Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національний університет «Львівська політехніка», НУ ЛП

НУ ЛП, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1816

Інформація про внз:

Національний університет "Львівська політехніка" - найдавніший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа.

Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.

Національний університет "Львівська політехніка" веде навчання за 135 спеціальностями вищої освіти, здійснює наукові дослідження у 33 галузях знань, створює наукові основи технологічного, соціально-економічного та культурного розвитку держави. Враховуючи вагомий внесок Національного університету "Львівська політехніка" у започаткування, розвиток та утвердження технічної освіти і науки на етнічних землях України, підготовку висококваліфікованих фахівців, створення провідних наукових шкіл, підвищення інтелектуального й культурного рівня суспільства, піднесення міжнародного престижу вітчизняної технічної освіти і науки, у світі неодноразово відзначався високими відзнаками та державними нагородами різних країн світу.

За час своєї навчальної діяльності Львівська політехніка підготувала понад 250 тисяч фахівців, з них понад 4 тисячі - це іноземці з майже 90 країн світу. Лише в добу незалежності України в економіку держави влилося понад 70 тисяч випускників нашого політехнічного ВНЗ. Указом Президента України від 11 вересня 2000 року університет здобув національний статус.

За останнє десятиріччя Національний університет "Львівська політехніка" став справжнім лідером серед університетів та академій Західної України щодо надання якісної вищої освіти за європейськими стандартами:
підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра, спеціаліста та магістра здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, у яких українські студенти та студенти з інших країн світу навчаються за 66 бакалаврськими напрямами та 135 спеціальностями, серед яких 130 - магістерського рівня. Навчальний процес у ВНЗ забезпечують 2200 осіб професорсько-викладацького складу, серед них майже 400 - доктори наук, професори та понад 1200 - кандидати наук та доценти;
у навчально-наукових інститутах університету здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у аспірантурі та докторантурі за 100 та 53 спеціальностями відповідно.

За свою 200-річну історію Львівська політехніка підготувала понад 250 тисяч випускників, а кожний 12-й львів'янин є її випускником.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Інститут гуманітарних та соціальних наук

 • Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини
 • Кафедра політології та міжнародних відносин
 • Кафедра соціології та соціальної роботи
 • Кафедра української мови
 • Кафедра фізичного виховання
 • Кафедра філософії

Інститут архітектури

 • Кафедра архітектурного проектування та інженерії
 • Кафедра архітектурного проектування
 • Кафедра дизайну архітектурного середовища
 • Кафедра дизайну та основ архітектури
 • Кафедра містобудування
 • Кафедра архітектури та реставрації

Інститут будівництва та інженерії довкілля

 • Кафедра автомобільних доріг та мостів
 • Кафедра будівельних конструкцій та мостів
 • Кафедра будівельного виробництва
 • Кафедра гідравліки і сантехніки
 • Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки
 • Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Інститут геодезії

 • Кафедра вищої геодезії та астрономії
 • Кафедра геодезії
 • Кафедра інженерної геодезії
 • Кафедра кадастру територій
 • Кафедра картографії та геопросторового моделювання
 • Кафедра фотограмметрії та геоінформатики

Інститут дистанційного навчання

 • Деканат заочно-дистанційного навчання (екстернат)
 • Деканат заочно-дистанційного навчання (НКЦ)

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола

 • Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
 • Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів
 • Кафедра екології та збалансованого природокористування
 • Кафедра туризму
 • Кафедра цивільної безпеки

Інститут економіки і менеджменту

 • Кафедра економіки підприємства та інвестицій
 • Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
 • Кафедра маркетингу і логістики
 • Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
 • Кафедра менеджменту організацій
 • Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування
 • Кафедра обліку та аналізу
 • Кафедра фінансів

Інститут енергетики та систем керування

 • Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 • Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
 • Кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій
 • Кафедра електро-мехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
 • Кафедра електроенергетики та систем управління

Інститут інженерної механіки та транспорту

 • Кафедра автомобілебудування
 • Кафедра технічної механіки та динаміки машин
 • Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій
 • Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
 • Кафедра проектування та експлуатації машин
 • Кафедра механіки та автоматизації машинобудування
 • Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів
 • Кафедра технології машинобудування
 • Кафедра транспортних технологій

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

 • Кафедра автоматизованих систем управління
 • Кафедра прикладної лінгвістики
 • Кафедра систем автоматизованого проектування
 • Кафедра інформаційних технологій видавничої справи
 • Кафедра інформаційних систем та мереж
 • Кафедра програмного забезпечення
 • Кафедра систем штучного інтелекту
 • Кафедра систем штучного інтелекту

