s-osvita.com.ua ОБУЧЕНИЕ В УКРАИНЕ Знакомьтесь: ВУЗ! Факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ»


Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національна металургійна академія України: традиції та сучасність

журнал "Сучасна освіта" №5, 2009

Національна металургійна академія УкраїниНаціональна металургійна академія України (НМетАУ) - найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, була заснована як заводське відділення Катеринославського вищого гірничого училища у жовтні 1899 року. У 1912 році відділення було перетворено у металургійний факультет  Катеринославського гірничого інституту, на базі якого у 1930 році був створений Дніпропетровський металургійний інститут. У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України ВНЗ надано статус державної металургійної академії України, а у 1999 році Указом Президента України №1145/99 від 08.09.1999 р. -  статус національної. Про сьогодення найстарішого вищого навчального закладу країни, історія якого налічує 110 років, ми попросили розповісти його ректора, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Олександра Григоровича Величка.

 - З аРектор, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Олександр Григорович Величкокадемією пов'язано становлення української фундаментальної і прикладної науки в галузях виробництва металів і сплавів, їх литва, обробки металів, матеріалознавства, теплотехніки, механіки, хімії та ін. Наукові та прикладні розробки НМетАУ високо оцінено в промисловості й на державному рівні. За останнє десятиліття отримано 7 державних премій України в галузі науки й техніки, а їх лауреатами стали більше 20 науково-педагогічних працівників НМетАУ. Наскільки активно співпрацює академія з підприємствами промислового комплексу сьогодні?

- Безумовно, НМетАУ плідно співпрацює з багатьма промисловими підприємствами, що сприяє не лише працевлаштуванню, але й покращанню якості освіти.

Наведемо кілька прикладів.

Освітній проект "Заводський студент" НМетАУ розпочато разом із ВАТ "Комінмет" (підприємство спеціалізується у виробництві зварних труб та широкого кола металевих виробів) у 2003 році. Щороку кадрова служба заводу відбирає зі складу старшокласників розташованих поблизу шкіл певний контингент абітурієнтів, які рекомендуються до вступу у НМетАУ. Після проведення вступних іспитів залишається близько 30 юнаків та дівчат, з якими укладається трьохсторонній контракт. Як правило, більшість вступників - діти заводчан, у багатьох випадках - представники трудових династій. Склад студентського корпусу за спеціальностями формується з урахуванням перспективних потреб підприємства у фахівцях.

Організація навчального процесу має наступні особливості:

- протягом перших двох років навчання більшу частину занять викладачі НМетАУ проводять безпосередньо на підприємстві, в академії проходять здебільшого заняття, пов'язані з використанням певного обладнання (лабораторні роботи тощо);

- починаючи з 3-го року, студенти переходять до складу існуючих студентських груп;

- окрім викладачів академії до навчального процесу залучаються провідні фахівці підприємства;

- одночасно із зарахуванням до академії всі студенти працевлаштовуються на заводі, де, працюючи за сумісництвом у другій половині дня, освоюють робітничі професії, отримуючи заробітну платню.

Працюючи на заводі, вони відчувають себе дорослішими, більш відповідально ставляться до навчання. До того ж, годі й казати, що, ставши інженерами, вони не матимуть жодних проблем з адаптацією на підприємстві, яке стане для них рідним вже за часи навчання.

Наразі за цим проектом навчається понад 120 студентів на 3-х курсах. Втілення проекту у життя дозволяє сьогодні підприємству, що має серйозні перспективи розвитку, впевненіше дивитися у майбутнє.

З 2006 року почав втілюватися в життя проект під назвою "У майбутнє - разом" у співпраці НМетАУ з корпорацією "Інтерпайп". Для участі в проекті залучаються студенти академії різних курсів, починаючи з другого. Метою проекту є перспективне задоволення кадрових потреб таких підприємств цієї корпорації.

Особливістю проекту є те, що як доповнення до основної програми навчання, відповідно до запиту підприємства розроблено програму додаткового навчання, яка включає:

- лекції та практичні заняття з поглибленого вивчення окремих тем вже існуючих курсів;

- засвоєння спеціально розроблених курсів та інше.

Проект здійснюється на комерційній основі в рамках контракту між НМетАУ та "Інтерпайп". Студенти, що беруть участь у проекті, укладають із підприємством контракт, який регламентує питання їхнього подальшого працевлаштування.

Співпраця з італійською фірмою "Danieli" - світовим лідером у галузі розробки металургійних технологій і обладнання - розпочалася у 2005 році з відбору студентів НМетАУ на магістерські програми до Університету Удіне з метою підготовки персоналу для Дніпропетровського проектного бюро "Danieli Heavy Machinery".

