s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Бізнес-освіта, MBA Магістерський диплом - запорука кар’єрного росту!


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Магістерський диплом - запорука кар’єрного росту!

Журнал «Сучасна освіта» №7-8(70) 2010

Центр магістерської підготовки - провідний структурний підрозділ Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Центр готує магістрів з економіки, менеджменту та права на базі вищої освіти. Про діяльність Центру з підготовки бізнес-еліти і йшла мова в бесіді нашого кореспондента з його директором, доктором економічних наук, професором Анатолієм Михайловичем Поручником.
- Центр магістерської підготовки спеціалізується на наданні освітніх послуг на базі другої вищої освіти. З чим була пов’язана необхідність створення вищого учбового закладу такого типу? Розкажіть, будь ласка, про його педагогічний колектив, студентів.

- Центр магістерської підготовки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана є визнаним в Україні лідером бізнес-освіти. Упродовж 16 років він здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації - магістрів з економіки і підприємництва, менеджменту та права на основі сучасних навчальних програм, новітніх методик і технологій навчання, що гармонійно поєднують академічну вищу освіту та практичну компоненту й відповідають вимогам світових стандартів.
Необхідність створення вищого навчального закладу такого типу була зумовлена потребою підготовки нової генерації економістів та управлінців з числа молоді, а також потребою в масовій перепідготовці фахівців різних галузей для практичної роботи у сфері бізнесу. Відкриттю першого в Україні й унікального за своєю функціональністю Центру передувало вивчення та узагальнення кращих надбань передових навчальних закладів світу. Були розроблені програми, які пройшли експертизу в європейських та американських університетах та відповідали міжнародним стандартам освіти.
Наша кадрова політика передбачає запрошення до викладання навчальних дисциплін та керування дипломними роботами авторитетних викладачів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, значна частина яких має досвід практичної роботи, вчених Національної академії наук, керівників фірм, практиків-менеджерів та державних посадовців високого рангу. Понад 300 викладачів пройшли стажування за кордоном, переймаючи передовий досвід і методику викладання. Крім того, ми запрошуємо до викладацької роботи  іноземних фахівців. Тільки за останні роки у нас виступили професори з США, Канади, Франції, Ірландії, Туреччини, Польщі. Ми вбачаємо в цьому вагому конкурентну перевагу нашого бізнес-центру серед аналогічних інституцій в Україні і одночасно вирішення найгострішої для всіх бізнес-шкіл світу проблеми - підвищувати частку менеджерів-практиків серед викладацького корпусу.
Сьогодні в ЦМП навчається близько 1500 студентів, але враховуючи гнучкий графік сесій і оптимальний кількісний склад груп навчальний процес глибоко індивідуалізований. Викладачі добре обізнані з персональним складом слухачів, з якими вони працюють, їх запитами, особливостями інтересів та цілями, які вони ставлять перед собою, здобуваючи другу освіту, що дає нам можливість на базі діючих навчальних планів максимально задовольнити потреби аудиторії.

- Які напрями підготовки Ви пропонуєте бажаючим отримати другу вищу освіту?

- У ЦМП реалізуються два типи магістерських програм:
• Універсальна (Gеnеrаl) - “Магістр бізнес-адміністрування - МБА” (“Master of Business Administration - MBA”);
• Спеціалізовані магістерські програми, які розраховані на тих, хто вже обрав для своєї кар’єри одну з функціональних сфер менеджменту та бажає отримати диплом магістра з обраної спеці-альності, а саме:
• Управління міжнародним бізнесом
• Міжнародний фінансовий менеджмент
• Міжнародна торгівля
• Фінансовий менеджмент  у сфері бізнесу
• Страховий менеджмент
• Банківський менеджмент
• Бізнес аналітика
• Маркетинговий менеджмент
• Логістичний менеджмент
• Управління персоналом
• Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю
• Менеджмент підприємницької діяльності
• Правове регулювання економіки
• Державна служба
Магістерські програми формуються за двома головними критеріями: перший - це попит ринку на фахівців відповідного профілю, а другий - прогнозування потреб у спеціалістах з урахуванням світових тенденцій розвитку економіки. Освіта завжди повинна випереджати практику. Тому всі магістерські програми достатньо насичені і використовують найсучасніші методи як теоретичної, так і практичної підготовки.

- Наскільки програми МБА актуальні сьогодні для українських студентів?

- На сьогодні програми МБА є надзвичайно актуальними для українських студентів, адже магістр бізнес-адміністрування (Master of Business Administration) є всесвітньо визнаним, найвищим рівнем ділової кваліфікації менеджера та найпрестижнішою у світі програмою бізнес-освіти. Можна говорити про те, що програма МБА на Заході є своєрідною візитною карткою будь-якої солідної бізнес-школи, оскільки її особливостями є універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності, практична зорієнтованість, відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу, інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей та ін.
Місією програми МБА є:
• підготовка управлінських кадрів вищої ланки нової генерації, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до творчої професійної діяльності та інноваційних методів господарювання в умовах глобальної конкуренції;
• надання слухачам інтегрованих системних знань, які поєднують повноцінну фундаментальну економічну освіту з практичними навичками прийняття управлінських рішень, командної роботи, ведення переговорів, комунікації та презентації та ін. для професійної діяльності у сфері управління бізнесом.
Головною метою даної програми є формування системи знань та навичок для професійної діяльності у сфері управління бізнесом. Саме програма МБА дозволяє підготувати управлінські кадри вищої ланки, здатних вести ефективний бізнес, творчо розв’язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній та організацій, а також ознайомити зі світовим досвідом у сфері менеджменту.
Програма МБА розрахована на керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій та установ; власників та співвласників приватних фірм та підприємств; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; всіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації. Оволодіння цією програмою розглядається як прискорювач кар’єрного зростання або засіб для службового просування.

