Шановні відвідувачі сайту!

Запрошуємо відвідати наш новий сайт OSVITA.IN.NET, де ви зможете ознайомитись з актуальними пропозиціями українських і закордонних університетів і не тільки ...

https://osvita.in.net

Львівський національний аграрний університет, ЛНАУ

ЛНАУ, Тип ВНЗ: Університет, Рівень акредитації IV, Рік заснування 1856

Інформація про внз:

Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) є одним з найдавніших та найпрестижніших в Україні вищих навчальних закладів аграрної освіти, розміщений у місті Дубляни Львівської області.

Історія Львівського національного аграрного університету розпочинається 9 січня 1856 року, коли в селі Дубляни під Львовом на кошти і під патронатом Галицького господарського товариства була відкрита рільнича школа. Вона розпочала підготовку господарів-практиків, які були здатними кваліфіковано і самостійно вести великі господарства. Саме в цей час були закладені надійні підвалини під майбутню будівлю сільськогосподарської науки та освіти в Галичині.

Рільнича школа в Дублянах у 1878 році стала державним, а у 1880 році - вищим навчальним закладом. У цей час у Дублянах були збудовані навчальні корпуси, гуртожиток, господарські споруди, закладені дослідні поля, розпочали свою навчальну і виробничу діяльність метеорологічна, механічна, контрольно-насіннєва, хімічно-рільнича і землеробська станції, розростався і поповнювався рідкісними рослинами і породами дерев ботанічний сад, створено низку навчальних і науково-дослідних лабораторій. Поруч з вищою школою діяла також нижча сільськогосподарська школа та школа винокурів.

У 1901 році Вищій рільничій школі у Дублянах було присвоєно статус Академії на підставі ухвали міністра землеробства Австро-Угорщини.

Перша світова війна на деякий час пригальмувала науково-навчальний процес у Дублянах, а в роки визвольних змагань ЗУНР (1918-1919 рр.) у приміщеннях Академії перебували на постої вояки УГА.

На базі Академії у листопаді 1919 року було створено рільничо-лісовий факультет Львівської політехніки. Перші три семестри навчання відбувалися у Львові, а три наступні ? в Дублянах.

Незважаючи на несприятливі обставини міжвоєнних років (велика світова економічна депресія, національна і соціальна напруга), науково-навчальний осередок у Дублянах у складі Львівської політехніки примножив свій науково-методичний доробок і перебував на рівні світових досягнень того часу.

У 1929-1934 роках на факультеті навчався видатний політичний діяч України Степан Бандера.

З початком Другої світової війни та приєднанням Західної України до Радянського Союзу відбулися суттєві зміни в діяльності вищої школи в краї. У жовтні 1939 року Львівську політехніку було перейменовано на Львівський політехнічний інститут, у складі якого до 1941 р. залишався рільничо-лісовий факультет. В інституті були розроблені заходи для перебудови навчального процесу і наукової роботи, також було реорганізовано адміністративне керівництво.

З приходом німецької окупаційної влади вищі навчальні заклади Львова фактично припинили свою діяльність. У серпні 1942 року навчальний заклад у Дублянах продовжив свою роботу як Державні фахові сільськогосподарські курси у Львові, підпорядковані відділу науки та навчання генерал-губернаторства. Мова викладання ? німецька.

Після Другої світової війни рільничо-лісовий факультет Львівського політехнічного інституту відновлює свою роботу. Розвиток продуктивних сил західноукраїнського краю вимагав збільшення кількості фахівців сільськогосподарського виробництва, розширення спектра спеціальностей, тому на базі факультету за рішенням Ради Міністрів СРСР і наказом міністра вищої освіти СРСР від 30 вересня 1946 року створено Львівський сільськогосподарський інститут.

В інституті поступово створювалися нові факультети: агрономічний,механізації сільського господарства, землевпорядний, економічний, сільської архітектури і будівництва Епізодично працювали плодоовочевий, лісомеліоративний, електрифікації сільського господарства.

У 60-х роках ХХ ст. в Дублянах будуються нові навчальні корпуси, їдальня, побутовий комбінат, багатоповерхові житлові будинки, зростає студентське містечко.
Національно-визвольні змагання кінця 80-х і початку 90-х років ХХ століття в Україні не оминули і Дубляни, - тут розпочалася активна декомунізація навчального процесу.

Першого вересня 1990 року над головним корпусом інституту урочисто підняли національний прапор.

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. на базі сільськогосподарського інституту створено Львівський державний аграрний університет.

24 березня 2008 року згідно з Указом Президента України Львівському державному аграрному університету надано статус національного.

Форми навчання:
- денна;
- заочна.

