s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Знайомтесь: ВНЗ! Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»


Факультет менеджменту та маркетингу

запрошує на навчання

 

Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»      
   
Ліцензія МОН України АД №073168 від 08.01.2013 р.
    Декан: д.т.н., професор, Гавриш Олег Анатолійович

     Адреса: 03056, проспект Перемоги, 37, навчальний корпус 1, кiмн. 237
     http:// fmm.kpi.ua
     e-mail: fmm@kpi.ua

 

Факультет менеджменту та маркетингу здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню "Бакалавр" (термін підготовки - 4 роки), за наступними спеціальностями та спеціалізаціями (денна та заочна форми навчання):

051 "Економіка"

 • "Економічна кібернетика" (http://mses.kpi.ua)
 • "Міжнародна економіка" (http://ied.kpi.ua)
 • "Економіка підприємства" (http://keip.kpi.ua)
 • "Управління персоналом та економіка праці" (http://ktpe.kpi.ua)
 • "Прикладна статистика" (http://marketing.kpi.ua)

075 "Маркетинг" (http://marketing.kpi.ua)

 • "Промисловий маркетинг"

073 "Менеджмент" (http://management.fmm.kpi.ua)

 • "Менеджмент і бізнес-адміністрування" (http://management.fmm.kpi.ua)
 • "Менеджмент інвестицій та інновацій" (тільки денна форма) (http://management.fmm.kpi.ua)
 • "Менеджмент міжнародного бізнесу" (http://management.fmm.kpi.ua)
 • "Логістика" (тільки денна форма) (http://management.fmm.kpi.ua)

 Зарахування відповідно до "Правил прийому …" (http://kpi.ua/rule) здійснюється на конкурсній основі. При fmm-foto-1цьому, якщо абітурієнт не пройшов по конкурсу на місце бюджетного фінансування, він може навчатися на підставі договору з повною компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи. Вартість навчання у 2016 році складала для денної форми навчання 22 000 грн на рік, заочної - 13 100 грн на рік.

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на 1 курс (http://kpi.ua/certificate):

 • Математика (профільний)
 • Географія або іноземна мова (профільний)
 • Українська мова та література


Факультет менеджменту та маркетингу здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню "Магістр" (термін підготовки: за осітньо-науковою програмою - 2 роки; за освітньо-професійною програмою - 1,5 роки) денної та заочної форм навчання:

Спеціальність Спеціалізація Термін навчання та форма підготовки
Освітній ступінь магістр

051 «Економіка»

«Економічна кібернетика»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

«Міжнародна економіка» 1.5 та 2 роки
Денна та заочна
«Економіка підприємства» 1.5 та 2 роки
Денна та заочна
075 «Маркетинг» «Маркетинг»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

073 «Менеджмент» «Менеджмент і бізнес-адміністрування» 1.5 та 2 роки
Денна та заочна

«Менеджмент інвестицій та інновацій»

1.5 та 2 роки
Тільки денна форма навчання

«Менеджмент міжнародних проектів»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

«Логістика»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

 

Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»
Зарахування на 5 курс здійснюється відповідно до "Положення про прийом на навчання…"
(http://kpi.ua/rule-magister) здійснюється на конкурсній основі. При цьому, якщо абітурієнт не пройшов по конкурсу на місце бюджетного фінансування, він може навчатися на підставі договору з повною компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи. Вартість навчання у 2016 році складала для денної форми навчання 24 600 грн на рік, заочної - 13 100 грн на рік.

З переліком програм, за якими здійснюється підготовка, можна ознайомитися на сайті НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" http://kpi.ua/list.