s-osvita.com.ua Перелік спеціальностей (з 1.09.2015 року) 23 Соціальна робота Соціальна робота / Социальная работа


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Галузь знань: 12 Інформаційні технології Спеціальність: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / Компьютерные науки и информационные технологии Код: 122

Випускник зможе:

Керувати: інформаційними WEB-ресурсами з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів, програмним забезпеченням комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довідкової інформації, роботами з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи та післяпроектного її супроводу, забезпеченням захисту персоналу та об’єкту господарювання згідно з діючими нормативними документами.

Аналізувати: апаратну платформу та програмне середовище, що відповідають обраній архітектурі, алгоритми розв’язування задач моделювання об’єктів і процесів інформатизації, задач оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень.

Розробляти: інформаційні портали, концепцію побудови локальних комп’ютерних мереж на основі стандартних протоколів і інтерфейсів (HTTP, FTP, TCP/IP, WAP, Wi-Fi,топологію комп’ютерної мережі, логічну модель СКБД, мережну інфраструктуру, програмне і апаратне забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, мережні протоколи, WEB-інтерфейси

Організовувати: роботу в колективі розробників програмного забезпечення та організовувати роботу з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи, планувати роботи з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи, оцінювати потрібний час та витрати праці, оформлювати технічне завдання та бізнес-план програмістського проекту, з урахуванням бюджету проекту, штатного розпису, кваліфікації розробників.

Забезпечувати: функціонування комп’ютерних мереж, WEB порталів, розробку програмних продуктів, захист інформації, функціонування баз даних, використовувати методи реляційної алгебри.

Контролювати:  правильність роботи програмного забезпечення розробленої комп’ютеризованої системи за допомогою тестування на різних рівнях (модульному, інтеграційному, системному), цілісність та збереження інформації у СКБД, архітектуру комп'ютеризованої системи, концептуальні моделі інтелектуальних систем, правильність експлуатації встановленого програмного забезпечення комп’ютеризованої системи згідно чинних норм та стандартів, якість виконання проектних робіт та розроблення комп’ютеризованої системи колективом розробників із врахуванням діючих державних, міжнародних, професійних та корпоративних стандартів.

Випускник зможе працювати: фахівцем з програмного забезпечення та експлуатації ЕОМ, обслуговувати комп’ютерні системи та мережі, обслуговувати інформаційні системи та бази даних, обслуговувати об’єкти IP-телефонії та відповідних комунікаційних технологій, системним адміністратором, адміністратором комп’ютерних мереж, вчителем інформатики.

Абсолютно все специальности, которые преподают в вузах, по которым защищают дипломы или диссертации, получают образовательно-квалификационный уровень или научную степень, имеют унифицированный код.
Коды специальностей универсальны для всех вузов Украины и значительно упрощают оформление документов и учет.
Чтобы найти информацию о дисциплине, не нужно пересматривать весь список специальностей - достаточно ввести код.
Перечень и коды специальностей и областей знаний утвержден постановлением Кабинета Министров Украины.