Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ПХДПУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1986

Інформація про внз:

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди - сучасний регіональний вищий навчальний заклад (ІV рівень акредитації), діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Університет розпочав свою діяльність 23 червня 1986 року як Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. Постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 24 листопада 1993 року на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Українського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова був створений Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, якому в 1994 році присвоєно ім'я Г. С. Сковороди. У 2000 році інститут визнано акредитованим за III рівнем акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2002 році на базі інституту створено Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, який у 2004 році та 2010 році акредитовано за IV рівнем акредитації.
Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.
Станом на квітень 2018 року контингент студентів складає 4 643 осіб, з них на денній формі навчається 2 700 осіб, а на заочній формі - 1 943 особи. У відділі аспірантури та докторантури навчається 105 аспірантів, 7 докторантів та 5 здобувачів.
У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України університет щорічно покращує свої позиції: у 2017 р. посів 93 місце (2016 р. - 96, 2015 р. - 127 місце) серед 288 вищих освітніх закладів України. Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, використовувалися найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вишів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".
Університету вдалося зберегти свої позиції на 123 місці і в академічному рейтинзі "ТОП-200 Україна" за проектом ЮНЕСКО, що формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання (123 - у 2016 р.; 124 - у 2015 р.; 129 - у 2014 р.; 134 - у 2013 р.) серед 200 кращих університетів України.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

 • Історичний факультет
 • Педагогічний факультет
 • Природничо-технологічний факультет
 • Філологічний факультет
 • Фінансово-гуманітарний факультет
 • Факультет педагогіки та психології
 • Факультет фізичного виховання

Спеціальності кваліфікаційно-освітнього ступеню "бакалавр":
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і література.; Редагування освітніх видань.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і література.; Німецька мова і література.; Російська мова і література.; Французька мова і література.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і література, німецька мова і література; французька мова і література; російська мова і література.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
Освітня програма: Краєзнавчо-туристична робота.; Музеєзнавство.; Основи правознавства.; Українознавство.; Християнська етика.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.07 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
015 Професійна освіта.
Освітня програма: Економіка
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.02 Видавничо-поліграфічна справа
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.05 Документознавство
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.15 Охорона праці
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.16 Сфера обслуговування
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.19 Товарознавство
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.21 Харчові технології
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
231 Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальності кваліфікаційно-освітнього ступеню "магістр":
012 Дошкільна освіта
Освітня програма: Вікова і педагогічна психологія.; Музична освіта в ДНЗ.
013 Початкова освіта
Освітня програма: Дошкільна освіта.; Мова і література (англійська).; Практична психологія та соціально-психологічна реабілітація.; Спеціальна освіта (інклюзивна освіта).; Управління і адміністрування (менеджмент).
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і література.; Редагування освітніх видань.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і література
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Освітня програма: Німецька мова і література
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Освітня програма: Англійська мова і латература.; Німецька мова і література.; Російська мова і література.; Французька мова і література.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.07 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Освітня програма: Дизайн.; Соціальна робота (соціальна педагогіка: організація соціально-виховної діяльності в позашкільних навчальних закладах і таборах).; Управління і адміністрування (менеджмент).; Художня культура, етика та естетика.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Освітня програма: Соціальна робота (соціальна педагогіка: організація соціально-виховної діяльності в позашкільних навчальних закладах і таборах).; Управління і адміністрування (менеджмент).; Художня культура, етика та естетика.
014 Середня освіта. Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.05 Документознавство
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.15 Охорона праці
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.16 Сфера обслуговування
015 Професійна освіта. Спеціалізація: 015.19 Товарознавство
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
Освітня програма: Практична психологія психологічне та організаційне консультування.; Практична психологія та соціально-психологічна реабілітація.; Практична психологія та спеціальна освіта (інклюзивна освіта).; Практична психологія та спеціальна освіта (логопедія).; Управління і адміністрування (менеджмент).
053 Психологія
Освітня програма: Дитяча психологія.; Консультативна психологія та соціально-психологічна реабілітація.; Організаційна психологія та тренерська діяльність.
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
Освітня програма: Психологія управління.; Упраління навчальним закладом.
231 Соціальна робота
Освітня програма: Консультативна психологія.; Соціальна педагогіка.

Інформація для абітурієнта

Структурним підрозділом університету є Музей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У ньому збираються, зберігаються та експонуються предмети, які не лише ілюструють історію створення закладу, а й відображають процес розвитку освіти у Переяславі.

Додаткова інформація:
ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди знаходиться в місті, яке заслужене називають "музейною меккою України", адже у ньому поєднується рекордна кількість музеїв як для одного міста. Найперше, увагу варто приділити старовинним храмам, які виділяються серед архітектури міста. Успенський і Вознесенський собори, Михайлівська церква - значна частина цих пам'яток були знищені під час атеїстичної боротьби 1930-х рр. та в роки Другої світової війни. Відновлені, вони і нині привертають чималу увагу туристів. І навіть якщо людина не надто набожна, то її просто вразить їх внутрішня архітектура.
Найбільша гордість міста Переяслав-Хмельницький - відомий у світі Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав", в підпорядкуванні якого на сьогодні знаходиться майже сорок різноманітних тематичних музеїв. Серед експонатів: житла, церкви, побут, ремесла і поховання часів найдавніших поселень, археологічні артефакти, зброя та документи козацької доби. Побачивши всю цю красу, розчарованим звідси не поїхав ще ніхто.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди у Переяслав-Хмельницькому, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Переяслав-Хмельницький
 • Адреса: вул. Сухомлинського, 30
 • Телефони: (04467) 5 63 94, 5.63 89

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

29.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.