять середню кількість дисциплін спеціалізації. Якщо останніх більше, то присвоюється кваліфі-кація “спеціаліст”.

 ...До магістра
Кращі студенти можуть продовжити навчання і стати магістрами (тривалість вищої освіти - не менше 6 років), що відкриє їм шлях до докторських студій, або отримати кваліфікацію “спеціаліста з розширеною освітою” (тривалість навчання 5 і більше років).
Росія підписала основні конвенції Ради Європи та ЮНЕСКО про взаємовизнання дипломів, має також двосторонні угоди, інформацію про застосування яких надають російські амбасади і консульства.
Для отримання наукового звання “кандидат наук” (PhD) іноземці повинні виконати ті самі вимоги, що й громадяни Росії, і оплатити своє навчання до моменту захисту дисертації. Наступну (докторську) дисертацію іноземці рідко виконують на території Росії. Частіше вони роблять це у своїй країні, а процедуру захисту переносять в Росію, прибуваючи у призначений термін.
Плата за навчання дуже різниться у різних закладах та регіонах Росії, коливаючись від 1100-1600 до 6000 євро за навчальний рік.
Студентські гуртожитки розраховані на одночасне перебування у кімнаті від 2 до 3-4 осіб. Надання студентам окремих кімнат є винятком. Вартість найму окремого помешкання поза студентським містечком висока. Медичні послуги у державних закладах безкоштовні.

Підготувала К.Оржель

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Посольство Російської Федерації в Україні
03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 27,
тел.(044) 244-09-61.

Консульський відділ Посольства Росії в Україні
01011, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 8.
e-mail: general@rucons.kiev.ua
тел: (044) 284-79-36.

МДТУ ім. Н.Е. Баумана
Московський державний технічний університет
ім. H.Е. Баумана
http://www.bmstu.ru

МДУ ім. М.В. Ломоносова
Московський державний університет
ім. М.В. Ломоносова
http://www.msu.ru

СПбДУ
Санкт-Петербурзький державний університет
http://www.spbu.ru

СПбПМА
Санкт-Петербурзька державна педіатрична медична академія
http://www.gpma.ru

ДУ-ВШЕ
Державний університет - Вища школа економіки
http://www.hse.ru

РУДН
Російський університет дружби народів
http://www.rudn.ru

РЕУ
Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова
http://www.rea.ru

ДУУ
Державний університет управління
http://www.guu.ru
 
СПбДУЕіФ
Санкт-Петербурзький державний університет економіки і фінансів
http://www.finec.ru

МФПА

Московська фінансово-промислова академія
http://www.mfpa.ru

НДУ

Новосибірський державний університет
http://www.nsu.ru

Перший московський державний медичний університет ім. І.М. Сєченова
http://www.mma.ru

Гимо (У) МЗС Росії
Московський державний університет міжнародних відносин МЗС Росії (МДІМВ)
http://www.mgimo.ru

РДМУ
Російський державний медичний університет
ім. Н.І. Пирогова
http://www.rsmu.ru

МФТІ
Московський державний фізико-технічний університет (МФТІ)
http://www.mipt.ru

Оформите подписку на журнал "Сучасна освіта".

Только так Вы не пропустите ни одного материала. Возможно, самого важного для Вас.

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

zarubГоловне питання, яким задається абітурієнт, націлений їхати за знаннями в далекі країни, це вибір країни. Портал «Сучасна освіта в Україні і за кордоном» в розділі «Навчання за кордоном» розповість про існуючі моделі закордонної освіти, про умови вступу, навчання та проживання іноземних студентів, що і де найкраще вивчати.