s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Знайомтесь: ВНЗ! Іститут туризму федерації профспілок України

Іститут туризму федерації профспілок України

№1-2 (55) 2009
ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ
ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК  УКРАЇНИ
 
Вищий заклад освіти ІІІ рівня акредитації
Ліцензія МОН України серія АА №903805  від 21.07.04 р.
 
Інститут туризму Федерації профспілок України є визнаним лідером на ринку навчальних і туристичних послуг, має 35-річний досвід  підготовки кадрів для галузі туризму. До 1994 р. інститут займався винятково перепідготовкою та підвищенням кваліфікації працівників туристсько-екскурсійних організацій. За цей пері-од пройшли навчання майже 40 тисяч осіб.
Сьогодні інститут туризму надає повну вищу освіту (денна форма навчання - 5 років та заочна форма навчання - 5,5 років); здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних кадрів.
Випускники інституту отримують диплом державного зразка.

Галузь знань - "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"; професійне спрямування   - "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ"; спеціалізація - "МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ".
Кваліфікація - менеджер з туризму; додаткові кваліфікації: гід-перекладач, екскурсовод.
Абітурієнти зараховуються на I курс факультету ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  за результатами сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з  української мови і літератури та з іноземної мови або географії.
Студенти вивчають гуманітарні, економічні дисципліни, менеджмент, маркетинг, спеціальні туристичні дисципліни, інформаційні технології у туризмі. Велика увага приділяється вивченню іноземних мов.
Практика та стажування студентів проходить на провідних туристичних фірмах України та за кордоном: США, Єгипті, Туреччині, Греції, Польщі, Великобританії.
Інститут туризму ФПУ активно сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Вони працюють у туристичних фірмах, готельних комплексах, ресторанах, представництвах іноземних туристичних компаній.
Навчання платне. Студенти-відмінники отримують стипендію та мають пільги в оплаті за навчання.

П Р И   І Н С Т И Т У Т І   Д І Ю Т Ь :

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ
АБІТУРІЄНТІВ

(очна та заочна форми)
У програмі: географія, українська
та іноземна мови, математика.
Тел.: 430-16-61,   432-58-70

КУРСИ ПІДГОТОВКИ
• менеджерів з туризму, екскурсоводів
(для осіб з вищою освітою)

Тел.: 430-87-34, 430-16-61


Адреса: 04074,
Київ,  Вишгородська, 12 
E-mail: instur@gu.kiev.ua
Web-сторінка: www.itfpu.kiev.ua