s-osvita.com.ua НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ Бізнес-освіта, MBA Підготовка магістрів у Національній академії державного управління при Президентові України


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

 

kpi logo

 

 

ОРEN DAY ТЕФ 18.06.22 

Навчально-науковий інститут

атомної та теплової енергетики

(ТЕФ)

КПІ ім. Ігоря Сікорського

запрошує абітурієнтів та всіх бажаючих

на онлайн-зустріч 18.06.22 об 11:00.


Підключайтесь та дізнавайтесь:

  • Роботодавці та студенти  про спеціальності: 121,122,142,143, 144, 151 - актуальність, стабільність, майбутнє.
  • Особливості вступу 2022. 
  • Неформально про навчання.

 

ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО ЗУСТРІЧІ:

https://meet.google.com/scs-cieq-oqa


ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ: HTTPS://TEF.KPI.UA/ 

kpi tef logo1 


 

Підготовка магістрів у Національній академії державного управління при Президентові України

журнал "Сучасна освіта" №5, 2009

Стародавнє китайське прислів’я говорить: «Кіт повинен ловити мишей, селянин – працювати в полі, керманич – керувати, але всі повинні виконувати свою роботу зі знанням справи». Це твердження справедливе для кожного з нас, а особливо для тих, від кого залежить добробут держави і суспільства. Для ефективного економічного та політичного розвитку країна потребує компетентних, високоосвічених фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування та управлінців-професіоналів, які спроможні розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо та ефективно здійснювати свої функції. Тому впровадження нових магістерських програм у Національній академії державного управління при Президентові України – вклад у майбутнє нашої Батьківщини. Докладніше – далі…Перший віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України Олексій Юрійович ОболенськийЗі стін НАДУ за час її існування вийшло понад 13 тисяч магістрів державного управління, які зараз обіймають посади на різних рівнях у органах державної влади та місцевого самоврядування. Цього року завдяки кропіткій праці усього професорсько-викладацького складу ВНЗ з’явилася можливість отримати освіту за освітньо-кваліфікаційним ступенем «магістр» за сімома новими спеціальностями:
“Публічна політика та управління”,
“Регіональне управління”,
“Місцеве самоврядування”,
“Публічне адміністрування”,
“Державне управління у сфері охорони здоров’я”,
“Державне управління у сфері освіти”,
“Державне управління у сфері національної безпеки”.

Публічна політика та управління
Це політико-адміністративна дисципліна, головною метою якої є усунення протиріч, що виникають між управлінням адміністративним, управлінням полі-тичним та суспільством.
Глибинна суть публічної політики полягає у залученні до процесу прийняття політичного рішення всіх зацікавлених сторін у вирішенні конкретної проблеми.
Випускники, які успішно закінчать навчальний заклад за даним напрямком, зможуть претендувати на заміщення вакантних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Президента України, апараті Верховної Ради України, обласних державних адміністраціях.

Публічне адміністрування
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів публічного адміністрування розроблялася НАДУ спільно з Вищою школою управління та права (Берлін) за сприянням Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) та підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини.
На спеціальність покладено місію підготовки фахівців для роботи у сфері державного управління та місцевого самоврядування, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах запровадження у практику діяльності засад демократичного врядування.

Місцеве самоврядування
Унікальністю програми є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів. Програма є комплексною, охоплює практичні навички, та їхнє подальше застосування у вирішенні прикладних завдань розвитку територіальних громад та територій.

Регіональне управління
До сьогодні цілеспрямована підготовка фахівців за цією спеці-альністю не здійснювалась, хоча потреба у висококваліфікованих управлінцях на регіональному та місцевому рівні з кожним роком зростає.  Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України, сучасних тенденцій регіонального розвитку та світового досвіду у цій сфері.

Державне управління у сфері національної безпеки
Сучасна динаміка суспільних процесів в Україні й світі зумовлює необхідність формування більш ефективної системи управління національною безпекою. Випускники після завершення навчання зможуть:
- здійснювати експертно-аналітичну, консультативно-дорадчу діяльність з питань забезпечення національної безпеки;
- стратегічний аналіз та стратегічне планування, пов’язані з розробкою та впровадженням державної політики, спрямованої на виявлення та реагування на загрози національній безпеці;
- здійснювати організаційно-розпорядчу діяльність, пов’язану з реформуванням сектору безпеки і забезпеченням національної безпеки в політичній, економічній та інших сферах.

