Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

НТУ ДП, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1899

Інформація про внз:

Національний гірничий університет - провідний вищий навчальний заклад гірничого профілю України - було засновано 16 червня 1899 р. Йому судилося стати першим у всьому Придніпров'ї, крім того НГУ дав життя більш ніж двом десяткам навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, серед яких Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (1930), Дніпропетровський металургійний інститут (1930), Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (1931), Науково-дослідний хімічний інститут ім. П. Г. Мелікішвілі в Тбілісі (1929), Московський зварювальний інститут (1925), Всесоюзний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості (1929), Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського в Києві (1927) та ін.
Нині Національний гірничий університет - провідний заклад освіти та науки, який в умовах світових і євроінтеграційних процесів здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх спеціальностей геологорозвідувальної та гірничо-видобувної галузі, паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексів, машинобудування та систем автоматизації, інформатизації виробництва. Наші випускники володіють найсучаснішими комп`ютерними технологіями, вони здатні вирішувати складні проблеми розвитку промисловості, економіки і права.

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" перейменовано в Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2017 р. No 1636 "Щодо перейменування Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет".

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" є правонаступником майнових, трудових та немайнових прав і обов'язків Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет".

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Спеціальності підготовки (освітні програми) - ОКР Бакалавр
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія
Історія та археологія   

Спеціальність: 033 Філософія
Філософія і політична критика   
Практична філософія   

Спеціальність: 035 Філологія
035.01 Українська мова та література   
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)   

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Економіка природокористування

Спеціальність: 052 Політологія
Політологія
Світова політика та економіка

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування  
Облік і аудит

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси бізнесу
Фінанси фінансово-кредитних інститутів

Спеціальність: 073 Менеджмент
Менеджмент

Спеціальність: 075 Маркетинг
Маркетинг

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво
Бізнес-адміністрування
Міжнародний бізнес

Галузь знань 08 Право
Спеціальність: 081 Право  
Право

Галузь знань 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія  
Біологія

Галузь знань 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціальність: 103 Науки про Землю
Геологія
Гідрогеологія
Геофізика
Інженерна геологія
Геологія та оцінка дорогоцінного каміння

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Інформаційні управляючі системи та технології

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія

Спеціальність: 124 Системний аналіз
Системний аналіз і управління

Спеціальність: 125 Кібербезпека
Кібербезпека

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології

Галузь знань 13 Механічна інженерія
Код спеціальності 131 Прикладна механіка
Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання
Ремонт і обслуговування промислового обладнання
Промислова естетика і сертифікація виробничого обладнання

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Гірничі машини та комплекси
Комп'ютерний інжиніринг машинобудування

Галузь знань 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Енергетичний менеджмент
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія
Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Телекомунікаційні системи та мережі

Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність: 184 Гірництво
Підземна розробка родовищ
Інжиніринг гірництва
Гірничотранспортні системи та інженерна логістика
Охорона праці
Відкрита розробка родовищ
Буріння свердловин
Будівельні геотехнології та геомеханіка
Маркшейдерія
Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств
Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини
Збагачення корисних копалин
Обробка природних матеріалів
Гірнича геологія
Вибухові технології та матеріали

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Спорудження нафтових і газових свердловин
Технології видобування, транспортування та зберегання вуглеводневих енергоносіїв

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Промислове і цивільне будівництво
Інжиніринг та оцінка об'єктів будівництва

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Землеустрій та кадастр
Геоінформаційні системи і технології

Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 242 Туризм
Туризм

Галузь знань 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Промислова безпека та охорона праці

Галузь знань 27 Транспорт
Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Автомобілі та автомобільне господарство

Спеціальність: 275 Транспортні технології
275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті
275 Міський електротранспорт

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 29 Міжнародні відносини
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Факультети:
Електротехнічний факультет заснований у 1962 році. Входить до складу Інституту електроенергетики.
Факультет інформаційних технологій заснований у 2002 році. Входить до складу Інституту електроенергетики.
Факультет менеджменту є структурним підрозділом Інституту економіки. і правонаступником економічного факультету, заснованого у 1993 р.
Фінансово-економічний факультет є структурним підрозділом Інституту економіки. і правонаступником економічного факультету, заснованого у 1993 р.
Гірничий факультет заснований у 1899 році. Входить до складу Гірничого інституту.
Факультет будівництва заснований в 1951 році на базі випускаючих кафедр: будівництва шахт і підземних споруд і маркшейдерської справи.
Механіко-машинобудівний факультет заснований у 1921 р.
Геологорозвідувальний факультет заснований у 1918 р.
Юридичний факультет Національного гірничого університету був заснований у 2001 році.
Інститут заочної освіти заснований у 1958 р. як заочний факультет, у 2001 р. перетворено в інститут заочно - дистанційної освіти, а у 2012р. - в інститут заочної освіти.
Міжгалузевий інститут безперервної освіти створений в квітні 1995 року як підрозділ Національного гірничого університету .

Інформація для абітурієнта

Запрошуємо учнів на підготовку до вступу у вищі навчальні заклади. Заняття проводяться за очною та дистанційною формами навчання. Учні молодших класів можуть ознайомитись з сучасними технологіями на факультативних заняттях.

Додаткова інформація:
Коледжі, технікуми:

 •  Докучаївський гірничий технікум
 • Павлоградський технікум
 • Автотранспортний технікум
 • Марганецький коледж

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" в Дніпрі, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Дніпро (Дніпропетровськ)
 • Адреса: пр. Д.Яворницького, 19 (пр. Карла Маркса)
 • Телефони: (056) 745-05-60, (0562) 47-24-57

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Військова кафедра: так
 • Гуртожиток: так
 • Друга вища освіта: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

16.08.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.