Перелік факультетів і спеціальностей:

Факультет агротехнологій і екології

 • Кафедра генетики, селекції та захисту рослин
 • Кафедра агрохімії та ґрунтознавства
 • Кафедра екології
 • Кафедра садівництва і овочівництва
 • Кафедра тваринництва і кормовиробництва
 • Кафедра технологій у рослинництві
 • Кафедра філософії

Факультет будівництва та архітектури

 • Кафедра архітектури та планування сільських поселень
 • Кафедра будівельних конструкцій
 • Кафедра вищої математики
 • Кафедра дизайну архітектурного середовища
 • Кафедра технології та організації будівництва
 • Кафедра українознавства

Економічний факультет

 • Кафедра обліку та оподаткування
 • Кафедра економіки
 • Кафедра економічної теорії
 • Кафедра інформаційних технологій
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Кафедра права і підприємництва
 • Кафедра статистики та аналізу
 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Землевпорядний факультет

 • Кафедра геодезії та геоінформатики
 • Кафедра земельного кадастру
 • Кафедра землеустрою
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра управління земельними ресурсами
 • Кафедра туризму
 • Кафедра фізичної культури

Факультет механіки та енергетики

 • Кафедра механізації та автоматизації тваринництва
 • Кафедра електротехнічних систем
 • Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора Семковича О.Д.
 • Кафедра енергетики
 • Кафедра машинобудування
 • Кафедра автомобілів і тракторів
 • Кафедра с-г машин
 • Кафедра управління проектами та безпеки виробництва
 • Кафедра фізики та інженерної механіки

Перелік спеціальностей для вступу в ЛНАУ:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 292 Міжнародні економічні відносини
 • 101 Екологія
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 208 Агроінженерія
 • 274 Автомобільний транспорт
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 191 Архітектура та містобудування
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 201 Агрономія
 • 202 Захист і карантин рослин
 • 203 Садівництво та виноградарство
 • 242 Туризм

Структурним підрозділом ЛНАУ є Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти. Інститут шляхом заочної форми навчання проводить підготовку студентів за освітніми ступенями "Бакалавр" і "Магістр" за рахунок коштів Державного бюджету та фізичних і юридичних осіб в розрізі ліцензованих спеціальностей:

 • - Облік і оподаткування
 • - Фінанси, банківська справа та страхування
 • - Економіка
 • - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • - Менеджмент
 • - Екологія
 • - Геодезія та землеустрій
 • - Туризм
 • - Агроінженерія
 • - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • - Галузеве машинобудування
 • - Автомобільний транспорт
 • - Інформаційні системи та технології
 • - Будівництво та цивільна інженерія
 • - Агрономія
 • - Садівництво та виноградарство
 • - Захист і карантин рослин
 • - Технологія захисту навколишнього середовища

Інститутом у сфері післядипломної освіти проводиться:

 • - підвищення кваліфікації (стажування) фахівців
 • - навчання, підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів на замовлення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

У Львівському НАУ діє аспірантура та докторантура. Підготовка докторів філософії здійснюється за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 101 Екологія
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 201 Агрономія


Інформація для абітурієнта

До складу ЛНАУ входять 8 коледжів:

 • Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету
 • Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету
 • Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету
 • Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету
 • Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету
 • Cтрийський коледж Львівського національного аграрного університету
 • Тлумацький коледж Львівського національного аграрного університету
 • Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету

Додаткова інформація:
Львівському національному аграрному університету належить Оздоровчо-спортивний табір "Маяк", збудований 40 років тому в курортному містечку Коблеве, яке вважають перлиною Чорноморського узбережжя. Щороку, впродовж спекотного літа, реконструйований та оновлений табір гостинно приймає, оздоровлює, розважає студентів і працівників університету, а також інших відпочивальників. Це чудова можливість для вас та вашої дитини відпочити від напружених трудових буднів та шкільних занять, отримати безліч позитивних емоцій. Тут ви можете весело та цікаво відпочити, набратись свіжих сил, покращити своє здоров'я.

Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) в м. Дубляни Львівської області, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.

Місцезнаходження і контакти

 • Місто: м. Дубляни
 • Адреса: вул. Володимира Великого, 1
 • Телефони: (032) 2242498, 2945501, 2242925

Додаткова інформація

 • Підготовчі курси: так
 • Безкоштовні\бюджетні місця: так
 • Стипендія: так
 • Гуртожиток: так
 • Аспірантура: так
 • Докторантура: так

ОКР

бакалавр, магістр

Оновлено:

20.05.18

07 122 2016ДОРОГІ АБІТУРІЄНТИ І ВИПУСКНИКИ ШКІЛ!

Вас вітає довідково-інформаційний портал
СУЧАСНА ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ!

Підпишіться у формі підписки (див. нижче), щоб завантажити безкоштовно журнал «Сучасна освіта», в якому навчальні заклади запрошують докладніше дізнатися про набір абітурієнтів і правилах прийому.

Журнал висилається безкоштовно на е-мейл в цифровому форматі.

Ніякого спаму! Увага! Ми не зможемо доставити пошту на домени .ru!

Пошук навчального закладу

Университеты. Академии. Институты: Справочник вузов III-IV уровня vish
аккредитации с ценами на обучение. В помощь абитуриенту - все статьи раздела

Вы можете выбрать интересующую вас специальность, сравнить программы государственного и частного образования, узнать стоимость обучения и условия поступления, ознакомиться с вариантами дистанционного или заочного обучения.