s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Знайомтесь: ВНЗ! Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА)

Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА)

Національна академія статистики, обліку та аудиту

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Державний вищий навчальний заклад економічного спрямування
ІV рівня акредитації
Ліцензія МОНУ - АЕ № 527454 від 05.11.2014.
Академія має ліцензію на підготовку іноземних студентів.

НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА НА УМОВАХ КОНТРАКТУ

 

 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 ЕКОНОМІКА

  • Прикладна статистика та бізнес аналітика
  • Економічна кібернетика

ОБЛІК І ПОДАТКУВАННЯ

  • Облік, аудит і оподаткування

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

  • Фінанси, банківська справа і страхування

МЕНЕДЖМЕНТ

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 

Олександр Григорович Осауленко   Ректор Академії - член-кореспондент НАН України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений економіст України Олександр Григорович Осауленко.

Форми навчання: денна, заочна та дистанційна
В Академії постійно запроваджуються нові освітні програми. За підтримки Євростату розпочате приєднання до європейської магістерської програми у сфері офіційної статистики - ЕМОС. Академія акредитована за програмами АССА, що надає можливість випускникам одночасно з дипломами Академії отримувати сертифікати міжнародної професійної організації у сфері фінансів. Спільно з польськими вищими навчальними закладами запроваджується одна з найбільш престижних професійних програм - підготовка магістрів бізнес-адміністрування (МВА).

В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, в якому проходять підготовку фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України.  

У докторантурі та аспірантурі Академії здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів. В Академії діє спеціалізована Вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальностями: "Статистика", "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит".

Академія підтримує плідні освітянські, наукові та культурні зв'язки з провідними профільними НАСОАвищими навчальними закладами Європи. Основні університети-партнери за кордоном: у Франції - Університет Пантеон-Сорбонна Париж (Universite de Paris),  Группа національних шкіл економіки та статистики (GENES); в Польщі - Жешувський Університет (Uniwersytet Rzeszowski), Університет інформатики в Лодзі (Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi); Вища банківська школа в Познані (Wyższа Szkoły Bankowа w Poznaniu). Спільно з університетами-партнерами студенти та викладачі Академії беруть участь у науково-дослідних проектах, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Національна академія статистики, обліку та аудиту (НАСОА, Україна) та Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій (WSB, Польща) пропонують навчання по програмі "ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ" (без сертифікатів ЗНО) за спільними освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів на території України.

Випускники Академії конкурентоспроможні та затребувані на ринку праці як в Україні, так і за кордоном.

Адреса Академії: 04107,  м. Київ, вул. Підгірна, 1.
Сайт: nasoa.edu.ua
Телефони: (044) 484-47-78 (приймальна комісія); 
(044) 484-47-73 (відділ профорієнтаційної роботи)
E-mail: pr_com@nasoa.edu.ua

Успішна професійна кар'єра починається у нас!