- У чому полягає ексклюзивність програм МБА, розроблених у вашому Центрі?

- Якщо характеризувати програму МБА, яка реалізується у Центрі магістерської підготовки КНЕУ, то вона враховує світовий досвід бізнес-освіти та сучасні тенденції її розвитку, що задовольняють потреби регіонів, галузей економіки та різних сфер бізнесу.
Структура програми відповідає принципам Європейського стандарту МБА та вимогам стандартів Міністерства освіти і науки України. І це цілком закономірно, бо нині на процеси глобалізації суттєво впливають такі тенденції світової бізнес-освіти, як її уні-фікація і стандартизація, а також зміни змісту дисциплін, завдяки чому молодь в різних країнах проходить підготовку до ведення бізнесу за подібними програмами.
Зміст та логіка побудови програми МБА у нашому Центрі відповідають академічним критеріям та вимогам практичної управлінської діяльності у сфері бізнесу. Навчальний план програми МБА відповідає світовим стандартам бізнес-освіти і охоплює три основні блоки:
1) дисципліни базової підготовки. Цей блок є загальним для всіх програм МБА, що реалізуються у бізнес-школах та університетах. Він націлений на надання слухачам з різними базовими освітами фундаментальних економічних знань;
2) дисципліни професійної підготовки. Даний блок включає в себе нормативні дисципліни, які відображають сфери діяльності основних підрозділів компанії, і призначені для поглибленого вивчення слухачами конкретних аспектів управління фірмою.
3) дисципліни варіативної частини. Цей блок дисциплін дає змогу слухачам, крім систематизації отриманих знань, визначитися з вибором спеціалізації.
Найважливішим результатом навчання є розробка випускниками консультативного проекту для конкретної фірми, а підсумковим продуктом засвоєння програми є підготовка дипломної магістерської роботи як творчого дослідження теоретичних та практичних проблем управління бізнесом.

- Які нові магістерскі програми ви пропонуете в цьому році?

- В цьому році ми відкрили дві нові програми: «Бізнес-аналітика» та «Логістичний менеджмент».
За сучасних умов фахівцю з бізнес-аналітики недостатньо оволодіти комплектом знань, вмінь і навичок щодо використання аналітичного інструментарію для підготовки управлінських рішень. Аналітична діяльність стає нині дослідницькою, пошуковою, творчою. Вона полягає також у сприянні створенню нових знань про закономірності розвитку непроявлених і неочевидних явищ економічного життя, про існування прихованих взаємозв’язків та особливості їх впливу на економічний порядок на підприємстві. Виокремлення бізнес-аналітики у спеціальну функціональну область діяльності та надання їй статусу провідної ланки у механізмі функціонування системи економічного управління підприємством зумовлюють потребу відпрацювання особливого ставлення до змісту навчальної програми підготовки фахівців та організації її здійснення.
Місія програми «Логістичний менеджмент»: підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації, здатних до творчої професійної діяльності і застосування інноваційних методів у сфері логістики. Програма розроблена і реалізується разом із викладачами Інституту логістики (ISL www.isl.org) університету м. Бремен (Німеччина), які мають значний досвід в підготовці фахівців з логістики і виконують консалтингові проекти для провідних логістичних європейських компаній.
Після закінчення програми випускники отримують два документи: державний диплом магістра за спеціальністю «Маркетинг» і сертифікат Університету м. Бремен про успішне закінчення українсько-німецької програми «Логістичний менеджмент».

- Як вплинуло навчання в Центрі на кар’єрний зріст Ваших випускників? Чи є серед них ті, чиї імена добре відомі в нашій країні?

- Всі наші студенти поєднують процес опанування теоретичними знаннями з практичною роботою. А значить, все, що вони здобувають в аудиторії реалізується і апробується ними на практиці. ЦМП надає можливість випускникам всіх бізнес-програм пройти стажування за кордоном терміном 1-6 місяців на споріднених фірмах в будь-якій європейській країні, набути досвіду та встановити партнерські зв’язки. Десятки наших випускників вже скористалися цим шансом.
За роки існування ЦМП  зусиллями провідних кафедр університету підготовлено понад 5000 менеджерів, які працюють на ключових посадах у банківській, фінансовій та бізнесовій сферах, державній службі. Серед випускників Центру є ті, імена яких добре відомі в нашій країні: Н.Г.  Баграєв - депутат Верховної Ради України;
 К.  Ляпіна - депутат Верховної Ради України; В.  Сивкович - віце-прем’єр міністр; В.  Гончаров - заст. голови правління “Страхової Групи “ТАС”; С.В. Максімов - керівник представництва в Україні “БСХ Бош унд Сіменс Хаусчерете ГмбХ”; І.В. Шиманський - зав. відділом управління ризиками “Альфа Банк”; В.В.  Атаманчук - заступник голови правління ЗАТ “АвіаКом”; В. Чемерис - начальник Управління контролю ризиків НБУ; А.С. Савченко - начальник Департаменту інформатизації НБУ.
Для більшості наших випускників навчання у Центрі магістерської підготовки забезпечило чудові стартові можливості кар’єрного зростання і відкрило безмежні перспективи змінити своє життя на краще.

Адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
тел.: (044)205-54-70(80,73,74,77)
e-mail: magister_dvo@kneu.kiev.ua
www.kneu.kiev.ua

 

Оформите подписку на журнал "Сучасна освіта".

Только так Вы не пропустите ни одного материала. Возможно, самого важного для Вас.

 

 

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!