Під час зустрічі керівництва академії з президентом компанії паном Бенедетті у травні 2006-го було прийнято рішення, наслідком якого стало розгортання проекту "Нова елітна генерація інженерів для компанії "Danieli". Відбір студентів відбувався не лише на підставі академічного рейтингу, але й шляхом проведення психологічних тренінгів, які протягом двох тижнів проводилися спеціально залученими фахівцями. В рамках цього проекту фірмою "Danieli" в стінах академії обладнано спеціалізовану аудиторію "Heavy Machinery Design Laboratory" для комп'ютерного проектування металургійного обладнання. Для бібліотеки цієї аудиторії передплачено практично всі провідні періодичні видання світу в галузі металургійних технологій та обладнання (майже 30 найменувань). Загальні інвестиції "Danieli" в цей проект обчислюються кількома сотнями тисяч євро.

При виконані курсових та дипломних проектів, індивідуальних завдань культивується командний підхід до вирішення проблем.

Дуже ефективною є форма викладання фахових дисциплін: разом з викладачами НМетАУ на заняттях присутні фахівці "Danieli", які супроводжують теоретичний курс практичними прикладами, базованими на реальних проектах, які реалізовані в усьому світі. Відбувається читання інтенсивних курсів лекцій професорами з Мілану. Немає сумніву, що користь від такого співробітництва мають не лише студенти, але й навіть викладачі.

- Які програми міжнародної співпраці реалізують в академії?

НМетАУ є координатором проекту «Реформування освітніх програм підготовки магістрів та аспірантів за напрямом Металургія».

Партнерами проекту є

 • ·      Королівський технічний університет (Стокгольм)
 • ·      ТУ “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина)
 • ·      Національний інститут прикладних наук (Ліон, Франція)
 • ·      Школа англійської мови (Істбурн, Велика Британія)
 • ·      Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Інший проект за програмою ТЕМПУС має назву «Створення центру підтримки працевлаштування випускників».

В рамках проекту в академії створено Центр підтримки кар‘єри та працевлаштування.

Партнерами проекту є:

 • -                                  Католицький Університет Сент-Льовен (Гент, Бельгія);
 • -                                  Академія Гренобль (Франція)
 • -                                  Університет Умеа (Швеція)

Проект передбачає:

 • ·      вивчення передового досвіду закордонних партнерів шляхом стажування викладачів та співробітників академії;
 • ·      створення методичної та матеріальної бази Центру;
 • ·      запровадження механізмів взаємодії з потенційними працедавцями.

Починаючи з 2004 року студенти академії отримують гранти за програмою стипендій Леонарда Ейлера DAAD. У 2009 році згідно з цією програмою 3 студентів академії виконують в Німеччині магістерські дипломні роботи під спільним керівництвом наших викладачів та викладачів ТУ "Фрайберзька гірнича академія". Окрім того, починаючи з 1997 року, за програмою подвійного диплому до цього навчального закладу щороку виїжджає 2-3 студенти академії.

Нещодавно встановлено партнерські відносини з Університетом науки і технології м. Поханг (Південна Корея), який є одним з провідних у світі в галузі металургійної освіти і науки, підписано меморандум, згідно з яким розпочато підготовку договору про програму подвійного диплому. Зараз у цьому університеті за рахунок гранту навчається двоє наших студентів.

Восени 2008 року відбулося офіційне відкриття в академії навчального центру фірми Haas, яка є одним зі світових лідерів у виробництві верстатів з ЧПУ.

Слід відзначити організований академією у вересні 2008 року українсько-шведський симпозіум "Матеріали та енергія – ключові фактори сталого розвитку» в якому прийняли участь 18 провідних науковців з шведських університетів, дослідницьких інститутів та промислових компаній. Цей захід став важливою черговою віхою у розвитку нашої співпраці зі шведськими партнерами.

Багато уваги приділяється збільшенню чисельності іноземних студентів. Зараз в академії навчається майже 200 іноземних студентів та аспірантів, 48 з них – на підготовчому відділенні. Продовжується проект наскрізної підготовки разом з Ляоянським інформаційно-технологічним коледжем. Протягом 2008/09 навчального року двоє наших викладачів проводять мовну підготовки наших майбутніх студентів в КНР. Зараз в цьому проекті приймає участь майже 50 студентів, кращі з яких після складання випускного іспиту наступного року приїдуть до нас на навчання.

 - Як вирішується питання з працевлаштуванням випускників Академії? Чи вдається їм знайти роботу відповідно до отриманої спеціальності?

- З метою систематизації співпраці з підприємствами - потенційними працедавцями, ефективної підготовки студентів академії до працевлаштування, створення та підтримки системи зв'язку з випускниками минулих років, вивчення потреб ринку праці, а також в контексті реалізації заходів спільного європейського проекту ТЕМПУС в НМетАУ створено «Центр підтримки кар'єри та працевлаштування».