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

 • Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем
 • Кафедра комп'ютеризованих систем автоматики
 • Кафедра електронних обчислювальних машин
 • Кафедра приладів точної механіки
 • Кафедра захисту інформації
 • Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
 • Кафедра безпеки інформаційних технологій

Інститут підприємництва та перспективних технологій

 • Кафедра інформаційних систем і технологій
 • Кафедра фінансів, обліку і аналізу
 • Кафедра економіки і маркетингу
 • Кафедра економіки і маркетингу

Інститут адміністрування та післядипломної освіти

 • Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
 • Кафедра технологій управління

Інститут права та психології

 • Кафедра адміністративного та інформаційного права
 • Кафедра цивільного права та процесу
 • Кафедра кримінального права і процесу
 • Кафедра історії держави і права
 • Кафедра журналістики та засобів масової комунікації
 • Кафедра педагогіки і соціального управління
 • Кафедра теорії та філософії права
 • Кафедра теоретичної та практичної психології
 • Кафедра конституційного та міжнародного права

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

 • Кафедра прикладної математики
 • Кафедра обчислювальної математики і програмування
 • Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
 • Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства
 • Кафедра вищої математики
 • Кафедра міжнародної інформації
 • Кафедра загальної фізики

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

 • Кафедра електронних приладів
 • Кафедра електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій
 • Кафедра фотоніки
 • Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем
 • Кафедра напівпровідникової електроніки
 • Кафедра напівпровідникової електроніки
 • Кафедра телекомунікацій
 • Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

Інститут хімії та хімічних технологій

 • Кафедра аналітичної хімії
 • Кафедра хімічної інженерії
 • Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу
 • Кафедра хімії і технології неорганічних речовин
 • Кафедра загальної хімії
 • Кафедра органічної хімії
 • Кафедра фізичної та колоїдної хімії
 • Кафедра хімічної технології переробки пластмас
 • Кафедра хімічної технології силікатів
 • Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
 • Кафедра технології органічних продуктів

Спеціальності університету:

Бакалавр
6.015.01    Професійна освіта (Будівництво)
6.015.11    Професійна освіта (Машинобудування)
6.015.21    Професійна освіта (Харчові технології)
6.022.00    Дизайн
6.023.00    Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
6.027.00    Музеєзнавство, пам'яткознавство
6.029.00    Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
6.035.10    Філологія (прикладна лінгвістика)
6.051.00    Економіка
6.053.00    Психологія
6.054.00    Соціологія
6.061.00    Журналістика
6.071.00    Облік і оподаткування
6.072.00    Фінанси, банківська справа та страхування
6.073.00    Менеджмент
6.075.00    Маркетинг
6.076.00    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
6.081.00    Право
6.101.00    Екологія
6.103.00    Науки про Землю
6.105.00    Прикладна фізика та наноматеріали
6.113.00    Прикладна математика
6.121.00    Інженерія програмного забезпечення
6.122.00    Комп'ютерні науки
6.122.09    Системна інженерія (інтернет речей)
6.123.00    Комп'ютерна інженерія
6.124.00    Системний аналіз
6.125.00    Кібербезпека
6.126.01    Інтелектуальні інформаційні технології
6.126.02    Інформаційно-комунікаційні системи
6.131.00    Прикладна механіка
6.132.00    Матеріалознавство
6.133.00    Галузеве машинобудування
6.136.00    Металургія
6.141.00    Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
6.141.00    Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
6.143.00    Атомна енергетика
6.144.00    Теплоенергетика
6.151.00    Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
6.152.00    Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
6.153.00    Мікро- та наносистемна техніка
6.161.00    Хімічні технології та інженерія
6.162.00    Біотехнології та біоінженерія
6.163.00    Біомедична інженерія
6.171.00    Електроніка
6.172.00    Телекомунікації та радіотехніка
6.173.00    Авіоніка
6.181.00    Харчові технології
6.183.00    Технології захисту навколишнього середовища
6.186.00    Видавництво та поліграфія
6.191.00    Архітектура та містобудування
6.192.00    Будівництво та цивільна інженерія
6.193.00    Геодезія та землеустрій
6.194.00    Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
6.226.00    Фармація, промислова фармація
6.231.00    Соціальна робота
6.232.00    Соціальне забезпечення
6.242.00    Туризм
6.261.00    Пожежна безпека
6.263.00    Цивільна безпека
6.274.00    Автомобільний транспорт
6.275.03    Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
6.281.00    Публічне управління та адміністрування
6.291.01    Міжнародні відносини
6.291.02    Міжнародна інформація
6.292.00    Міжнародні економічні відносини

