s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Дистанційна освіта Вища освіта - дистанційно

Вища освіта - дистанційно

Журнал «Сучасна освіта» №10(82) 2011

Вища освіта дистанційно - прямий наслідок впровадження інформаційних технологій в роботу внз - є новим поколінням освітніх систем у вищій школі.
Вища освіта дистанційно стає сьогодні помітною складовою системи вищої школи. У внз щорічно створюються десятки нових центрів та інститутів дистанційної вищої освіти. Вища освіта дистанційно дозволяє: вибирати зручний час, місце і темп навчання кожному учневі; підвищити свою кваліфікацію, придбати спеціальність без відриву від дому і роботи; здобувати вищу дистанційну освіту особам, позбавленим можливості здобути традиційну освіту (віддаленість від навчального закладу, хвороба, специфіка роботи і т.д.).

Дистанційна форма навчання - це ...
Дистанційна форма навчання - це отримання освітніх послуг без відвідування вищого навчального закладу, за допомогою сучасних інформаційно-освітніх технологій і систем телекомунікації, таких як електронна пошта, телебачення і INTERNET. Дистанційну форму навчання можна використовувати у вищій школі, а також для підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.
Дистанційна форма навчання дозволяє отримати університетський диплом усім, хто з тих чи інших причин не може вчитися очно. Дистанційна форма навчання відкриває великі можливості для студентів-інвалідів. Сучасні інформаційні освітні технології дозволяють вчитися незрячим, глухим і страждаючим захворюваннями опорно-рухового апарату.
Враховуються індивідуальні здібності, потреби, темперамент і зайнятість студента. Він може вивчати навчальні курси в будь-якій послідовності, швидше або повільніше. Все це робить дистанційну форму навчання якіснішою, доступнішою і дешевшою традиційної.
Технології дистанційного навчання повинні забезпечувати доставку основного обсягу досліджуваного матеріалу, інтерактивну взаємодію студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи ії засвоєння матеріалу, що вивчається, а також оцінку їх знань і навичок, отриманих ними в процесі навчання.
Використовувані сьогодні технології дистанційної освіти можна розділити на три великі категорії: неінтерактивні (друковані матеріали, аудіо-, відеоносії), засоби комп’ютерного навчання (електронні підручники, комп’ютерне тестування і контроль знань, новітні засоби мультимедіа), відеоконференції - розвинені засоби телекомунікації аудіоканалів, відеоканалів і комп’ютерних мереж.
Потужною технологією дистанційного навчання, що дозволяє зберігати і передавати основний обсяг досліджуваного матеріалу, є електронні підручники і довідники, як звичайні, так і записані на лазерних дисках. Індивідуальна робота з ними дає глибоке засвоєння і розуміння матеріалу. Ці технології дистанційного навчання дозволяють, при відповідному доопрацюванні, пристосувати існуючі курси до індивідуального користування, надають можливості для самонавчання і самоперевірки отриманих знань. На відміну від книги, ця технологія дозволяє подавати матеріал в динамічній графічній формі.

Три категорії внз

Внз, що пропонують програми дистанційного навчання можна розділити на три категорії:
«Натуральні» дистанційні внз. Наприклад, в США, таких навчальних закладів, що пропонують програми навчання на ступінь бакалавра і магістра не дуже багато. Серйозні навчальні заклади мають необхідну акредитацію. У той же час, існують і не акредитовані програми, тому важливо дізнатися - яку акредитацію має конкретна програма, що цікавить вас.
Провайдери корпоративних тренінгів та/або курсів підвищення кваліфікації. Ці організації проводять тренінги, програми, що ведуть до отримання сертифікату і інші освітні програми призначені для розвитку будь-яких професійних навичок. Це, як правило, не акредитовані програми, що формуються у відповідності з індивідуальними вимогами клієнтів. Таким чином, даний тип внз пропонує програми, що дуже відрізняються за якістю. Тому, в цьому випадку, важливо з’ясувати якомога більше про структуру курсу, засоби і способи комунікації, а також дізнатися про те, як організована і чим забезпечується підтримка учнів.
Традиційні внз, що пропонують онлайнове навчання. Багато традиційних університетів і коледжів останнім часом стали пропонувати свої програми в онлайновому режимі, розширюючи таким чином перелік пропонованих програм навчання. На жаль, дуже мало традиційних університетів і коледжів пропонують повні та цілісні онлайнові варіанти своїх програм.

Оформите подписку на журнал "Сучасна освіта".

Только так Вы не пропустите ни одного материала. Возможно, самого важного для Вас.