s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 15 Автоматизація та приладобудування Мікро- та наносистемна техніка / Микро- и наносистемная техника


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: Психологія / Психология Код: 053

Випускник зможе:

Керувати: діяльністю психологічної служби в закладі освіти, на підприємстві (в організації).

Аналізувати: результати психодіагностичної, консультативної, психопрофілактичної та корекційної роботи.

Розробляти: просвітницькі та психопрофілактичні заходи, психодіагностичні обстеження, індивідуальні консультації, розвивальні програми та заняття, індивідуальні та групові психокорекцій ні програми та визначати пріоритетні види робіт в залежності від специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання.

Організовувати: психологічну діагностику; психологічне консультування; профілактичну діяльність; психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності.

Забезпечувати: створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт,  який є основою психічного здоров’я.

Контролювати: ускладнення у психічному розвитку дитини, що виникають при переході на наступну вікову категорію; психологічні умови навчання та виховання, необхідні для нормального психічного розвитку дітей; створення сприятливого психологічного клімату в дитячому освітньому закладі.

Випускник зможе працювати: практичний психолог у закладах освіти; працівник служби «Телефон довіри», кабінету корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, реабілітаційних центрів, практичний психолог на підприємстві; практичний психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант; спеціаліст в галузі психологічних досліджень.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.