Магістр
8.011.01    Освітні педагогічні науки
8.022.01    Дизайн
8.023.01    Реставрація творів мистецтва
8.027.01    Музеєзнавство, пам'яткознавство
8.029.01    Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
8.035.10    Прикладна лінгвістика
8.051.01    Економіка підприємства
8.051.02    Управління персоналом та економіка праці
8.051.04    Прикладна економіка
8.051.07    Економіка довкілля і природних ресурсів
8.051.08    Соціальна економіка, аналітика та управління
8.053.01    Психологія
8.054.01    Соціологія
8.061.01    Журналістика
8.071.01    Облік і оподаткування
8.072.01    Фінанси, банківська справа та страхування
8.073.01    Менеджмент організацій і адміністрування
8.073.02    Менеджмент інноваційної діяльності
8.073.04    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
8.073.05    Управління митною діяльністю
8.073.07    Логістика
8.073.09    Бізнес-адміністрування
8.073.10    Управління інноваційною діяльністю
8.073.12    Управління фінансово-економічною безпекою
8.073.13    Управління проектами
8.073.14    Управління навчальним закладом
8.075.01    Маркетинг
8.076.01    Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
8.081.01    Правознавство
8.101.01    Екологія та охорона навколишнього середовища
8.101.02    Екологічний контроль і аудит
8.103.01    Космічний моніторинг Землі
8.103.02    Картографія
8.103.03    Геотехнічний інжиніринг
8.105.01    Прикладна фізика
8.113.01    Прикладна математика
8.113.02    Математичне та комп'ютерне моделювання
8.121.01    Інженерія програмного забезпечення
8.122.01    Інформаційні управляючі системи та технології
8.122.02    Інформаційні технології проектування
8.122.03    Системне проектування
8.122.04    Системи штучного інтелекту
8.122.05    Управління проектами
8.122.06    Інформаційно-комунікаційні технології
8.122.07    Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами
8.122.08    Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
8.122.09    Системна інженерія (інтернет-речей)
8.123.01    Комп'ютерні системи та мережі
8.123.02    Системне програмування
8.123.03    Спеціалізовані комп'ютерні системи
8.123.04    Кіберфізичні системи
8.124.01    Системи і методи прийняття рішень
8.124.02    Консолідована інформація
8.124.03    Аналіз даних (Data Science)
8.125.01    Безпека інформаційних і комунікаційних систем
8.125.02    Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
8.125.03    Управління інформаційною безпекою
8.125.04    Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
8.126.01    Інтелектуальні інформаційні технології
8.131.01    Роботомеханічні системи та комплекси
8.131.02    Інженерія логістичних систем
8.131.03    Технології машинобудування
8.131.04    Машини і технології пакування
8.131.05    Технології та устаткування зварювання
8.131.06    Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
8.132.01    Прикладне матеріалознавство
8.133.01    Колісні та гусеничні транспортні засоби
8.133.02    Обладнання електронної промисловості
8.133.03    Обладнання переробних і харчових виробництв
8.133.04    Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
8.133.05    Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
8.136.01    Металургія
8.141.01    Електричні станції
8.141.02    Електричні системи і мережі
8.141.03    Електротехнічні системи електроспоживання
8.141.04    Електричні машини і апарати
8.141.05    Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
8.141.06    Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
8.141.07    Енергетичний менеджмент
8.141.08    Енергетична безпека
8.143.01    Атомна енергетика
8.144.01    Теплові електричні станції
8.144.02    Теплоенергетика
8.151.01    Автоматизоване управління технологічними процесами
8.151.06    Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
8.152.01    Метрологія та вимірювальна техніка
8.152.02    Прилади і системи точної механіки
8.152.03    Тестування засобів вимірювання та їх програмного забезпечення
8.152.04    Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
8.152.05    Інформаційні технології в приладобудуванні
8.152.06    Якість, стандартизація та сертифікація
8.152.07    Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці
8.153.01    Лазерна і оптоелектронна техніка
8.153.02    Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої    
8.153.03    Фізична та біомедична електроніка
8.161.01    Хімічні технології неорганічних речовин
8.161.02    Хімічні технології органічних речовин
8.161.03    Технічна електрохімія
8.161.04    Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
8.161.05    Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
8.161.06    Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
8.161.07    Хімічні технології високомолекулярних сполук
8.161.08    Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
8.161.09    Процеси і обладнання хімічних виробництв
8.161.10    Комп'ютерна хімічна інженерія
8.161.10    Комп'ютерна хімічна інженерія
8.162.01    Фармацевтична біотехнологія
8.163.01    Біотехнічні та медичні апарати і системи
8.171.01    Електронні прилади та пристрої
8.172.01    Інформаційні мережі зв'язку
8.172.03    Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення
8.172.04    Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
8.172.05    Радіоелектронні апарати та засоби
8.172.06    Технології та засоби телекомунікацій
8.172.07    Радіотехніка
8.172.08    Телекомунікаційні системи та мережі
8.181.01    Технології продуктів бродіння і виноробства
8.183.01    Прикладна екологія та збалансоване природокористування
8.186.01    Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв
8.191.01    Архітектура будівель і споруд
8.191.02    Містобудування
8.191.03    Дизайн архітектурного середовища
8.191.04    Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури
8.192.01    Промислове і цивільне будівництво
8.192.03    Міське будівництво та господарство
8.192.04    Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
8.192.05    Автомобільні дороги і аеродроми
8.192.06    Мости і транспортні тунелі
8.192.07    Теплогазопостачання і вентиляція
8.192.08    Водопостачання та водовідведення
8.193.01    Геодезія
8.193.02    Геопросторове моделювання
8.193.03    Землеустрій та кадастр
8.193.04    Оцінка землі та нерухомого майна
8.193.05    Геоінформаційні системи і технології
8.193.06    Фотограмметрія та дистанційне зондування
8.193.07    Космічна геодезія
8.194.01    Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
8.226.01    Технології фармацевтичних препаратів
8.231.01    Соціальна робота
8.242.01    Туризм
8.261.01    Пожежна безпека
8.274.01    Автомобільний транспорт
8.275.01    Організація перевезень і управління на транспорті
8.275.02    Організація та регулювання дорожнього руху
8.281.01    Адміністративний менеджмент
8.281.02    Управління у сфері економічної конкуренції
8.281.03    Менеджмент природоохоронної діяльності
8.281.05    Публічне управління та адміністрування (для державних службовців)
8.281.06    Муніципальне управління
8.291.01    Міжнародні відносини
8.291.02    Міжнародна інформація
8.292.01    Міжнародна економіка

