s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Знайомтесь: ВНЗ! Університет сучасних знань

Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»


Факультет менеджменту та маркетингу

запрошує на навчання

 

Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»      
   
Ліцензія МОН України АД №073168 від 08.01.2013 р.
    Декан: д.т.н., професор, Гавриш Олег Анатолійович

     Адреса: 03056, проспект Перемоги, 37, навчальний корпус 1, кiмн. 237
     http:// fmm.kpi.ua
     e-mail: fmm@kpi.ua

 

Факультет менеджменту та маркетингу здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню "Бакалавр" (термін підготовки - 4 роки), за наступними спеціальностями та спеціалізаціями (денна та заочна форми навчання):

051 "Економіка"

 • "Економічна кібернетика" (http://mses.kpi.ua)
 • "Міжнародна економіка" (http://ied.kpi.ua)
 • "Економіка підприємства" (http://keip.kpi.ua)
 • "Управління персоналом та економіка праці" (http://ktpe.kpi.ua)
 • "Прикладна статистика" (http://marketing.kpi.ua)

075 "Маркетинг" (http://marketing.kpi.ua)

 • "Промисловий маркетинг"

073 "Менеджмент" (http://management.fmm.kpi.ua)

 • "Менеджмент і бізнес-адміністрування" (http://management.fmm.kpi.ua)
 • "Менеджмент інвестицій та інновацій" (тільки денна форма) (http://management.fmm.kpi.ua)
 • "Менеджмент міжнародного бізнесу" (http://management.fmm.kpi.ua)
 • "Логістика" (тільки денна форма) (http://management.fmm.kpi.ua)

 Зарахування відповідно до "Правил прийому …" (http://kpi.ua/rule) здійснюється на конкурсній основі. При fmm-foto-1цьому, якщо абітурієнт не пройшов по конкурсу на місце бюджетного фінансування, він може навчатися на підставі договору з повною компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи. Вартість навчання у 2016 році складала для денної форми навчання 22 000 грн на рік, заочної - 13 100 грн на рік.

Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на 1 курс (http://kpi.ua/certificate):

 • Математика (профільний)
 • Географія або іноземна мова (профільний)
 • Українська мова та література


Факультет менеджменту та маркетингу здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню "Магістр" (термін підготовки: за осітньо-науковою програмою - 2 роки; за освітньо-професійною програмою - 1,5 роки) денної та заочної форм навчання:

Спеціальність Спеціалізація Термін навчання та форма підготовки
Освітній ступінь магістр

051 «Економіка»

«Економічна кібернетика»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

«Міжнародна економіка» 1.5 та 2 роки
Денна та заочна
«Економіка підприємства» 1.5 та 2 роки
Денна та заочна
075 «Маркетинг» «Маркетинг»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

073 «Менеджмент» «Менеджмент і бізнес-адміністрування» 1.5 та 2 роки
Денна та заочна

«Менеджмент інвестицій та інновацій»

1.5 та 2 роки
Тільки денна форма навчання

«Менеджмент міжнародних проектів»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

«Логістика»

1.5 та 2 роки
Денна та заочна

 

Факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»
Зарахування на 5 курс здійснюється відповідно до "Положення про прийом на навчання…"
(http://kpi.ua/rule-magister) здійснюється на конкурсній основі. При цьому, якщо абітурієнт не пройшов по конкурсу на місце бюджетного фінансування, він може навчатися на підставі договору з повною компенсацією вартості навчання за рахунок фізичної або юридичної особи. Вартість навчання у 2016 році складала для денної форми навчання 24 600 грн на рік, заочної - 13 100 грн на рік.

З переліком програм, за якими здійснюється підготовка, можна ознайомитися на сайті НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" http://kpi.ua/list.