Проводяться зустрічі студентів НМетАУ з представниками провідних підприємств галузі: ВАТ "Інтерпайп НТЗ", ВАТ "НікоТьюб", ДП ВО "ПМЗ", ВАТ "ММЗ", ВАТ "Дніпросталь", ВАТ "НМТЗ" та іншими.

На базі НМетАУ проводяться «Дні кар'єри» та семінари, присвячені вивченню сучасних технологій працевлаштування. Студенти оперативно отримують інформацію щодо вакансій на підприємствах - партнерах академії.

Завдяки впровадженню вищевказаних заходів майже 100 % студентів академії працевлаштовуються згідно до отриманої спеціальності.

 - На що б Ви порадили звернути увагу абітурієнтам-2009?

- Нашим абітурієнтам я хочу порадити успішно пройти зовнішнє незалежне тестування, закінчити школу, а головне - свідомо зробити вибір вектору свого подальшого життя. Сьогодні вам надано право подавати документи та брати участь у конкурсі до багатьох ВНЗ, але, на мою думку, не варто залишати такий важливий вибір на ті п'ять днів, що даються після оприлюднення результатів конкурсу. Не забувайте, гаряче вступне літо завершиться, а обрана спеціальність буде з Вами все життя.

- Ваші побажання нашим читачам та журналу “Сучасна освіта”.

- На завершення я хотів би, скориставшись нагодою, звернутись до тих читачів журналу «Сучасна освіта», чия напружена праця має забезпечити сьогодні ефективне входження України до європейського освітнього простору.

На теперішньому етапі реформування наша вища освіта вимагає вжиття низки суттєвих заходів щодо забезпечення відповідності основним положенням Болонської декларації. Це і трансформація існуючої трьохступеневої схеми підготовки фахівців (“бакалавр” – “спеціаліст” – “магістр”) у двоступеневу (“бакалавр” – “магістр”), і створення нового покоління європрейсько-сумісних освітніх стандартів, і, найголовніше, забезпечення європейської якості вітчизняної.

Хочу побажати нам усім при вирішенні зазначених задач спокійного й тверезого підходу, спирання на чималий власний досвіду, який дозволить, краще орієнтуючись в сучасному освітньому просторі, розуміючи усю розмаїтість існуючих форм та підходів, уникати не завжди виправданих радикальних нововведень і зберегти минулі надбання.

Наша довідка: Національна металургійна академія України - інтегрований державний вищий навчальний заклад IV (найвищого) рівня акредитації з розвинутою інфраструктурою, який здійснює освітню діяльність за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр, - за 20 напрямами і 37 спеціальностями, здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за 22 спеціальностями, довузівську підготовку і післядипломну освіту. 

Сьогодні в академії навчається біля 20 000 студентів, з яких за програмами підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра - 15 000 студентів. Всього за період існування підготовлено понад 75 тис. фахівців.

Навчальний процес здійснюють понад 900 викладачів, серед яких  2 академіки і 2 члени-кореспонденти НАН України, 35 дійсних членів профільних академій, 30 лауреатів державних премій та заслужених працівників науки і техніки, освіти, більше 100 докторів і 400 кандидатів наук.

НМетАУ виконує важливу соціально-гуманітарну місію - забезпечення можливості одержання вищої освіти для людей з вадами зору й слуху. Комплексне рішення проблем соціальної адаптації, гармонізації освітнього рівня, використання спеціальних методів і засобів навчання реалізуються в Регіональному центрі освіти інвалідів, створеному при НметАУ.

 Підготувала М. Касумова

====================================================================================

Оформите подписку на журнал "Сучасна освіта".

Только так Вы не пропустите ни одного материала. Возможно, самого важного для Вас.

 

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Представляем вашему вниманию s-osvita.com.ua и Журнал «Сучасна освiта» - помощники в выборе учебного заведения.
   Университеты, академии и институты, техникумы, колледжи и училища , тренинги и семинары , курсы , обучение за рубежом , повышение квалификации или второе высшее образование, аспирантура и магистратура, докторантура, МВА - наблюдайте за рынком образовательных услуг, делайте выводы и стройте планы.
   Поступите в Вуз Киева или Украины. Лучшие институты, университеты и академии Киева и Украины ждут вас. Получите высшее или второе высшее образование в одном из негосударственных или государственных вузов Киева, Украины. Медицинские академии, педагогические университеты, юридические институты, экономические институты, финансовые академии, технические вузы, гуманитарные вузы, социальные вузы приглашают тебя на дни открытых дверей . Найдите свой вуз на s-osvita.com.ua
    Читайте наш всеукраинский рекламно-информационный журнал «Сучасна освiта», который издается с 1997 года. В статьях журнала найдете об образовании почти все: от комментариев к законам и перспективных планах правительства страны - до разбора ситуаций на экзаменах и практических советов преподавателей.