Державне управління у сфері освіти

Побудова змісту навчання за цією спеціальністю відбувається з урахуванням сучасних європейських вимог до навчання, визначених у рамках Болонського процесу, враховує кращий світовий та вітчизняний досвід та особливості навчання дорослих.
Змістом магістерської програми є практична підготовка з питань управлі-нської психології, організаційної культури в освітніх установах та управлінні персоналом, отримання умінь та навичок у міжособистісних комунікаціях та самоменеджменті управлінця, розвитку лідерства та мистецтва публічного виступу.

Державне управління у сфері охорони здоров’я
Задача спеціальності – підготовка нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування та галузі охорони здоров’я, які б сприяли удосконаленню впровадження державної політики, спрямованої на вирішення проблем, пов’язаних із  демографічною кризою, незадовільним станом громадського здоров’я, необхідністю покращення трудового потенціалу, низькою економічною ефективністю діяльності галузі тощо.
Специфіку і особливості нових програм прокоментував Олексій Юрійович Оболенський, перший віце-президент НАДУ:
«Унікальність деяких спеціальностей полягає в тому, що ви не знайдете їх аналогів не лише в Україні, але й на теренах СНД. Вони покликані задовольнити професійно-кадрові потреби у багатьох сферах державного управління, тому що булі відкриті на замовлення центральних органів виконавчої влади: Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти та науки, Ради національної безпеки та оборони. Розроблені програми відповідають усім сучасним вимогам, їх зміст постійно оновлюється, вони відображають усі зміни, що відбуваються у системі управління: нові закони, постанови Кабміну, укази Президента. Зараз ми дуже активно готуємо навчально-методичні посібники для забезпечення ефективного навчального процесу. І готуємо їх не в звичайному книжковому форматі, а в електронному варіанті, для того, щоб наші слухачі могли отримати їх якнайшвидше. Така практика має вже більш ніж п’ятирічний досвід.
На сьогоднішній день ми завершуємо процес відкриття ще однієї інноваційної спеціальності «Електронне врядування». Ми повністю підготували ліцензійну справу і подали її в міністерство. Електронне урядування – це нова управлінська технологія, засіб, інструмент, та водночас, ідеологія здійснення управління справами суспільства, передусім щодо надання електронних державних послуг громадянам, громадським організаці-ям, бізнесу та їх взаємодії з державними інституціями за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Тому вона є надзвичайно перспективною і цікавою».

Правила прийому та термін навчання
На навчання за відкритими спеціальностями приймаються громадяни України, які отримали повну вищу освіту і мають диплом спеціаліста або магістра. За словами Олексія Юрійовича Оболенського, це нагода отримати другу вищу освіту у перспективній та затребуваній галузі, тому програмою може скористатися кожен – як кандидат наук, так і звичайний студент, незалежно від того, з якої спеціальності отримав диплом раніше.    
Термін навчання слухачів за  денною формою становить 1,5 роки, за  вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною – 2,5 роки.
Прийом студентів здійснюється на конкурсній основі. Програма вступних екзаменів складається зі співбесіди та комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань. Слухачі, що вступають на стаціонар, додатково складають іспит з іноземної мови. Уперше положенням про прийом до Національної академії передбачений позаконкурсний прийом для осіб, які відповідають умовам прийому та яким законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, а також які є переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» — такі особи приймаються у межах 5% плану прийому за кожною формою навчання.
Усі бажаючі отримати більше інформації про Національну академію і були запрошені 25 квітня 2009 року на День відкритих дверей. Найбільш далекоглядні з гостей у цей день мали можливість не лише обрати спеціальність, але й пройти пробне комп’ютерне тестування.

Детальну інформацію шукайте на офіційному сайті Національної академії державного управління при Президентові України:  www.academy.gov.ua

Підготувала Надія Бугнєва
=========================================================================================

Оформите подписку на журнал "Сучасна освіта".

Только так Вы не пропустите ни одного материала. Возможно, самого важного для Вас.

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!