Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

НЮУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1804

Інформація про внз:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації.

Історія університету починається ще з XIX ст., коли 17 листопада 1804 р. за наказом імператора Олександра І створено Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р. його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету. У різні роки тут працювали знані фахівці правознавства, такі як професори М.М. Алексєєнко, Л.Є. Владимиров, М.А. Гредескул, В.П. Даневський, І.І. Дитятін, Л.Н. Загурський, Д.І. Каченовський, О.В. Куніцин та ін.

За рішенням Уряду України у 1920 році на базі юридичного факультету Харківського університету створено Інститут народного господарства. В своїй основі це був юридичний інститут, який готував юристів для роботи в державному й господарчому апаратах. У 1930 році Інститут народного господарства отримав назву Інститут радянського будівництва і права, що відповідало його статусу як вищого юридичного навчального закладу. У червні 1933 р. інститут перейменовано на Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та права. З метою покращення підготовки кадрів-юристів його було у 1937 р. перетворено у Харківський юридичний інститут.

Постановою Ради Міністрів України від 20 березня 1991 р. Харківський юридичний інститут реорганізовано в Українську державну юридичну академію. Указом Президента України в 1995 році Академії надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, а Указом від 4 листопада 1995 р. - присвоєно ім'я Ярослава Мудрого. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у 2013 році Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" перейменовано на Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Університет має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечують 38 кафедри, де працюють понад 700 викладачів. Серед них більш 100 докторів наук, професорів, понад 500 кандидатів наук, доцентів; 1 Герой України, 1 академік Національної академії наук України; 16 академіків Національної академії правових наук України; 22 членів-кореспондентів Національної академії правових наук України; 18 заслужених діячів науки і техніки; 11 лауреатів Державної премії, 1 заслужений діяч мистецтв України; 11 заслужених працівників народної освіти України; 15 заслужених юристів України; 1 заслужений юрист Росії; 1 заслужений будівельник України; 10 заслужених професорів - старійшин Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 5 заслужених працівників культури України; 3 народних артистів України; 5 заслужених артистів України.
Нині в університеті навчаються близько 14 тис. студентів. В університеті проводиться науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем правознавства, розробляються 17 цільових комплексних програм, сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

Університет робить значний внесок у розбудову правової держави, удосконалення законотворчого процесу і правозастосування. Науковці брали безпосередню участь у розробленні чинної Конституції України та інших нормативно-правових актів. У галузі нормотворчої діяльності триває співпраця з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування. Учені Університету активно впливають на практику застосування законодавства. Багато з них є консультантами, членами консультативних рад Верховного Суду, Вищого Господарського суду, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії України тощо.

у 2017 році виш отримав Гран-прі "Лідер міжнародної діяльності", а також диплом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.
18 вересня 2004 р. університет підписав Велику хартію університетів (м. Болонья).
14 грудня 2007 р. університет став членом Європейської асоціації університетів.

Форми навчання:
- денна
- заочна (в т.ч. із використанням дистанційних методів навчання)
- вечірня

Перелік факультетів і спеціальностей:

Структура Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:

 • Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
 • Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ
 • Слідчо-криміналістичний інститут
 • Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України
 • Інститут післядипломної освіти
 • Господарсько-правовий факультет
 • Військово-юридичний факультет
 • Міжнародно-правовий факультет
 • Факультет правосуддя
 • Факультет підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України
 • Фінансово-правовий факультет
 • Факультет адвокатури
 • Вечірній факультет
 • Заочний факультет №1
 • Заочний факультет №2
 • Полтавський юридичний інститут
 • Полтавський юридичний коледж
 • Інститут управління і права (м. Київ)

Кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого:

 • Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
 • Кафедра адміністративного права
 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра земельного та аграрного права
 • Кафедра іноземних мов №1
 • Кафедра іноземних мов №2
 • Кафедра іноземних мов №3
 • Кафедра криміналістики
 • Кафедра кримінального права №1
 • Кафедра кримінального права №2
 • Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
 • Кафедра кримінального процесу
 • Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права
 • Кафедра культурології
 • Кафедра міжнародного права
 • Кафедра трудового права
 • Кафедра філософії
 • Кафедра фінансового права
 • Кафедра цивільного права №2
 • Кафедра цивільного процесу
 • Кафедра господарського права
 • Кафедра державного будівництва
 • Кафедра екологічного права
 • Кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн
 • Кафедра конституційного права України
 • Кафедра логіки
 • Кафедра організації судових та правоохоронних органів
 • Кафедра соціології та політології
 • Кафедра теорії держави і права
 • Кафедра фізичного виховання №1
 • Кафедра фізичного виховання №2
 • Кафедра цивільного права №1

Спеціальності:

 • 081 "Право"
 • 293 "Міжнародне право"
 • 051 "Економіка"
 • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
 • 073 "Менеджмент"


Інформація для абітурієнта

В умовах жорсткої конкуренції на ринку юридичних послуг отримання спеціалізованих знань є необхідною умовою для побудови успішної кар'єри. Задля вдосконалення і диверсифікації навчального процесу в Університеті запроваджено сертифікатні освітні програми, які постійно оновлюються.

До викладання дисциплін долучаються не тільки провідні викладачі Університету, а й відомі практики у відповідних сферах як з України, так і з закордону. Усі програми користуються попитом не тільки в межах вишу, а й серед осіб, які навчаються в інших ЗВО. По завершенні навчання за обраною програмою видається відповідний сертифікат, що може стати вирішальним при майбутньому працевлаштуванні:

 • "ART-право"
 • "Адвокатські студії"
 • "Адміністрування у податковій та митній справах"
 • "Бізнес менеджмент"
 • "Виборче право та виборчі технології"
 • "Договірне право"
 • "Медіа-право"
 • "Медичне право"
 • "Міграційний адвокат"
 • "Податковий юрист"
 • "Поліцейська діяльність"
 • "Теорія та практика медіації"
 • "Юридичний бізнес"
 • "Юрист у сфері місцевого самоврядування"
 • "Юрист у сфері трудових відносин"
 • "Юрист-правозахисник"
 • "Підготовка до ТЗНПК (тест загальної навчальної правничої компетентності)"

Додаткова інформація:
Нині університет володіє достатньою кількістю аудиторій, навчально-виховних та адміністративних споруд. Його матеріальна база складається з 20 учбових корпусів, 16 гуртожитків, Палацу студентів, навчально-бібліотечного комплексу, спортивних, культурно-розважальних та лікувально-оздоровчих комплексів, адміністративно-господарських будівель, що розташовані у Харкові, Києві та Полтаві.

До складу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відноситься санаторій-профілакторій "Березовий Гай". Санаторій знаходиться в лісопарковій зоні, яка славиться не тільки своєю красою, а й багата на цілющі джерела. Основним лікувальним засобом є унікальна маломінералізована мінеральна вода "Березівська" з підвищеним вмістом органічних речовин.

В університеті працює культурно-просвітницький центр, юридичний кіноклуб, є спортивні клуби і інші творчі об'єднання.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (НЮУ) в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Харків
 • Адреса: вул. Пушкінська, 77
 • Телефони: (057)704-90-72; 704-93-46

Додаткова інформація

 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

11.04.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.