Інформація для абітурієнта

Прийом на денну та заочну форми навчання за ОПП підготовки молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти здійснюється коледжами Університету, за спеціальностями, зазначеними у їх правилах прийому. Коледжі Університету приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

Список коледжів університету:

 • Львівський коледж "Інфокомунікації";
 • Коломийський політехнічний коледж;
 • Технологічний коледж;
 • Львівський автомобільно-дорожній коледж;
 • Золочівський коледж;
 • Технічний коледж;
 • Техніко-економічний коледж;
 • Хмельницький політехнічний коледж;
 • Інститут підприємництва та перспективних технологій (коледж інноваційних технологій).

Додаткова інформація:
Інтернаціоналізація є одним із пріоритетів розвитку Національного університету "Львівська політехніка".
На сьогодні тісні взаємозв'язки налагоджено із провідними технічними університетами Польщі - Політехніками Варшавською, Вроцлавською, Лодзькою, Шльонською, Краківською, Жешувською, Ченстоховською, Гірничо-металургійною Академією в Кракові. Співпраця в межах цих угод є загальнорегіональною - проводяться Міжнародні конференції, публікуються спільні видання, існує широкий обмін викладачами та студентами. Львівська політехніка стала базою для встановлення тісніших зв'язків між промисловцями України та Польщі.

Розширюються та поглиблюються зв'язки Львівської політехніки з вищими технічними навчальними закладами Німеччини (Технічний університет Ільменау, Вищі технічні школи Цвіккау, Брауншвайга/Вольфенбюттєля, Нюрнберга, Нойбранденбурга), Англії (університети Ковентрі, Шеффілда, Лондона), Франції (університети Страсбурга, Дю-Мен та Сержі-Понтуаз), Австрії (Технічні університети Відня, Грацу) США (університети Міннесоти, Нью-Джерсі, Ренселеєр, Вейнський), Канади (університети МакМастер, Торонто, Ватерлоо, Манітоби, Саскачевана), Швеції (Королівський технічний університет), Японії (університет Судзукі), Тайваню (університет Чао-Тунг). Існує реальна співпраця як на рівні Університету, так і на рівні окремих факультетів та підрозділів з провідними навчальними закладами Росії, Чехії, Словаччини, Угорщини та інших країн Європи.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного університету "Львівська політехніка" (НУ ЛП) у Львові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Львів
 • Адреса: вул. Степана Бандери, 12
 • Телефони: (032) 258 27 58

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

23.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.